Bestuursmededelingen

Klik hier om een tekst te typen.

Als u nog geleende TTkooien in uw bezit heeft, verzoeken we u deze zo spoedig mogelijk op dinsdagavond tussen 18.30 en 19.30 uur of voor aanvang van de ledenvergadering of tijdens de vogelmarkten weer schoon in te leveren.

Vergeet niet om tijdig uw contributie te betalen

De “Partropika” penningmeester moet deze per vooruitbetaling doen voor 1 februari van het lopend boekjaar.

 

Feestavond “Partropika” op 28 maart 2020.

Graag aan Patricia Kluin doorgeven als u die avond aanwezig kunt zijn, voor 14 maart 2020, via mail, of telefonisch, 06 - 53181960

pkluin26@hotmail.com

Patricia Kluin

Fluitersweg 26

7345 BK  Wenum-Wiesel.

06 - 53181960