CONTACTBLAD

vogelvereniging

 

“Partropika

Juni  2017

Bestuurssamenstelling :

Erevoorzitter                                                        G.J. Dalhuizen

 

Voorzitter                                                             Rein Grefhorst  (Telefoon: 055 – 5414227)

 

Secretaris                                                             Cor Balk

                                                                               Motetstraat 1

                                                                               7323 LD  Apeldoorn

                                                                               Telefoon: 055 – 5222549 / 06 43257013

 

Penningmeester                                                      John Huigen (Telefoon: 055 - 5414807)

 

Redactie clubblad                                                   Kees van Maanen

Alg. Adjunct                                                           Telefoon: 055 – 3665628

 

Horeca                                                                   Piet Bouws  (Telefoon: 055 – 5427860)

 

CONTRIBUTIE bedraagt € 30,00 per jaar. Moet per vooruitbetaling betaald worden.

INSCHRIJFGELD bedraagt € 4,00 en moet gelijk met de eerste contributie betaald worden.

Huisgenoot leden € 15,00 per jaar.

U kunt het bedrag overschrijven op: Bankrekening   NL62INGB0653134630 t.n.v penningmeester “Partropika”,  of contant betalen tijdens de clubavonden, of op de vogelmarkten.

 

RINGENCOMMISSARIS.

Voor alle aangelegenheden betreffende ringen, kunt U contact opnemen met;

Johan de Hoop  Twijndersdonk 103  7326 BN  Apeldoorn Telefoon: 055 – 5413294

 

Materialen  Ab van Lohuizen tel: 5216748.

 

BEGELEIDINGSCOMMISSIE.

Zij heeft tot doel, daar waar er problemen zijn, of vragen over vogels, samen met u oplossingen te zoeken.

 

PARKIETEN                                                    Teun den Houdijker Telefoon: 055 – 5221472

 

EXOTEN/DUIVEN etc.                                    Johan de Hoop Telefoon: 055 – 5413294

 

KLEUR en POSTUURKANARIES                  Rein Grefhorst Telefoon: 055 – 5414227

 

DAMESGROEP.

“Partropika” heeft een zeer actieve damesgroep, die o.a., de verloting op onze jaarlijkse tentoonstelling organiseert. De bijeenkomsten worden gehouden bij:

Diny Grefhorst  Warenargaarde 814 7329 GS Apeldoorn Telefoon: 055 – 5414227

VERGADERINGEN. (niet in juli en augustus)

Worden iedere derde maandag van de maand (aanvang 20.00 uur) gehouden in:

Wijkcentrum “De Groene Hoven" Koninginnelaan 280  7316 LD  Apeldoorn

VOGELMARKTEN.

Iedere eerste zaterdag van de maand van 9.30 tot 12.30 uur.

 

ZAADVERKOOP.

Bestellingen (055) 5221306 en op de vergaderavonden van 19.00-20.00 uur en in de pauze.

 

 

 

 

Vogelvoer bestellen Rik bellen!

Telefoon: 5221306

 

Iedere dinsdagavond kunt U voer halen in onze berging.

Geopend van 18.30-19.30 uur.

Ook tijdens de vogelmarkten of in de pauze op de contactavond 

 

 

Tekst: H.W.J. van der Linden

Hierbij nodigen wij u uit voor onze clubavond op maandag 19 juni 2017.

Wijkcentrum “De Groene Hoven” Koninginnelaan 280 Apeldoorn.

Aanvang 20.00 uur.

 

Deze avond zal de heer Kees Bink een lezing .

Aan de orde komen : 

Kleurgrasparkiet

Roodruggen, zeker de mutaties.

 

 

In de maanden juli en augustus geen clubavonden.

 

Allemaal een heel fijne vakantie en tot 18 september.

 

Het Bestuur.

In Memoriam Eibert Zweekhorst

28 juni 1925 – 1 mei 2017

 

Eibert was een van de oprichters van onze prachtige vereniging. Om die reden is hij toen hij in 2012 50 jaar lid was ook benoemd als lid van verdienste. Eiberst was een trouw lid op vergaderingen en vogelmarken.

