CONTACTBLAD

vogelvereniging Partropika

April  2019

Bestuurssamenstelling :

Erevoorzitter                                                        G.J. Dalhuizen

 

Voorzitter                                                             Rein Grefhorst  (Telefoon: 055 – 5414227)

 

Secretaris                                                             Cor Balk

                                                                               Motetstraat 1

                                                                               7323 LD  Apeldoorn

                                                                               Telefoon: 055 – 5222549 / 06 43257013

 

Penningmeester                                                      John Huigen (Telefoon: 055 - 5414807)

 

Redactie clubblad                                                   Kees van Maanen

Alg. Adjunct                                                           Telefoon: 055 – 3665628

 

Horeca                                                                   Piet Bouws  (Telefoon: 055 – 5427860)

 

CONTRIBUTIE bedraagt € 30,00 per jaar. Moet per vooruitbetaling betaald worden.

INSCHRIJFGELD bedraagt € 4,00 en moet gelijk met de eerste contributie betaald worden.

Huisgenoot leden € 15,00 per jaar.

U kunt het bedrag overschrijven op: Bankrekening   NL62INGB0653134630 t.n.v penningmeester “Partropika”,  of contant betalen tijdens de clubavonden, of op de vogelmarkten.

 

RINGENCOMMISSARIS.

Voor alle aangelegenheden betreffende ringen, kunt U contact opnemen met;

Johan de Hoop  Twijndersdonk 103  7326 BN  Apeldoorn Telefoon: 055 – 5413294

 

Materialen  Ab van Lohuizen tel: 5216748.

 

BEGELEIDINGSCOMMISSIE.

Zij heeft tot doel, daar waar er problemen zijn, of vragen over vogels, samen met u oplossingen te zoeken.

 

PARKIETEN                                                    Teun den Houdijker Telefoon: 055 – 5221472

 

EXOTEN/DUIVEN etc.                                    Johan de Hoop Telefoon: 055 – 5413294

 

KLEUR en POSTUURKANARIES                  Rein Grefhorst Telefoon: 055 – 5414227

 

DAMESGROEP.

“Partropika” heeft een zeer actieve damesgroep, die o.a., de verloting op onze jaarlijkse tentoonstelling organiseert. De bijeenkomsten worden gehouden bij:

Diny Grefhorst  Warenargaarde 814 7329 GS Apeldoorn Telefoon: 055 – 5414227

VERGADERINGEN. (niet in juli en augustus)

Worden iedere derde maandag van de maand (aanvang 20.00 uur) gehouden in:

Wijkcentrum “De Groene Hoven" Koninginnelaan 280  7316 LD  Apeldoorn

VOGELMARKTEN.

Iedere eerste zaterdag van de maand van 9.30 tot 12.30 uur.

 

ZAADVERKOOP.

Bestellingen (055) 5221306 en op de vergaderavonden van 19.00-20.00 uur en in de pauze.

 ___________________________________________________________________ 

Vogelvoer bestellen Rik bellen!

Telefoon: 5221306

 

Iedere dinsdagavond kunt U voer halen in onze berging.

Geopend van 18.30-19.30 uur.

Ook tijdens de vogelmarkten of in de pauze op de contactavond 

____________________________________________________________________

  Gloster kanarie

  De Gloster is één van de kleinste Engelse postuurkanaries. In 1925 werden door Mrs. Rogerson uit Cheltenham de eerste twee kleine kuifvogels tentoongesteld. Later kregen deze vogels de naam Gloster, naar het district waar deze dame woonde.
  Waarschijnlijk ontstond de soort daar uit de kruising van een Border met een gekuifde zangkanarie.

  Rond 1931 werd de eerste standaardbeschrijving opgesteld. De levendigheid, sterkte en het zeer makkelijke kweken waren de oorzaak van een snellere groei van dit ras.

   

  Opmerkingen Gloster Corona/Consort.

  Hoewel dit ras is ontstaan uit grotere vogels luidt de eis in Engeland toch: neiging naar verkleining, een miniatuurvorm.

