Bestuursmededelingen

Klik hier om een tekst te typen.

Als u nog geleende TTkooien in uw bezit heeft, verzoeken we u deze zo spoedig mogelijk op dinsdagavond tussen 18.30 en 19.30 uur of voor aanvang van de ledenvergadering of tijdens de vogelmarkten weer schoon in te leveren.

Beste leden,

Op zaterdagavond 30 maart organiseren wij onze Jaarlijkse feestavond.

In verband met de bestelling van eten en drinken vragen wij u om dit even schriftelijk, per e-mail, of telefonisch door te geven aan:

Rein Grefhorst telefoon 055-5414227 rg.grefhorst@kpnmail.nl

Kees van Maanen telefoon 055-3665628 c.vanmaanen@upcmail.nl