 

Wij wensen de familie heel veel sterkte de komende tijd om dit verlies een plek te geven.

 

Namens leden en bestuur "Partropika".

________________________________________________________________________________

De rui van jonge, en overjarige kanarievogels

 

De rui is een belangrijk proces in het vogelleven, maar wij kwekers moeten in deze periode erg waakzaam zijn, en de vogels voorzien van alle behoeften die ze nodig hebben om goed door de rui te komen . In de kweek hebben de vogels een perfecte verzorging nodig maar de rui periode vraagt dit ook zeker voor onze overjarige vogels ,vraagt dit veel energie. Het is belangrijk te weten dat jonge en oude vogels een verschillende vorm van rui ondergaan .

A  -  De jonge vogels ruien alleen hun donsveertjes in zijn geheel, maar geen slag en vleugelpennen .

B  -  Bij onze overjarige en oudere vogels wordt de totale bevedering vervangen in de rui dus ook de volledige staart en vleugelpennen.

Wetend dat de vogels uit een energie verslindende kweekperiode komen, en aansluitend vallen in de rui, dan is het duidelijk dat deze vogels alle aandacht en voeding krijgen die er voor handen is. Niets mag ontzien worden. Ik wil hier in dit artikel in het kort aanhalen wat men kan doen om de rui van jonge en ouder vogels goed te laten verlopen. 

 

De rui van jonge vogels. 

Als de jongen vogels van de ouders gaan met een leeftijd van ongeveer 28 dagen is het erg belangrijk dat zij in een ruimte komen waar ze redelijk goed kunnen rond vliegen, Het zal duidelijk zijn dat deze ruimte goed is ontsmet, en met een product is behandeld tegen bloedluizen vedermijten, en ander ongedierte .Verder is het van belang dat er in deze ruimte alleen jonge vogels komen te zitten, en zeker tegen de rui geen oudere vogels, jonge en oude vogels altijd voor de rui van elkaar scheiden. Het is belangrijk dat de vogels wekelijks een keer of 3 badwater krijgen met daarin badzout volgens voorschrift op de verpakking van het badzout. Ook zorg dragen voor afleiding van de vogels dit kan zijn er wat touw in te hangen zodat ze hier hun tijd meer kunnen ombrengen ze zitten hier graag in te pluizen ,ook een bos trosgierst zal voor de nodige afleiding zorgen .Verder als de vogels in de rui zitten wekelijks een halve ajuin geven doet ook het verenpikken en de rui verminderen, Af en toe een stukje appel en of wortel mag ook, maar nooit meer als wat op een dik uur op is . Natuurlijk is een goed zaad mengeling een must met wat toevoeging van wat gepelde haver, en ook de dagelijkse portie eivoer mag niet vergeten worden, evenals de wekelijkse vitamine in het drinkwater. Zeer belangrijk is nogmaals zorg dragen voor voldoende goede voeding afleiding, eivoer maar ook niet te veel vogels in een te kleine ruimte .Op deze manier zullen uw jonge vogels goed door de rui komen, en wekelijks zie je het plaatje veranderen, een gevaarlijke tijd voor jonge vogels maar wel een mooie voor de kweker, we gaan zien hoe de vogel er uit komt te zien, en klopt het wat we in gedachte hadden.  

 De rui van overjarige vogels: 

Deze loopt eigenlijk wat verzorging betreft gelijk aan de jongen vogels, ook dienen deze vogels apart gehouden te worden van de jonge vogels en ook voldoende vliegruimte hebben Verder alle zaken genoemd in het bovenstaande schrijven. Wel kunnen we overjarige vogels wat helpen sommige vogels hebben moeite om in de rui als zowel uit de rui te komen .We kunnen deze vogels wat helpen door hun staart een gedeelte af te knippen, hier bedoel ik mee knip de staart af ongeveer 10 a 15 m/m achter het leven van de staart pennen de staartpennen zullen dan afsterven, en de vogels stoten dan ook makkelijker en sneller deze staartpennen af, en hoeven er minder energie in te steken .Die ze dan weer kunnen gebruiken voor het verwisselen van de rest van het verenpak.

