Bestuursmededelingen

Als u nog geleende TTkooien in uw bezit heeft, verzoeken we u deze zo spoedig mogelijk op dinsdagavond tussen 18.30 en 19.30 uur of voor aanvang van de ledenvergadering of tijdens de vogelmarkten weer schoon in te leveren.

 

 

Vergeet niet om tijdig uw contributie ( € 32,00)  te betalen...

De “Partropika” penningmeester moet de bondscontributie ook per vooruitbetaling doen voor 1 februari van het lopend boekjaar.

 


W.G. Schimmel is van oorsprong een grondverzet- en sloopbedrijf. Sinds de oprichting in 1962 is het familiebedrijf uitgegroeid tot één van de toonaangevende Gelderse ondernemingen, met activiteiten door heel Nederland. Daarbij volgde een gestage uitbreiding van het dienstenpakket, dat inmiddels ook asbestverwijdering, bodemsanering, diamantzagen en -boren en machineverhuur omvat.