Bestuursmededelingen

Beste "Partropika"leden,


Ook al gaan wij de goede tijd weer tegemoet, veel contact hebben wij nu niet met elkaar.
Tijdens de vogelmarkten op de eerste zaterdag van de maand, kwamen wij met elkaar in gesprek en konden wij onderling of via Rik altijd wel wat vogels van eigenaar laten wisselen.
Dat lukt nu niet en u vindt misschien ook dat het best fijn is om weer wat vogels te verkopen, te kopen of te ruilen.
Een van onze leden, dhr. Ronald Eilander heeft ons een vraag gesteld, n.l. of wij in ons contactblad ruimte kunnen vrijmaken om vogels te verkopen of te kopen.
Dat gaan wij doen!
U kunt vanaf nu kosteloos een stukje aanleveren met daarin uw verhaal. Dat stukje kan niet groter zijn dan ongeveer 1/8 van een pagina.
Deze service is alleen bestemd voor leden en aspirant-leden.
Vergeet niet uw naam en hoe er contact met u opgenomen kan worden te vermelden.
Nog even een juridisch dingetje, wij willen wel het recht hebben om een advertentie te weigeren of te vragen om de tekst aan te passen.
En wij zijn natuurlijk niet verantwoordelijk voor wat er daarna gebeurt en de kwaliteit van de aangeboden vogels. Wij plaatsen alleen uw "advertentie".

Bestuur "Partropika"

 

 

Vergeet niet om tijdig uw contributie ( € 32,00)  te betalen...

De “Partropika” penningmeester moet de bondscontributie ook per vooruitbetaling doen voor 1 februari van het lopend boekjaar.

 


W.G. Schimmel is van oorsprong een grondverzet- en sloopbedrijf. Sinds de oprichting in 1962 is het familiebedrijf uitgegroeid tot één van de toonaangevende Gelderse ondernemingen, met activiteiten door heel Nederland. Daarbij volgde een gestage uitbreiding van het dienstenpakket, dat inmiddels ook asbestverwijdering, bodemsanering, diamantzagen en -boren en machineverhuur omvat.