CONTACTBLAD

vogelvereniging

 

“Partropika

Oktober 2017

Bestuurssamenstelling :

Erevoorzitter                                                        G.J. Dalhuizen

 

Voorzitter                                                             Rein Grefhorst  (Telefoon: 055 – 5414227)

 

Secretaris                                                             Cor Balk

                                                                               Motetstraat 1

                                                                               7323 LD  Apeldoorn

                                                                               Telefoon: 055 – 5222549 / 06 43257013

 

Penningmeester                                                      John Huigen (Telefoon: 055 - 5414807)

 

Redactie clubblad                                                   Kees van Maanen

Alg. Adjunct                                                           Telefoon: 055 – 3665628

 

Horeca                                                                   Piet Bouws  (Telefoon: 055 – 5427860)

 

CONTRIBUTIE bedraagt € 30,00 per jaar. Moet per vooruitbetaling betaald worden.

INSCHRIJFGELD bedraagt € 4,00 en moet gelijk met de eerste contributie betaald worden.

Huisgenoot leden € 15,00 per jaar.

U kunt het bedrag overschrijven op: Bankrekening   NL62INGB0653134630 t.n.v penningmeester “Partropika”,  of contant betalen tijdens de clubavonden, of op de vogelmarkten.

 

RINGENCOMMISSARIS.

Voor alle aangelegenheden betreffende ringen, kunt U contact opnemen met;

Johan de Hoop  Twijndersdonk 103  7326 BN  Apeldoorn Telefoon: 055 – 5413294

 

Materialen  Ab van Lohuizen tel: 5216748.

 

BEGELEIDINGSCOMMISSIE.

Zij heeft tot doel, daar waar er problemen zijn, of vragen over vogels, samen met u oplossingen te zoeken.

 

PARKIETEN                                                    Teun den Houdijker Telefoon: 055 – 5221472

 

EXOTEN/DUIVEN etc.                                    Johan de Hoop Telefoon: 055 – 5413294

 

KLEUR en POSTUURKANARIES                  Rein Grefhorst Telefoon: 055 – 5414227

 

DAMESGROEP.

“Partropika” heeft een zeer actieve damesgroep, die o.a., de verloting op onze jaarlijkse tentoonstelling organiseert. De bijeenkomsten worden gehouden bij:

Diny Grefhorst  Warenargaarde 814 7329 GS Apeldoorn Telefoon: 055 – 5414227

VERGADERINGEN. (niet in juli en augustus)

Worden iedere derde maandag van de maand (aanvang 20.00 uur) gehouden in:

Wijkcentrum “De Groene Hoven" Koninginnelaan 280  7316 LD  Apeldoorn

VOGELMARKTEN.

Iedere eerste zaterdag van de maand van 9.30 tot 12.30 uur.

 

ZAADVERKOOP.

Bestellingen (055) 5221306 en op de vergaderavonden van 19.00-20.00 uur en in de pauze.

 _______________________________________________________________________________ 

Vogelvoer bestellen Rik bellen!

Telefoon: 5221306

 

Iedere dinsdagavond kunt U voer halen in onze berging.

Geopend van 18.30-19.30 uur.

Ook tijdens de vogelmarkten of in de pauze op de contactavond 

________________________________________________________________________________

Hallo vogelvrienden,

Via deze weg wil ik iedereen bedanken voor alle belangstelling tijdens ziekte. Al die kaartjes, telefoontjes en bezoekjes hebben mij goed gedaan. Fijn om bij zo’n warme club te horen.
Allemaal nog eens bedankt.

Vriendelijke groet,
Jean Voorhorst.

.______________________________________________________________________________

Na de tentoonstelling hebben wij in tegenstelling tot eerder besloten om twee van de prachtige bloemstukken, gemaakt door onze eigen dames op het graf te leggen van de heren Pannekoek en Zweekhorst. De volgende dag belde mw.Zweekhorst namens beide dames om ons heel hartelijk te danken.
Families hebben dit heel erg op prijs gesteld.

