CONTACTBLAD

vogelvereniging

 

“Partropika

Oktober 2017

Bestuurssamenstelling :

Erevoorzitter                                                        G.J. Dalhuizen

 

Voorzitter                                                             Rein Grefhorst  (Telefoon: 055 – 5414227)

 

Secretaris                                                             Cor Balk

                                                                               Motetstraat 1

                                                                               7323 LD  Apeldoorn

                                                                               Telefoon: 055 – 5222549 / 06 43257013

 

Penningmeester                                                      John Huigen (Telefoon: 055 - 5414807)

 

Redactie clubblad                                                   Kees van Maanen

Alg. Adjunct                                                           Telefoon: 055 – 3665628

 

Horeca                                                                   Piet Bouws  (Telefoon: 055 – 5427860)

 

CONTRIBUTIE bedraagt € 30,00 per jaar. Moet per vooruitbetaling betaald worden.

INSCHRIJFGELD bedraagt € 4,00 en moet gelijk met de eerste contributie betaald worden.

Huisgenoot leden € 15,00 per jaar.

U kunt het bedrag overschrijven op: Bankrekening   NL62INGB0653134630 t.n.v penningmeester “Partropika”,  of contant betalen tijdens de clubavonden, of op de vogelmarkten.

 

RINGENCOMMISSARIS.

Voor alle aangelegenheden betreffende ringen, kunt U contact opnemen met;

Johan de Hoop  Twijndersdonk 103  7326 BN  Apeldoorn Telefoon: 055 – 5413294

 

Materialen  Ab van Lohuizen tel: 5216748.

 

BEGELEIDINGSCOMMISSIE.

Zij heeft tot doel, daar waar er problemen zijn, of vragen over vogels, samen met u oplossingen te zoeken.

 

PARKIETEN                                                    Teun den Houdijker Telefoon: 055 – 5221472

 

EXOTEN/DUIVEN etc.                                    Johan de Hoop Telefoon: 055 – 5413294

 

KLEUR en POSTUURKANARIES                  Rein Grefhorst Telefoon: 055 – 5414227

 

DAMESGROEP.

“Partropika” heeft een zeer actieve damesgroep, die o.a., de verloting op onze jaarlijkse tentoonstelling organiseert. De bijeenkomsten worden gehouden bij:

Diny Grefhorst  Warenargaarde 814 7329 GS Apeldoorn Telefoon: 055 – 5414227

VERGADERINGEN. (niet in juli en augustus)

Worden iedere derde maandag van de maand (aanvang 20.00 uur) gehouden in:

Wijkcentrum “De Groene Hoven" Koninginnelaan 280  7316 LD  Apeldoorn

VOGELMARKTEN.

Iedere eerste zaterdag van de maand van 9.30 tot 12.30 uur.

 

ZAADVERKOOP.

Bestellingen (055) 5221306 en op de vergaderavonden van 19.00-20.00 uur en in de pauze.

 _______________________________________________________________________________ 

Vogelvoer bestellen Rik bellen!

Telefoon: 5221306

 

Iedere dinsdagavond kunt U voer halen in onze berging.

Geopend van 18.30-19.30 uur.

Ook tijdens de vogelmarkten of in de pauze op de contactavond 

________________________________________________________________________________

Hierbij nodigen wij u uit voor onze clubavond op maandag 16 oktober 2017.
Wijkcentrum “De Groene Hoven” Koninginnelaan 280 Apeldoorn.
Aanvang 20.00 uur.

Agenda:
1. Opening.
2. Verslag vorige vergadering.
3. Tentoonstelling 2017.
4. Doorlopen van de lijst medewerkers.
• Aanplakbiljetten zijn aanwezig.
• Advertenties. Wie heeft er nog wat.
5. Vogelbespreking.
6. Rondvraag.
7. Sluiting

.______________________________________________________________________________

Vogelweetjes:

Hoe goed kunnen vogels horen?

Het gehoorbereik van vogels verschilt per soort, maar is vergelijkbaar met dat van mensen (20-20.000 hertz). Vogels kunnen tóch veel beter horen, want ze kunnen beter details onderscheiden (grotere gehoorscherpte). Vogels zijn vooral ontvankelijk voor geluiden die dezelfde toonhoogte hebben als hun eigen geluiden.

 

Uilen jagen met de oren.

