CONTACTBLAD

vogelvereniging Partropika

juni  2019

Bestuurssamenstelling :

Erevoorzitter                                                        G.J. Dalhuizen

 

Voorzitter                                                             Rein Grefhorst  (Telefoon: 055 – 5414227)

 

Secretaris                                                             Cor Balk

                                                                              Motetstraat 1

                                                                              7323 LD  Apeldoorn

                                                                              Telefoon: 055 – 5222549 / 06 43257013

 

Penningmeester                                                    John Huigen (Telefoon: 055 - 5414807)

 

Redactie clubblad                                                  Kees van Maanen

Alg. Adjunct                                                           Telefoon: 055 – 3665628

                                                              

 

CONTRIBUTIE bedraagt € 30,00 per jaar. Moet per vooruitbetaling betaald worden.

INSCHRIJFGELD bedraagt € 4,00 en moet gelijk met de eerste contributie betaald worden.

Huisgenoot leden € 15,00 per jaar.

U kunt het bedrag overschrijven op: Bankrekening   NL62INGB0653134630 t.n.v penningmeester “Partropika”,  of contant betalen tijdens de clubavonden, of op de vogelmarkten.

 

RINGENCOMMISSARIS.

Voor alle aangelegenheden betreffende ringen, kunt U contact opnemen met;

Johan de Hoop  Twijndersdonk 103  7326 BN  Apeldoorn Telefoon: 055 – 5413294

 

Materialen  Ab van Lohuizen tel: 5216748.

 

BEGELEIDINGSCOMMISSIE.

Zij heeft tot doel, daar waar er problemen zijn, of vragen over vogels, samen met u oplossingen te zoeken.

 

PARKIETEN                                                    Teun den Houdijker Telefoon: 055 – 5221472

 

EXOTEN/DUIVEN etc.                                    Johan de Hoop Telefoon: 055 – 5413294

 

KLEUR en POSTUURKANARIES                  Rein Grefhorst Telefoon: 055 – 5414227

 

DAMESGROEP.

“Partropika” heeft een zeer actieve damesgroep, die o.a., de verloting op onze jaarlijkse tentoonstelling organiseert. De bijeenkomsten worden gehouden bij:

Diny Grefhorst  Warenargaarde 814 7329 GS Apeldoorn Telefoon: 055 – 5414227

VERGADERINGEN. (niet in juli en augustus)

Worden iedere derde maandag van de maand (aanvang 20.00 uur) gehouden in:

Wijkcentrum “De Groene Hoven" Koninginnelaan 280  7316 LD  Apeldoorn

VOGELMARKTEN.

Iedere eerste zaterdag van de maand van 9.30 tot 12.30 uur.

 

ZAADVERKOOP.

Bestellingen (055) 5221306 en op de vergaderavonden van 19.00-20.00 uur en in de pauze.

 ___________________________________________________________________ 

Vogelvoer bestellen Rik bellen!

Telefoon: 5221306

 

Iedere dinsdagavond kunt U voer halen in onze berging.

Geopend van 18.30-19.30 uur.

Ook tijdens de vogelmarkten of in de pauze op de contactavond 

____________________________________________________________________

  Lezing Hedwig van der Horst bij OVO

  De heer Wouter Florijn heeft hiervan een prachtig verslag gemaakt.
  Dit verslag willen we u niet onthouden.

  Hedwig is 25 jaar geleden opgeleid tot dierenarts bij de Faculteit Diergeneeskunde, Utrecht. Zij heeft 5 jaar gewerkt bij de afdeling Vogels en bijzondere dieren (gekwalificeerd specialist vogeldiergeneeskunde).

   

  Zij heeft daarna ongeveer 10 jaar in Veldhoven gewerkt bij de papagaaienopvang en is nu ZZP’er in haar praktijk in Riel, net onder Tilburg. Haar gegevens zijn via google te vinden. Het beste is ze te bereiken via de watsapp op 06-54668826 maar je kunt haar ook mailen op vogelpraktijkdehorst@hotmail.com.

