CONTACTBLAD

vogelvereniging Partropika

 Juni 2021

Bestuurssamenstelling :

Erevoorzitter                         G.J. Dalhuizen

Voorzitter                              Rein Grefhorst  (Telefoon: 055–                                                                           5414227)

Secretaresse                         Patricia Kluin 

                                              Fluitersweg 26

                                             7345 BK  Apeldoorn                      Penningmeester                    John Huigen (Telefoon: 055 -                                                                             5414807)

Redactie clubblad en            Kees van Maanen

2e voorzitter                       Telefoon: 055 – 3665628

Lid /Algemeen Adjunct        Cor Balk                                                 

CONTRIBUTIE bedraagt € 32,00 per jaar. Moet per vooruitbetaling betaald worden.

INSCHRIJFGELD bedraagt € 4,00 en moet gelijk met de eerste contributie betaald worden.

Huisgenoot leden € 15,00 per jaar.

U kunt het bedrag overschrijven op:

Bankrekening   NL62  INGB 0653 134 630   t.n.v penningmeester “Partropika”,  of contant betalen tijdens de clubavonden, of op de vogelmarkten.

RINGENCOMMISSARIS.

Voor alle aangelegenheden betreffende ringen, kunt U (n.o.z) contact opnemen met:

Johan de Hoop 

Twijndersdonk 103 

7326 BN  Apeldoorn

Telefoon: 055 – 5413294
Betalen van ringen door overmaken op rek. 

NL66SNSB 0948 928 921 t.n.v. J. de Hoop

Materialen  :

Ab van Lohuizen tel: 5216748. 

 

BEGELEIDINGSCOMMISSIE.

Zij heeft tot doel, daar waar er problemen zijn, of vragen over vogels, samen met u oplossingen te zoeken. 

PARKIETEN                            Teun den Houdijker Telefoon: 055  – 5221472

EXOTEN/DUIVEN etc.       Johan de Hoop Telefoon: 055 – 413294

KANARIES                               Rein Grefhorst Telefoon: 055 – 5414227

 

DAMESGROEP.

“Partropika” heeft een zeer actieve damesgroep, die o.a., de verloting op onze jaarlijkse tentoonstelling organiseert. De bijeenkomsten worden gehouden bij:

Diny Grefhorst  Warenargaarde 814 7329 GS Apeldoorn Telefoon: 055 – 5414227

VERGADERINGEN. (niet in juli en augustus)

Worden iedere derde maandag van de maand (aanvang 20.00 uur) gehouden in:

Wijkcentrum “De Groene Hoven" Koninginnelaan 280  7316 LD  Apeldoorn

VOGELMARKTEN.

Iedere eerste zaterdag van de maand van 9.30 tot 12.30 uur. Deze markten gaan voorlopig i.v.m. de corvid-19 maatregelen niet door.


            Vogelvoer bestellen Rik bellen!

Telefoon: 5221306

 

Iedere dinsdagavond kunt U voer halen in onze berging.

Geopend van 18.30-19.30 uur.

Ook tijdens de vogelmarkten of in de pauze op de contactavond 


 

Ringenbestelling 2022

Beste Partropika leden,

Tot 10 mei had u de gelegenheid om de ringen voor de eerste ronde te bestellen. Deze ringen worden z.s.m. na 5 oktober uitgereikt. Houd hier dus wel rekening mee als u vroeg wilt beginnen met de kweek, zodat u de eerste jongen niet te vroeg in de nesten hebt liggen.
Er is van deze mogelijkheid behoorlijk gebruik gemaakt, door 15 leden.

U kunt nu dus ringen bestellen voor de tweede ronde. Bestellen hiervoor is mogelijk tot 25 september en deze ringen worden uitgeleverd na 18 december. De bestelling voor ronde 3 wordt pas na 5 april 2022 geleverd, dus denkt u wel goed na of dit nog vroeg genoeg voor u is. Als u een spoedbestelling moet plaatsen kost dit wel €1,00 per ring meer.

Wilt u de ringen bestellen middels het formulier op de website : https://form.jotformeu.com/50293962072355  of

https://form.jotformeu.com/50294186156357   voor beschermde vogels.

Niet vergeten als u het ingevuld hebt op de knop verzenden te klikken.  U krijgt dan een melding in beeld dat het formulier verzonden is en u z.s.m. een mail met betaalgegevens zult ontvangen.