Je ziet in de rui dient men ook zoals eigenlijk altijd de vogels perfect te verzorgen, en we krijgen na deze periode een vogel terug in volle glanzende bevedering, Maar help de vogels daarbij, succes.

Met dank aan Wout van Gils

http://www.woutvangils.be/

--------------------------------------------------------------------------------------

zwartkopmeeuwen op bemeste weilanden

 

Het gaat de zwartkopmeeuw voor de wind. Vroeger broedde hij alleen rond de Zwarte Zee. Maar de laatste decennia heeft hij zich verspreid over grote delen van Europa. Hij broedt inmiddels rond de Middellandse Zee en ook in onze contreien is hij lang niet zeldzaam meer.

Kolonies in de Delta

Zelfs vlakbij Amsterdam broeden tegenwoordig zwartkopmeeuwen. Vaak doen ze dat tussen kokmeeuwen, maar vooral in de delta zijn er kolonies van louter zwartkopmeeuwen te zien.

 

Kenmerkende bijna-witte vleugels

De zwartkopmeeuw lijkt op een kokmeeuw. Maar de diepzwarte kap die ver doorloopt, de dikke rode snavel en de bijna witte vleugels zijn kenmerkend. Op afstand lijkt een zwartkopmeeuw in de zon zelfs vrijwel wit. Ook is hij aanmerkelijk forser dan een kokmeeuw. Als ze twee jaar oud zijn hebben zwartkopmeeuwen nog wat zwarte tekening in de vleugels.

 

Bemeste weilanden zijn in trek

April en mei zijn de beste maanden om de prachtige zwartkopmeeuw te zien.

Zoek daarvoor met de verrekijker groepen kokmeeuwen in weilanden af; vooral intensief bewerkte en bemeste graslanden. Daar zitten ze opvallend vaak, zoekend naar wormen en insecten.

Zwartkopmeeuwen kondigen zich vaak van verre al aan door hun roep: een nasaal, haast pauwachtig: ááuw. Meestal gaat het om een langs vliegend paartje, dat grote afstanden aflegt op zoek naar een geschikte broedplaats. In juli en augustus, vlak na de broedtijd, vertrekken de meeste volwassen zwartkopmeeuwen alweer uit ons land; pas later volgen de eerstejaarsvogels.

Met dank aan vogelbescherming Nederland.

--------------------------------------------------------------------------------------

Kent u deze nog?

 

Dag Beste Baasjes, hier is weer eens een berichtje van mij. Ik ben op vakantie geweest, jawel jullie lezen het goed, Miep op vakantie, en nog wel met de caravan.