  De 3 meest voorkomende problemen met vogels werden besproken:
  1. Megabacterie (Macrorhabdus ornithogaster) is geen bacterie maar een gist/schimmel achtige ziekteverwekker die met name in de slijmlaagcellen, en klieren van de kliermaag wordt gevonden.
  Klinische verschijnselen: Lusteloos, mager, zitten vaak op de voerbak en eten soms veel, soms slijmbraken, sterk vergrote maag (soms voelbaar onder de ribben, WF). De sterk vergrote maag is een reactie op het verwoestend werk van de megabacterie op de wand van de kliermaag. De (zoutzuur) producerende klieren zijn grotendeels uitgeschakeld waardoor de natuurlijke voorvertering is verstoord. Als gevolg daarvan wordt de opname van voedingsstoffen in het maag-darmkanaal sterk verminderd, waardoor het dier vermagert. Wanneer de verse poep van een verdachte vogel op een stukje folie wordt opgevangen, zijn er gedeeltelijke of zelfs hele zaden zichtbaar (of als je de folie dichtvouwt en samendrukt voelbaar). Onder de microscoop wordt de aanwezigheid van de gist/schimmel staafjes mbv. meerdere (minimaal 3) mestmonsters vastgesteld.
  Vanwege de verstoorde zuurbarriere (pH van 0,7-2,4 kan stijgen tot 8-8,4) krijgen andere ziekteverwekkers (bacterie) de kans door te dringen tot in de darmen: Er ontstaat een menginfectie. Onder de microscoop kan door middel van een kleuring van de mest de aanwezigheid van een ziekteverwekkende bacterie al dan niet worden vastgesteld.
  Behandeling van de megabacterie kan met Fungizone (1 ml/l H2O gedurende 21 dagen) of met het veel duurdere Itrafungol/Fungitrax (20 ml/l H20). Hedwig begint met Fungizole, mocht dat niet werken omdat er een Fungizone ongevoelige megabacterie stam aanwezig is (er zijn nu 8 stammen bekend) dan wordt alsnog Itrafungol gebruikt met prima resultaten. Itrafungol kan leverontsteking veroorzaken. Deze vloeibare middelen lossen niet op in water maar geven een mengsel waarbij het middel uitzakt op de bodem van het drinkflesje/bassin, dit kan resulteren in slechtere opname en mede daarom is lang kuren vaak nodig. Alternatieven zijn toediening door middel van een kropsonde of door het rul maken van het eivoer met een mengsel van het vloeibare middel en een klein beetje water.
  Bij een vastgestelde menginfectie raadt Hedwig een mengsel van het breed spectrum antibioticum amoxicilline resp. enrofloxacine (merknaam: Baytril= Enrox=Orniflox) met Fungizone in drinkwater of eivoer aan. Sulfamiden (zoals ESB 3/4) en tetracyclinen (zoals Solidox) worden onwerkzaam bij menging met Fungizone. Er zal dan steeds om de dag één middel gegeven moeten worden.
  N.B. toevoeging WF: Aangezien de zaadvertering slecht is, is dagelijks voldoende eivoer geven essentieel om het dier weer op te laten knappen omdat ei en rusk wel verteerd kunnen worden. Warmte (middels een ziekte kooi) helpt uiteraard ook om energieverlies door de vogel tegen te gaan zodat het dier volop aan herstel kan werken.
  Volgens Hedwig heeft het aanzuren van water met een zuur (appelazijn, citroenzuur, zoutzuur) geen zin TIJDENS een megabacterie infectie, zou zelfs contra productief werken. Zij adviseert desinfectie middelen zoals Aqua clean (1 druppel per 250 ml H2O) en Halamid-d (1 gram/ 5 l H2)) om drinkwater ziektekiem vrij te houden. Dit kan het hele jaar door gegeven worden.

  2. Coccidiose/ atoxoplasmose: Dikke lever ziekte in de volksmond.
  De lever is soms als een donkere vlek onder de ribboog te zien, want is sterk vergroot. Vaak zijn met name bij coccidiose als dan niet donkere darmlussen door de huis zichtbaar. Diarrhee, bol zitten en magerheid zijn veelvoorkomende (maar niet specifieke WF) symptomen van de aanwezigheid van deze parasieten. De eieren zijn vooral bij coccidiose in de ontlasting met de microscoop aantoonbaar. Bij atoxoplasmose wordt meestal sectie uitgevoerd op een ter plekke gedode of gestorven vogel. Atoxoplasmose parasieten kunnen na histologische kleuring onder de microscoop worden aangetoond als “insluitlichaampjes” in witte bloedcellen. De parasieten verspreiden zich in tegenstelling tot coccidiose parasieten door het hele lichaam. Een bloeduitstrijkje uit afgenomen bloed bij een levende vogel kan daarom ook, wel handig om te weten bij een “onmisbare” vogel (maar is een techniek die alleen aan deskundigen is voorbehouden, WF). 

