CONTACTBLAD

vogelvereniging Partropika

april  2022

Bestuurssamenstelling :

Erevoorzitter                      G.J. Dalhuizen

Voorzitter                           Rein Grefhorst  (Telefoon: 055–                                                                           5414227)

Secretaresse                       Patricia Kluin 

                                            Fluitersweg 26

                                            7345 BK  Apeldoorn                      Penningmeester                    Vacature

Redactie clubblad en            Kees van Maanen

2e voorz./penningm.a.i.        Telefoon: 055 – 3665628

Lid /Algemeen Adjunct        Gert Weenink (Telefoon 055 -
                                            3667848                                                   

CONTRIBUTIE bedraagt € 32,00 per jaar. Moet per vooruitbetaling betaald worden.

INSCHRIJFGELD bedraagt € 4,00 en moet gelijk met de eerste contributie betaald worden.

Huisgenoot leden € 15,00 per jaar.

U kunt het bedrag overschrijven op:

Bankrekening   NL62  INGB 0653 134 630   t.n.v penningmeester “Partropika”,  of contant betalen tijdens de clubavonden, of op de vogelmarkten.

RINGENCOMMISSARIS.

Voor alle aangelegenheden betreffende ringen, kunt U (n.o.z) contact opnemen met:

Johan de Hoop 

Telefoon: 06 - 493 04 197

Materialen  :  Vacant

 

BEGELEIDINGSCOMMISSIE.

Zij heeft tot doel, daar waar er problemen zijn, of vragen over vogels, samen met u oplossingen te zoeken. 

PARKIETEN                            Teun den Houdijker Telefoon: 055  – 5221472

EXOTEN/DUIVEN etc.       Johan de Hoop Telefoon: 06 – 493 04 197

KANARIES                               Rein Grefhorst Telefoon: 055 – 5414227

 

DAMESGROEP.

“Partropika” heeft een zeer actieve damesgroep, die o.a., de verloting op onze jaarlijkse tentoonstelling organiseert. De bijeenkomsten worden gehouden bij:

Diny Grefhorst  Warenargaarde 814 7329 GS Apeldoorn Telefoon: 055 – 5414227

VERGADERINGEN. (niet in juli en augustus)

Worden iedere derde maandag van de maand (aanvang 20.00 uur) gehouden in:

Wijkcentrum “De Groene Hoven" Koninginnelaan 280  7316 LD  Apeldoorn

VOGELMARKTEN.

Iedere eerste zaterdag van de maand van 9.30 tot 12.30 uur. 


            Vogelvoer bestellen Rik bellen!

Telefoon: 5221306

Iedere dinsdagavond kunt U voer halen in onze berging.

Geopend van 18.30-19.30 uur.

Ook tijdens de vogelmarkten of in de pauze op de contactavond 


 

Ringenbestelling

Het zal u niet ontgaan zijn dat de wijze waarop de leden ringen kunnen bestellen vanaf 01 april a.s. zal wijzigen.

E.e.a. is in november middels een schrijven aan alle ringencommissarissen en in januari met een artikel in Onze Vogels uitgelegd. In het blad van maart verschijnt een uitleg over de wijze waarop men kan inloggen. Alle leden kunnen vanaf deze datum alleen nog online bestellen.

Vanaf deze datum kunnen zij spoedbestellingen voor 2022 en de ringen voor 2023 zelf bestellen. Dit is de enige wijze waarop er nog ringen besteld kunnen worden. De informatie op onze website wordt einde maart aangepast. De eerder al bestelde ringen voor ronde 4 worden nog op 15 mei door het bondsbureau naar de ringencommissarissen verzonden, daarna vervallen de bestelrondes en kunnen de bestaande bestelformulieren niet meer gebruikt worden. Ook het speciale formulier voor ringen voor beschermde soorten komt te vervallen. Iedere besteller logt dan namelijk persoonlijk in, waarmee de van overheidswege gevraagde gegevens uniek zijn vastgelegd. Ons bereiken vragen van de leden die niet beschikken over internet. Feit is dat iedereen, dus ook de ringencommissaris, namens hen in kan loggen en bestellen. Voorwaarde daarbij is wel dat per lid een uniek mailadres gebruikt wordt, want dat is noodzakelijk om in te loggen. De wijze van bestellen is in feite een vereenvoudigde uitvoering van de wijze waarop de ringencommissarissen al jaren de bestellingen doorgaven, dus zij zijn een prima vraagbaak. Men betaald direct bij de bestelling, wordt via het opgegeven mailadres op de hoogte gehouden van de status en de ringen worden middels track&trace verzonden. Bestelde ringen worden na ongeveer 1 maand naar het door het lid opgegeven adres verzonden. Bij spoedbestellingen is dat na 14 dagen. Belangrijk om te weten is dat wij hierop geen uitzonderingen meer kunnen maken, dus tijdig bestellen is wel aan de orde. Omdat vogelringen unieke gegevens bevatten kunnen ze niet in voorraad gemaakt worden. Dus het betreft altijd productie na opdracht en dat kost tijd. Bestelde ringen voor 2023 mogen wij i.h.b. internationale afspraken niet eerder uitleveren dan op 01 oktober 2022.

