CONTACTBLAD

vogelvereniging Partropika

Maart  2018

 

Bestuurssamenstelling :

Erevoorzitter                                                        G.J. Dalhuizen

 

Voorzitter                                                             Rein Grefhorst  (Telefoon: 055 – 5414227)

 

Secretaris                                                             Cor Balk

                                                                               Motetstraat 1

                                                                               7323 LD  Apeldoorn

                                                                               Telefoon: 055 – 5222549 / 06 43257013

 

Penningmeester                                                      John Huigen (Telefoon: 055 - 5414807)

 

Redactie clubblad                                                   Kees van Maanen

Alg. Adjunct                                                           Telefoon: 055 – 3665628

 

Horeca                                                                   Piet Bouws  (Telefoon: 055 – 5427860)

 

CONTRIBUTIE bedraagt € 30,00 per jaar. Moet per vooruitbetaling betaald worden.

INSCHRIJFGELD bedraagt € 4,00 en moet gelijk met de eerste contributie betaald worden.

Huisgenoot leden € 15,00 per jaar.

U kunt het bedrag overschrijven op: Bankrekening   NL62INGB0653134630 t.n.v penningmeester “Partropika”,  of contant betalen tijdens de clubavonden, of op de vogelmarkten.

 

RINGENCOMMISSARIS.

Voor alle aangelegenheden betreffende ringen, kunt U contact opnemen met;

Johan de Hoop  Twijndersdonk 103  7326 BN  Apeldoorn Telefoon: 055 – 5413294

 

Materialen  Ab van Lohuizen tel: 5216748.

 

BEGELEIDINGSCOMMISSIE.

Zij heeft tot doel, daar waar er problemen zijn, of vragen over vogels, samen met u oplossingen te zoeken.

 

PARKIETEN                                                    Teun den Houdijker Telefoon: 055 – 5221472

 

EXOTEN/DUIVEN etc.                                    Johan de Hoop Telefoon: 055 – 5413294

 

KLEUR en POSTUURKANARIES                  Rein Grefhorst Telefoon: 055 – 5414227

 

DAMESGROEP.

“Partropika” heeft een zeer actieve damesgroep, die o.a., de verloting op onze jaarlijkse tentoonstelling organiseert. De bijeenkomsten worden gehouden bij:

Diny Grefhorst  Warenargaarde 814 7329 GS Apeldoorn Telefoon: 055 – 5414227

VERGADERINGEN. (niet in juli en augustus)

Worden iedere derde maandag van de maand (aanvang 20.00 uur) gehouden in:

Wijkcentrum “De Groene Hoven" Koninginnelaan 280  7316 LD  Apeldoorn

VOGELMARKTEN.

Iedere eerste zaterdag van de maand van 9.30 tot 12.30 uur.

 

ZAADVERKOOP.

Bestellingen (055) 5221306 en op de vergaderavonden van 19.00-20.00 uur en in de pauze.

 _______________________________________________________________________________ 

Vogelvoer bestellen Rik bellen!

Telefoon: 5221306

 

Iedere dinsdagavond kunt U voer halen in onze berging.

Geopend van 18.30-19.30 uur.

Ook tijdens de vogelmarkten of in de pauze op de contactavond 

________________________________________________________________________________

Beste leden van Partropika,

Voor het seizoen 2018 kunnen geen ringen meer worden besteld.
Dat betekent dat het vanaf vandaag wel mogelijk is al ringen bestellen voor 2019.
De eerste bestelronde loopt tot 8 mei en de ringen zullen z.s.m. na 1 oktober worden geleverd.
Bestellingen uit de tweede ronde worden pas na 15 december geleverd, dus het is belangrijk dat u tijdig bestelt. Dit om te voorkomen dat u voor een spoedbestelling
€ 1,00 per ring extra moet betalen.
Omdat het behoorlijk in de verwerking scheelt heeft het mijn voorkeur dat u voor de bestelling het formulier van de website gebruikt.
U kunt dat ook via deze link bereiken. Denkt u er wel aan dat u na het invullen op verzenden klikt. U krijgt dan ook een bevestiging dat het verzonden is.

