CONTACTBLAD

vogelvereniging Partropika

februari 2022

Bestuurssamenstelling :

Erevoorzitter                      G.J. Dalhuizen

Voorzitter                           Rein Grefhorst  (Telefoon: 055–                                                                           5414227)

Secretaresse                       Patricia Kluin 

                                            Fluitersweg 26

                                            7345 BK  Apeldoorn                      Penningmeester                    Vacature

Redactie clubblad en            Kees van Maanen

2e voorz./penningm.a.i.        Telefoon: 055 – 3665628

Lid /Algemeen Adjunct        Gert Weenink (Telefoon 055 -
                                            3667848                                                   

CONTRIBUTIE bedraagt € 32,00 per jaar. Moet per vooruitbetaling betaald worden.

INSCHRIJFGELD bedraagt € 4,00 en moet gelijk met de eerste contributie betaald worden.

Huisgenoot leden € 15,00 per jaar.

U kunt het bedrag overschrijven op:

Bankrekening   NL62  INGB 0653 134 630   t.n.v penningmeester “Partropika”,  of contant betalen tijdens de clubavonden, of op de vogelmarkten.

RINGENCOMMISSARIS.

Voor alle aangelegenheden betreffende ringen, kunt U (n.o.z) contact opnemen met:

Johan de Hoop 

Telefoon: 055 – 5413294
Betalen van ringen door overmaken op rek. 

NL66SNSB 0948 928 921 t.n.v. J. de Hoop

Materialen  :  Vacant

 

BEGELEIDINGSCOMMISSIE.

Zij heeft tot doel, daar waar er problemen zijn, of vragen over vogels, samen met u oplossingen te zoeken. 

PARKIETEN                            Teun den Houdijker Telefoon: 055  – 5221472

EXOTEN/DUIVEN etc.       Johan de Hoop Telefoon: 055 – 413294

KANARIES                               Rein Grefhorst Telefoon: 055 – 5414227

 

DAMESGROEP.

“Partropika” heeft een zeer actieve damesgroep, die o.a., de verloting op onze jaarlijkse tentoonstelling organiseert. De bijeenkomsten worden gehouden bij:

Diny Grefhorst  Warenargaarde 814 7329 GS Apeldoorn Telefoon: 055 – 5414227

VERGADERINGEN. (niet in juli en augustus)

Worden iedere derde maandag van de maand (aanvang 20.00 uur) gehouden in:

Wijkcentrum “De Groene Hoven" Koninginnelaan 280  7316 LD  Apeldoorn

VOGELMARKTEN.

Iedere eerste zaterdag van de maand van 9.30 tot 12.30 uur. 


            Vogelvoer bestellen Rik bellen!

Telefoon: 5221306

 

Iedere dinsdagavond kunt U voer halen in onze berging.

Geopend van 18.30-19.30 uur.

Ook tijdens de vogelmarkten of in de pauze op de contactavond 


 

Ringenbestelling 2022

Beste Partropika leden,

U kunt nu ringen bestellen voor de derde ronde. Bestellen hiervoor is mogelijk tot 25 januari 2022 en deze ringen worden uitgeleverd na 5 april 2022. Als u een spoedbestelling moet plaatsen kost dit wel €1,00 per ring meer.

Wilt u de ringen bestellen middels het formulier op de website : https://form.jotformeu.com/50293962072355  of

https://form.jotformeu.com/50294186156357   voor beschermde vogels.

Niet vergeten als u het ingevuld hebt op de knop verzenden te klikken.  U krijgt dan een melding in beeld dat het formulier verzonden is en u z.s.m. een mail met betaalgegevens zult ontvangen.

Hartelijke groet en een succesvol kweekseizoen toegewenst.
Johan


Wetenswaardigheden....

Herkennen ouders en jongen elkaar later nog?

Een vogelleven begint met een korte periode waarin vogels leren wie hun ouders en soortgenoten zijn. Dit wordt ‘inprenting’ genoemd. De jonge vogel krijgt een onuitwisbare indruk van ouders, soortgenoten, leefomgeving, prooidieren, nestmateriaal, zang, enzovoort. Hoe lang deze wederzijdse herkenning in stand blijft, is afhankelijk van de soort en de levenswijze.

Kip als eenden-moeder

Jonge eendjes bijvoorbeeld, leren in de eerste 13 tot 16 uur van hun leven wie hun ouders zijn. Beweging en geluid zijn hierbij belangrijk.

Als ze gedurende deze periode een kip zien die scharrelt en tokt, zien ze die als ouder. Ook de partnervoorkeur in het latere leven wordt zo bepaald.

Jarenlang herkennen

Bij intelligente, sociaal levende vogels - zoals kraaien - is het waarschijnlijk dat ze elkaar en soortgenoten jarenlang individueel herkennen. Ook monogame partners herkennen elkaar jarenlang. Verliezen ze elkaar tijdens de trek uit het oog, dan weten ze elkaar in het voorjaar toch weer te vinden. Voor korter levende vogels is niet zeker of ze elkaar herkennen.