Kees en Lenie wilden dit jaar naar Frankrijk, maar niet voor een paar dagen, nee voor 6 weken. En hoe vind je iemand die al die tijd op mij wil passen? Niet dus, terwijl ik toch zo’n makkelijke vogel ben. Maar goed, Miep mocht / moest  dus noodgedwongen mee. Eerst nog even langs Kees zijn kleindochter in Bretagne, even slijmen met dat kind om daarna naar de Pyreneeën door te rijden. Denk niet dat het een uitrustvakantie was, nee..…Kees moest natuurlijk weer allerlei vogels gaan zien. Onbegrijpelijk, want met mij in de buurt is dat natuurlijk helemaal niet nodig, ik voelde mij zelfs  een beetje gekwetst. Maar goed, eerst de Pyreneeën, verschrikkelijk, wat een hoge bergen en dan nog die foei- lelijke vale gieren. Niet 1 of 2, nee honderden en iedere dag moesten wij weer op pad om nog weer andere te zien. Ik begrijp niet dat Kees ze zo interessant vind, die vale langnekken. Nadat Kees er zo’n 200 foto’s van had gemaakt (allemaal dezelfde) gingen wij naar de Camarque en de Crou.  Warm dat het was, echt niet leuk meer en natuurlijk iedere dag weer op pad en wat gingen wij doen? ……Ja, natuurlijk. Toch spraken de vogels in dat gebied mij wel aan: hoppen, klauwieren  en kleine trappen, fantastisch. Maar het allermooiste vond ik toch wel de Scharrelaar, zoals jullie zien, schrijf ik de naam van die vogel  met een hoofdletter. Die vogel zorgde ervoor dat ik minutenlang mijn snavel hield en dat wil wel wat zeggen. Hoe is het mogelijk dat een andere vogel dan ik zo mooi kan zijn. Zou het familie van mij zijn, dat kan toch haast niet anders? Kees heeft wel een paar jaar geleden aan een Fransman nazaten van mij verkocht. Ik weet het nog precies, dat waren Ella2, en Dirk4. Dirk, een beauty van een vogel, ik weet nog dat ik heel boos op Kees was, omdat hij deze twee talentjes verkocht. Ik heb altijd gevonden, dat Dirk 4 een prachtige blauwe  azul waas op zijn borst had,maar toch heeft Kees toen zijn zin doorgedreven en die twee aan die Fransman verkocht, hij zal er vast wel veel geld voor gekregen hebben.  Ik denk dat ze daarna ontsnapt zijn, ze wilden natuurlijk terug naar Mij, De Miep en zijn toen in de Camarque verdwaalt. Die arme twee beauty’s konden de weg naar mij vast niet vinden. En Dirk 4 was net als zijn vader, nakomelingen moesten er komen! Nee, Dirk had geen relatiebureau nodig om zijn nakomelingen over de Camarque te verspreiden, als je begrijpt wat ik bedoel. Ik ben nog even naar zo`n  zogenaamde Scharrelaar toegevlogen, maar dat Franse gekwetter, daar kwam ik toch niet helemaal uit. Maar de klik was er wel, een soort  déjà vu gevoel en toen wist ik het zeker, De scharrelaar zou eigenlijk  Miepelaar moeten heten en dat scharrelen dat komt natuurlijk van Dirk4.

Na deze opzienbarende belevenis, zijn wij weer naar huis gereden en beste baasjes, jullie mogen best weten, dat ik uitkijk naar onze volgende vakantie, want je weet maar nooit wat er in de wereld nog meer rondvliegt met de genen van Miep, DE Miep.

 

Tot een volgende keer,

Miep

________________________________________________________________________________

Harlekijn (Arlequim Portugais)

 

Een vogel waarover nogal wat misvattingen bestaan.

De liefhebbers die denken dat zij vogels hebben die de toets der kritiek kunnen doorstaan, dan komt er een keurmeester die nogal wat aanmerkingen maakt op de gepresenteerde vogels.

Ook voor de keurmeesters is dit een nieuwe ras, die je eigen moet gaan maken.

Je komt ze namelijk niet op iedere show tegen

 

De kritiek is vaak terecht, soms ook een wat te sterke benadering van de standaardeisen.

De standaard is een omschreven beeld van de vogel. (Zie onder).

 

 

 

 

De kuif.

Deze tekeningen zijn afgebeeld in de standaardeisen van de NBVV.

Ook de Portugese standaard is van deze tekeningen voorzien.

Als we de toekenningen gaan vergelijken met de afgebeelde vogels, dan kunnen wij vaststellen dat er nog werk aan de winkel is.

Tijdens de COM show sprak ik een Portugese keurmeester, die aangaf dat er nog veel werk is te verzetten om de standaard die zij zich voorstellen, te behalen.

 

Standaardeisen (standaard postuurkanaries NBVV)

                                                                                            De gladkop.

 • Vorm lang en slank schouders duidelijk zichtbaar. Borst licht afgerond. Rug recht, in dezelfde lijn als de staart. Vleugels lang, goed gesloten zonder te kruisen.
 • Kuif driehoekig met twee hoeken aan de achterkant en een aan de voorzijde. Hoeken met geen scherpe punten, geen hoorntjes. Duidelijk middelpunt. De ogen moeten zichtbaar blijven. Kop smal, langwerpig en aan de achterkant breder. Hals/nek goed gevormd, een inval tussen de kop en het lichaam.