 

________________________________________________________

Lintje voor Apeldoornse vogelliefhebber


Vogelliefhebber Reinder Gerrit Grefhorst is vanavond benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje- Nassau. Tijdens een feestavond van de vogelvereniging 'Patropika' in de Groene Hoven reikte locoburgemeester Detlev Cziesso het lintje uit aan Grefhorst.

De 66-jarige Apeldoorner ontvangt de versierselen voor zijn jarenlange inzet voor de vogelvereniging, waar hij sinds 1982 voorzitter van is. Grefhorst stond aan de wieg van de samenwerking tussen zeven verschillende vogelverenigingen in Apeldoorn en heeft verschillende functies vervuld bij de Algemene Nederlandse Bond van Vogelhouders.
Hier werd hij in 2008 voorzitter van.
Onder zijn leiding fuseerde de bond met de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, waardoor er een sterke organisatie ontstond voor liefhebbers van vogels. Die liefhebbers konden door de inzet van Grefhorst in 2015 terecht bij de Mondial, de wereldkampioenschappen voor sier- en zangvogels. 17.000 vogels uit dertig landen van over de hele wereld waren te bekijken.

Daarnaast is Grefhorst al ruim vijfentwintig jaar nationaal keurmeester van verschillende soorten kanaries.
Uit de Stentor en AD.

 

Rein Grefhorst is tijdens onze feestavond benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Deze Koninklijke onderscheiding heeft hij voor het vele werk gekregen dat hij op het gebied van de vogelsport heeft verricht.
Rein was voor 100% verrast, hij wist zeer zeker niet wat hem tijdens onze feestavond zou gaan overkomen. U, onze leden wisten dat ook niet, wij konden het niet met u delen, natuurlijk jammer, want als wij dat wel hadden gedaan dan zouden er veel meer leden onze feestavond bezocht hebben. Maar de kans dat het uit zou lekken was dan natuurlijk ook veel groter geweest.
Wij zijn er trots op dat wij een voorzitter hebben die voor zo’n hoge onderscheiding in aanmerking komt en wij twijfelen er niet aan dat u dat ook bent.
Mocht u de uitzending van RTL Apeldoorn nog even willen terugzien, kijk dan op: https://www.youtube.com/watch?v=luLNMhOxyzs

Kees van Maanen.

 

 

Wat een enorme verrassing!!!!


Dat er een aantal leden bestuursleden en leden zich zo hebben ingespannen om mij de avond van mijn leven te bezorgen.
Wat was ik verrast toen tijdens de feestavond Kees en woord nam en ons Diny en mij naar voren vroeg te komen.
Rein vanavond geen Bingo, maar wij hebben wat anders in petto.
Voor dat wij daarmee beginnen maken wij eerst wat ruimte en doen de tussendeuren open.
Toen dat gebeurde was ik zo verbaasd onze kinderen en kleinkinderen en heel veel Vogelvrienden waren daar verzameld.
Toen vroeg Kees de locoburgemeester naar voren te komen en zijn speeds te houden.
Pas toen werd mij duidelijk wat er stond te gebeuren.
EEN LINTJE!
En ja hoor, na een hele toespraak werd mij gezegd dat het onze koning behaagde en dat de burgemeester mij mocht benoemen tot;
RIDDER IN DE ORDE VAN ORANJE NASSAU.

 

Onvoorstelbaar en heel emotioneel.

Na de speeds van de burgemeester kreeg de voorzitter van de NBVV het woord, hij sprak in zijn toespraak over de obstakels die die er soms lagen bij de fusiebesprekingen.
Maar dat alles in goede harmonie was verlopen.
Geven en nemen


Hij feliciteerde mij maar had een prachtig cadeau bij zich voor Diny, omdat die mij altijd de ruimte heeft gegeven om de uit de hand gelopen hobby te ondersteunen.
Iets wat ik overigens zelf ook van harte ondersteun.
Dit nooit zogezegd maar die avond werd dat helemaal duidelijk.
Een man kan niets zonder de ondersteuning van een vrouw.