  Behandeling van coccidiose kan met Baycox (kortdurend, maximaal 3 dagen achter elkaar dan tussenpoze wegens nierschade) of een sulfamide zoals ESB3/4 enz. al dan niet gecombineerd met theraprim.
  Behandeling van atoxoplasmose moet vanwege langdurige (lage dosering het hele seizoen of op en af 3-5 dagen met 2 dagen en rust) toediening met een sulfamide (aangevuld met theraprim) worden gedaan. (NB. Pas op! Bij overdosering ontstaan bloedingen, sterfte daardoor vaak wordt tijdens de rustperiode vitaminen toegediend omdat sulfamiden de vitamine K productie stopzetten, WF)
  De klinische verschijnselen van de parasieten komen overeen met die voor paratyfus (Salmonella infectie) maar onder de microscoop is deze bacterie aantoonbaar.
  3. Bloedluis en zwarte luis:
  Deze kwelgeesten en hun bestrijding zijn tijdens een eerdere lezing door Antoon Tijhuis behandeld (presentatie zie OVO website). Hedwig is net als Antoon voorstander van het inzetten van diverse middelen om resistentie te voorkomen en een gecombineerd effect te bereiken. Hedwig heeft goede ervaringen met Oramec (ivermectine oplosbaar in drinkwater, 5ml/l H2) gedurende 3 dagen) en Frontline (1 druppeltje op de vogel, ook de kuikens mogen behandeld worden) maar raadt dus ook Birdifinect, Finecto, Elector etc. aan.
  Na een geanimeerd vragenrondje bedankte de voorzitter Hedwig namens de aanwezigen voor de buitengewoon boeiende, bevlogen en interactieve presentatie.
  Vogelpraktijk DE HORST
  Dorpstraat 25b AD Riel
  Tel/whatsapp: 06-54668826
  E-mail: vogelpraktijkdehorst@hotmail.com

  Namen OVO wil ik Wouter Florijn de opsteller van deze duidelijke samenvatting heel hartelijk danken.
  Namens bestuur OVO “Onder Vrienden Opgericht”


  Rijstvogel

  Rijstvogels horen jarenlang tot de populairste vogels van beginnende en gevorderde vogelliefhebbers. Deze vogels zijn erg .
  geschikt voor de gezelschapsvolière. Je kunt een paartje van deze vogels aanschaffen, maar het is een aanbeveling om een klein groepje samen te houden. Wanneer ze ruim gehuisvest zijn, zodat er voldoende ruimte is voor alle andere vogels in de volière, hoef je geen problemen te verwachten. Andere vogels worden met rust gelaten. Rijstvogels zijn levendige vogels die gebruik maken van alle lagen van de volière. Ze nemen op warme dagen graag een bad. Een aardewerken schaal, gevuld met vers water is ideaal. Haal de schaal na enkele uren uit de volière weg, zo ontstaat er geen kans dat de vogels van het inmiddels vervuilde water drinken. Hieronder wat algemene informatie over de Rijstvogel.

  Algemene informatie Rijstvogels.

  juli 16th, 2011 by Michel
  De Rijstvogel (Padda Oryzivora) is een vogel die behoort tot de familie van de prachtvinken (Estrildidae). Deze vogel heeft zijn oorsprong in Azië (Indonesië, Zuid-China en de Filipijnen). Deze vogel wordt ongeveer 13 tot 14 centimeter groot. Rijstvogels kunnen zowel in een buitenvolière als kamervolière gehouden worden en doen het ook goed als kooivogel in een ruime kooi. Om te voorkomen dat de vogels vervetten, moeten de zitstokken zo ver van elkaar geplaatst worden, dat de dieren moeite moeten doen om van de ene naar de andere zitstok te komen. Beplanting wordt op prijs gesteld.

  Vogelaar.

  Extra mededeling vanuit het bestuur.

  Rijstvogels (wildvorm) dus de grijze vogel meten voorzien zijn van een vaste voetring.
  Vallen onder de cites vogels.

