Bestuursmededelingen

Tijdens de vakantiemaanden juli, augustus en september hebben wij geen vergadering.
Onze vogelmarkten gaan tijdens in de vakantieperiode gewoon iedere eerste zaterdag van de maand door, a.s. zaterdag 3 juni bent u weer van harte welkom in "de Groene Hoven" tussen 9.00 en 12.30 uur.
De zaadverkoop door Rik Kiezebrink is ook een doorlopend gebeuren, Rik heeft zijn "Winkeltje" iedere dinsdagavond tussen 18.30 en 19.30 voor u geopend.

Tijdens de gesprekken over het organiseren van een gezamenlijke tentoonstelling in Apeldoorn, bleek dat er weer behoefte is aan een gezamenlijke vogelmarkt.

Wij, de besturen van de meeste Apeldoornse verenigingen hebben tijdens die bijeenkomst besloten om hier gevolg aan te geven en weer regelmatig een vogelmarkt te gaan organiseren.

Omdat "Partropika" nog steeds een maandelijkse markt op de eerste zaterdag van de maand organiseert, was het voorstel om van die locatie gebruik van te maken en deze vogelmarkt geschikt te maken voor een groter aanbod vogels en deze markt te promoten bij alle leden van de verenigingen in Apeldoorn.

Er wordt ook een volledig assortiment zaad en aanverwante artikelen aangeboden. Ook kunt u hier terecht voor een praatje en een drankje.

 

Zaterdag 2 maart is het zover, dan kunt u uw overtollige vogels inbrengen op onze gezamenlijke Apeldoornse markt in "De Groene Hoven" Koninginnelaan 280 Apeldoorn.

De openingstijd is vanaf 9.00 uur tot 12.00 uur

 

De vogelvereniging "Partropika" heeft geprobeerd een opkoper te vinden die na afloop van deze markt de overgebleven vogels opkoopt, maar dat is nog niet gelukt, dit blijft wel de doelstelling van "Partropika"

 

Wij hopen u in "De Groene Hoven" te ontmoeten, natuurlijk ook als u geen gebruik maakt van het kopen of verkopen van vogels maar dan voor de gezelligheid.

 

Bestuur “Partropika” en Kanaria”

 

Wilt u zo vriendelijk zijn de nieuwe contributie van €34.00 over te maken op de bankrekening van “Partropika” NL62INGB0653134630

 


W.G. Schimmel is van oorsprong een grondverzet- en sloopbedrijf. Sinds de oprichting in 1962 is het familiebedrijf uitgegroeid tot één van de toonaangevende Gelderse ondernemingen, met activiteiten door heel Nederland. Daarbij volgde een gestage uitbreiding van het dienstenpakket, dat inmiddels ook asbestverwijdering, bodemsanering, diamantzagen en -boren en machineverhuur omvat.