  De Officiële Engelse Standaard geeft geen maat aan, maar er wordt een zo klein mogelijke vogel gevraagd. In het algemeen wordt door de Engelse speciaalclubs 4,5 inch (11,5 centimeter)als ideaal gezien. Helaas wordt deze maat slechts zelden bereikt, toch zal hierop goed gelet moeten worden, want de grootte heeft in dit geval een belangrijke invloed op de verschijning van de vogel. Een te grote Gloster zal nooit mooi de gedrongen lichaamsvorm tonen.
  Bij de kuifvogels zal ook goed gelet moeten worden op de vorm van de kuif. Deze moet mooi gewelfd zijn, dus een kroonvorm. Een platte kuif is een fout bij deze vogels, ook mag de kuif niet te lang zijn, zodat hij over de ogen valt. Voor de vorming van een goede kuif en van een breed lichaam is een vrij lange bevedering noodzakelijk. Getracht moet worden om deze bevedering toch mooi aangesloten te houden. Een te ruwe bevedering in de flanken of losse veren op de rug dienen dan ook als een bevederingsfout bestraft te worden.
  Bij de Consort zullen we ook moeten letten op een mooie ronde kop, want alleen met een goede ronde kop krijgen de latere jongen goede kuiven.


  Border.

   

  Omtrent de oorsprong van de Border is niet zo heel veel bekend, waarschijnlijk is het ras ergens in Schotland ontstaan. Daar werd hij toen de Common Canary genoemd. Later noemde men hem in Engeland de Cumberland-Canary.
  In 1891 werd er een speciaalclub opgericht en hier kwam men tot overeenstemming om de soort in het vervolg Border (grens) te noemen. In 1930 werd een tekening van Mr.H.Norman aangenomen als standaard.
  Wat betreft zijn vorm werd het lichaam van de Border dikwijls vergeleken met een ei, met de stompe kant boven en op die stompe kant een knikker, waarmee men de ronde vorm van de kop aanduid.

  De grootte is een punt waaraan beslist veel aandacht moet worden besteed. 

  De Engelse standaard schrijft 5,5 inch, is 14,6 centimeter voor. In het algemeen zijn onze huidige Borders wel wat groter. Het uiterlijk van de Border de laatste jaren duidelijk veranderd. De vogel is veel ronder van lichaam geworden.

  De standaard tekening hiervan werd in 1985 door de Engelse Borderclub aangenomen, in 2006 werd door de COM de tekening van de Border conventie standaard- tekening aangenomen.
  De Border is een levendige vogel, die dan ook geen stand- beeldhouding moet aannemen tijdens de keuring, maar juist regelmatig op en neer moet springen op de zitstokken, wat niet wil zeggen dat de vogel onrustig mag zijn.
  Juist door dit beweeglijke komt de goede lichaamsvorm het best tot zijn recht.

   

  Opmerkingen Border.
  De kleur van de Border moet gelijkmatig en helder zijn, met uitzondering van rood zijn alle klassieke kleuren inclusief bont toegestaan. Wel is het nodig voldoende nadruk te leggen op de bevedering, die zoveel mogelijk zacht van structuur moet zijn en vooral goed moet aansluiten, zonder ruwheid. De poten lijken vrij lang
  omdat een redelijk deel van de dijen zichtbaar is, de stand van de poten is dan ook belangrijk voor een juiste houding van deze vogels, deze houding moet duidelijk opgericht zijn, te liggende houding wordt bestraft.
  Bij een juiste plaatsing van de zitstokken is de lengte van de vogel goed te controleren.


  Verlichting in vogelverblijven.

  Voor een volière is daglicht in het nachtverblijf belangrijk, bij slecht weer zullen de vogels in dien de volière niet (deels) overdekt is graag een droge schuilplaats opzoeken. Hierbij is het belangrijk dat deze schuilplaats voldoende verlicht is. Je zult zelf toch ook niet in een donker huis schuilen als buiten de zon schijnt?

  Daglicht in het nachthok van een volière brengen is makkelijk te doen door het plaatsen van een raam. Dit zorgt ervoor dat er natuurlijk licht binnen komt, en het zorgt ervoor dat de vogels de omgeving buiten in de gaten kunnen houden (ik merk zelf dat de vogels graag naar buiten komen als ze weten dat ik er aan kom met vers voer).

  U kunt natuurlijk verlichting van uw nachthok van de volière ook mogelijk maken door bijvoorbeeld doorzichtig kunststof als dak. Het is verstandig hier gaas onder te spannen mocht het door stormschade breken.

   Om een gezonde hoeveelheid licht in het nachthok te krijgen is het aan te raden een zesde van het vloeroppervlak als maat te gebruiken voor de oppervlakte van ramen. Meer is uiteraard beter!

   

  Welke verlichting.

  Welk type verlichting u nodig heeft is afhankelijk van de situatie, in het geval van een groot nachthok of “gedeeld nachthok” bijvoorbeeld in een schuurtje is TL verlichting het meest gebruikelijke. Zoek op zogenaamde true-light lampen, deze imiteren het UV en infrarood licht van onze zon. Daarnaast is led verlichting ook steeds meer in opkomst. Kies voor een verlichting die “warm wit”is, te fel licht is niet goed voor onze vogels.

