CONTACTBLAD

vogelvereniging

 

“PARTROPIKA

April 2017

BESTUURSSAMENSTELLING.

Erevoorzitter                                                        G.J. Dalhuizen

 

Leden van verdienste                                            E. Zweekhorst

 

Voorzitter                                                             Rein Grefhorst  (Telefoon: 055 – 5414227)

 

Secretaris                                                             Cor Balk

                                                                               Motetstraat 1

                                                                               7323 LD  Apeldoorn

                                                                               Telefoon: 055 – 5222549 / 06 43257013

 

Penningmeester                                                      John Huigen (Telefoon: 055 - 5414807)

 

Redactie clubblad                                                   Kees van Maanen

Alg. Adjunct                                                           Telefoon: 055 – 3665628

 

Horeca                                                                   Piet Bouws  (Telefoon: 055 – 5427860)

 

CONTRIBUTIE bedraagt € 30,00 per jaar. Moet per vooruitbetaling betaald worden.

INSCHRIJFGELD bedraagt € 4,00 en moet gelijk met de eerste contributie betaald worden.

Huisgenoot leden € 15,00 per jaar.

U kunt het bedrag overschrijven op: Bankrekening   NL62INGB0653134630 t.n.v penningmeester “Partropika”,  of contant betalen tijdens de clubavonden, of op de vogelmarkten.

 

RINGENCOMMISSARIS.

Voor alle aangelegenheden betreffende ringen, kunt U contact opnemen met;

Johan de Hoop  Twijndersdonk 103  7326 BN  Apeldoorn Telefoon: 055 – 5413294

 

Materialen  Ab van Lohuizen tel: 5216748.

 

BEGELEIDINGSCOMMISSIE.

Zij heeft tot doel, daar waar er problemen zijn, of vragen over vogels, samen met u oplossingen te zoeken.

 

PARKIETEN                                                    Teun den Houdijker Telefoon: 055 – 5221472

 

EXOTEN/DUIVEN etc.                      Johan de Hoop Telefoon: 055 – 5413294

 

KLEUR en POSTUURKANARIES                     Rein Grefhorst Telefoon: 055 – 5414227

 

DAMESGROEP.

“Partropika” heeft een zeer actieve damesgroep, die o.a., de verloting op onze jaarlijkse tentoonstelling organiseert. De bijeenkomsten worden gehouden bij:

Diny Grefhorst  Warenargaarde 814 7329 GS Apeldoorn Telefoon: 055 – 5414227

VERGADERINGEN. (niet in juli en augustus)

Worden iedere derde maandag van de maand (aanvang 20.00 uur) gehouden in:

Wijkcentrum “De Groene Hoven" Koninginnelaan 280  7316 LD  Apeldoorn

VOGELMARKTEN.

Iedere eerste zaterdag van de maand van 9.30 tot 12.30 uur.

 

ZAADVERKOOP.

Bestellingen (055) 5221306 en op de vergaderavonden van 19.00-20.00 uur en in de pauze.

 

In april is er geen vergadering, is 2e paasdag.

 

Noteer alvast de lezing van Kees Bink op 19 juni 2017.

Thema's:

Kleurgrasparkiet

Roodruggen, zeker de mutaties.

Neophaema's

 

Vogelvoer bestellen Rik bellen!

Telefoon: 5221306

 

Iedere dinsdagavond kunt U voer halen in onze berging.

Geopend van 18.30-19.30 uur.

Ook tijdens de vogelmarkten of in de pauze op de contactavond 

Het zelfstandig worden van nestjongen

 Regelmatig hoort men wel weer ergens dat er veel jongen dood gaan zo gauw deze zo goed als zelfstandig zijn. Natuurlijk kunnen er jongen afvallen, zwakke vogels selecteert de natuur zelf ook uit. Maar ook vallen er jongen af, wat zeker niet had hoeven te gebeuren en dat is natuurlijk wel erg jammer, daar kweken we uiteraard geen vogels voor. Ondanks dat er vogels afvallen waar we niets aan kunnen doen, zijn er toch voldoende punten waar men op moet letten als men jonge vogels van hun oudere vogels weg neemt hierover iets meer.

