Bestuursmededelingen

Het bestuur.

Zoals u heeft kunnen lezen wordt de contributie vanuit de bond 2 jaar achtereen verhoogd met € 2,00.

Dus in 2023 € 2,00 en 2024 € 2,00.

Een aantal jaren terug hebben wij afgesproken dat de contributie door de bond verhoogd wordt doorberekend naar de leden.

 

Wilt u zo vriendelijk zijn de nieuwe contributie van €34.00 over te maken op de bankrekening van “Partropika” NL62INGB0653134630

 


W.G. Schimmel is van oorsprong een grondverzet- en sloopbedrijf. Sinds de oprichting in 1962 is het familiebedrijf uitgegroeid tot één van de toonaangevende Gelderse ondernemingen, met activiteiten door heel Nederland. Daarbij volgde een gestage uitbreiding van het dienstenpakket, dat inmiddels ook asbestverwijdering, bodemsanering, diamantzagen en -boren en machineverhuur omvat.