Veel uilensoorten horen zo goed, dat ze in het pikdonker kunnen jagen. Ze bepalen de richting waaruit een geluid komt heel precies. Dit gebeurt aan de hand van verschillen in tijd en intensiteit waarmee het geluid van een prooidier met het linker- en rechteroor wordt opgevangen. Jonge uilen, die het tijdsverschil tussen het linker- en rechteroor nog moeten leren interpreteren, draaien en bewegen hun kop vaak om te oefenen. Ze vergelijken het geluid dat ze horen bij de verschillende posities van de kop.

 

Wat vogels zien dat wij niet zien?

De ogen van vogels lijken op die van mensen. Met de staafjes in het netvlies zien vogels licht en donker. Kegeltjes zorgen ervoor dat vogels kleuren waarnemen en een scherp beeld hebben. Daarnaast zien vogels, in tegenstelling tot mensen, ook ultraviolet licht en beleven de wereld daardoor toch heel anders dan wij.

Staafjes en kegeltjes

 

Nachtactieve vogels hebben vooral veel staafjes en compenseren het gemis aan scherpte door een heel goed gehoor. Dagactieve vogels hebben juist veel kegeltjes.

Voorbeeld:

Veel blauwe en groene kegeltjes.

 

Ultraviolet licht

Vogels hebben ook kegeltjes die gevoelig zijn voor ultraviolet (uv) licht. Voorbeelden van wat ze daarmee zien:

 • de waslaag om rijpe vruchten (lijsterachtigen)
 • urinesporen van muizen (torenvalken),
 • de zon als het bewolkt is (oriëntatie en navigatie),
 • andere kleuren in het verenkleed (een mannetje pimpelmees/roodborst/ekster/etc. ziet er voor die in het dagelijkse leven, is het in ieder geval goed ontwikkeld. Bijvoorbeeld:
 • Aas etende soorten, zoals sommige gieren, gebruiken hun neus om kadavers te vinden.

 

 • Vogelsoorten die ‘s nachts of in een schaduwrijke omgeving eten zoeken en moeilijk gebruik kunnen maken van hun ogen (kiwi’s), kunnen ruiken.
 • Veel soorten zeevogels goed kunnen ruiken.

 

Veren maken de vogel.

 

Waarom hebben vogels veren?

De voornaamste functies van veren zijn:

 • vliegen,
 • vasthouden van warmte,
 • uiterlijk vertoon,
 • camouflage,
 • het afstoten van water.

Het is niet het vliegvermogen dat vogels tot een klasse apart maakt, want ook vleermuizen en insecten kunnen vliegen - en sommige vogels weer juist niet. Wat vogels onderscheidt van andere diersoorten is het feit dat ze veren hebben!

Met dank aan Vogelbescherming Nederland.

________________________________________________________________________________

Waarom een Darm Conditionerings middel ? Wout van Gils

 

Als men de laatste jaren op onze grote internationale tentoonstellingen komt stelt men vast dat na onze normale zaadmengelingen, nestbakjes, drinkbakjes stokjes, enz,  enz .

Steeds meer stands komen die ons diverse producten aanleveren voor Bv vogels in conditie te krijgen of te houden, vitamine producten in overvloed, producten voor in het drinkwater, kortom een hele reeks producten die een 5 tal jaren geleden stukken minder waren. Kijk maar eens naar de Comed producten, met de uitschieters Magabactin,Winmix en Megabactol .

Zelfs onze zaadmengeling is de laatste jaren aan veranderingen onder hevig .Kortom dit staat ook niet stil en we moeten meegaan met deze veranderingen, we ontkomen hier niet aan, en het hoeft ook niet. Vele onder ons wisten in het begin niet hoe hier mee om te gaan, en bleven bij hun oude trouwe gewoonte “trouwens een winnend elftel verander je niet zo gauw “ Eerlijk gezegd dacht ik er toen ook zo over .Maar de tijd staat niet stil en ook in onze kanarie wereld veranderd er heel veel en snel, niet alleen in het uiterlijk van kleur en tekening worden we geconfronteerd met vele veranderingen de komende jaren .

Maar in de medicatie voor onze vogels is er ook een flinke vooruitgang gekomen, daar we in het verleden eerst naar producten moesten grijpen die eigenlijk voor grote hoenders en duiven zoniet varkens en of schapen bedoeld waren .Zijn er nu producten die gemaakt zijn voor onze vogels, dit is zeker een goede ontwikkeling. Mijn bedoeling is niet een bepaald merk of merken aan te bevelen, ieder maakt zijn keuze in overleg met andere kwekers of op advies van de veearts en of leverancier. Wat ik in dit artikel kwijt wil iets te schrijven over  “Darmconditioners producten “Dit is toch een middel wat ik denk niet meer onder ons voer weg te denken valt zeker in de kweek periode is aan te bevelen dit dagelijks te geven onder je eivoer. Dit is zeker een verbetering te noemen in onze kanarie kweek van de laatste jaren, maak er dan ook gebruik van. Zoals u op mijn site ook kunt lezen ben ik gebruiker van de Comed producten met OA : Magabactin, Winmix en Megabactol .

