Op de clubavond van 19 september laten we nog een keer zien hoe u ringen kunt bestellen

Bestuursmededelingen

VOGELMARKTEN STARTEN WEER PER MAART. (5 MAART)

Het is hopelijk weer mogelijk om onze activiteiten te hervatten.

Elkaar weer ontmoeten is een bittere noodzaak, want wij merken op alklerlei vlakken dat het voor de vogelsport heel erg noodzakelijk is om weer energie te leggen in de beleving van de hobby.

Samen weer van gedachten wisselen over onze mooie hobby, ideeen uitwisselen en leren van elkaar.

Ook hopen wij weer dat onze vogelmarkten weer door kunnen gaan.

Ook hier is de ontmoeting van vogelliefhebbers weer een belangrijk gegeven.


Een van onze leden, dhr. Ronald Eilander heeft ons een vraag gesteld, n.l. of wij in ons contactblad ruimte kunnen vrijmaken om vogels te verkopen of te kopen.
Dat gaan wij doen!
U kunt vanaf nu kosteloos een stukje aanleveren met daarin uw verhaal. Dat stukje kan niet groter zijn dan ongeveer 1/8 van een pagina.
Deze service is alleen bestemd voor leden en aspirant-leden.
Vergeet niet uw naam en hoe er contact met u opgenomen kan worden te vermelden.
Nog even een juridisch dingetje, wij willen wel het recht hebben om een advertentie te weigeren of te vragen om de tekst aan te passen.
En wij zijn natuurlijk niet verantwoordelijk voor wat er daarna gebeurt en de kwaliteit van de aangeboden vogels. Wij plaatsen alleen uw "advertentie".

Bestuur "Partropika"

 

 

Vergeet niet om tijdig uw contributie ( € 32,00)  te betalen...

De “Partropika” penningmeester moet de bondscontributie ook per vooruitbetaling doen voor 1 februari van het lopend boekjaar.

 


W.G. Schimmel is van oorsprong een grondverzet- en sloopbedrijf. Sinds de oprichting in 1962 is het familiebedrijf uitgegroeid tot één van de toonaangevende Gelderse ondernemingen, met activiteiten door heel Nederland. Daarbij volgde een gestage uitbreiding van het dienstenpakket, dat inmiddels ook asbestverwijdering, bodemsanering, diamantzagen en -boren en machineverhuur omvat.