De nieuwe prijzen zijn: Normale ringen € 0,30 Ringen beschermde soorten € 0,40 RVS ringen € 2,00 Grote blank aluminium ringen € 1,00 Behandel- en verzendkosten (per bestelling) € 6,50 Opslag spoedkosten per ring € 1,00 Opslag niet-leden per ring € 1,00 De NBvV blijft daarmee de goedkoopste leverancier van officiële ringen!

 

Als vereniging zullen wij u bijstaan indien u ringen wil bestellen en hier zelf niet de mogelijkheid voor heeft, of het niet digitaal voor elkaar krijgt.

Kom dan naar een vergadering en daar krijgt u de hulp.

Het bestuur.

 

 

 

 


Witte vogels in de natuur:

Er bestaan witte vogels zoals lepelaar of grote en kleine zilverreigers. Maar het komt voor dat vogels die normaal gesproken niet geheel of gedeeltelijk wit zijn toch witte veren hebben. Dat komt regelmatig voor bij merels en kauwen, maar ook bij andere soorten. Soms is zelfs het hele verenkleed wit. Het kan een erfelijke kleurafwijking zijn, zoals albinisme of leucisme, maar ook het gevolg van eenzijdig voedsel.

Albinisme
Een albino heeft witte veren en rode ogen. De witte veren worden veroorzaakt door het ontbreken van kleurstoffen. Omdat ook de huidkleurstoffen ontbreken, zijn de snavel, poten en ogen wittig of roze van kleur. Albino’s zijn erg kwetsbaar en worden vaak niet oud. 

Leucisme
Naast echte albino's kennen we ook 'nep-albino's' (leucistische vogels).
Hun verenpak is helemaal of gedeeltelijk wit of vaalwit, maar de ogen, snavel en poten zijn niet wit of roze gekleurd. Vaker komt het voor dat een vogel enkele witte veren heeft.

Melanisme
Melanisme is het tegenovergestelde van albinisme en ontstaat door een teveel aan donkere pigmenten (vooral melanine). Het betekent dat een dier een overwegend zwarte of veel donkerdere kleur dan normaal heeft.

Genen of omgeving

Bij erfelijke kleurafwijkingen houden vogels ook na de rui dezelfde witte veren. Enkele witte veren kunnen ook ontstaan door een tekort aan voedingsstoffen. Dit komt voor bij kraaiachtigen in dorpen en steden. Door te eenzijdig voedsel worden er te weinig of geen kleurstoffen in bepaalde veren aangemaakt. Na de rui kunnen deze vogels weer een normaal verenkleed krijgen.

 

CONTACTAVONDEN EN MARKTEN.

Afgelopen maanden zijn wij weer van start gegaan met onze clubavonden.

Helaas zit nog niet in het systeem van onze leden, begrijpelijk na bijna 2 jaar niet mogen doen vanwege de Corona maatregelen.

Maar zowel de markten als de contactavonden zijn weer mogelijk.

Wij ONTMOETEN U DAAR GRAAG WEER. Het bestuur.

 

Eieren rapen, wel of niet doen? Wout van Gils.

Binnenkort begint het weer met de kweek van onze kanarievogels, de kooien worden zuiver gemaakt ontsmet enz.
Wij kennen allemaal deze jaarlijkse terugkerende handelingen alvorens de vogels de kweekbakken en of hokken in mogen. Het is en drukke en spannende tijd alvorens de kweek kan gaan beginnen.
Als eenmaal de vogels gekoppeld zijn en enige weken in de kooien zitten dan begint de nestbouw, en iets wat later dan komen er de eieren. Op dat moment komen jaarlijks dezelfde vragen naar voren, ga ik nu mijn eieren rapen of laat ik ze liggen in het nest??? Het lijkt een makkelijke beslissing mar toch twijfelen er nog veel leden over het wel en niet rapen van de eieren. En wat is nu de reden daarvan???

Een van de reden is dat er diverse leden werken in ploegendienst en omdat ze s morgens vroeg weg moeten liggen er nog geen eieren en kunnen ze dus niet rapen mits dat de echtgenote het doet. Een andere reden is dat de kweker zijn menig is dat ook zo de eieren bebroed kunnen gaan worden, en de jongen zo ook groot kunnen gebracht worden en dat zal ik zeker niet ontkennen. Maar toch wil ik de liefhebbers voorhouden indien de tijd er is de eieren te rapen en deze t/m het 4 ei te vervangen door een kunstei. Het geeft toch wat voordelen in je kweek.
Deze zijn OA:

