CONTACTBLAD

vogelvereniging Partropika

juni  2022

Bestuurssamenstelling :

Erevoorzitter                      G.J. Dalhuizen

Voorzitter                             Rein Grefhorst  (Telefoon: 055–                                                                           5414227)

Secretaresse                       Patricia Kluin 

                                                    Fluitersweg 26

                                                   7345 BK  Apeldoorn                      Penningmeester               Vacature

Redactie clubblad en      Kees van Maanen

2e voorz./penningm.a.i. Telefoon: 055 – 3665628

Lid /Algemeen Adjunct   Gert Weenink (Telefoon 055 -
                                                        3667848                                                   

CONTRIBUTIE bedraagt € 32,00 per jaar. Moet per vooruitbetaling betaald worden.

INSCHRIJFGELD bedraagt € 4,00 en moet gelijk met de eerste contributie betaald worden.

Huisgenoot leden € 15,00 per jaar.

U kunt het bedrag overschrijven op:

Bankrekening   NL62  INGB 0653 134 630   t.n.v penningmeester “Partropika”,  of contant betalen tijdens de clubavonden, of op de vogelmarkten.

RINGENCOMMISSARIS.

Voor problemen bij het bestellen van ringen kunt U contact opnemen met:

Johan de Hoop 

Telefoon: 06 - 493 04 197

Materialen  :  Vacant

 

BEGELEIDINGSCOMMISSIE.

Zij heeft tot doel, daar waar er problemen zijn, of vragen over vogels, samen met u oplossingen te zoeken. 

PARKIETEN                            Teun den Houdijker Telefoon: 055  – 5221472

EXOTEN/DUIVEN etc.       Johan de Hoop Telefoon: 06 – 493 04 197

KANARIES                               Rein Grefhorst Telefoon: 055 – 5414227

 

DAMESGROEP.

“Partropika” heeft een zeer actieve damesgroep, die o.a., de verloting op onze jaarlijkse tentoonstelling organiseert. De bijeenkomsten worden gehouden bij:

Diny Grefhorst  Warenargaarde 814 7329 GS Apeldoorn Telefoon: 055 – 5414227

VERGADERINGEN. (niet in juli en augustus)

Worden iedere derde maandag van de maand (aanvang 20.00 uur) gehouden in:

Wijkcentrum “De Groene Hoven" Koninginnelaan 280  7316 LD  Apeldoorn

VOGELMARKTEN.

Iedere eerste zaterdag van de maand van 9.30 tot 12.30 uur. 


            Vogelvoer bestellen Rik bellen!

Telefoon: 5221306

Iedere dinsdagavond kunt U voer halen in onze berging.

Geopend van 18.30-19.30 uur.

Ook tijdens de vogelmarkten of in de pauze op de contactavond 


 

Ringenbestelling

Het zal u niet ontgaan zijn dat de wijze waarop de leden ringen kunnen bestellen vanaf 01 april a.s. zal wijzigen.

E.e.a. is in november middels een schrijven aan alle ringencommissarissen en in januari met een artikel in Onze Vogels uitgelegd. In het blad van maart verschijnt een uitleg over de wijze waarop men kan inloggen. Alle leden kunnen vanaf deze datum alleen nog online bestellen.

Vanaf deze datum kunnen zij spoedbestellingen voor 2022 en de ringen voor 2023 zelf bestellen. Dit is de enige wijze waarop er nog ringen besteld kunnen worden. De informatie op onze website wordt einde maart aangepast. De eerder al bestelde ringen voor ronde 4 worden nog op 15 mei door het bondsbureau naar de ringencommissarissen verzonden, daarna vervallen de bestelrondes en kunnen de bestaande bestelformulieren niet meer gebruikt worden. Ook het speciale formulier voor ringen voor beschermde soorten komt te vervallen. Iedere besteller logt dan namelijk persoonlijk in, waarmee de van overheidswege gevraagde gegevens uniek zijn vastgelegd. Ons bereiken vragen van de leden die niet beschikken over internet. Feit is dat iedereen, dus ook de ringencommissaris, namens hen in kan loggen en bestellen. Voorwaarde daarbij is wel dat per lid een uniek mailadres gebruikt wordt, want dat is noodzakelijk om in te loggen. De wijze van bestellen is in feite een vereenvoudigde uitvoering van de wijze waarop de ringencommissarissen al jaren de bestellingen doorgaven, dus zij zijn een prima vraagbaak. Men betaald direct bij de bestelling, wordt via het opgegeven mailadres op de hoogte gehouden van de status en de ringen worden middels track&trace verzonden. Bestelde ringen worden na ongeveer 1 maand naar het door het lid opgegeven adres verzonden. Bij spoedbestellingen is dat na 14 dagen. Belangrijk om te weten is dat wij hierop geen uitzonderingen meer kunnen maken, dus tijdig bestellen is wel aan de orde. Omdat vogelringen unieke gegevens bevatten kunnen ze niet in voorraad gemaakt worden. Dus het betreft altijd productie na opdracht en dat kost tijd. Bestelde ringen voor 2023 mogen wij i.h.b. internationale afspraken niet eerder uitleveren dan op 01 oktober 2022.