 

De dames hebben het tijdens de TT weer goed gedaan en een heel mooi bedrag binnengehaald met de verloting, maar liefs € 409,75 kan weer aan de kas toegevoegd worden.
Dames hartelijk dank voor jullie inzet.
Wij kunnen niet zonder jullie.

Namens bestuur,
Rein.

 

Tijdens en net voor de TT weer nieuwe leden kunnen inschrijven.
J.B Bouwmeester
H.G. Bouwmeester
D. Hunting
R. Schipaanboord

Heren heel hartelijk welkom bij “Partropika”.

________________________________________________________________________________

Geluid, het communicatiemiddel van vogels.


Als mijn kleinkinderen langs komen hebben ze meestal wel belangstelling voor mijn vogels. Wanneer ze door de tuin lopen en in de volières kijken komen meestal wel wat vragen los. Nu ze groter worden taant de belangstelling wel maar onlangs kwam toch ineens weer een vraag naar boven waarvan ik veronderstel, dat het antwoord ook voor anderen wel relevant is. Vandaar dit artikel dat in de boven geformuleerde vraag is vervat.
Bij de vraag kwam onmiddellijk mee het argument dat vogels niet zo best zouden kunnen horen gevolgd door de opmerking dat ze immers geen oren hebben. Op zich is dat gedeeltelijk juist. Vogels hebben geen zichtbare oren. Tenminste de meeste niet. Een enkeling wel zoals de ransuil. Alhoewel, die neemt ons allemaal een beetje bij de neus. Ze zitten er namelijk alleen maar ter verfraaïng, voor het horen zelf zijn ze van weinig nut.
Vogels hebben inderdaad geen zichtbare oren maar ze hebben ze wel, alleen niet zichtbaar. Ze zitten goed verborgen aan de zijkant van de kop. Niet in de vorm van oorschelpen maar als kleine openingen. Dat heeft moeder natuur natuurlijk niet voor niets gedaan.
Oorschelpen zouden zeer nadelig kunnen zijn voor de stroomlijn van de vogel en dat is bij vliegen niet handig. Het echte gehoororgaan ligt diep in de schedel van de vogel. De opening wordt afgedekt door speciale veertjes. De veertjes die de gehoorgang afsluiten, filteren namelijk het windgeruis.
Het hoorniveau van vogels is nogal verschillend per soort maar is vergelijkbaar met het gehoor van de mens. Het verschil zit hem vooral in de gevoeligheid. Je kunt ook zeggen dat de gehoorscherpte van een vogel groter is. Ze zijn vooral ontvankelijk voor geluiden die op gelijke toonhoogte liggen als de geluiden die ze zelf produceren. Natuurlijk zijn er ook tal van uitzondering. Algemeen bekend is dat uilen heel goed kunnen horen. Dat moet ook wel want zij jagen in het donker. Zij kunnen met hun twee oren zelfs verschillen waarnemen waardoor zij nauwkeurig de plaats kunnen bepalen waar een prooi zich bevindt. In dat kader speelt ook een belangrijke rol dat uilen hun kop vrijwel 360 graden kunnen draaien. Maar er zijn meer voorbeelden van extreem goed horen. Zo is er de Zuidamerikaanse vetvogel die net als de vleermuis navigeert op geluid. Dichterbij huis kennen we allemaal de kievit en de goudplevier. Als je zo'n vogel door een weiland ziet lopen ,duwt hij vaak ineens zijn snavel diep in de grond. Even later komt hij weer boven meestal met een lekker hapje. Geen wonder want deze vogels kunnen het geluid van een worm horen die 15 centimeter lager door de grond woelt.
Communicatie.
Iedere vogelliefhebber weet dat het gehoor bij vogels ook een belangrijke rol speelt in de communicatie. Meer dan de helft van de vogels rekenen we tot de zangvogels. Dan gaat het om zo'n 5000 soorten en al die soorten hebben hun eigen “dialect”. Dus allemaal hun eigen klanken en klankpatronen. In de communicatie speelt de syrinx een belangrijke rol. De syrinx is in feite het stemorgaan van de vogel. Daar produceert hij zijn geluid mee. Bij de groep van de zangvogels is de syrinx meer ontwikkeld dan bij andere vogels. Ze kunnen er dus meer mee. De syrinx staat in verbinding met de luchtpijp. Ze produceren hun geluid op een heel speciale manier en wel door kraakbeen en membramen mee te laten trillen. Dat vergt wel de nodige inspanning want om het voor de soort specifieke geluid te laten klinken, zijn 7 spiegroep actief bij het proces betrokken.
Als vogelliefhebber kom je ook regelmatig op een andere manier dan met de zang in aanraking met vogelgeluid. Vogels waarschuwen hun soortgenoten door middel van geluid. Als ik naar de volière loop of naar een kooi, klinkt er vrijwel altijd een waarschuwingsroep. Maar ze gebruiken hun geluid ook om de ander te waarschuwen waar voedsel te vinden is. En als vogelkweker weten we maar al te goed dat het geluid ook een belangrijke rol speelt bij de voortplanting of om een territorium af te bakenen.
Geluid is dus in feite een eenvoudige vorm van taal. Pagina 3
Dat beweren althans wetenschappers van de universiteit van Utrecht. Net als kinderen op jonge leeftijd leren praten door veel te oefenen, zo leren vogels hun liedje eveneens op jonge leeftijd door veel te oefenen. Het grote verschil met de taal van de mens is dat vogels niet in staat zijn om hun geluid creatief te gebruiken. Ze kunnen dus geen andere combinaties maken van de geluiden die zij beheersen. Hun liedje blijft altijd hetzelfde en ook de waarschuwingsroep en al die andere geluiden.
Wetenschappers in Australië hebben vastgesteld dat taal – hoe beperkt ook – elementair is in de samenwerking tussen vogels. Koolmezen realiseerden bondgenootschappen met hun buren en toen de onderzoekers het mannetje niet terug lieten keren naar het nest met jongen ,duurde het gekwetter tussen de vogels na terugkomst aanzienlijk langer dan wanneer zij het mannetje geen strobreed in de weg legden. Ook onderzochten zij paartjes zebravinken en daaruit bleek zelfs dat deze populaire vogels de taken verdelen om hun jongen goed groot te kunnen brengen.
Onno Bijlsma.