Diny bedankt daarvoor, daar zou ook een lintje voor moeten bestaan.

Nogmaals wil ik iedereen bedanken, jullie hebben mij de avond van mijn leven bezorgd.

Rein Grefhorst.

_______

Als u uw contributie voor 2018 nog niet heeft overgemaakt, wilt u dat dan deze maand afhandelen.

U kunt het bedrag, € 30.00 overmaken op: NL62INGB0653134630.

 Het bestuur.

________________________________________________________________________________

HUISVESTING.
Niet-chemische luisbestrijding
Door Jaap Plokken .

Regelmatig wordt er in ons clubblad aandacht geschonken aan de overlast van bloedmijten in onze vogelverblijven en de bestrijding daarvan. Ons clubblad is o.m. bedoeld om praktijkervaringen uit te wisselen, ook wat betreft de plaaggeest die we onder elkaar ‘bloedluis’ noemen. Daarom hieronder een volgende episode uit wat we wel een ‘never ending story’ kunnen noemen.1
In 2017 werden we weer eens geconfronteerd met de gevolgen van ongediertebestrijding met chemische middelen. Miljoenen eieren werden vernietigd, omdat sporen van het bloedluisbestrijdingsmiddel Fipronil erin waren aangetroffen. De rode bloedluis is niet alleen een plaag voor de pluimveehouderij, maar ook wij hebben er weet van dat een broedseizoen soms helemaal naar de knoppen kan gaan als gevolg van een explosie van bloedluis.
In editie 2017-3 van ons clubblad verscheen onder de titel ‘Op consult bij Hedwig van der Horst’ een verslag van een door deze dierenarts bij ‘De Kanarievogel’ te Voorburg verzorgde lezing.
In haar betoog stipte Hedig van der Horst ook even de bestrijding van bloedluizen, of beter bloedmijten, aan.

Zij maakte daarbij een onderscheid tussen in de reguliere handel verkrijgbare:
- chemische bestrijdingsmiddelen/pesticiden;
- bestrijdingsmiddelen op basis van natuurlijke stoffen;
- natuurlijke vijanden;

Ik zou aan dit rijtje nog de volgende willen toevoegen:
- huis-, tuin- en keukenmiddeltjes.

Huis-, tuin- en keukenmiddeltjes
Om met de laatste te beginnen. Onze generatie kent nog ongetwijfeld de in 1997 overleden Klaasje Rotstein-van den Brink. Ons beter bekend als ‘Klazien Uut Zalk’. Je kon zo gek niet bedenken: eksterogen, likdoorns, wintertenen, hielkloven, enz., of Klazien wist wel een kruid of kruidenaftreksel waarmee je dit euvel te lijf kon gaan. Het is me niet bekend of Klazien ook een bestrijdingsmiddel tegen bloedluis had gevonden, maar als je op vergaderingen van vogelverenigingen je oor te luisteren legt komt een scala aan huis-, tuin- en keukenmiddeltjes voorbij: tabak, kamille, petroleum, slaolie, enz. Het is net als bij de medicatie suggesties van Klazien: de één zweert er bij, de ander rangschikt het onder de noemer ‘kwakzalverij’ en ervaart het bestrijdingsmiddel soms erger dan de kwaal.
Pesticiden
Een druppeltje Parasita in de nek is tegenwoordig door mij de meest gehoorde bestrijdingsmethode van bloedluis in vogelverblijven. Met het door de firma Beaphar op de markt gebrachte middel, - Een flesje 0,12% oplossing van 50 ml kost ca. € 10,00. - schijnt menig vogelliefhebber op dit moment tevreden te zijn. Evenals het voornoemde Fipronil is Parasita een chemisch bestrijdingsmiddel. Beaphar gebruikt voor Parasita de werkzame stof Ivermectine. Over het gebruik van pesticiden in de ongediertebestrijding ontwikkelt zich een groeiende weerstand, omdat de neveneffecten op mens, dier en milieu op den duur vaak negatief blijken te zijn. Pesticiden die in het verleden frequent zijn toegepast blijken niet zo onschuldig te zijn als aanvankelijk werd verondersteld.2
Een bijkomend nadeel is dat het te bestrijden ongedierte vaak een resistentie opbouwt tegen de werkzame stof waardoor de toe te dienen doses steeds sterker moeten worden en op den duur het middel zelfs z’n effectieve werking verliest. Inmiddels blijkt in de veehouderij dat sommige parasieten al een resistentie tegen Ivermectine hebben opgebouwd en het wachten is op het moment dat ook ons druppeltje Parasita in de nek niet meer werkt.