Hoe snel vliegen vogels?

Dit is afhankelijk van de soort, de weersomstandigheden en de wijze van vliegen, recht vooruit flappend (eend) of in een duikvlucht (slechtvalk). Om een idee te krijgen, staat hieronder voor een aantal algemene soorten een gemiddelde snelheid.

Roek                     70 km/uur           Pimpelmees       30 km/uur

Boerenzwaluw  90 km/uur           Gierzwaluw        111 km/uur

Huiszwaluw       90 km/uur           Huismus              40 km/uur

Spreeuw              80 km/uur           Slechtvalk           200 km/uur

Vink                       40 km/uur           Wilde eend         80 km/uur

Hoe oud wordt een vogel?

Dankzij ringonderzoek weten we hoe oud vogels kunnen worden. Nu worden de meeste vogels niet zo oud, doordat ze worden gepakt door roofvogels, katten of dood worden gereden door auto’s.

Een koolmees bijvoorbeeld wordt gemiddeld maar een jaar oud. In extreme gevallen kunnen ze veel ouder worden. Hieronder is een lijst opgenomen met maximale leeftijden van vogels. Het is best mogelijk dat een vogel nog ouder kan worden dan in deze lijst is aangegeven.

 


Neem hieronder kennis van 'de meest tot de verbeelding sprekende Nederlandstalige beschrijving ooit van de hedendaagse Agaat Wit ' > Ere wie ere toekomt : Kanarie Studievereniging O.V.O. (NL) 'Agaat Wit' (Rein Grefhorst ) Citaat Frans Begijn.

AGAAT WIT.
De agaat is een gemelaniseerde kleurkanarie die in het bezit is van de eerste reductiefactor, deze factor is verantwoordelijk voor de reductie van het bruine phaeomelanine.

Bij deze kleurslag wordt een onderbroken bestrepingspatroon gevraagd in tegenstelling tot de vogels uit de klassieke melanineseries zwart en bruin.

De bestreping moet ook fijner zijn dan de bestreping van de bovengenoemde kleurslagen, wat echter niet inhoud zo fijn mogelijk. Ook hier is het uitgangspunt een zeer goede, duidelijk waarneembare flanktekening, hierdoor zal er in de meeste gevallen een goed rugpatroon ontstaan.

Kort samengevat:
De duidelijke, onderbroken,zwarte rug- en flankbestreping moeten contrasteren met een grondkleur vrij van zichtbaar phaeomelanine. Door de werking van de eerste reductiefactor zal de bestreping fijner en onderbroken zijn in tegenstelling tot de zwartserie. Hier wordt als indicatie gegeven dat de bestreping in de agaatserie ongeveer half zo breed is als de bestreping van de overeenkomende vogels in de zwartserie (indicatie verhouding 25/75).
Bij schimmels, vogels met witte grondkleur en bij mozaïeken mag de bestreping wat breder zijn dan bij de intensieve vogels. Deze bestreping moet wel onderbroken zijn.

Het is zeker niet de bedoeling dat u gaat meten of de verhouding bestreping, grondkleur klopt, het is een indicatie, dus wat breder en of wat fijner is ook prima, als er maar duidelijke flanktekening aanwezig is.
De bestreping moet beginnen op de kop en via de rug doorlopen in de richting van de staart, ook de flanken moeten een duidelijke bestreping laten zien, deze bestreping moet in harmonie zijn met de rugbestreping.

Het melaninebezit moet beginnen aan de snavelbasis.
De baardtekening mag niet ontbreken.

Melanine onder de snavel welke zich meestal bevindt tussen de baardstrepen zien wij als een kwaliteitskenmerk.

Bij de vleugel- en staartpennen en in de dekveren begint het zwarte eumelanine in de gemelaniseerde schacht en strekt zich uit naar de buitenzijde. Alleen aan de vaanzijde van de veer moet de grondkleur zichtbaar zijn.
Zichtbaar phaeomelanine is niet toegestaan. Door de melaninereductie ontstaat een lichte omzoming van de vleugel- en staartpennen. Deze omzoming is kenmerkend voor de agaatserie en moet minimaal aanwezig zijn.

De snavel, poten en nagels moeten éénkleurig, maar zeer licht gemelaniseerd.

De grondkleur, duidelijk minder donker dan bij de vogels uit de zwartserie, moet zichtbaar zijn vanaf de kop en doorlopen tot tussen de poten.
De intensief- en optische factor zullen een belangrijke rol spelen om de kleurintensiteit te bepalen.
Doch teveel werking van de optische factor zal het geheel te hard maken.

Agaten in het bezit van de ivoorfactor zullen minder contrastrijk zijn.

