Verslagen Clubavonden

Sinds enige tijd worden de verslagen van de clubavonden in het clubblad opgenomen en niet meer op de verenigingsavond voorgelezen. 


Verslag Contactavond 16 December 2019.

Rein opent om 20.00 uur de laatste vergadering van het jaar 2019 voor een 9-tal leden.

Op naar 2020, op naar een goed vogeljaar wat begint met hopelijk voor iedereen een goede kweek.

Er waren geen op- of aanmerkingen op het verslag van de vorige vergadering.

Het contactblad van PJ Helder en van Kanaria zijn binnen gekomen.

De leden, Mr Keurhorst en Mevr. Van Cuilenburg hebben hun lidmaatschap opgezegd bij Partropika.

Wij, als bestuur, willen alle leden, die in de prijzen zijn gevallen op de Kringtentoonstelling, Kampioen van Apeldoorn en de andere tentoonstellingen van harte feliciteren.

Op de Kampioen van Apeldoorn waren alle inzenders van Partropika in de prijzen gevallen. Piet Schellen had de Mooiste Vogel van de Kampioen van Apeldoorn georganiseerd door Kanaria. Dora had op de Districtentoonstelling van Overijssel nog Zilver en Brons.

Nadat de Kampioen van Apeldoorn georganiseerd is, is er helaas bij een paar personen van onze Zustervereniging Papegaaienziekte geconstateerd. Er zijn een paar leden opgenomen in het ziekenhuis, en hebben een aantal dagen op het IC gelegen. Gelukkig gaat het weer de goede kant op met deze leden. Maar toch vanuit onze kant, onze beterschapswensen. Wel zijn er vanuit de kampioen van Apeldoorn, kooien uitgeleend aan de Districtentoonstellingen. Verzoek vanuit de GGD, mochten er mensen zich niet fit voelen, en op de tentoonstelling zijn geweest, ga naar de huisarts! Bezoekers/inzenders van bepaalde tentoonstellingen kunnen nog benaderd worden door de GGD. De bron van de papegaaienziekte is tot op heden nog niet gevonden.

De contributieverhoging van 2 euro van de NBVV, word ook bij ons doorgevoerd naar de leden. De contributie bedraagt in 2020 dan € 32.00. Willen alle leden zo vriendelijk zijn om de contributie op tijd over te maken?

Onze materiaalmannen en het bestuur verzoeken alle leden om de tentoonstellingskooien, die nog in uw bezit te zijn, in te leveren in Januari. Zodat we kunnen inventariseren hoeveel kooien er in het bezit zijn, wat voor kooien hebben we nog nodig. En zeker niet onbelangrijk, dat we de kooien na kunnen kijken of deze kapot zijn en eventueel een likje verf nodig hebben. Dus leden, lever de kooien in op de Dinsdagavond tussen 18.30 en 19.30 uur.

Het aantal vogels wat ingeschreven is voor Vogel2020 ligt rond de 9000 vogels. Geen verkeerd aantal omdat het een landelijk beeld is, op elke tentoonstelling worden er minder vogels ingezonden. Ook is het een trend, dat het jaar, nadat de COM in Nederland is geweest, en dip zit, in het aantal ingeschreven vogels voor het NK. Hopend dat dit eenmalig is.

De kringtentoonstelling was een nette, goed georganiseerde tentoonstelling. Er stonden wat foutjes in de catalogus, maar deze zijn hersteld op de opening van de show. Op deze show was Partropika in het verengingsklassement 2e, met 3 punten verschil op de nummer 1, Vorden.

De kampioen van Apeldoorn was ook een nette, goed georganiseerde tentoonstelling. Het was netjes geregeld. Wel jammer, is dat als we willen samenwerken met Kanaria, er vanuit Partropika maar 36 vogels ingeschreven waren, dat is wel wat weinig. Maar de leden geven aan dat de tentoonstellingen te dicht op elkaar zitten. Misschien kunnen we als bestuur hier wat mee, zodat er toch meer vogels ingezonden worden op de Kampioen van Apeldoorn.

Daarnaast is er door de leden een idee ingebracht om een jonge vogeldag te organiseren. Hier staat het bestuur achter en we gaan de dag organiseren.

We moeten alleen even kijken wanneer het uitkomt, zodat we niet in het vaarwater komen met de tentoonstellingen. Misschien kunnen we deze dag organiseren met Kanaria. We gaan als bestuur kijken wat de mogelijkheden zijn.

Tijdens de rondvraag merkte Rik Kiezebrink op, dat het gezamenlijk vervoer richting Vorden prima is verlopen dankzij de hulp van de Fam. Kluin.

Rik van Veldhuizen merkt op dat de Kringtentoonstelling en de Kampioen van Apeldoorn te dicht achter elkaar zitten. Daarom heeft Rik niet ingezonden op de Kampioen van Apeldoorn.

Na een korte pauze was er gelegenheid om vragen te stellen over de vogels. Problemen waar je met zit etc. Daar hebben we kort de Raza Espagnol besproken. Raza’s hebben vaak een te lang loopbeen, de mogen ongeveer 13 á 14 mm zijn. Ook het visstaartje is een onderdeel van de Raza’s, de V is ongeveer 4 mm lang. Het kopje van de Raza moet hazelnootvormig zijn, en mogen nooit de kopveertjes laten zien. De snavel moet kegelvormig zijn, maar Raza’s hebben over het algemeen een iets langere snavel. Het model van de Raza vergelijk je met een opstijgend vliegtuig, tussen de 35 en 45 graden.

De schimmels hebben altijd een wat langere bevedering dan de Intensieve. Paar altijd een schimmel x intensieve. Donkerbonte raza’s hebben meer dan 50% bont en de lichtbonte hebben minder dan 50% bont. Volgend jaar, met het nieuwe vraagprogramma is dat eraf. Dan is bont gewoon bont.

Om 21.30 uur sluit Rein de vergadering en wenst iedereen Fijne feestdagen en een goede jaarwisseling.

Vriendelijke Groet,2e secretaris.Patricia Kluin