Natuurlijke vijanden
Het is alweer geruime tijd geleden dat een noviteit op de markt verscheen: bloedluizen bestrijden met natuurlijke vijanden, t.w. roofmijten.

Het grote voordeel is dat de bestrijding langs volstrekt natuurlijke weg verloopt, natuur en milieu geen schade ondervinden en de luizen geen resistentie kunnen opbouwen. Het is een bestrijding methodiek die tot in lengte van jaren toegepast kan worden. Tegenwoordig brengt de firma Refona roofmijten onder de handelsnaam Dutchy’s op de markt. Uitgebreide informatie over de roofmijten en de bestrijdingsmethodiek is te vinden op de website van Refona.3
Over de bestrijding van bloedluizen met roofmijten zijn de meningen verdeeld. Op basis van praktijkervaringen is de ene fokker uitermate tevreden, terwijl anderen zo hun bedenkingen hebben. Omdat, zoveel jaar na de introductie, er nog steeds een markt voor Dutchy’s bestaat zou men kunnen concluderen dat het benutten van natuurlijke vijanden voor de bestrijding van bloedluis tot de effectievere, milieuvriendelijke methoden behoort.
Op Internet vond ik een aanbieding van 5.000 roofmijten voor € 19,75. Deze dosis is voldoende voor 20 m2 hokoppervlak. De verkoper stelt ‘Voor een langdurige en/of preventieve werking is het aan te raden om na 5 weken al nieuwe roofmijten uit te zetten’.3 Geeft men gehoor aan dit advies dan behoort het gebruik van roofmijten overduidelijk tot een van de kostbaardere bestrijdingsmethoden tegen bloedluis.
Natuurlijke bestrijdingsmiddelen tegen bloedluis - sylicaten
Naast het inzetten van natuurlijke vijanden bestaan er nog meer milieuvriendelijke methoden om bloedluis te bestrijden, zoals het gebruik van sylicaten. Hedwig van der Horst noemde tijdens haar lezing op 15 mei 2017 de volgende producten die siliciumdioxide, het belangrijkste bestanddeel van glas, als werkzame stof bevatten: Home Shield en Finecto.
Home Shield
Het product Home Shield ken ik van naam en van kwekers die het gebruiken, maar ik heb er zelf geen ervaring mee. Op de website van Home Shield, www.homeshield.nl, wordt de werking van dit product uit de doeken gedaan: ‘Home Shield is een fijn poeder, bestaande uit speciaal geprepareerde fossiele plankton. (…) Fossiele plankton bestaat uit microscopisch kleine omhulsels van eencellige plantaardige plankton (Phytoplankton). (….) De fossiele plankton heeft sterk absorberende eigenschappen, zelf voor oliën, wassen en vetten. Kruipende insecten bezitten een natuurlijke beschermende waslaag op hun buitenste omhulsel. Deze waslaag zorgt ervoor dat ze niet uitdrogen. Worden de insecten echter bestoven met Home Shield, dan wordt deze beschermlaag geabsorbeerd en de insecten drogen vervolgens uit.

Voor een effectieve bestrijding van de bloedmijten moet per m2 ca. 5 gram Home Shield poeder gestrooid worden.
Home Shield wordt verkocht in flacons van 250 ml. De prijs waarvoor een flacon op Internet wordt aangeboden varieert tussen de 13 en 15 euro.