De nieuwe prijzen zijn:
Normale ringen € 0,30
Ringen beschermde soorten € 0,40
RVS ringen € 2,00
Grote blank aluminium ringen € 1,00
Behandel- en verzendkosten (per bestelling) € 6,50
Opslag spoedkosten per ring € 1,00
Opslag niet-leden per ring € 1,00 

Als vereniging zullen wij u bijstaan indien u ringen wil bestellen en hier zelf niet de mogelijkheid voor heeft, of het niet digitaal voor elkaar krijgt.

Kom dan naar een vergadering en daar krijgt u de hulp.

Het bestuur.


Rosellaparkiet een prachtige vogel

 

De rosella is een redelijk grote parkietensoort. Er zijn in totaal 4 varianten van de rosella. De pennantrosella, de prachtrosella, de stanleyrosella en de strogele rosella. Over deze soorten gaat dit artikel.

De rosella
De rosella is een redelijk grote parkiet en afkomstig uit Australië. Van deze gekleurde parkiet bestaan er 4 soorten, namelijk:
• Pennantrosella
• Prachtrosella
• Stanleyrosella
• Strogele rosella
Penantrosella of penant
De Penantrosella komt uit het zuiden en oosten van Australië en is ongeveer 33 tot 36 cm groot.
Geslachtsonderscheid
Het is moeilijk om het verschil tussen beide geslachten te kunnen zien. Over het algemeen zijn de vrouwtjes wat kleiner.
Eigenschappen
In de natuur zijn het sociale vogels, maar in een volière kunt u beter maar één koppeltje aanschaffen. Andere weerbare vogelsoorten kunt u rustig bij de penant houden, maar geen kleine exemplaren. De penant is een actieve vogel die graag mag vliegen en klimmen. De penant is dol op badderen. Wanneer ze rustig benaderd worden, kan de penant zelfs tam worden. De penant is geen schreeuwer, maar heeft ook geen prettig stemgeluid.
Geschikt onderkomen
Een buitenvolière is ideaal voor de penant, maar een ruime kamervolière zou ook kunnen. Wel moet deze stevig zijn, omdat de penant graag mag knagen.
Een vogelkooi is daarom niet geschikt tenzij het een papegaaienkooi is.
Voedsel

Een zaadmengsel voor grote parkieten en wat vers fruit, groente en onkruiden eet de penant graag. Grit en water mogen niet ontbreken.
Kweek
De penant is een makkelijke soort parkiet om mee te kweken. Een broedblok met een doorsnede van 30 cm bij een hoogte van 50 cm is voldoende. De pop legt gemiddeld 4 tot 6 eitjes die 21 dagen bebroed worden. Na ongeveer 5 weken verlaten de jongen het nest en worden door beide ouders begeleid tot ze ongeveer 8 weken oud zijn.


Prachtrosella
De prachtrosella komt uit het zuidoosten van Australië en is ongeveer 29 tot 33 cm groot.
Geslachtsonderscheid
Het is moeilijk het geslacht te onderscheiden, maar meestal zijn de vrouwtjes van matter van kleur.
Eigenschappen
U kunt deze vogels het beste als paartje houden. De mannetjes kunnen onderling namelijk behoorlijk onverdraagzaam zijn en elkaar behoorlijk verwonden. Ook met andere parkietachtigen kan de prachtrosella niet overweg. Andere weerbare vogelsoorten, zoals sommige vinken, gaan prima met de prachtrosella samen. De prachtrosella is de mooiste rosellasoort en kan best luidruchtig zijn wat als onaangenaam wordt beschouwd. Deze parkiet neemt graag een bad. Bij rustige benadering kan de prachtrosella redelijk tam worden. De prachtrosella mag graag klimmen en vliegen, maar veelal scharrelt deze parkiet op de grond.
Geschikt onderkomen
Een buitenvolière is ideaal voor de penant, maar een ruime kamervolière zou ook kunnen. Wel moet deze stevig zijn, omdat de penant graag mag knagen.
Een vogelkooi is daarom niet geschikt tenzij het een papegaaienkooi is.
Voedsel
Een zaadmengsel voor grote parkieten en wat vers fruit, groente en onkruiden eet de penant graag. Grit en water mogen niet ontbreken.
Kweek

Kweken met deze parkiet is op zich niet moeilijk. Een broedblok met een doorsnede van 25 cm bij een hoogte van 45 cm is voldoende. De pop legt gemddeld 5 eitjes die in 19 dagen bebroed worden. Na 1 maand vliegen de jongen uit en worden door beide ouders begeleid tot ze zelfstandig zijn.