Hartelijke groet, hopelijk spoedig weer tot ziens  en een succesvol kweekseizoen toegewenst.
Johan


De rui van jonge, en overjarige kanarievogels
De rui is een belangrijk proces in het vogelleven, maar wij kwekers moeten in deze periode erg waakzaam zijn, en de vogels voorzien van alle behoeften die ze nodig hebben om goed door de rui te komen. In de kweek hebben de vogels een perfecte verzorging nodig maar de rui periode vraagt dit ook zeker voor onze overjarige vogels, vraagt dit veel energie.
Het is belangrijk te weten dat jonge en oude vogels een verschillende vorm van rui ondergaan .
A - De jonge vogels ruien alleen hun donsveertjes in zijn geheel, maar geen slag en vleugelpennen .
B - Bij onze overjarige en oudere vogels wordt de totale bevedering vervangen in de rui dus ook de volledige staart en vleugelpennen.
Wetend dat de vogels uit een energieverslindende kweekperiode komen, en aansluitend vallen in de rui, dan is het duidelijk dat deze vogels alle aandacht en voeding krijgen die er voor handen is. Niets mag ontzien worden. Ik wil hier in dit artikel in het kort aanhalen wat men kan doen om de rui van jonge en ouder vogels goed te laten verlopen.
De rui van jonge vogels.
Als de jongen vogels van de ouders gaan met een leeftijd van ongeveer 28 dagen is het erg belangrijk dat zij in een ruimte komen waar ze redelijk goed kunnen rondvliegen, Het zal duidelijk zijn dat deze ruimte goed is ontsmet, en met een product is behandeld tegen bloedluizen vedermijten, en ander ongedierte. Verder is het van belang dat er in deze ruimte alleen jonge vogels komen te zitten, en zeker tegen de rui geen oudere vogels, jonge en oude vogels altijd voor de rui van elkaar scheiden. Het is belangrijk dat de vogels wekelijks een keer of 3 badwater krijgen met daarin badzout volgens voorschrift op de verpakking van het badzout. Ook zorg dragen voor afleiding van de vogels dit kan zijn er wat touw in te hangen zodat ze hier hun tijd meer kunnen ombrengen ze zitten hier graag in te pluizen, ook een bos trosgierst zal voor de nodige afleiding zorgen. Verder als de vogels in de rui zitten wekelijks een halve ajuin geven doet ook het verenpikken en de rui verminderen, Af en toe een stukje appel en of wortel mag ook, maar nooit meer als wat op een dik uur op is.

 

Natuurlijk is een goed zaad mengeling een must met wat toevoeging van wat gepelde haver, en ook de dagelijkse portie Eivoer mag niet vergeten worden, evenals de wekelijkse vitamine in het drinkwater.
Zeer belangrijk is nogmaals zorgdragen voor voldoende goede voeding afleiding, Eivoer maar ook niet te veel vogels in een te kleine ruimte.
Op deze manier zullen uw jonge vogels goed door de rui komen, en wekelijks zie je het plaatje veranderen, een gevaarlijke tijd voor jonge vogels maar wel een mooie voor de kweker, we gaan zien hoe de vogel eruit komt te zien, en klopt het wat we in gedachte hadden.
De rui van overjarige vogels:
Deze loopt eigenlijk wat verzorging betreft gelijk aan de jongen vogels, ook dienen deze vogels apart gehouden te worden van de jonge vogels en ook voldoende vliegruimte hebben Verder alle zaken genoemd in het bovenstaande schrijven. Wel kunnen we overjarige vogels wat helpen sommige vogels hebben moeite om in de rui als zowel uit de rui te komen .We kunnen deze vogels wat helpen door hun staart een gedeelte af te knippen, hier bedoel ik mee knip de staart af ongeveer 10 a 15 m/m achter het leven van de staart pennen de staartpennen zullen dan afsterven, en de vogels stoten dan ook makkelijker en sneller deze staartpennen af, en hoeven er minder energie in te steken .Die ze dan weer kunnen gebruiken voor het verwisselen van de rest van het verenpak. Je ziet in de rui dient men ook zoals eigenlijk altijd de vogels perfect te verzorgen, en we krijgen na deze periode een vogel terug in volle glanzende bevedering, Maar help de vogels daarbij, succes.
Met dank aan Wout van Gils


De rui van jonge, en overjarige vogels

De rui is een belangrijk proces in het vogelleven, maar wij kwekers moeten in deze periode erg waakzaam zijn, en de vogels voorzien van alle behoeften die ze nodig hebben om goed door de rui te komen. In de kweek hebben de vogels een perfecte verzorging nodig maar de rui periode vraagt dit ook zeker voor onze overjarige vogels, vraagt dit veel energie.