Wanneer jongen zelfstandig :

Veel kwekers zien dit direct, sommige letten op de leeftijd +/- 3 Weken, maar een erg goed herkenningsteken is nog altijd de volgroeide V –teken in de staart van de jonge vogel is deze goed zichtbaar en volkomen dan is de vogel gegarandeerd zelfstandig, en eet ook al voldoende zelfstandig en pelt ook al goed en voldoende zaad. Uiteraard moet dagelijks ook nog eivoer te beschikking gesteld worden.  Als men ziet dat de jonge vogels goed eten en de V in de staart is voldoende ontwikkeld kan men de jonge vogels apart plaatsen, het beste is als men de mogelijkheid heeft de vogels een 14 tal dagen in een overgangskooi ( kweekhok – Klein vluchtje of iets anders ) te plaatsen alvorens men de jonge vogels in en grotere vlucht plaatst.

Zorg in deze kooi dat de vogels zeker hun drinkwater goed kunnen vinden, plaatst dit dicht in de buurt van het zaad en eivoer. Zorg dat er voldoende zitstokjes aanwezig zijn en dat er een goede droge bodembedekking is. Laat hier de vogels een 14 tal dagen in huisvesten, alvorens de jonge vogels in een ruimere vlucht te plaatsen, blijf ze uiteraard dagelijks goed observeren en let op hun uiterlijk doffe ogen, piepend geluid duidt ergens op, en het kan zijn dat de vogel iets te kort komt, of niet voldoende voeding tot zich neemt plaats zulke vogels bij de ouders terug, of geef een pleegouder. Maar over het algemeen zullen er als je de jonge vogels zo overplaatst weinig problemen voorkomen. 

Vogels plaatsen in grotere vluchten : 

Als de vogels een 14 tal dagen in een overgangsruimte hebben gezeten, dan kan men deze overzetten in groter ruimte dit is ook aan te bevelen. Het is goed voor de ontwikkeling van de jonge vogels. Uiteraard is deze ruimte eerst goed ontsmet en bestreden tegen ongedierte op langere termijn, maar dat dient eigenlijk altijd te gebeuren, maar wordt wel regelmatig over het hoofd gezien, maar weet wel je krijgt de rekening gepresenteerd als je het niet doet, en dan is de schade veel groter. Waar je op moet letten is dat ook het water en voer goed te vinden is de jonge vogels en er voldoende en vast gemonteerde zitstokken zijn. Aan te bevelen is voor elke vogel en afzonderlijk zitstokje.  En dat het water altijd zeker in het begin in de buurt van het voer staat. Als men de vogels over zet doe dit altijd s, morgens zodat ze s avonds de ruimte Plaatst ook nooit oudere poppen bij deze jonge vogels wand dit zal weer het verenpikken in de hand werken. Zorg ook voor voldoende afleiding voor de vogels en hang er op enkele plaatsen wat strengels trosgierst in. De vogels zullen er graag in pikken en in bezig blijven. Dit voorkomt verveling en ook weer verenpikken. Zorg uiteraard voor voldoende grit en zorg dat de bodem bedekking droog blijft, in het begin zullen de vogels niet alle zaden pikken, maar na enkele weken is dit zeker het geval, geef dagelijks nieuw vers zaad en niet te veel denk aan ongeveer 5 gram per vogel per dag. Blijf de eerste maand dagelijks eivoer geven, en breng dit geleidelijk teug naar 2 a 3 maal per week.

Wat nooit vergeten mag worden is dat de jonge en uiteraard eigenlijk al je vogels twee keer per week badwater krijgen, men mag dit nooit vergeten. Doe ook eenmaal per week wat badzout in het water dit komt de bevedering ten goede en zal ook vedermijten voorkomen. En ook voor de ontwikkeling van het verenpak van de jonge vogel is dit onmisbaar. Tijdens de rui van de vogels zal hier en daar zeker wel eens een pen vallen uit de staart en of vleugels, normaal ruien de staart en vleugelpennen niet maar door vechtpartijen en of andere verliezen vogels wel eens een pen. Aan te bevelen is deze losse pennen uit de ruimte te halen en niet in te laten liggen, de vogels willen hier wel graag aan pikken en dit kan tot verenpikken gaan lijden, ook vogels die door welke oorzaak ookwat bloeden ook onmiddellijk verwijderen, en niet laten zitten, ook dat voorkomt verenpikken. Het opvangen van puimpjes en of losse veertjes gaat goed door in de achterkant van de ruimte in en hoek een schuin plankje te plaatsen, hieronder verzamelen zich al deze pluimen, en is zo weer makkelijk te verwijderen. Uiteraard zullen de jongen vogels af en toe voorzien worden van een stukje appel, appelsien, en of andere, maar altijd zoveel wat op enkele uren op is anders geeft men te veel.

