CONTACTBLAD

vogelvereniging Partropika

Februari 2020

De Mozambique Sijs

Bestuurssamenstelling :

Erevoorzitter                                                        G.J. Dalhuizen

 

Voorzitter                                                             Rein Grefhorst  (Telefoon: 055 – 5414227)

 

Secretaris                                                             Cor Balk

                                                                              Motetstraat 1

                                                                              7323 LD  Apeldoorn

                                                                              Telefoon: 055 – 5222549 / 06 43257013

 

Penningmeester                                                    John Huigen (Telefoon: 055 - 5414807)

 

Redactie clubblad                                                  Kees van Maanen

Alg. Adjunct                                                           Telefoon: 055 – 3665628

                                                              

 

CONTRIBUTIE bedraagt € 32,00 per jaar. Moet per vooruitbetaling betaald worden.

INSCHRIJFGELD bedraagt € 4,00 en moet gelijk met de eerste contributie betaald worden.

Huisgenoot leden € 15,00 per jaar.

U kunt het bedrag overschrijven op: Bankrekening   NL62INGB0653134630 t.n.v penningmeester “Partropika”,  of contant betalen tijdens de clubavonden, of op de vogelmarkten.

 

RINGENCOMMISSARIS.

Voor alle aangelegenheden betreffende ringen, kunt U contact opnemen met;

Johan de Hoop  Twijndersdonk 103  7326 BN  Apeldoorn Telefoon: 055 – 5413294

 

Materialen  Ab van Lohuizen tel: 5216748.

 

BEGELEIDINGSCOMMISSIE.

Zij heeft tot doel, daar waar er problemen zijn, of vragen over vogels, samen met u oplossingen te zoeken.

 

PARKIETEN                                                    Teun den Houdijker Telefoon: 055 – 5221472

 

EXOTEN/DUIVEN etc.                                    Johan de Hoop Telefoon: 055 – 5413294

 

KLEUR en POSTUURKANARIES                  Rein Grefhorst Telefoon: 055 – 5414227

 

DAMESGROEP.

“Partropika” heeft een zeer actieve damesgroep, die o.a., de verloting op onze jaarlijkse tentoonstelling organiseert. De bijeenkomsten worden gehouden bij:

Diny Grefhorst  Warenargaarde 814 7329 GS Apeldoorn Telefoon: 055 – 5414227

VERGADERINGEN. (niet in juli en augustus)

Worden iedere derde maandag van de maand (aanvang 20.00 uur) gehouden in:

Wijkcentrum “De Groene Hoven" Koninginnelaan 280  7316 LD  Apeldoorn

VOGELMARKTEN.

Iedere eerste zaterdag van de maand van 9.30 tot 12.30 uur.

 

ZAADVERKOOP.

Bestellingen (055) 5221306 en op de vergaderavonden van 19.00-20.00 uur en in de pauze.

 ___________________________________________________________________ 

Vogelvoer bestellen Rik bellen!

Telefoon: 5221306

 

Iedere dinsdagavond kunt U voer halen in onze berging.

Geopend van 18.30-19.30 uur.

Ook tijdens de vogelmarkten of in de pauze op de contactavond 

____________________________________________________________________

De Gele Rietvink, Lonchura flaviprymna:

 


Verspreidingsgebeid:

Het verspreidingsgebied van de Gele Rietvink beslaat noordelijk Australië.Ondersoorten:Van de Gele Rietvink zijn geen ondersoorten beschreven. Er komen wel exemplaren voor met verschillen in kleur en tekening. Mogelijk dat deze kenmerken afkomstig zijn van bastaardering met de Bruinborstrietvink, die in het zelfde verspreidingsgebied voorkomt.

 

Fysieke eigenschappen:

De kopkleur van de gele rietvinken is nogal variabel. De voorkeur wordt gegeven aan een egale kopkleur. De borst mag niet aftekenen tegen de buik. Hoewel de borst wat dieper van kleur is dan de buik, dient de overgang zo geleidelijk mogelijk te zijn. Een donkere borstvlek, welke duidelijk aftekent tegen een crème buik, is fout. Mogelijk is dit een terugslag van een Bruinborstrietvink voorouder, waarmee de gele rietvink, ook in de vrije natuur, vrij makkelijk bastaardeert. De kopkleur dient soepel te worden beoordeeld. Veel exemplaren tonen min of meer een schubtekening op de kop, waardoor de kleur van de kop nogal variabel is.


Mutant: Bruin.

De kweek van deze mutant staat nog in de kinderschoenen. Een echte Lonchura kenner zal geen moeite hebben de wildvorm en de bruin mutant uit elkaar te houden. De bruin mutatie zorgt dat de schubtekening op de kop vrijwel volledig verdwijnt. Ook de minder diepe kleur van e vleugel- en staartpennen zorgen dat de bruin mutant goed herkenbaar is. In zijn geheel zal de bruine gele rietvink een nuance lichter tonen dan de wildvorm. De borst mag niet aftekenen tegen de buik. Hoewel de borst wat dieper van kleur is dan de buik, dient de overgang zo geleidelijk mogelijk te zijn. Een donkere borstvlek, welke duidelijk aftekent tegen een crème buik, is fout.

 

Mogelijk is dit een terugslag van een Bruinborstrietvink voorouder, waarmee de gele rietvink, ook in de vrije natuur, vrij makkelijk bastaardeert. De borst is iets donkerder van kleur is en de kleur richting pootinplant geleidelijk iets lichter wordt.

