CONTACTBLAD

vogelvereniging Partropika

april  2020

Bestuurssamenstelling :

Erevoorzitter                                                    G.J. Dalhuizen

 

Voorzitter                                                        Rein Grefhorst  (Telefoon: 055–5414227)

 

Secretaresse                                                   Patricia Kluin 

                                                                        Motetstraat 1

                                                                        7323 LD  Apeldoorn

                                                                              

 

Penningmeester                                              John Huigen (Telefoon: 055 - 5414807)

 

Redactie clubblad                                           Kees van Maanen

Alg. Adjunct                                                    Telefoon: 055 – 3665628

Lid                                                                   Cor Balk

                                                              

 

CONTRIBUTIE bedraagt € 32,00 per jaar. Moet per vooruitbetaling betaald worden.

INSCHRIJFGELD bedraagt € 4,00 en moet gelijk met de eerste contributie betaald worden.

Huisgenoot leden € 15,00 per jaar.

U kunt het bedrag overschrijven op: Bankrekening   NL62INGB0653134630 t.n.v penningmeester “Partropika”,  of contant betalen tijdens de clubavonden, of op de vogelmarkten.

 

RINGENCOMMISSARIS.

Voor alle aangelegenheden betreffende ringen, kunt U contact opnemen met;

Johan de Hoop  Twijndersdonk 103  7326 BN  Apeldoorn Telefoon: 055 – 5413294

 

Materialen  Ab van Lohuizen tel: 5216748.

 

BEGELEIDINGSCOMMISSIE.

Zij heeft tot doel, daar waar er problemen zijn, of vragen over vogels, samen met u oplossingen te zoeken.

 

PARKIETEN                                                    Teun den Houdijker Telefoon: 055 – 5221472

 

EXOTEN/DUIVEN etc.                                    Johan de Hoop Telefoon: 055 – 5413294

 

KLEUR en POSTUURKANARIES                  Rein Grefhorst Telefoon: 055 – 5414227

 

DAMESGROEP.

“Partropika” heeft een zeer actieve damesgroep, die o.a., de verloting op onze jaarlijkse tentoonstelling organiseert. De bijeenkomsten worden gehouden bij:

Diny Grefhorst  Warenargaarde 814 7329 GS Apeldoorn Telefoon: 055 – 5414227

VERGADERINGEN. (niet in juli en augustus)

Worden iedere derde maandag van de maand (aanvang 20.00 uur) gehouden in:

Wijkcentrum “De Groene Hoven" Koninginnelaan 280  7316 LD  Apeldoorn

VOGELMARKTEN.

Iedere eerste zaterdag van de maand van 9.30 tot 12.30 uur.

 

ZAADVERKOOP.

Bestellingen (055) 5221306 en op de vergaderavonden van 19.00-20.00 uur en in de pauze.

 ___________________________________________________________________ 

Vogelvoer bestellen Rik bellen!

Telefoon: 5221306

 

Iedere dinsdagavond kunt U voer halen in onze berging.

Geopend van 18.30-19.30 uur.

Ook tijdens de vogelmarkten of in de pauze op de contactavond 

____________________________________________________________________


 

Geachte leden,

 

Door de huidige ontwikkelingen in Nederland en de onzekerheid over de verspreiding van het COVID-19 virus (Corona) en de gevolgen voor onze gezondheid, en de maatregelen van de regering om tot 1 juni geen bijeenkomsten te houden, zullen onze bijeenkomsten vergaderingen en vogelmarkten in april, en mei niet doorgaan.

 

Zaadverkoop gaat door, wel verwachten wij van u dat u zich gaat houden aan de opgelegde maatregelen.

Houd afstand, betaal zoveel mogelijk met gepast geld.

Er zal indien de maatregelen niet verder worden verscherpt, pas in juni weer een contactblad worden uitgegeven, niet mogelijk, dan later.

 

Kijk ook op onze website voor extra informatie.

Ringen bestellingen voor  2021 kunt u doen vanaf 1 april, door op de “Partropika”site het bestelformulier in te vullen, dit heeft wel onze voorkeur.

 

Kan dat niet dan kunt u het formulier opsturen naar Johan de Hoop.

Het bestuur.


 

 


Als u uw contributie voor 2020 nog niet heeft overgemaakt, wilt u dat dan deze maand afhandelen.

De contributie is per vooruitbetaling verschuldigd, dus wellicht ook het moment uw contributie voor 2019 over te maken.....

U kunt het bedrag, € 32.00 overmaken op: NL62INGB0653134630.

 Het bestuur.


                   Allround werkzaamheden zoals:

  • Timmerwerk binnen / buiten

  • Metselwerk

  • Tegelwerk, badkamer, toilet, keuken

  • Vloeren leggen, plavuizen, laminaat

  • Vervangen van kozijnen, deuren

  • Plaatsen van dubbelglas

  • Plaatsen van dakkapellen, dakramen

  • Aanbouw en verbouw

  • Zolderverbouw en aftimmeringen

  • Uw verdere wensen.

Bel gerust voor een afspraak of verdere informatie, 06-43257013

Cor Balk, Timmer- en klussenbedrijf. Motetstraat 1  7323 LD Apeldoorn

k.v.k. nr.  08160707 - btw nr. 0561.85.534.B01  -  Rabobank nr. NL87 RABO 01333 42 352