Diatomeeënaarde
Voor een beter begrip duiken we even dieper in deze materie. De op de website van Home Shield genoemde ‘fossiele plankton’ kennen we ook wel als diatomeeën, die worden aangetroffen in de zogenoemde diatomeeënaarde. Deze delfstof, die ook wel bekend is onder de naam kiezelaarde, kiezelgoor, kiezelgoer, bergmeel en siliciumdioxide, bestaat uit 150 miljoen jaar oude eencellige schelpdiertjes, kiezelwieren, met een skelet dat voor bijna 100% uit silicium bestaat en zo klein zijn dat ze met het blote oog niet te zien zijn. Onder de microscoop lijken de fossiele skeletjes op glassplinters. Wanneer luizen op hun rooftocht naar bloed onderweg in aanraking komen met deze minuscule messcherpe fossiele skeletjes raakt hun washuid beschadigd en drogen ze uit.
Diatomeeënaarde wordt overigens als delfstof gewonnen en voor de meest uiteenlopende toepassingen benut.4
De etikettering van Finecto+ is de laatste jaren gewijzigd, de werkzame stof ook!
Finecto
Enige jaren geleden werd ik geconfronteerd met Finecto+ (Finecto Plus) als een milieuvriendelijk luisbestrijdingsmiddel. Ik heb dat toen aangeschaft en het enige jaren tot volle tevredenheid gebruikt, totdat …...
Toen ik Finecto+ voor de eerste keer kocht hing er aan de hals van de spuit-flacon een bijsluiter. Van de inhoud werd ik niet veel wijzer, wel wat er op het etiket op het flacon vermeld stond als werkzame stof: siliciumdioxide, diato-meeënaarde. Zowel Home Shield als Finecto+ maken dus gebruik van fossiele kiezelwieren om luizen te bestrijden, met dit verschil dat Home Shield een poeder bevat dat op de schuilplaatsen van de bloedmijten verstoven moet worden en bij Finecto+ de kiezelwieren vermengd met water in een spuitflacon werden verkocht met de bedoeling de oppervlakten te bespuiten waar ’s nachts de luizen tevoorschijn komen. Het was zaak om de flacon voor gebruik goed te schudden en menigmaal raakte bij mij de toevoer naar de spuitkop verstopt, omdat ik niet lang genoeg geschud had en een slijmerige, op nat waspoeder gelijkende, substantie zich voor het filtertje van het toevoerslangetje had opgehoopt. Als na het spuiten het water was opgedroogd bleef een wit poeder achter dat zich goed aan het materiaal had gehecht en wanneer je daar met je vingers over gleed wat vettig aanvoelde.

Na het spuiten moest de spuitkop, om verstopping te voorkomen, ook met schoon water goed doorgespoeld en gereinigd worden van de achtergebleven kiezelwieren.
Zoals gezegd heb ik enige jaren in het voorjaar m’n vogelverblijf en broedkooien goed ondergespoten met Finecto+ en al die tijd bij mijn vogels geen hinder van bloedluis bespeurd. Ik was dus tevreden over Finecto+ en heb het ook anderen aangeraden, maar bovenstaande is niet voor niets in de verleden tijd geschreven.

