Bestuursmededelingen

Tijdens de vakantiemaanden juli, augustus en september hebben wij geen vergadering.
Onze vogelmarkten gaan tijdens in de vakantieperiode gewoon iedere eerste zaterdag van de maand door, a.s. zaterdag 3 juni bent u weer van harte welkom in "de Groene Hoven" tussen 9.00 en 12.30 uur.
De zaadverkoop door Rik Kiezebrink is ook een doorlopend gebeuren, Rik heeft zijn "Winkeltje" iedere dinsdagavond tussen 18.30 en 19.30 voor u geopend.

Het bestuur.

Zoals u heeft kunnen lezen wordt de contributie vanuit de bond 2 jaar achtereen verhoogd met € 2,00.

Dus in 2023 € 2,00 en 2024 € 2,00.

Een aantal jaren terug hebben wij afgesproken dat de contributie door de bond verhoogd wordt doorberekend naar de leden.

 

Wilt u zo vriendelijk zijn de nieuwe contributie van €34.00 over te maken op de bankrekening van “Partropika” NL62INGB0653134630

 


W.G. Schimmel is van oorsprong een grondverzet- en sloopbedrijf. Sinds de oprichting in 1962 is het familiebedrijf uitgegroeid tot één van de toonaangevende Gelderse ondernemingen, met activiteiten door heel Nederland. Daarbij volgde een gestage uitbreiding van het dienstenpakket, dat inmiddels ook asbestverwijdering, bodemsanering, diamantzagen en -boren en machineverhuur omvat.