--------------------------------------------------------------------------------------

TT 2017.

Vele complimenten gehad over de mooie opzet van de tentoonstelling.
De medewerkers hebben weer enorm hun best gedaan om er iets moois van te maken.
Waarvoor onze hartelijke dank.
Ook het voeren van de vogels is slechts door enkele mensen gedaan.
Met veel liefde en toewijding voor onze vogels.

Helaas enkele dode vogels, lange tijd niet gebeurd tijdens de tentoonstelling en helaas , zeker voor de kwekers erg vervelend.

De pers heeft ons weer laten zitten, teveel ander nieuws.
Hopelijk wordt dit ooit beter.

Een artikel van ons lid Onno Bijlsma, gelukkig hebben wij dit mooie artikel nog kunnen afdrukken in de catalogus,

Rein.

 

                   Allround werkzaamheden zoals:

  • Timmerwerk binnen / buiten

  • Metselwerk

  • Tegelwerk, badkamer, toilet, keuken

  • Vloeren leggen, plavuizen, laminaat

  • Vervangen van kozijnen, deuren

  • Plaatsen van dubbelglas

  • Plaatsen van dakkapellen, dakramen

  • Aanbouw en verbouw

  • Zolderverbouw en aftimmeringen

  • Uw verdere wensen.

Bel gerust voor een afspraak of verdere informatie, 06-43257013

Cor Balk, Timmer- en klussenbedrijf. Motetstraat 1  7323 LD Apeldoorn

k.v.k. nr.  08160707 - btw nr. 0561.85.534.B01  -  Rabobank nr. NL87 RABO 01333 42 352