 

 • Bevedering goed gesloten.
 • Poten lange, licht gebogen. Dijen goed zichtbaar. Staart lang, smal met een kleine V- vorm.
 • Houding: opgericht - 60⁰
 • Kleur: Gelijkmatig bont en veelkleurig.
 • Lipochroomkleuren rood en wit moeten aanwezig zijn.         
 • Kunstmatige opkleuring verplicht.
 • Ringmaat: 2,9 mm
 • Kooi: Universeelkooi.
 • Zitstok 12 mm rond afstand 11 cm.

 

Keurbrief.

Vorm, borst, vleugels      20 punten

Kuif, kop, hals/nek          15 punten

Grootte                           15 punten

Kleur                               15 punten

Bevedering                     10 punten

Houding                         10 punten

Poten, dijen, staart        10 punten

Conditie                          5 punten

Totaal

100 punten

 

 

Dit is een van de vogels die tijdens de bondshow als een van de betere werd gewaardeerd.

Vorm.

 1. Gladkop
 2. Kuif

Beide vogels 1 en 2 nog veel teveel het kleurkanarie type.

Kop te groot en ook de kopvorm is teveel het kleurkanarie type.

Hals/ nek zal ook langer moeten zijn met een inval tussen de kop en het lichaam en bij een opgerichte houding zal de kop fier omhoog staan.

Borst te vol ,de borstlijn naar de de hals toe zal vloeiend en licht gebogen moeten zijn.

Het lichaam moet langer zijn waarin het type afwijkt van de kleurkanarie.   

Vleugels onvoldoende lang en rusten niet op de stuit

Houding onvoldoende opgericht moet ongeveer een hoek van 60º zijn t.o.v. de zitstok.

Kleur is goed. 

 

 

Veel van de aangeboden vogels laten de kleur uitingen onvoldoende zien.De vogel moet minimaal drie kleuren tonen:

 • Melanine, ongeveer gelijk getekend, met bonte poten.
 • Rood (diep van roodtint en egaal van kleur, opvoeren is verplicht) 

Veel van de aangeboden vogels laten nog teveel het kleurkanarie     

3. Kuif

type zien met een onvoldoende opgerichte houding.

Op deze nog verbeterbare punten moet de keurmeester u wel wijzen.

Veel vogels tonen nog wat teveel een slechte aansluiting van de kuif aan de nek. Overigens zal dit niet meevallen en zal er nog veel selectie moeten plaats vinden om een mooi gesloten kuif te krijgen. Dit komt mede door de kuifvorm. Bij de meeste andere kuifrassen is een lange kopbevedering nodig om een goede kuif te krijgen. Bij de harlekijn waar een drie hoekige kuif wordt gevraagd zal voor op de kop zeker geen lange bevedering aanwezig moeten zijn, want deze maakt de kuif rond. Op het achterhoofd zal wel langere bevedering aanwezig moeten zijn.  

Bij vogel 3. is de houding al wat beter,de kop zal nog meer omhoog gericht moeten zijn, en de kleur is onvoldoende egaal van tint.

Het witbezit moet wat meer aanwezig zijn, iets meer de kenmerken van een mozaïek tonen.

Melanine bezit moet een stuk minder. 

Als TC kleur- en postuurkanaries zullen wij de ontwikkelingen de komende jaren goed volgen en daar waar nodig de keurmeesters extra instrueren.

Zeker op de technischedagen zullen wij nog eens extra aandacht besteden aan dit postuurras.

 

Rein.

                   Allround werkzaamheden zoals:

 • Timmerwerk binnen / buiten

 • Metselwerk

 • Tegelwerk, badkamer, toilet, keuken

 • Vloeren leggen, plavuizen, laminaat

 • Vervangen van kozijnen, deuren

 • Plaatsen van dubbelglas

 • Plaatsen van dakkapellen, dakramen

 • Aanbouw en verbouw

 • Zolderverbouw en aftimmeringen

 • Uw verdere wensen.

Bel gerust voor een afspraak of verdere informatie, 06-43257013

Cor Balk, Timmer- en klussenbedrijf. Motetstraat 1  7323 LD Apeldoorn

k.v.k. nr.  08160707 - btw nr. 0561.85.534.B01  -  Rabobank nr. NL87 RABO 01333 42 352