Stanleyrosella
De stanleyrosella komt uit het zuidwesten van Australië en is de kleinste rosellasoort met een grootte van 26 tot 28 cm.
Geslachtsonderscheid
Het verschil is niet zo moeilijk, want het mannetje is veel feller van kleur en ook groter dan het vrouwtje. Opvallend zijn de gele wangvlekken bij het mannetje. Vrouwtjes hebben blekere wangvlekken.
Eigenschappen
In de vrije natuur gaat de stanleyrosella goed om met soortgenoten, maar in de volière gaat dit minder goed. Een enkel paartje houden is daarom gewenst. Met andere weerbare vogels gaat de stanleyrosella in het algemeen goed om. De stanleyrosella is nieuwsgierig, brutaal en een bezige vogel. Het is geen schreeuwer en is aangenamer in geluid dan al de andere rosellasoorten. De stanleyrosella mag graag vliegen en klimmen.
Geschikt onderkomen
Deze parkietensoort is een vrij geharde vogel die probleemloos buitenshuis gehouden kan worden. Een vorstvrij nachthok is wel gewenst. Ook binnenshuis kan hij prima vertoeven. Een kooi is niet geschikt, een kamervolière is hiervoor een betere optie.
Voedsel
De stanleyrosella eet een zaadmengsel voor grote parkieten en is ook dol op groente en fruit. Zorg voor grit en voldoende water.
Kweek
De kweek heeft de grootste kans van slagen als het paartje minstens anderhalf jaar oud is. Een broedblok met een afmeting van 25 bij 25 is voldoende om hier 4 eitjes in te leggen. Na 18 tot 20 dagen broeden, komen deze uit. Na ongeveer 5 weken vliegen de jongen uit en worden door beide ouders nog bijgevoerd. Jonge stanleyrosella’s hebben graag zacht voer zoals eivoer.


Strogele rosella
De strogele rosella komt voor in zuid-oost Australië en heeft een grootte van ongeveer 31 tot 34 cm.
Geslachtonderscheid
Mannetjes zijn in het algemeen forser dan de vrouwtjes.
Eigenschappen
Als paartje kunt u deze parkiet het beste houden zonder soortgenoten. Andere weerbare vogels kunnen prima samen met de strogele rosella. De strogele rosella is een levendige en intelligente vogel die zowel kan klimmen als vliegen. Wel zijn ze veel op de bodem te vinden en zijn ze dol op een bad.
Geschikt onderkomen
Deze parkiet kan goed in een buitenvolière gehouden worden met een lengte van minimaal 2 meter bij een hoogte van 1 meter. Ook een kamervolière is een goede optie. Een kooi daarentegen is niet geschikt, omdat deze parkiet graag mag knagen en veel ruimte nodig heeft.
Voedsel
Een zaadmengsel voor grote parkieten en groente en fruit lust de strogele rosella graag. Ook besjes en onkruiden kan deze parkiet waarderen. Grit en water mogen nooit ontbreken.
Kweek
Als u wilt kweken met de strogele rosella, kunt u het paartje beter gescheiden houden van andere vogels. Het mannetje kan nogal agressief zijn in de broedperiode.
Het broedhok moet een doorsnee hebben van minimaal 25 cm bij een hoogte van 45 cm. Hierin worden 4 tot 6 eitjes gelegd die na drie weken uitkomen. Na 5 weken verlaten de jongen het nest en worden bijgevoerd totdat ze helemaal zelfstandig zijn.
Goed om te weten
Na ongeveer 16 maanden is een rosella geheel op kleur. Het is een parkietensoort die niet goed samen kan met soortgenoten. U kunt ze in huis houden, maar een volière is beter, omdat het een grote vogel is die graag mag knagen en ook veel rommel maakt.

Het is een geharde parkiet die tegen een stootje kan, maar een vorstvrij onderkomen is wel gewenst. Als u de ruimte en tijd heeft is het een leuke en gezellige parkietensoort waar u veel plezier aan kunt beleven.
Met dank aan Todio.nl
https://todio.nl/dieren/rosellaparkiet-een-prachtige-vogel/

 


CONTACTAVONDEN EN MARKTEN.

Afgelopen maanden zijn wij weer van start gegaan met onze clubavonden.

Helaas zit nog niet in het systeem van onze leden, begrijpelijk na bijna 2 jaar niet mogen doen vanwege de Corona maatregelen.