Het is belangrijk te weten dat jonge en oude vogels een verschillende vorm van rui ondergaan .

A  -  De jonge vogels ruien alleen hun donsveertjes in zijn geheel, maar geen slag en vleugelpennen .

B  -  Bij onze overjarige en oudere vogels wordt de totale bevedering vervangen in de rui dus ook de volledige staart en vleugelpennen.

Wetend dat de vogels uit een energieverslindende kweekperiode komen, en aansluitend vallen in de rui, dan is het duidelijk dat deze vogels alle aandacht en voeding krijgen die er voor handen is. Niets mag ontzien worden. Ik wil hier in dit artikel in het kort aanhalen wat men kan doen om de rui van jonge en ouder vogels goed te laten verlopen. 

De rui van jonge vogels. 

Als de jongen vogels van de ouders gaan met een leeftijd van ongeveer 28 dagen is het erg belangrijk dat zij in een ruimte komen waar ze redelijk goed kunnen rondvliegen, Het zal duidelijk zijn dat deze ruimte goed is ontsmet, en met een product is behandeld tegen bloedluizen vedermijten, en ander ongedierte. Verder is het van belang dat er in deze ruimte alleen jonge vogels komen te zitten, en zeker tegen de rui geen oudere vogels, jonge en oude vogels altijd voor de rui van elkaar scheiden. Het is belangrijk dat de vogels wekelijks een keer of 3 badwater krijgen met daarin badzout volgens voorschrift op de verpakking van het badzout. Ook zorg dragen voor afleiding van de vogels dit kan zijn er wat touw in te hangen zodat ze hier hun tijd meer kunnen ombrengen ze zitten hier graag in te pluizen, ook een bos trosgierst zal voor de nodige afleiding zorgen. Verder als de vogels in de rui zitten wekelijks een halve ajuin geven doet ook het verenpikken en de rui verminderen, Af en toe een stukje appel en of wortel mag ook, maar nooit meer als wat op een dik uur op is.

 Natuurlijk is een goed zaad mengeling een must met wat toevoeging van wat gepelde haver, en ook de dagelijkse portie Eivoer mag niet vergeten worden, evenals de wekelijkse vitamine in het drinkwater.

Zeer belangrijk is nogmaals zorgdragen voor voldoende goede voeding afleiding, Eivoer maar ook niet te veel vogels in een te kleine ruimte.

Op deze manier zullen uw jonge vogels goed door de rui komen, en wekelijks zie je het plaatje veranderen, een gevaarlijke tijd voor jonge vogels maar wel een mooie voor de kweker, we gaan zien hoe de vogel eruit komt te zien, en klopt het wat we in gedachte hadden.  

De rui van overjarige vogels: 

Deze loopt eigenlijk wat verzorging betreft gelijk aan de jongen vogels, ook dienen deze vogels apart gehouden te worden van de jonge vogels en ook voldoende vliegruimte hebben Verder alle zaken genoemd in het bovenstaande schrijven. Wel kunnen we overjarige vogels wat helpen sommige vogels hebben moeite om in de rui als zowel uit de rui te komen .We kunnen deze vogels wat helpen door hun staart een gedeelte af te knippen, hier bedoel ik mee knip de staart af ongeveer 10 a 15 m/m achter het leven van de staart pennen de staartpennen zullen dan afsterven, en de vogels stoten dan ook makkelijker en sneller deze staartpennen af, en hoeven er minder energie in te steken .Die ze dan weer kunnen gebruiken voor het verwisselen van de rest van het verenpak. Je ziet in de rui dient men ook zoals eigenlijk altijd de vogels perfect te verzorgen, en we krijgen na deze periode een vogel terug in volle glanzende bevedering, Maar help de vogels daarbij, succes.

