CONTACTBLAD

vogelvereniging Partropika

November 2019

Bestuurssamenstelling :

Erevoorzitter                                                        G.J. Dalhuizen

 

Voorzitter                                                             Rein Grefhorst  (Telefoon: 055 – 5414227)

 

Secretaris                                                             Cor Balk

                                                                              Motetstraat 1

                                                                              7323 LD  Apeldoorn

                                                                              Telefoon: 055 – 5222549 / 06 43257013

 

Penningmeester                                                    John Huigen (Telefoon: 055 - 5414807)

 

Redactie clubblad                                                  Kees van Maanen

Alg. Adjunct                                                           Telefoon: 055 – 3665628

                                                              

 

CONTRIBUTIE bedraagt € 30,00 per jaar. Moet per vooruitbetaling betaald worden.

INSCHRIJFGELD bedraagt € 4,00 en moet gelijk met de eerste contributie betaald worden.

Huisgenoot leden € 15,00 per jaar.

U kunt het bedrag overschrijven op: Bankrekening   NL62INGB0653134630 t.n.v penningmeester “Partropika”,  of contant betalen tijdens de clubavonden, of op de vogelmarkten.

 

RINGENCOMMISSARIS.

Voor alle aangelegenheden betreffende ringen, kunt U contact opnemen met;

Johan de Hoop  Twijndersdonk 103  7326 BN  Apeldoorn Telefoon: 055 – 5413294

 

Materialen  Ab van Lohuizen tel: 5216748.

 

BEGELEIDINGSCOMMISSIE.

Zij heeft tot doel, daar waar er problemen zijn, of vragen over vogels, samen met u oplossingen te zoeken.

 

PARKIETEN                                                    Teun den Houdijker Telefoon: 055 – 5221472

 

EXOTEN/DUIVEN etc.                                    Johan de Hoop Telefoon: 055 – 5413294

 

KLEUR en POSTUURKANARIES                  Rein Grefhorst Telefoon: 055 – 5414227

 

DAMESGROEP.

“Partropika” heeft een zeer actieve damesgroep, die o.a., de verloting op onze jaarlijkse tentoonstelling organiseert. De bijeenkomsten worden gehouden bij:

Diny Grefhorst  Warenargaarde 814 7329 GS Apeldoorn Telefoon: 055 – 5414227

VERGADERINGEN. (niet in juli en augustus)

Worden iedere derde maandag van de maand (aanvang 20.00 uur) gehouden in:

Wijkcentrum “De Groene Hoven" Koninginnelaan 280  7316 LD  Apeldoorn

VOGELMARKTEN.

Iedere eerste zaterdag van de maand van 9.30 tot 12.30 uur.

 

ZAADVERKOOP.

Bestellingen (055) 5221306 en op de vergaderavonden van 19.00-20.00 uur en in de pauze.

 ___________________________________________________________________ 

Vogelvoer bestellen Rik bellen!

Telefoon: 5221306

 

Iedere dinsdagavond kunt U voer halen in onze berging.

Geopend van 18.30-19.30 uur.

Ook tijdens de vogelmarkten of in de pauze op de contactavond 

____________________________________________________________________

Verslag Contactavond 21 oktober 2019.