   

  Nachtverlichting

  Nachtverlichting heb ik zelf niet in mijn nachthok, maar het is een goede optie. Indien de vogels schrikken door bijvoorbeeld geluiden of een storm kunnen zij hun weg naar de zitstok makkelijker terugvinden. Een goede nachtlamp is eigenlijk de lamp die ook voor bijvoorbeeld kinderkamers verkocht word (moet in het stopcontact gestoken worden). Let erop dat deze lampen net als de gewone verlichting afgeschermd word. Ook is het in het geval van LED verlichting mogelijk de verlichting ’s nachts sterk gedimd te laten branden.


  Kakariki

  De kakariki is een populaire parkiet welke goed in een gezelschap volière gehouden kan worden. Van nature uit Nieuw-Zeeland, maar inmiddels goed ingeburgerd in ons koude kikkerlandje. 

  Roodvoorhoofdkakariki (groen)

  De algemeen beschouwde nominaatvorm van de kakariki, de groene roodvoorhoofd kakariki.

  Kop en masker: Voorhoofdband en kruin karmozijn rood. De voorhoofdband loopt via de teugel achter het oog door ca 1cm en heeft daar de vorm aangenomen van een driehoekje met de punt naar het oog gericht. Achter de kruin is de kopkleur is helder groen. De kleur van de wangen is gelijk van de schedeldekkleur, dit gaat over in de kleur van de borst die een nuance donkerder van kleur is.

  Geelvoorhoofdkakariki (groen)

  Man en pop: voorhoofdsband zich uitstrekkend van oog tot oog is donker karmijnrood.

  Kruin goudgeel.

  Algemene lichaamskleur groen, een nuance lichter van kleur als van de roodvoorhoofd; borst, buik, flanken dijen anaalstreek en

  onderstaartdekveren een nuance lichter van tint en meer geelachtig groen.

   Aan weerszijden van de stuit bevindt zich een rode vlek. De buitenste vleugelpennen hebben een violetblauwe buitenvlag; ook de duimvleugelveertjes en de primaire vleugeldekveren zijn violetblauw. De staartpennen zijn aan de uiteinden blauw bewaasd; onderkant staart donkergrijs. De ogen zijn donker en hebben een oranjerode iris. De bovensnavel is bleek staalblauw overgaand in een grijszwarte punt; ondersnavel donkergrijs. De poten zijn grijsbruin, de nagels nagenoeg zwart.

   

  De pop is iets kleiner, ca. 21 cm, en wat minder fors dan de man; ook heeft ze een iets kleinere en rondere kop en een smallere snavel. Qua kleur en tekening is ze nagenoeg gelijk aan de man, maar de rode voorhoofdsband is iets smaller en het geel op de kruin is iets minder uitgebreid.

  Jonge vogels en overjarige poppen bezitten aan de onderzijde van de grote vleugelpennen een rij witte vlekken, die een soort vleugelband de zogeheten vleugelstreep vormen. Bij de mannen is de vleugelstreep na de eerste grote rui nog maar nauwelijks zichtbaar. Mutaties gelijk aan de roodvoorhoofd Kakariki maar met de kenmerken van de koptekening zoals bij de geelvoorhoofd kakariki groen beschreven.

  De kakariki in gevangenschap

  Alleen de rooodvoorhoofdkakariki en geelvoorhoofdkakariki zijn bij ons in Nederland in de vogelhobby terug te vinden. Om deze reden zijn er helaas ook weinig zuivere wildkleur geelvoorhoofdkakarikis of wildkleur roodvoorhoofdkakarikis te vinden.

  Van nature komt de kakariki alleen voor in Nieuw-Zeeland. In het wild zijn ze zeer kwetsbaar geworden door het verlies van hun natuurlijke leefomgeving. Bossen en hoog struikgewas word verwijderd. Daarnaast worden ze geteisterd door ingevoerde zoogdieren (ratten). Op de grootste eilanden van Nieuw-Zeeland (het noordelijke en zuidelijke eiland) komen weinig wilde kakarikis voor. Op de kleinere eilanden komen meer kakarikis voor doordat er minder menselijke activiteit 

   Kakarikis in de volière

  In de volière zijn kakarikis erg rustige vogels. Ze zullen in de broedperiode hun nest verdedigen (andere vogels wegjagen) maar buiten dat zijn het rustige vogels.