Met dank aan Wout van Gils

 


De Mozambique Sijs

Opvoeding / verzorging:

In een buitenvolière voelen deze vogels zich goed op hun gemak. Beplanting wordt door de dieren op prijs gesteld, al is deze niet strikt nodig. De van kwekers afkomstige dieren kunnen ook prima in een kooi of kamervolière binnenshuis gehouden worden; mannetjes van deze soort worden nogal een binnen gehuis- vest voor hun zang. Let er in zo’n geval wel op dat de vogel voldoende beweging krijgt, zodat hij niet vervet; overvoer niet. Een langgerekte kooi, waarin de zitstokjes zo ver van elkaar af staan dat de vogel moet vliegen om van de ene naar de andere stok te komen, is vaak voldoende om hem in uitstekende conditie te houden. Omgevingstemperatuur: Mozambiquesijsjes zijn tamelijk geharde vogels die in principe geen verwarmd nachthok nodig hebben. Zorg er echter wel voor dat het hok goed geïsoleerd is en op een beschutte plak staat.

Voedsel:

U kunt deze vogels als basis voer een zaadmengsel voor kleine tropische vogels geven. Daarnaast eten de dieren ook graag wat andere zaden, zoals trosgierst en vers en gedroogd onkruidzaad en graszaad. Ook kleine stukjes fruit worden op prijs gesteld, maar geef hiervan niet te veel. Zoals alle vogels die voornamelijk leven op een menu van zaden, hebben ook deze vogels scherpe maagkiezel nodig die in de spiermaag de zaden beurs maakt. Maag kiezel, maar ook grit voor de kalkbehoefte, moeten dan ook altijd voldoende aanwezig zijn, zodat de vogels er naar behoefte van kunnen opnemen.

Gedrag:

De mannetjes van deze soort hebben een mooie zang, maar brengen deze meestal uit sluitend tijdens het kweekseizoen ten gehore. Wordt een mannetje afgezonderd gehouden, dan zingt hij vrijwel voortdurend.

Normaliter worden deze vogels in een volière gehouden, waar ze met name bij het krieken van de dag en ’s avonds van zich laten horen. Het zijn in het algemeen levendige, maar geen zenuwachtige vogels. Ze worden al snel vertrouwelijk.

Kweek Info:

Mozambiquesijsjes kunnen zowel in een buitenvolière als in een kweekkooi voor nageslacht zorgen. Ze hebben een voorkeur voor nestkorfjes, die wanneer u de dieren buitenshuis houdt, op diverse plaatsen kunt neerhangen. Bij voldoende beplanting wordt soms ook een vrijstaand nest gemaakt. De vogels kunnen dan zelf hun keuze bepalen. Voor de nestbouw, die het vrouwtje op zich neemt, worden verschillende zachte materialen gebruikt, zoals kortgeknipt henneptouw en zachte, gedroogde grashalmpjes. Het gemiddeld aantal eitjes bij deze soort ligt tussen de 2 en 4. Ze zijn wit tot heel licht blauw met roodbruine spatjes. De eitjes worden vrijwel uitsluitend door het vrouwtje bebroed, al is het mannetje tijdens de nachten ook vaak in het nestkastje te vinden. Na ongeveer 13 dagen broeden komen de eitjes uit. De jongen worden door beide ouders gevoerd. Na ongeveer drie weken vliegen de jongen uit. Ze worden dan nog een paar weken door het mannetje gevoerd. Zodra de jongen zelfstandig zijn, kunt u ze beter uitvangen. Ze worden dan meestal niet meer geduld door het mannetje. Het kan een jaar duren voordat de jongen geheel op kleur zijn. Voor die tijd zijn de mannetjes met moeite te onderscheiden van de vrouwtjes. Een goed kweekstel kan meerdere legsels per jaar grootbrengen. Hoewel deze vogeltjes doorgaans prima gedijen op een menu van zaden en groenvoer, is er tijdens de kweekperiode behoefte aan kleine insecten. Zeker als er jongen zijn, geeft u ze meerdere keren per dag wat insectenvoer, kleine levende insecten (o.a. fruitvliegjes) en Eivoer.

Met dank  aan “De gekleurde zanger” C.L.W. Noorduin

http://www.vogelvereniginglochem.nl/index.html

 

Als u uw contributie voor 2021 nog niet heeft overgemaakt, wilt u dat dan deze maand afhandelen.

De contributie is per vooruitbetaling verschuldigd, dus wellicht ook het moment uw contributie voor 2020 over te maken.....

U kunt het bedrag, € 32.00 overmaken op: NL62INGB0653134630.

 Het bestuur.