Rein opent om 20.00 de vergadering voor een 13-tal leden. Fijn dat er meer leden aanwezig zijn dan de voorgaande vergaderingen. Tijdens het openingswoord staan we even stil bij het overlijden van Dhr. Steenvoort. Dhr. Steenvoort wordt staande herdacht.
Er waren geen op- of aanmerkingen op de notulen van de vorige vergadering en zijn goedgekeurd. Als ingekomen stukken zijn het clubblad van PJ Helder en Kanaria binnen gekomen. Daarnaast zijn de reglementen en inschrijfformulieren binnen gekomen voor de Kringwedstrijd en de Kampioen van Apeldoorn. Denk eraan om op tijd in te schrijven bij onder getekende. Zodat de inschrijfformulieren op tijd bij de organiserende verenigingen binnen zijn. 21 inzenders hebben voor onze onderlinge tentoonstelling 230 vogels ingezonden. Onderverdeeld in 43 kanaries, 43 postuurkanaries, 90 tropen en 54 parkieten.
We zijn blij met het aantal vogels, en blij met de medewerkers die toegezegd hebben ons te helpen.
Ondertussen is de berging opgeruimd. De voerbakjes en waterflesjes zijn allemaal schoon gemaakt door Herman en Jordi Kluin. Herman geeft aan, dat dit ook echt nodig was. Herman wordt bedankt door Rein voor het maken van de zitstokken voor de koepelkooien.
Tijdens de vergadering van de Kampioen van Apeldoorn, hebben we gesproken over de Thema-avonden. Partropika gaat samen met Kanaria een avond organiseren over de kanaries. En een andere groep waaronder de vereniging Vogelvreugd gaat een avond organiseren over de tropen. Deze avonden worden gehouden in plaats van onze eigen clubavond. Ook is er gesproken over een gezamenlijke tentoonstelling. Hier zitten nog wel haken en ogen aan. Rein vraagt toestemming van de leden om deze voorstellen verder uit te werken, en de leden geven toestemming.
Naar de vergadering van het District zijn Rein en ondergetekende geweest. Eigenlijk was er weinig nieuws vanuit deze vergadering. Het District gaat zich meer inzetten om Jeugdleden op de District TT te krijgen. De afgelopen 6 jaar hebben ze geen jeugddag meer gehad, of niet meer dat 1 of 2 jeugdleden op de tentoonstelling. Ze hebben weer het een en ander uit de kast gehaald om dus jeugdleden in te laten sturen. Zo hebben ze op de zaterdag 3 keurmeesters uitgenodigd om vragen van de jeugd te beantwoorden, ze kunnen samen een vogel gaan keuren etc. We wachten af of dit gaat lukken. Ook is er vanuit het district een oproep gedaan voor een functionaris. Dit is 1 persoon in het district die mag gaan controleren op tentoonstellingen en vogelmarkten of de ‘regeltjes’ nageleefd worden. De opleiding van de functionaris vindt plaats in Barneveld en word gedeeltelijk gefinancierd door de NBVV en het District.
De kring wordt dit jaar georganiseerd door de Vereniging uit Vorden. Het regelement en het inschrijfformulier zijn inmiddels naar de leden toegezonden. Wilt u wat vogeltjes inzenden, dan het ingevulde inschrijfformulier toezenden aan ondergetekende. Inschrijfgeld voor de tentoonstelling wordt betaald door de vereniging.
Om 21.15 uur sluit Rein de vergadering en wenst iedereen wel thuis.
Patricia Kluin.

Het Blauwfazantje

Het prachtige Blauwfazantje is misschien niet de allerkleinste onder de gevleugelde vrienden, maar zeker wel en van de mooiste.
Het kleine blauwe vogeltje met een afmeting van gemiddeld ongeveer 8 centimeter.

Gewicht van 6 gram heeft knalrode wangetjes, en oranjeachtig snaveltje en kan prachtig zingen. In het wild komt dit vogeltje nog voor langs de Afrikaanse kust, maar het wordt ook veel in volières gehouden.

Geelkopmees

Het grijze meesje is een kleine onopvallende vogel met een gele kop en zwart snaveltje. Het 5 centimeter kleine beestje heeft relatief lange poten en komt vooral ook in Mexico voor. Het Geelkopmeesje leeft in de struiken in de begroeide woestijnen. Het gaat nooit ver van huis en leeft van insecten die langsliepen. De Geelkopmees kan net als de andere koolmeesjes fantastisch zingen.

De Witbandsijs


Ook de Witbandsijs woont graag in de Mexicaanse woestijn. De Witbandsijs zoekt het echter wat hoger op dat de Geelkopmees en bouwt zijn nest graag in de Eucalipusboom. Dit 8 cm grote zangvogeltje heeft een groenachtige kleur met een gele borst. Verder is er niet zo hel veel bekend over dit prachtige vogeltje. Maar, wanneer je toevallig naar Mexico gaat, zul je zeker zijn prachtige gezang horen.

Het Goudhaantje

is met zijn 8.5 cm en gewicht van 6 gram een van de kleinste vogeltjes in Europa, maar komt ook buiten Europa veelvuldig voor. Het vogeltje valt ook in grote gebieden van Engeland en soms ook in Nederland te bewonderen. Het is en echte trekvogel, die overwintert in Zuid-Europa. Het Goudhaantje is bruingrijs van kleur met een opvallende goudkleurige kruinstreep. Wanneer je een vogelhuisje in je tuin zet, heb je kans dat een Goudhaantje het komt bewonen. Goudhaantjes zijn monogaam en het vrouwtje kan 2 keer per jaar tot wel 10 eitjes leggen en uitbroeden.

 

De kiwivogel

Een schattig vogeltje wat we hier zeker willen noemen is het kiwivogeltje, ook wel snipsnuitje genoemd. Het beestje komt voornamelijk voor in Nieuw-Zeeland en kreeg zijn naam dan ook van de Maori’s, De oorspronkelijke bewoners van dit geweldige eiland. Kiwi’s zijn echte grondvogels. Hun vleugeltjes zijn te klein en te zwak om mee te vliegen. De Kiwi is een nachtvogel met een zeer sterk reukvermogen en bijna blind. Het heeft een lange spitse snavel waarmee het in de aarde naar wormen en insecten kan zoeken.

• Met dank aan www.weidevogels.nu

 

Onze Tentoonstelling.