Begin 2017 was mijn voorraad Finecto+ op en toog ik, na een tip van Krien Onderwater, naar de Horticoop in Rijnsburg om nieuwe flacons Finecto+ te kopen, dat op dat moment in de reclame was. In de winkel zag ik dat het etiket anders was, maar volgens de verkoper was er aan de samenstelling niets veranderd en had het middel nog dezelfde werking als voorheen. Toen ik met de spuitbus rondging rook ik echter een andere lucht en miste ik ook na het opdrogen van het water het voorheen duidelijk waarneembare witte poeder dat zich aan het hout had gehecht. Toen ik later in huis, waar ik enkele kanaries in universeel kooien had geplaatst, op de achterwand van de kooi bloedluizen ontdekte en die met Finecto+ meende te kunnen bestrijden kwam ik bedrogen uit. De luizen waren enkele dagen onzichtbaar, maar binnen een week liepen ze in het donker weer vrolijk rond. Ik spoot wel Finecto+, maar waarvoor eigenlijk. De geur was allerminst smerig, maar voor een fractie van het geld dat ik voor Finecto+ neertelde had ik een veel lekkerder ruikende luchtverfrisser. Tijd dus voor nader onderzoek.
De tekst op de flacon was gewijzigd van Finecto+, Bloedluis Spray in Finecto+ Protect, Aromatische omgevingsspray. De werkzame stof siliciumdioxide, diatomeeënaarde was vervangen door aromatische stoffen. De nieuwe Finecto+ is dus niet meer gebaseerd op het effect van fossiele kiezelwieren op de huid van de mijten en heeft daardoor zijn bloedluis vernietigende werking verloren. Dit verklaart waarom bij mij na een paar dagen de luizen weer in colonne naar de in de universeel kooi op stok zittende water-slagers marcheerden.
Waarom vervangt een fabrikant een goed werkend bestrijdingsmiddel door een vloeistof met een luchtje dat luizen voor even wegjaagt? De website van Finecto, www.finecto.com, geeft uitsluitsel.
In de rubriek ‘Veel gestelde vragen’ werd mijn aandacht direct getrokken door de vraag: ‘Wat is er in 2015 verandert aan de samenstelling van de Finecto+ spray?’ Het antwoord was voor mij heel verhelderend en verklaart ook waarom ik over de Finecto ‘nieuwe formule ‘minder tevreden was: ‘Als u de Finecto+ spray al enkele jaren gebruikt, kan het zijn dat u een verandering heeft gemerkt aan de samenstelling en etikettering. De reden hiervan is de wetswijziging in Nederland die op 1 juli 2015 is ingegaan.

Door deze nieuwe regelgeving mocht de spray geen glas meer bevatten, wat er als grove delen silicium wel in zat. Wij hebben hier gedurende 5 jaar tegen geageerd, maar onze overheid in deze vertegenwoordigd door het CTGB (Het College voor


Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden, J.P.) in Wageningen geeft aan dat zij onder druk van de chemische industrie in Brussel hebben “moeten besluiten” dat glas een chemische reactie aangaat met de chitinelaag van de luis en daarom niet gebruikt mag worden. Deze stellingname is volstrekt onmogelijk, maar zo werkt het in Europa. Wij zijn daardoor genoodzaakt geweest om onze formulering aan te passen. De grove delen silicium (glas) zijn dus verminderd, waardoor het effect op de volwassen stadia van de luis minder direct is geworden.
Omdat volwassen luizen groter zijn, schuren zij niet meer genoeg hun buik open. (…..) De oude formulering ‘Bloedluisspray’ mag dus niet meer verkocht worden, ook niet in de professionele markt. Vandaar dat onze spray nu ‘Protect’ heet.’
Ondanks de afgenomen werking tegen volwassen luizen heeft het kopen en spuiten van de Finecto+ Aromatische spray volgens de fabrikant nog altijd zin, want ‘zodra een eitje uitkomt en de larven over het laagje Finecto+ lopen dan zullen zij niet volwassen worden.’ Door steeds de jonge aanwas te elimineren moet men met het spuiten van Finecto Plus nieuwe formule op den duur de luizen toch kwijtraken.
Voor het bestrijden van de volwassen mijten adviseert de fabrikant van Finecto+ het verstrekken van Finecto+ Oral. Via het aan de voeding toegevoegde poeder wordt een stof opgenomen ‘wat het bloed van kippen onverteerbaar maakt voor bloedluis’. Het 14 dagen verstrekken van Finecto+ Oral in het voer zou het aantal volwassen luizen met 80% verminderen. Alleen de combinatie Finecto+ Protect spray en Finecto+ Oral geeft dus tegenwoordig, opnieuw vlgs. De fabrikant, de mogelijkheid het bloedluizenprobleem ‘beter beheersbaar’ te houden.
Met het spuiten van Finecto+ Bloedluisspray was ik dus tevreden, maar dit product is niet meer verkrijgbaar. Het spuiten van Finceto+ Protect spray heeft, naar mijn eigen ervaring, voor het bestrijden van volwassen bloedluis weinig zin. Met het verstrekken van Finecto+ Oral heb ik geen ervaring. Ik kan dus geen op de eigen praktijk gestoeld oordeel over de Finecto+ methode ‘nieuwe stijl’ geven.
Voor het bestrijden van bloedmijten volgens de Finecto+ methode moet op de volgende kosten gerekend worden: De adviesprijs van een pot Finecto+ Oral met 300 gram poeder, goed voor 20 kilo voer, is € 17,75; die van een spuitflacon met 1 liter Finecto + Protect Spray is € 19,95. Om een ‘kuur’ volgen de Finecto+ methode te kunnen geven ben je dus bij aanvang ruim € 37,00 kwijt. De fabrikant adviseert bij blijvende hinder van bloedmijten om de 3 weken te spuiten en bij te voeren.