Standaard Agaat wit
In deze serie onderscheiden we de volgende kleurslagen:

Kleur : Agaat wit dominant en Agaat wit recessief.
Opmerkingen : Zwarte bestreping. Waarneembare werking van de optische factor.
Geen zichtbaar phaeomelanine tussen de bestreping.
Bij wit dominant dient waarneembare gele aanslag in de onderste vleugelpennen aanwezig te zijn.

We maken in de serie agaat wit geen onderscheid tussen intensieve en schimmelvogels.
Voor deze vogels gelden de volgende eisen:
• Het melaninebezit begint aan de snavelbasis.

 • Duidelijke, onderbroken, zwarte bestreping,  beginnend op de kop en via de rug en flanken doorlopend in de richting van de staart.
  Vleugel- en staartpennen zwart van kleur, zonder zichtbaar phaeomelanine en met een smalle grijze omzoming.
  • Snavel, poten en nagels licht gemelaniseerd en éénkleurig.
  • Grondkleur, egaal en goed waarneembaar.

  Waarneembare aanwezigheid van de optische factor zal de helderheid van de kleuruiting ten goede komen.

  De agaat wit die wij heden ten dage als standaardvogel beschouwen is duidelijk veranderd de laatste jaren.
  Het is een prachtige heldere vogel die een grijsachtige grondkleur laat zien tussen de bestreping.

  Weet u nog wat we verstaan onder de grondkleur?
  Onder grondkleur verstaan we:
  De combinatie van de lipochroomkleur, de kleur van het dons en de al of niet zichtbare phaeomelanine.

  De huidige agaat wit kanaries, zijn (nagenoeg) vrij van phaeomelanine.

  Dus de grondkleur bij een goede agaat wit, is de combinatie van het zwarte dons en de witte lipochroomkleur.

  Hierdoor ontstaat er een heldere vogel die tussen de bestreping een grijsachtige grondkleur laat zien.

  Op dit moment zien we al agaat witte vogels die naast een goede flanktekening ook borsttekening laten zien.

  Dit mag beslist niet gestraft worden, maar moet veel meer gezien worden als een kwaliteits kenmerk van de vogel.

Veel liefhebbers zien in de agaat wit vaak wat men dan noemt mozaïek kenmerken, het witte befje onder de snavel wordt vaak toegeschreven aan mozaïek kenmerken, maar volgens mij heeft het daar niet mee te maken.
Volgens mij is de oorzaak dat wij bij de huidige agaat wit het phaeomelanine volledig wegkweken.

Dit lijkt mij juist heel belangrijk, want de 1ereductiefactor zorgt er m.i. voor dat bij de juiste werking de phaeomelanine volledig wordt weg gekweekt.

Ook de keelstippen komen meestal voor bij die vogels waar de 1e reductiefactor volledig werkt, meestal de meest heldere vogels.

Een agaat witte vogel,zoals wij die heden ten dage op de wedstrijden zien, komt het best tot zijn recht zonder phaeomelanine en maximaal werkende optische factor.

Weet U wat de optische factor doet in onze kleurkanaries?
• Zwart eumelanine wordt door de werking van deze factor veel zwarter. (vogels die in het nest nog bruin laten zien en naarmate ze ouder worden steeds helderder en geen bruin meer laten zien zijn in het bezit van de maximaal werkende optische factor)
• Bruin eumelanine wordt meer grijsbruin van kleur, doet wat kouder aan.
• Bruin phaeomelanine wordt grijs tot donkergrijs.
• Beige phaeomelanine wordt grijs tot lichtgrijs van kleur. (heel goed waarneembaar bij de isabel vogels die al vrij helder zijn tussen de bestreping)
• Geel lipochroom wordt meer groengeel van tint, vroeger sprak men over citroen geel, maar heeft u een citroen wel eens goed bekeken, naarmate hij rijper wordt, wordt hij steeds geler.
Volgens mij bedoelde men toen een onrijpe citroen)
• Rood lipochroom wordt wat harder van tint, krijgt als het ware een violetglans.

 • Bij het ontbreken van lipochroom (wit) zal de vogel een meer witgrijsblauw waasje laten zien.

Samenvatting:

De agaat wit is een heldere vogel met, een onderbroken rugbestreping een duidelijke flanktekening (welke zich bij de topexemplaren al voortzet in de bovenborst en tussen de baardstrepen) en goed waarneembare baardstrepen.

Bron : Kanarie Studievereniging O.V.O. (NL) artikel 'De Agaat Wit' 12.09.2018 (Rein Grefhorst)

Als u uw contributie voor 2021 nog niet heeft overgemaakt, wilt u dat dan deze maand afhandelen.

De contributie is per vooruitbetaling verschuldigd, dus wellicht ook het moment uw contributie voor 2020 over te maken.....

U kunt het bedrag, € 32.00 overmaken op: NL62 INGB 0653 134 630.

 Het bestuur.