Verder is het belangrijk eerste en tweede ronde jongen apart te houden, en niet bij elkaar te plaatsen. En ook geen ouder vogels er bij plaatsen zeker overjarige, en jonge vogels van elkaar laten uit ruien dus niet bij elkaar plaatsen, het komt de ontwikkeling van de jonge vogel zeker niet ten goede.

Besluit :

Met al deze zaken hierboven beschreven zullen de jongen zich goed en zonder problemen kunnen ontwikkelen, en een mooi en gezond verenpak krijgen, en wat ook belangrijk is er zullen ook weinig vogels sterven, of misvormde vleugel en staartpennen krijgen en hier doen we het toch ook allemaal voor.

 

 

 

___________________

 

Roodrugparkiet.

 

Dit stuk is geplaatst met toestemming van Harrie van der Linden, 15-03-2011.
ROODRUGPARKIET-psephotus haematonotus (Gould,1838)

Soortbeschrijving

Formaat ongeveer 27 cm.

Man: voorhoofd en wangen glanzend blauwgroen. Bovenschedel, achterkop, hals en nek glinsterend grasgroen, ter hoogte van de schouders overgaand in dof donkerzeegroen. Keelstreek en bovenborst helder grasgroen, een nuance lichter dan de kleur van hals en nek. Borst, buik, flanken en dijen diepgeel; de kleurscheiding van groen naar geel loopt dwars over het midden van de borst. Het groene en gele kleurgedeelte van de borst alsmede de gele veervelden van buik en dijen tonen een uiterst fijne zwarte golftekening. Onderbuik en anaalstreek wit, overgoten met een geel waas. Mantel en centrale vleugeldekveren dof donkerzeegroen; het centrale gedeelte van het rugdek doet ietwat gehamerd aan. Overige vleugeldekveertjes blauwgroen, uitgezonderd een kleine gele vleugelvlek aan de vleugelrand en een smalle violetblauwe rand aan de bovenzijde van de vleugelbocht. Primaire vleugeldekveren en duimvleugels violet. Grote vleugelpennen donkergrijs met violetblauwe buitenvlag. Stuit dieprood; bovenstaartdekveren helder olijfgroen. Bovenzijde primaire staartveren olijfachtig groen met een blauwgroene buitenvlag; onderzijde grijszwart. Bovenzijde trapsgewijs verlopende secundaire staartpennen blauwgroen met vuilwitte uiteinden; onderzijde grijs met vuilwitte uiteinden. Onderstaartdekveren wit, enigszins geel bewaasd. Donkere ogen met grijsbruine iris. Snavel grijszwart. Poten grijs; nagels donkergrijs.


Pop: voorhoofd en wangen grauwgroen. Bovenschedel, achterkop en nek donker grauwgroen. Keelstreek en bovenborst geelachtig grauwgroen. Borst, buik, flanken en dijen bleek groenachtig geel; de kleurscheiding loopt dwars over het midden van de borst. De veervelden van borst, buik en dijen tonen een fijne regelmatige zwarte golftekening. Onderbuik en anaalstreek wit met blauwgroene aanslag. Mantel en centrale vleugeldekveren grauwgroen, gelijk aan de kleur van achterkop en nek. Overige vleugeldekveren iets lichter grauwgroen, uitgezonderd een klein petroleumblauw veerveld aan de vleugelrand bij de schouder. Primaire vleugeldekveren en duimvleugels donkerblauw, enigszins groen bewaasd. Grote vleugelpennen donkergrijs met blauwgroene buitenvlag. Stuit en bovenstaartdekveren helder olijfgroen.