De zangkanariekweker met een gemiddeld vogelbestand zal wel niet iedere 3 weken € 37,00 neer moeten leggen, maar de Finecto+ methode lijkt mij verre van goedkoop.
Prangende vraag
Rest mij na bovenstaande aan het papier te hebben toevertrouwd nog een prangende vraag waarop ik geen antwoord weet. Finecto+ Bloedluisspray is van de markt gehaald omdat, vlgs. de fabrikant, overeenkomstig Europese regelgeving na 1 juli 2015 geen silicium bevattende stoffen meer verkocht mochten worden als bloedluisbestrijdingsmiddel. Wie echter naar de website van Home Shield, homeshield.nl, gaat komt op de website van Van Eck BV, een bedrijf dat zich o.m. heeft gespecialiseerd in de bestrijding van allerlei ongedierte, waaronder bloedluis bij kippen en vogels. Van welk middel maakt de firma van Eck gebruik? Van vloeibare silica. Ra, ra hoe kan dit? Wie het weet mag het zeggen.

Natuurlijke bestrijdingsmiddelen tegen bloedluis-voedingssupplementen
De voor mij meest recente categorie van natuurlijke bloedluisbestrijdings-middelen zijn voedingssupplementen. We zagen hierboven dat de firma Finecto een middel, Finecto+ Oral, op de markt brengt dat aan de vogelvoeding wordt toegevoegd, waardoor de bloedluis de ‘hongerdood’ sterft. Op de website van Finecto staat het als volgt beschreven: ‘Finecto+ Oral maakt het bloed van kippen en vogels onaantrekkelijk voor luizen door het gebruik van kruiden. Deze kruiden zorgen ervoor dat de luizen niet meer bloed willen drinken. Het poeder is eenvoudig zelf te mengen door het voer. De bestanddelen zijn uitsluitend natuurlijk en daardoor niet schadelijk voor de dieren en productie. Bij kippen kunnen bijvoorbeeld de eieren gewoon gegeten blijven worden.
In het novembernummer van 2017 van ‘Onze Vogels’ werd onder de titel ‘Ethisch verantwoordelijk voor onze vogels’ een artikel gewijd aan het natuurlijk bestrijden van bloedluizen. De auteur, Henk Jansen, attendeerde daarin de lezer op een Belgisch product, Avimite, dat via het drinkwater werd toegediend. 7 Henk Jansen heeft het middel met zijn eigen vogels uitgeprobeerd en de resultaten waren bij hem uiterst veelbelovend.
Om meer te weten te komen over het product Avimite adviseert Jansen ons te rade te gaan op de website bloedluis.be. Zo gezegd, zo gedaan. ‘Als we je nu eens zeggen dat wij een 100% biologisch middel hebben dat je gedurende 7 dagen aan het drinkwater toevoegt en je daarmee de belangrijkste stap hebt gezet om van alle bloedmijten vanaf te zijn. Zou je ons dan geloven? Vermoedelijk niet na al wat je reeds over bloedmijt hoorde en las… En toch garanderen we het je. Bij besmetting: 7 dagen Avimite toevoegen aan het drinkwater, daaropvolgend iedere week op een vaste dag 1 toevoeging en daarna maandelijks 1 maal herhalen en de bloedluis gaat en blijft weg!
(… ) Bloedluizen voeden zich met het bloed van kippen, knaagdieren en zelfs reptielen. Dit is levensnoodzakelijk voor hun voortplanting. Eens zij een goede bloedbron gevonden hebben, beginnen ze aan de ontwikkeling van hun rijk.