Waarom een Darmconditioner en of andere ?

De afgelopen jaren zijn er door onze veeartsen een grote opkomst vastgesteld bij onze kanaries van de MEGABACTERIE dit zijn grote staafvormige bacteriën die vast gesteld worden in de kliermaag van onze kanaries .Dat dit verontrustend is blijkt uit een studie van de diergeneeskunde van de Gentse Universiteit dat ongeveer 46 % van de passeriformen ( alle kanaries,en vinkachtige) en ongeveer 10 % van Psittaciformen (parkietachtige) bleek na onderzoek besmet te zijn met de Megabacterien.Ongeveer de helft van deze vogels vertonen klinische symptomen, vogels die aangetast zijn door deze megabacterie geven een lusteloze conditie, slechte werking van de kliermaag,  verminderde voedselopnamen,  spijsverteringsstoornissen, lichte gele diaree, en in de allerergste gevallen zal de vogel of vogels er van sterven. Deze stoornissen ontstaan omdat de kliermaag een verminderde zuurproductie geeft, het is ook daarom dat men heden producten verkoopt om dit zuurgehalte via het water terug te brengen of wel op peil te houden. En het zal er toe bijdragen dat dit zuurgehalte een optimale zuurgraad in het darm stelsel houdt, en zorgt zo voor een goede spijsvertering. Tevens zal daardoor de colli, salmonella, en andere ziekten  geen of weinig kans hebben om zich uit te breiden, tevens komt hierdoor de darmen in evenwicht en krijgen uw vogels een natuurlijke weestand tegen de meeste ziekte verwekkers .

Een Darmconditionering doet ongeveer het zelfde en is daarom ook zeker aan te bevelen nu dit overal is te verkrijgen .

Bij een gezonde vogel met een goede darmflora zullen de goedaardige bacteriën t.o.v. de ziekteverwekkende overheersen, zullen de ziekte verwekkende bacteriën het spijs vertering kanaal overheersen en zal de vogel ziek worden, in min of meer ernstige vorm. Door het geven van antibiotica ( Esb3, Baycox)  zal in dit geval de goede als de kwaadachtige bacteriën gaan doden .Het is nu om een goede aangroei van de goede bacteriën te bevorderen dat me een darm conditioner gaat gebruiken .Met andere woorden een darm conditioner dient als voeding voor de goed aardige darmflora, en zal er tevens voor zorg dragen dat de ziekte verwekkende bacteriën zich niet meer aan de darmwand kunnen gaan vast hechten. De meeste Darm conditioners zijn een combinatie van voorkomen van slechte ziekte kiemen, en het inbrengen van goede bacteriën in de darm flora. Het is aan de liefhebber waar hij uiteraard voor kiest . Te raad gaan bij kwekers die dit al langer geven is hier zeker op zijn plaats.

 Wanneer en waarom gebruiken :

Het waarom zal nu wel duidelijk zijn denk ik maar zeker bij waterige en gele ontlasting direct gaan gebruiken na eerst een antibiotica kuur te hebben gegeven. Wanneer gaan we het dan wel gebruiken? Tijdens de kweek na een kuur te hebben gegeven met Bv Esb3 en of Baycox is het aan te bevelen dit preventief te geven aan de vogels, dit kan zonder nadelige gevolgen langdurig verstrekt worden aan uw vogels,( het is er trouwens voor gemaakt) .Dus vanaf het koppelen van de vogels tot het zelfstandig zijn van de vogels is dit zeker aan te bevelen .Zie het zo vogelvrienden kweek je in je tuin ook nog alle groenten, en of bloemen als je deze niet behandeld tegen weet ik wat welk ongedierte en of andere ??? .Ik heb er ook jaren anders over gedacht, maar we mogen blij zijn met deze producten. Welk merk u ook kiest, is mij gelijk laat je goed voorlichten, maar gebruik ze wel. Een erg bekend merk is zoals al eerder vermeld de Comed producten Ondanks dat men een winnend elftal niet moet veranderen, is dit een zaak om toch even stil bij blijven  staan en eens te overleggen met kwekers die dit al jaren geven Succes en ga met de tijd mee je hobby vaart er wel bij, zeker weten.