   


  Jubilea:


  Het was een wat andere contactavond dan normaal op maandag 20 mei.
  Wij hadden 3 jubilarissen die wij in het zonnetje mochten zetten, namelijk: Netty Gareagoski de Wever die 40 jaar lid van Partropika was, Ab van lohuizen en Jeanne Voorhorst Hulleman die hun 25 jaar lidmaatschap vierden. De drie gehuldigden zijn dus bij elkaar 90 jaar bij “Partropika” betrokken.

  Het mooie van deze drie jubilea is dat het toevallig alle drie leden zijn, die nu en in het verleden heel veel voor Partropika hebben gedaan en betekend. Deze drie betrokken leden kregen hun zeer verdiende speldje van Frans Hendriks die namens het bestuur van het District Gelderland speciaal voor deze gelegenheid was gekomen.
  Deze anders dan andere contactavond werd informeel met een drankje feestelijk afgesloten.


   Contactavond 20 mei 2019.


   Kees opent om 20.00 uur de vergadering voor een 12-tal leden. In het bijzonder aanwezig, Mevr. Garagoski-de Wever, Mevr. Voorhorst-Hulleman en Dhr. Frans Hendriks van het district Gelderland. Rein heeft het woord aan Kees gegeven in verband met familieomstandigheden. Doordat het een bijzondere avond was, werd de agenda iets gewijzigd. Er werden namelijk 3 jubilarissen gehuldigd.


   De notulen van de vorige vergadering werden geen opmerkingen op gemaakt
   en werden goedgekeurd. Als ingekomen stukken waren binnengekomen, de clubbladen van Kanaria en PJ Helder, de dankbetuiging van Dhr. H. Arends, en we hebben een nieuw lid aangemeld gekregen. Dhr. Lieferink van harte welkom bij Partropika. Kees merkt op dat de leden op tijd hun ringen bestellen. Het schema is in het afgelopen contactblad geplaatst. Dit kan via de site van Partropika of via het ringenbestelformulier, deze kan ingeleverd worden bij Johan de Hoop.
   Op de site van de NBVV staat sinds kort een catalogus van mensen die lezingen organiseren. Hier zal door Partropika dankbaar gebruik van gemaakt worden. Bij de NBVV zijn veel aanvragen binnengekomen door verenigingen voor lezingen, waardoor de NBVV deze catalogus ontwikkeld heeft.
   Het agendapunt ‘vogelmarkt’ wordt verplaatst naar de volgende vergadering. Daarna werd het tijd om onze Jubilarissen te huldigen. Mevr. Garagoski-de Wever 40 jaar lid, Mevr. Voorhorst-Hulleman en Dhr. Ab van Lohuizen zijn 25 jaar lid. Van harte gefeliciteerd met dit jubileum! Na de huldiging van onze jubilarissen werden de aanwezige leden nog een drankje aangeboden en werd er nog gezellig nagepraat.

   Tot op de volgende contactavond.
   Patricia, 2e secretaris.

   In de maanden juli en augustus ontvangt u GEEN clubblad.
   De eerste vergadering is op 16 september.
   Deze zal in het teken staan van onze tentoonstelling.

   We behandelen dan alles wat in het teken staat van de TT.
   • Zoals planning werkschema.
   • Inschrijving etc.

   Namens bestuur wensen wij u allen een heel fijne vakantie.
   Het bestuur.

       Als u uw contributie voor 2019 nog niet heeft overgemaakt, wilt u dat dan deze maand afhandelen.

   De contributie is per vooruitbetaling verschuldigd, dus wellicht ook het moment uw contributie voor 2019 over te maken.....

   U kunt het bedrag, € 30.00 overmaken op: NL62INGB0653134630.

    Het bestuur.


                      Allround werkzaamheden zoals:

   • Timmerwerk binnen / buiten

   • Metselwerk

   • Tegelwerk, badkamer, toilet, keuken

   • Vloeren leggen, plavuizen, laminaat

   • Vervangen van kozijnen, deuren

   • Plaatsen van dubbelglas

   • Plaatsen van dakkapellen, dakramen

   • Aanbouw en verbouw

   • Zolderverbouw en aftimmeringen

   • Uw verdere wensen.

   Bel gerust voor een afspraak of verdere informatie, 06-43257013

   Cor Balk, Timmer- en klussenbedrijf. Motetstraat 1  7323 LD Apeldoorn

   k.v.k. nr.  08160707 - btw nr. 0561.85.534.B01  -  Rabobank nr. NL87 RABO 01333 42 352