Onze show is weer achter de rug.
Een prachtig ingerichte ruimte, tot stand gebracht door de familie Kluin. In samenwerking met een heel klein groepje medewerkers hebben zij er echt iets heel moois van gemaakt.
De kwaliteit van de vogels was goed tot zeer goed.
De keurmeesters hadden ondanks de geringe hoeveelheid vogels de handjes vol om de juiste vogels tot kampioen te maken.
Hebben zij overigens prima gedaan.
Mooi was het kampioenschap tropische vogels gewonnen door ons jeugdlid Jordi Kluin, hij was hier de oudjes de baas,
Dus kampioen tropen en jeugdkampioen. Proficiat.
Fijn dat wij met de vogels de 230 stuks van 22 inzenders toch nog een mooie show konden neerzetten.
Wat ons erg tegenviel was het aantal bezoekers, zijn wij Apeldoorners vogel moe?
Daarnaast viel ook de hulp wat tegen, met het opbouwen waren er voldoende maar de rest van de dagen en afbouwen kwam het op een heel kleine groepje mensen neer. Deze mogen wel apart in het zonnetje worden gezet.
Hartelijk dank.
Op naar de kring en kampioen van Apeldoorn.
Rein Grefhorst.

De Meest Vreemde Vogels Ter Wereld

Heb je je ooit wel eens afgevraagd waar de uitdrukking “vreemde vogel” of “rare vogel” vandaan komt? Vreemde vogels bestaan echt! Kijk maar eens naar onze volgende lijst.


De Kagu

De Kagu is grijze vogel met een rode lange snavel en lange rode benen en een grote kuif. Op het eerste gezicht doet deze vogel nog het meest aan een kruising tussen een ooievaar, een duif en een kakatoe denken. Hij kan wel 55 cm hoog worden. De Kagu leeft alleen in de dichte bossen van het tropische Nieuw-Caledonië, een klein eiland voor de oostkust van Australië.

De Witbuikfregatvogel


De Witbuikfregatvogel is een zeevogel die alleen op Christmas Island voorkomt, een eiland in de Indische Ocean, vlakbij Java. Deze fregatvogel kan wel een meter groot worden en de spanwijdte van de vleugels bedraagt ongeveer 2 meter. Hierdoor is hij heel goed in staat te zweven. Het mannetje heeft een knalrode keelzak waarmee hij de vrouwtjes probeert te verleiden.

Filipijnse Adelaar

De Filipijnse adelaar of apenarend is de grootste roofvogel ter wereld en leeft in de toppen van de hoge bomen van het tropische Filipijnse regenwoud. Het vrouwtje is iets groter en zwaarder dan het mannetje.

De vogel heeft een prachtige lange bruine kuif, die meestal rechtop staat en gekromde snavel. De bruine vogel heeft een witte bast en enorm sterke klauwen. Het duurt ongeveer 2 jaar voordat een jonge Apenarend voor zichzelf kan zorgen.

Kakapo


De Kakapo is wel een hele vreemde vogel. Deze papegaaiachtige kan niet vliegen en leeft voornamelijk nachts. De Kakapo is en echte Nieuw Zeelandse bosvogel en eet graag conifeer achtige planten. In 1995 waren er nog maar minder dan 50 vogels in leven, maar dankzij een broedprogramma zijn de aantallen inmiddels weer in stijgende lijn. Deze vreemde vogel kan wel 90 jaar worden.

De Californische Condor

De Californische Condor komt vooral voor in het westen van Amerika. Deze voornamelijk zwarte standvogel behoort tot de familie van de gieren en kan wel 14 kg zwaar worden. Het zijn uitstekende zweefvliegers die op grote hoogte vliegen en de grond afspeuren op zoek gaan naar kadavers. In 1997 waren er nog maar 33 vogels over. Met deze vogels die in gevangenschap leefden werd een uitgebreid fokprogramma opgezet en gelukkig is dit succesvol gebleken.

Met dank aan www.weidevogels.nu

 

 Als u uw contributie voor 2019 nog niet heeft overgemaakt, wilt u dat dan deze maand afhandelen.

De contributie is per vooruitbetaling verschuldigd, dus wellicht ook het moment uw contributie voor 2019 over te maken.....

U kunt het bedrag, € 30.00 overmaken op: NL62INGB0653134630.

 Het bestuur.


                   Allround werkzaamheden zoals:

  • Timmerwerk binnen / buiten

  • Metselwerk

  • Tegelwerk, badkamer, toilet, keuken

  • Vloeren leggen, plavuizen, laminaat

  • Vervangen van kozijnen, deuren

  • Plaatsen van dubbelglas

  • Plaatsen van dakkapellen, dakramen

  • Aanbouw en verbouw

  • Zolderverbouw en aftimmeringen

  • Uw verdere wensen.

Bel gerust voor een afspraak of verdere informatie, 06-43257013

Cor Balk, Timmer- en klussenbedrijf. Motetstraat 1  7323 LD Apeldoorn

k.v.k. nr.  08160707 - btw nr. 0561.85.534.B01  -  Rabobank nr. NL87 RABO 01333 42 352