--------------------------------------------------------------------------------------

RUI en OVERBEVOLKING.


Ieder jaar wordt het totale verenpak van vogels vervangen. Dit proces vindt plaats in de zomer vanaf half juli tot het begin van de herfst.

De rui begint bij de slagpennen en begint bij de slagpen die zich het dichts bij het lichaam bevind. Bij beide vleugels vallen deze slagpennen ongeveer tegelijk uit. Wanneer de nieuwe pen voor driekwart volgroeid is, dan pas gaat de volgende pen er uit.

Er vallen nooit meer slagpennen tegelijk uit, want dit zou het vliegvermogen van de vogel te veel beïnvloeden en zeker voor de vogels in de natuur betekent dit dat zij anders te gemakkelijke prooi zijn voor belagers.

Het ruien van de staartpennen gaat in op volgorde, maar om en om, hiermee wordt de vogel niet stuurloos. De op één na buitenste staartpen ruit als laatste. Dit dan ook  meteen de laatste grote pennen die vervangen worden. Kop-, hals-, borst- en buikveren ruien tegelijk met de vleugeldekveren en soms in hele groepen tegelijk, waardoor de vogels geheel of gedeeltelijk een kale kop en nek krijgen. Donsveertjes kunnen soms het gehele jaar door ruien, maar als dat gebeurd is het zaak om een goed te bekijken of de vogel(s) geen gebrek aan iets hebben.

Als de donsveren zich vooral in het gebied van de cloaca plakkerig tegen het lichaam aan bevinden (stokrui) dan zijn de vogels niet in goede conditie.

 Oorzaken kunnen zijn:

 • Ziekte
 • Verkeerde voeding
 • Gebrek aan bepaalde mineralen en/of vitaminen.
 • Een te lange kweekperiode

Zorg ervoor dat de kweekperiode rond 15 juni gedaan is.

 

Rui is geen ziekte, maar een proces dat iedere vogel door moet maken in de bovengenoemde periode.

Jonge kanaries moeten vanaf hun geboorte in ongeveer vijf maanden opgroeien en een compleet verenpak opbouwen, wat normaal gesproken geen enkel probleem is voor een vogel in conditie.

 

Problemen die zich kunnen voordoen:

 • Bloedpennen kunnen ontstaan doordat het bloedvaatje in de veerfollikel beschadigd is en er bloed in de spoel van de schacht vloeit. Soms herstelt dit, maar in ieder geval kan men bloedpen er beter niet uittrekken er komt toch geen pen voor terug. Het trekken van een bloedpen wordt meestal een bloederige zaak. Een volgroeide pen kan men gerust verwijderen.
 • Buispennen ontstaan doordat het vliesje wat om de pen zit niet wil knappen. Buispennen zijn meestal het gevolg van een doorgemaakte ziekte waardoor de vogel niet genoeg reserve heeft kunnen opbouwen, een verkeerde voeding, of een slechte conditie van de vogel.
 • Bij ziekte gaan vogels ziekteverwekkers uitscheiden, dit kan via ontlasting, ademhalingsorganen, slijm, wat dan aan de zitstokken terecht komt. In de natuur is dit geen probleem, maar in onze kooien brengt dit een groot risico met zich mee over de overige vogels in onze kooien. Dus is het belangrijk dat u niet teveel vogels in een te kleine ruimte huisvest. In een overbevolkt hok is dus de kans op besmetting groter dan in een hok of kooi waar een normaal aantal vogels in zitten.

 

 • Hygiene, is ook van belang om ziekteverwekkers de baas te blijven. Overbevolking, gebrek aan reinheid, onvoldoende ventilatie, vocht, en het niet zuiver houden van waterflessen voerbakken zijn bronnen van infectie.

 

De vuistregels zijn dus:

 • Goede voeding
 • Schoon drinkwater
 • Hygiene
 • Ventilatie
 • Niet teveel vogels in één kooi. (geen overbevolking)

Ook hier geldt het spreekwoord:

“VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN”

Japanse meeuw

Lonchura striata domestica

De Japanse meeuw is in de 18de eeuw door Japanse vogelkwekers gekweekt uit Chinese voorouders, waarschijnlijk spitsstaartbronzemannetjes en andere vogels uit het Lonchura-geslacht. De Japanse meeuw komt dus niet in de natuur voor. Het is een rustige en sterke vogel die inmiddels in veel kleurmutaties voorkomt en zodoende ook een gewaardeerde tentoonstellingsvogel is.