  Ze zijn altijd nieuwsgierig, zijn levendig en niet luidruchtig. Ook zijn ze makkelijk tam te maken, via handopfok of veel contact in het nest. Kakarikis zijn winterhard maar hebben wel een vorst, tocht en vochtvrij nachthok nodig waar zij zich kunnen terugtrekken. Kakarikis vormen een paartje voor het leven. Ze zijn al op 4 maanden oud broedrijp, maar het is verstandig pas na 10-12 maanden te gaan kweken. Net als vrijwel alle kromsnavels kunnen kakarikis ook slopers zijn wat betreft beplanting. Ook kunnen zij te dun gaas of traliewerk doorknagen met hun sterke snavel.

   

  Voeding

  Kakarikis zijn geen veeleisende vogels wat betreft voeding. Als basis een goede mengeling voor grote parkieten wat te koop is in de betere dierenwinkel. Dit word dan aangevuld met bijvoorbeeld stukjes fruit (appel, sinaasappel, peer etc.) of groente (bladgroente, witlof etc.) In de broedperiode is het belangrijk dagelijks vers eivoer te verstrekken. De kakarikis hebben de eiwitten nodig. In de rust periode geeft u 1-2 maal per week eivoer, in de ruiperiode ook dagelijks eivoer verstrekken om de vogel in goede conditie te brengen. De rui en kweek periode verbruiken veel voedingstoffen. Naast een zadenmengeling en eivoer kunt u de kakarikis gekiemd zaad verstrekken wat u zelf klaar kunt maken.

  Als laatste dient er altijd grit en maagkiezel beschikbaar te zijn. Ook een sepiaschild om de snavel op te slijpen word gewaardeerd.

   Kweken van kakarikis 

  Het kweken met kakarikis is niet moeilijk. Het belangrijkste is een goed broedblok voor de vogels van de juiste maat. De vogels kunnen in volières (vluchten) of  gekweekt worden. Het kweken in broedkooien raad ik persoonlijk af met parkieten groter dan een grasparkiet. Kakarikis broeden het hele jaar door, en brengen als ze de kans krijgen soms 4 nesten groot. U dient dit echter te voorkomen om de pop niet teveel uit te putten, en tijd te geven om op krachten te komen voor het volgende jaar. 2 a 3 legsels is de max. De kakariki bouwt geen nest, de eitjes worden zo op het hout gelegd. U kunt wat rot hout (knotwilg) of veen in de nestkasten doen om zo een zachte bodem te creëren. Nestmateriaal word vaak vakkundig weer verwijdert door de parkiet. De kakariki pop legt 5 tot 9 eitjes wat soms uitschiet naar 12. De kakariki pop broed circa 18 tot 21 dagen, dit kan oplopen tot 25 dagen. Na deze broedperiode komen de jongen uit en is het uitermate belangrijk voldoende eivoer te verstrekken. De jongen hebben deze dierlijke eiwitten hard nodig, de ouders produceren zelf niet genoeg. De jongen krijgen na ongeveer een week hun eerste (witte) dons. Na circa 10 dagen doen ze hun ogen open.

   

  Op ongeveer 4 weken zijn ze volledig in de veren en na circa 5 weken vliegen ze uit. Circa 3 weken worden de jonge kakarikis nog gevoerd door de ouders, daarna zullen ze zelfstandig gaan eten en kunnen ze eventueel weg gehaald worden bij de ouders. Jonge kakarikis ringt u met ringmaat 5.4mm

   Geslachtsonderscheid

  kakariki pop

  kakariki man

  • Over het algemeen is e mannelijke kakariki wat grover/breder gebouwd. Maar het duidelijkste is nog wel de snavel. De man heeft een forsere snavel vergeleken met het popje

  Met dank aan Adriaan van https://voliere-info.nl/kakariki/  Als u uw contributie voor 2019 nog niet heeft overgemaakt, wilt u dat dan deze maand afhandelen.

  De contributie is per vooruitbetaling verschuldigd, dus wellicht ook het moment uw contributie voor 2019 over te maken.....

  U kunt het bedrag, € 30.00 overmaken op: NL62INGB0653134630.

   Het bestuur.


                     Allround werkzaamheden zoals:

  • Timmerwerk binnen / buiten

  • Metselwerk

  • Tegelwerk, badkamer, toilet, keuken

  • Vloeren leggen, plavuizen, laminaat

  • Vervangen van kozijnen, deuren

  • Plaatsen van dubbelglas

  • Plaatsen van dakkapellen, dakramen

  • Aanbouw en verbouw

  • Zolderverbouw en aftimmeringen

  • Uw verdere wensen.

  Bel gerust voor een afspraak of verdere informatie, 06-43257013

  Cor Balk, Timmer- en klussenbedrijf. Motetstraat 1  7323 LD Apeldoorn

  k.v.k. nr.  08160707 - btw nr. 0561.85.534.B01  -  Rabobank nr. NL87 RABO 01333 42 352