Formaat: 10,5 cm.

Met dank aan Vogels.nl

https://www.lonchura-vogels.nl/index.html

 

Voeding / verzorging:In een buitenvolière voelen deze vogels zich goed op hun gemak. Beplanting wordt door de dieren op prijs gesteld, al is deze niet strikt nodig.

De van kwekers afkomstige dieren kunnen ook prima in een kooi of kamervolière binnenshuis gehouden worden; mannetjes van deze soort worden nogal een binnen gehuis- vest voor hun zang. Let er in zo’n geval wel op dat de vogel voldoende beweging krijgt, zodat hij niet vervet; overvoer niet. een langgerekte kooi, waarin de zitstokjes zo ver van elkaar af staan dat de vogel moet vliegen om van de ene naar de andere stok te komen, is vaak voldoende om hem in uitstekende conditie te houden. Omgevingstemperatuur: Mozambiquesijsjes zijn tamelijk geharde vogels die in principe geen verwarmd nachthok nodig hebben. Zorg er echter wel voor dat het hok goed geïsoleerd is en op een beschutte plak staat.

Voedsel:

U kunt deze vogels als basis voer een zaadmengsel voor kleine tropische vogels geven. Daarnaast eten de dieren ook graag wat andere zaden, zoals trosgierst en vers en gedroogd onkruidzaad en graszaad. Ook kleine stukjes fruit worden op prijs gesteld, maar geef hier van niet te veel.

Zoals alle vogels die voornamelijk leven op een menu van zaden, hebben ook deze vogels scherpe maagkiezel nodig die in de spiermaag de zaden beurs maakt. Maag kiezel, maar ook grit voor de kalkbehoefte, moeten dan ook altijd voldoende aanwezig zijn, zodat de vogels er naar behoefte van kunnen opnemen.

Gedrag:

De mannetjes van deze soort hebben een mooie zang, maar brengen deze meestal uit sluitend tijdens het kweekseizoen ten gehore. Wordt een mannetje afgezonderd gehouden, dan zingt hij vrijwel voortdurend. Normaliter worden deze vogels in een volière gehouden, waar ze met name bij het krieken van de dag en ’s avonds van zich laten horen. Het zijn in het algemeen levendige, maar geen zenuwachtige vogels. Ze worden al snel vertrouwelijk.

Kweek Info:

Mozambiquesijsjes kunnen zowel in een buitenvolière als in een kweekkooi voor nageslacht zorgen.

Ze hebben een voorkeur voor nestkorfjes, die wanneer u de dieren buitenshuis houdt, op diverse plaatsen kunt neerhangen. Bij voldoende beplanting wordt soms ook een vrijstaand nest gemaakt. De vogels kunnen dan zelf hun keuze bepalen. Voor de nestbouw, die het vrouwtje op zich neemt, worden verschillende zachte materialen gebruikt, zoals kortgeknipt henneptouw en zachte, gedroogde grashalmpjes. Het gemiddeld aantal eitjes bij deze soort ligt tussen de 2 en 4. Ze zijn wit tot heel licht blauw met roodbruine spatjes. De eitjes worden vrijwel uitsluitend door het vrouwtje bebroed, al is het mannetje tijdens de nachten ook vaak in het nestkastje te vinden. Na ongeveer 13 dagen broeden komen de eitjes uit. De jongen worden door beide ouders gevoerd. Na ongeveer drie weken vliegen de jongen uit. Ze worden dan nog een paar weken door het mannetje gevoerd. Zodra de jongen zelfstandig zijn, kunt u ze beter uitvangen. Ze worden dan meestal niet meer geduld door het mannetje. Het kan een jaar duren voordat de jongen geheel op kleur zijn. Voor die tijd zijn de mannetjes met moeite te onderscheiden van de vrouwtjes. Een goed kweekstel kan meerdere legsels per jaar grootbrengen. Hoewel deze vogeltjes doorgaans prima gedijen op een menu van zaden en groenvoer, is er tijdens de kweekperiode behoefte aan kleine insecten. Zeker als er jongen zijn, geeft u ze meerdere keren per dag wat insectenvoer, kleine levende insecten (o.a. fruitvliegjes) en eivoer.

 

Met dank  aan “De gekleurde zanger” C.L.W. Noorduin

http://www.vogelvereniginglochem.nl/index.html

 Als u uw contributie voor 2019 nog niet heeft overgemaakt, wilt u dat dan deze maand afhandelen.

De contributie is per vooruitbetaling verschuldigd, dus wellicht ook het moment uw contributie voor 2019 over te maken.....

U kunt het bedrag, € 32.00 overmaken op: NL62INGB0653134630.

 Het bestuur.


                   Allround werkzaamheden zoals:

  • Timmerwerk binnen / buiten

  • Metselwerk

  • Tegelwerk, badkamer, toilet, keuken

  • Vloeren leggen, plavuizen, laminaat

  • Vervangen van kozijnen, deuren

  • Plaatsen van dubbelglas

  • Plaatsen van dakkapellen, dakramen

  • Aanbouw en verbouw

  • Zolderverbouw en aftimmeringen

  • Uw verdere wensen.

Bel gerust voor een afspraak of verdere informatie, 06-43257013

Cor Balk, Timmer- en klussenbedrijf. Motetstraat 1  7323 LD Apeldoorn

k.v.k. nr.  08160707 - btw nr. 0561.85.534.B01  -  Rabobank nr. NL87 RABO 01333 42 352