In warme periodes slagen zij er zo in om zich in amper 7 dagen voort te planten.
Een explosieve toename van het probleem is dan ook maar een kwestie van dagen of weken. Het probleem van in het begin of preventief bij de wortels aanpakken biedt de oplossing: Wat als het bloed plots niet meer smaakt? Ons middel tegen bloedluis is een biologisch voedselsupplement en dus geen medicijn. (…) De werkzame stoffen in het product bemoeilijken de toegang van de bloedluis naar de dieren.
De mijten krijgen een echte afkeer van het bloed van de dieren, zowel qua geur van het bloed als de moeilijke vertering ervan. In eerste instantie zorgen we er dus voor dat de mijten uw gevleugelde vrienden niet meer komen bijten op zoek naar bloed. Door de zeven-dagen-kuur start “het stoppen van de normale cyclus van de bloedluis”, want bloedmijt heeft nu eenmaal bloed nodig om zich voort te kunnen planten. Vervolgens behandelen we 5 weken het drinkwater wekelijks.
Daarna behandelen we het drinkwater van de dieren maandelijks nog eens als onderhoudsdosis.
(…) Eens de bloedmijt bloed heeft gedronken bij de kip of vogel waar Avimite in zit, heeft ze het ermee gehad. Maar jammer genoeg kan ze nog heel veel weken leven zonder vers bloed.
Enfin, leven is veel gezegd: de bloedmijt wordt apathisch, voelt zich ziek, laat uw dieren met rust, plant zich niet meer voort en gaat zich ook niet meer verschuilen.(…) Omdat de bloedluis zich niet meer verstopt LIJKT het alsof je hok plots bomvol bloedluis zit, maar eigenlijk zat dat allemaal al in het hok. Eens de sterft ingezet wordt, gaat het wel heel snel naar het punt dat je geen bloedluis meer ziet.
Avimite wordt uitsluitend op de particuliere markt verkocht door het dierenasiel de Ark van Pollare. Je kunt het flesje vloeistof alleen online kopen, op de
Website bloedluis.be. Exclusief verzendkosten kost een flesje van 70 ml.
28
€ 20,00. Met het kopen van Avimite steunt u ook het dierenasiel en de zorgboerderij.8
Zou ‘Klazien uut Zalk’ toch stiekem een kruidendrankje tegen bloedluis gevonden hebben?
Slot
Omdat ik geen vertrouwen meer heb in de Finecto+ spray en ik de Finecto+ methode met de Finecto+Oral toevoeging nogal prijzig vind heb ik, na het lezen van het artikel van Henk Jansen in Onze Vogels, op de website van bloedluis.be een flesje Avimite gekocht. Ik hoop komend jaar over dit product net zo enthousiast te worden als Henk Jansen en zal t.z.t. in ons clubblad mijn ervaringen met Avimite met jullie delen.
Tenslotte wil ik een oproep doen aan de leden van de NZHU om hun ervaringen met bloedluisbestrijding, succesvol of niet, op papier te zetten en met ons te delen in het clubblad.

 

                   Allround werkzaamheden zoals:

  • Timmerwerk binnen / buiten

  • Metselwerk

  • Tegelwerk, badkamer, toilet, keuken

  • Vloeren leggen, plavuizen, laminaat

  • Vervangen van kozijnen, deuren

  • Plaatsen van dubbelglas

  • Plaatsen van dakkapellen, dakramen

  • Aanbouw en verbouw

  • Zolderverbouw en aftimmeringen

  • Uw verdere wensen.

Bel gerust voor een afspraak of verdere informatie, 06-43257013

Cor Balk, Timmer- en klussenbedrijf. Motetstraat 1  7323 LD Apeldoorn

k.v.k. nr.  08160707 - btw nr. 0561.85.534.B01  -  Rabobank nr. NL87 RABO 01333 42 352