Maar zowel de markten als de contactavonden zijn weer mogelijk.

Wij ONTMOETEN U DAAR GRAAG WEER.

Het bestuur.


De rui van jonge, en overjarige kanarievogels


De rui is een belangrijk proces in het vogelleven, maar wij kwekers moeten in deze periode erg waakzaam zijn, en de vogels voorzien van alle behoeften die ze nodig hebben om goed door de rui te komen . In de kweek hebben de vogels een perfecte verzorging nodig maar de rui periode vraagt dit ook zeker voor onze overjarige vogels ,vraagt dit veel energie. Het is belangrijk te weten dat jonge en oude vogels een verschillende vorm van rui ondergaan .
A - De jonge vogels ruien alleen hun donsveertjes in zijn geheel, maar geen slag en vleugelpennen .
B - Bij onze overjarige en oudere vogels wordt de totale bevedering vervangen in de rui dus ook de volledige staart en vleugelpennen.
Wetend dat de vogels uit een energie verslindende kweekperiode komen, en aansluitend vallen in de rui, dan is het duidelijk dat deze vogels alle aandacht en voeding krijgen die er voor handen is. Niets mag ontzien worden. Ik wil hier in dit artikel in het kort aanhalen wat men kan doen om de rui van jonge en ouder vogels goed te laten verlopen.
De rui van jonge vogels.
Als de jongen vogels van de ouders gaan met een leeftijd van ongeveer 28 dagen is het erg belangrijk dat zij in een ruimte komen waar ze redelijk goed kunnen rond vliegen, Het zal duidelijk zijn dat deze ruimte goed is ontsmet, en met een product is behandeld tegen bloedluizen vedermijten, en ander ongedierte .Verder is het van belang dat er in deze ruimte alleen jonge vogels komen te zitten, en zeker tegen de rui geen oudere vogels, jonge en oude vogels altijd voor de rui van elkaar scheiden. Het is belangrijk dat de vogels wekelijks een keer of 3 badwater krijgen met daarin badzout volgens voorschrift op de verpakking van het badzout.

Ook zorg dragen voor afleiding van de vogels dit kan zijn er wat touw in te hangen zodat ze hier hun tijd meer kunnen ombrengen ze zitten hier graag in te pluizen ,ook een bos trosgierst zal voor de nodige afleiding zorgen .Verder als de vogels in de rui zitten wekelijks een halve ajuin geven doet ook het verenpikken en de rui verminderen, Af en toe een stukje appel en of wortel mag ook, maar nooit meer als wat op een dik uur op is . Natuurlijk is een goed zaad mengeling een must met wat toevoeging van wat gepelde haver, en ook de dagelijkse portie eivoer mag niet vergeten worden, evenals de wekelijkse vitamine in het drinkwater. Zeer belangrijk is nogmaals zorg dragen voor voldoende goede voeding afleiding, eivoer maar ook niet te veel vogels in een te kleine ruimte .Op deze manier zullen uw jonge vogels goed door de rui komen, en wekelijks zie je het plaatje veranderen, een gevaarlijke tijd voor jonge vogels maar wel een mooie voor de kweker, we gaan zien hoe de vogel er uit komt te zien, en klopt het wat we in gedachte hadden.
De rui van overjarige vogels:
Deze loopt eigenlijk wat verzorging betreft gelijk aan de jongen vogels, ook dienen deze vogels apart gehouden te worden van de jonge vogels en ook voldoende vliegruimte hebben Verder alle zaken genoemd in het bovenstaande schrijven. Wel kunnen we overjarige vogels wat helpen sommige vogels hebben moeite om in de rui als zowel uit de rui te komen .We kunnen deze vogels wat helpen door hun staart een gedeelte af te knippen, hier bedoel ik mee knip de staart af ongeveer 10 a 15 m/m achter het leven van de staart pennen de staartpennen zullen dan afsterven, en de vogels stoten dan ook makkelijker en sneller deze staartpennen af, en hoeven er minder energie in te steken .Die ze dan weer kunnen gebruiken voor het verwisselen van de rest van het verenpak. Je ziet in de rui dient men ook zoals eigenlijk altijd de vogels perfect te verzorgen, en we krijgen na deze periode een vogel terug in volle glanzende bevedering, Maar help de vogels daarbij, succes.
Met dank aan Wout van Gils
http://www.woutvangils.be/


Als u uw contributie voor 2022 nog niet heeft overgemaakt, wilt u dat dan deze maand afhandelen.

De contributie is per vooruitbetaling verschuldigd.

U kunt het bedrag, € 32.00 overmaken op:

NL62 INGB 0653 134 630. t.n.v. penningmeester Partropika

 Het bestuur.