Grootte

11 - 12 centimeter

Geslachtsonderscheid

Japanse meeuwen hebben geen uiterlijke geslachtskenmerken, maar het mannetje zingt als enige. De zang stelt overigens weinig voor.

Sociale eigenschappen

Japanse meeuwen kunnen prima met andere kleinere vogels in een gezelschapsvolière gehouden worden. Japanse meeuwen zijn erg bescheiden en kunnen zich laten verdringen door brutalere soorten zoals zebravinken of diamantvinken. U kunt ook meerdere koppels Japanse meeuwen houden, alleen komt er dan weinig van broeden terecht omdat de vogels met zijn allen in een nestkast zullen kruipen.

Huisvesting

Japanse meeuwen zijn uitstekend te houden in een volière of (broed)kooi voor kanaries. Zorg voor houten zitstokken die variëren in dikte, om te voorkomen dat hun nagels te lang worden en geknipt moeten worden. Biedt ze ook regelmatig een badje aan. In een buitenvolière is een onverwarmd maar tochtvrij nachthok voldoende.

Voeding

Japanse meeuwen eten hoofdzakelijk een zaadmengsel voor tropische vogels, aangevuld met eivoer en groenvoer. Ze moeten altijd de beschikking over grit, maagkiezel en sepia hebben. Tevens eten ze graag wat kiemzaad in de broedperiode.

Kweken

Japanse meeuwen zijn gemakkelijk te kweken, het zijn zelfs zulke goede ouders dat ze vaak gebruikt zijn om andere vogels, zoals gouldamadines, groot te brengen.

Japanse meeuwen geven de voorkeur aan een halfopen nestkastje van 12*12*12 cm, het broedkoppel zal hierin een nest maken van het beschikbare nestmateriaal. Het popje legt vijf tot zeven eitjes en vanaf het vierde eitje zullen de pop en man afwisselend broeden, 's nachts zullen ze samen op het nest zitten. Na 14 dagen komen de eitjes uit en zullen de beide ouders de jongen voeren. Na drie weken vliegen de jongen uit, maar ze zullen 's nachts nog wel samen met hun ouders op het nest slapen. Om te voorkomen dat de ouders direct weer met een nieuw nest beginnen doet u er verstandig aan het nestje na een week weg te halen. Als de jongen helemaal zelfstandig eten - meestal wanneer ze 5 weken oud zijn - kunnen ze van hun ouders gescheiden worden. Na drie maanden zijn de jongen al helemaal op kleur. Hoewel de jongen al veel eerder broedrijp zijn, kunt u het beste minimaal negen maanden wachten voor u ze voor de kweek inzet.

 

Pagina 7

Houdt er bij het koppelen van Japanse meeuwen rekening mee dat u geen kuif * kuif selecteert omdat een deel van de jongen mogelijk niet levensvatbaar zal zijn. Kweek ook niet generaties lang wit * wit omdat deze vogels vaak zwakker zijn en vaker last van staar hebben.

Bijzonderheden

Japanse meeuwen worden meestal zo'n 5 tot 6 jaar oud, maar er zijn ook uitzonderingen van 10 jaar oud bekend.

Het is zelfs mogelijk om een nest te laten uitbroeden en grootbrengen door twee mannetjes of popjes.

In het Japans heten deze vogels 'Jushimatsu', dat 'tien zusters' betekent en waarschijnlijk duidt op hun goede vruchtbaarheid.

Met dank aan Jeroen Hubert.

http://www.jeroenhubert.nl

http://www.jeroenhubert.nl

                   Allround werkzaamheden zoals:

 • Timmerwerk binnen / buiten

 • Metselwerk

 • Tegelwerk, badkamer, toilet, keuken

 • Vloeren leggen, plavuizen, laminaat

 • Vervangen van kozijnen, deuren

 • Plaatsen van dubbelglas

 • Plaatsen van dakkapellen, dakramen

 • Aanbouw en verbouw

 • Zolderverbouw en aftimmeringen

 • Uw verdere wensen.

Bel gerust voor een afspraak of verdere informatie, 06-43257013

Cor Balk, Timmer- en klussenbedrijf. Motetstraat 1  7323 LD Apeldoorn

k.v.k. nr.  08160707 - btw nr. 0561.85.534.B01  -  Rabobank nr. NL87 RABO 01333 42 352