Bestuursmededelingen

Klik hier om een tekst te typen.

Als u nog geleende TTkooien in uw bezit heeft, verzoeken we u deze zo spoedig mogelijk op dinsdagavond tussen 18.30 en 19.30 uur of voor aanvang van de ledenvergadering of tijdens de vogelmarkten weer schoon in te leveren.

 

 

Vergeet niet om tijdig uw contributie te betalen

De “Partropika” penningmeester moet deze per vooruitbetaling doen voor 1 februari van het lopend boekjaar.