Bovenzijde primaire staartveren grauwgroen, enigszins blauw bewaasd; onderzijde grijszwart. Bovenzijde trapsgewijs verlopende secundaire staartpennen helder blauwgroen met vuilwitte uiteinden; onderzijde grijs met vuilwitte uiteinden. Onderstaartdekveren vuilwit. Donkere ogen met grijsbruine iris. Snavel grijs. Poten grijs; nagels donkergrijs.


Ondersoorten

Psephotus h. caeruleus Condon, 1941 – Bleke roodrugparkiet

Verspreidingsgebied: het noordoosten van de staat Zuid-Australië en het zuidwesten van Queensland.

Kenmerken: formaat 25 cm.

Man: duidelijk bleker van kleur dan de nominaatvorm en meer blauwachtig getint. Nek, mantel en vleugeldek bleek blauwachtig groen. Stuit lichtrood, neigend naar oranjerood. Bovenkant primaire staartveren bleek olijfgroen met een lichtblauw waas.

Pop: over het geheel genomen bleker en meer grijzig getint; nek en vleugeldek iets minder opgebleekt en meer grijsachtig getint dan nominaatvorm.


Psephotus h. haematonotus (Gould, 1838)

Verspreidingsgebied: het zuidoosten van de staat Zuid-Australië, Zuid-Queensland, Nieuw-Zuid-Wales en Victoria.

Naamgeving en kenmerken: zie nominaatvorm


Biotoop

De roodrug parkiet is een bewoner van open vlaktes met boombestand, open bosgebieden met struikgewas, eucalyptussavannen en grassavannen tot op een hoogte van ongeveer 1250 m, doch altijd in de nabijheid van water. Dichte bosgebieden worden gemeden. Als echte cultuurvolgers treft men ze ook steeds meer aan in landbouwgebieden, stadsparken en tuinen.


Status wildpopulatie

De roodrugparkiet is in het gehele verspreidingsgebied een algemeen voorkomende vogel. Ofschoon grote gebieden van het oorspronkelijke woongebied in landbouwgrond is veranderd, is de totale populatie van deze vogels in de vrije natuur stabiel gebleven.

Deze soort is opgenomen in het CITES-verdrag Appendix II


Europese regelgeving inzake het bezit van en de handel in bedreigde in het wild voorkomende dier- en plantensoorten

De roodrugparkiet is opgenomen in de Bijlage B van de Europese Basisverordening. In de Basisverordening (EG) nr. 338/97 zijn de regels gesteld omtrent invoer, uitvoer, wederuitvoer, doorvoer, eigendomsoverdracht en commerciële handelingen.

De volledige tekst van de Basisverordening is te vinden op www.hetinvloket.nl


Wordt vervolgd.

________________________________________________________

Ringenbestelling 2018

 

Het liefst bestellen via onze internetsite. Hier staan twee bestelformulieren:

Bestelformulier gewone vogels

Bestelformulier beschermde vogels

De bestelling wordt pas gedaan op moment dat het geld op de rekening staat of contant is betaald.

 

bestelperiode                                uitlevering na

1 april - 10 mei                                                  1 oktober

16 mei - 25 september                                     15 december

1 oktober - 25 januari                                      1 april

1 februari - 25 maart                                       15 mei

 

Omdat dit door de bond vastgestelde data zijn, is het verstandig tijdig uw ringen te bestellen.

Spoedbestellingen zijn mogelijk, maar u betaalt dan € 1,00 per ring extra

Ringencommissaris Johan de Hoop.

                   Allround werkzaamheden zoals:

  • Timmerwerk binnen / buiten

  • Metselwerk

  • Tegelwerk, badkamer, toilet, keuken

  • Vloeren leggen, plavuizen, laminaat

  • Vervangen van kozijnen, deuren

  • Plaatsen van dubbelglas

  • Plaatsen van dakkapellen, dakramen

  • Aanbouw en verbouw

  • Zolderverbouw en aftimmeringen

  • Uw verdere wensen.

Bel gerust voor een afspraak of verdere informatie, 06-43257013

Cor Balk, Timmer- en klussenbedrijf. Motetstraat 1  7323 LD Apeldoorn

k.v.k. nr.  08160707 - btw nr. 0561.85.534.B01  -  Rabobank nr. NL87 RABO 01333 42 352