 1. De jongen komen gelijktijdig uit.
 2. Men kan meerdere koppels tegelijk zetten.
 3. Men kan als men dat nodig acht de eieren verleggen (volledige nesten maken)
 4. De voeding van de jonge vogels kan men in grotere hoeveelheid aanmaken.
 5. Men kan zelfs bijna regelen de dag waarop je de jongen laat uitkippen, Bv in het weekend.
 6. Bij problemen bij Bv pop valt ziek, heeft men de mogelijkheid om jongen te verleggen.
 7. Dus je ziet er zijn voordelen genoeg, met andere woorden een reden om eieren te rapen. Hoe gaat dit nu in zijn werk, en moet men nog ergens op letten?
 1. Raap de eieren op de dag van het leggen, als het kan ‘s morgens.
 2. Leg de eieren in een genummerd bakje, gelijk aan het nummer van de kweekkooi.
 3. Leg de eieren op schone ondergrond bedekt met watten.
 4. Plaats deze op een veilige plaats, waar ook geen grote trillingen ontstaan.
 5. Raap de eieren altijd met zuivere handen nooit met vuile handen.
 6. Leg de eitjes morgens terug, en liever niet s, avonds.

Een vraag die regelmatig nog gesteld wordt is moeten nu de eieren nog gedraaid worden tijdens de tijdelijke opslag buiten het nest. Het antwoord is eigenlijk NEE .Want bij een goed opgebouwd ei zullen de hagelsnoeren zo sterk zijn dat de dooier zeker niet zal uitzakken in deze vier dagen dat de eieren worden opgeslagen en aan de eischaal komen vast te zitten en of een hagelsnoer zal breken. Maar voor alle zekerheid en het is een kleine moeite kan men het bakje met de geraapte eieren dagelijks iets schuin plaatsen en dit van links naar rechts. Baat het niet het schaadt zeker niet. Dus doe dagelijks je bakje wat schuin zetten van links naar rechts. Ga echt niet de eieren dagelijks met de hand liggen draaien met alle risico's van een vallend of beschadigd ei van dien. De vijfde dag legt men de eieren terug, kan natuurlijk ook de vierde en probeer dit te doen als je zoveel mogelijk koppels als het kan aan het broeden te zetten. Wacht ook nooit te lang bv zes zeven of nog meer dagen want dan is de pop aan het broeden en als men de eieren dan terug legt heeft het grote kans dat de pop ophoudt met broeden van de echte eieren als de 14 dagen nog niet om zijn. En dit met alle gevolgen voor de eieren. Ik wil langs deze weg ook weer aan u vragen de nestbakjes voor in de broedkooi te hangen dit heeft grote voordelen voor onder andere:

 1. Er is zo een erg goede luchtcirculatie in het nest.
 2. Er is zo een erg goede en makkelijke controle uit te voeren.
 3. De jonge vogels zullen veel minder bang zijn als het nestbakje achter in de kooi hangt, dit heeft later weer voordelen als je bv tentoonstelling gaat spelen.
 4. Verder zorgdragen voor een vochtpercentage van 70 a 75 % met een goede zuurstof circulatie.

Wat NOOIT doen bij het bewaren van eieren.

 1. Eieren leggen op scherpzand of andere scherpe steentjes.
 2. Eieren rapen met vuile vooral vette handen.
 3. Eieren zetten op een iets donkere koele plaats dus nooit in de zon.
 4. Zet de eieren op een veilige plaats (omstoten vallen enz.)

Als men eieren raapt dan komt men ook eieren tegen die bv licht vervuild zijn met ontlasting van bv bijzittende jongen. Deze vervuiling er zo nooit afhalen wand dan zal de eierschaal onmiddellijk stuk gaan. Men haalt er dit af op de volgende manier leg het vervuilde ei in een bakje met iets lauw water laat het hier enige tijd in liggen en het vuil weekt ervan zichzelf af leg daarna het ei in je bewaar bakje. Nu beste kwekers ik denk dat het duidelijk is als je eieren raapt dit zeker voordelen heeft, maar dat er ook wel wat extra werk bij komt, maar dit loont zeker de moeite. Ik hoop met dit artikel nu iedereen overtuigd te hebben. Ik wens u allen verder een goede kweek. En let er eens op tijden de broedperiode een gezond bevrucht broedsel liggen de eieren altijd met de spitse punt naar elkaar toe. Is dit zo wees dan gerust je broedsel is kern gezond.

Met dank aan de auteur van dit artikel, de heer. Wout van Gils uit België.

Het is beslist niet toegestaan om dit artikel zonder toestemming van de auteur over te nemen. Bezoek ook eens zijn zeer leerzame homepage, het adres is: http://www.woutvangils.be

Als u uw contributie voor 2021 nog niet heeft overgemaakt, wilt u dat dan deze maand afhandelen.

De contributie is per vooruitbetaling verschuldigd, dus wellicht ook het moment uw contributie voor 2020 over te maken.....

U kunt het bedrag, € 32.00 overmaken op: NL62 INGB 0653 134 630.

 Het bestuur.