CONTACTBLAD

vogelvereniging Partropika

september 2019

Bestuurssamenstelling :

Erevoorzitter                                                        G.J. Dalhuizen

 

Voorzitter                                                             Rein Grefhorst  (Telefoon: 055 – 5414227)

 

Secretaris                                                             Cor Balk

                                                                              Motetstraat 1

                                                                              7323 LD  Apeldoorn

                                                                              Telefoon: 055 – 5222549 / 06 43257013

 

Penningmeester                                                    John Huigen (Telefoon: 055 - 5414807)

 

Redactie clubblad                                                  Kees van Maanen

Alg. Adjunct                                                           Telefoon: 055 – 3665628

                                                              

 

CONTRIBUTIE bedraagt € 30,00 per jaar. Moet per vooruitbetaling betaald worden.

INSCHRIJFGELD bedraagt € 4,00 en moet gelijk met de eerste contributie betaald worden.

Huisgenoot leden € 15,00 per jaar.

U kunt het bedrag overschrijven op: Bankrekening   NL62INGB0653134630 t.n.v penningmeester “Partropika”,  of contant betalen tijdens de clubavonden, of op de vogelmarkten.

 

RINGENCOMMISSARIS.

Voor alle aangelegenheden betreffende ringen, kunt U contact opnemen met;

Johan de Hoop  Twijndersdonk 103  7326 BN  Apeldoorn Telefoon: 055 – 5413294

 

Materialen  Ab van Lohuizen tel: 5216748.

 

BEGELEIDINGSCOMMISSIE.

Zij heeft tot doel, daar waar er problemen zijn, of vragen over vogels, samen met u oplossingen te zoeken.

 

PARKIETEN                                                    Teun den Houdijker Telefoon: 055 – 5221472

 

EXOTEN/DUIVEN etc.                                    Johan de Hoop Telefoon: 055 – 5413294

 

KLEUR en POSTUURKANARIES                  Rein Grefhorst Telefoon: 055 – 5414227

 

DAMESGROEP.

“Partropika” heeft een zeer actieve damesgroep, die o.a., de verloting op onze jaarlijkse tentoonstelling organiseert. De bijeenkomsten worden gehouden bij:

Diny Grefhorst  Warenargaarde 814 7329 GS Apeldoorn Telefoon: 055 – 5414227

VERGADERINGEN. (niet in juli en augustus)

Worden iedere derde maandag van de maand (aanvang 20.00 uur) gehouden in:

Wijkcentrum “De Groene Hoven" Koninginnelaan 280  7316 LD  Apeldoorn

VOGELMARKTEN.

Iedere eerste zaterdag van de maand van 9.30 tot 12.30 uur.

 

ZAADVERKOOP.

Bestellingen (055) 5221306 en op de vergaderavonden van 19.00-20.00 uur en in de pauze.

 ___________________________________________________________________ 

Vogelvoer bestellen Rik bellen!

Telefoon: 5221306

 

Iedere dinsdagavond kunt U voer halen in onze berging.

Geopend van 18.30-19.30 uur.

Ook tijdens de vogelmarkten of in de pauze op de contactavond 

____________________________________________________________________


Opkooien en verzorgen van tentoonstellingsvogels.


1. Bij bontheid vogels uitschakelen.(niet altijd voor de kweek)
2. Gebroken staartpen of vleugelpen uittrekken, zijn het er veel dan net achter de schacht afknippen, na één week kan men zonder veel moeite de pennen uittrekken (denk aan misvorming).
3. LET OP: als men staartpennen trekt, dit wel doen aan beide zijden anders krijgt men een ongelijke staart + 9 weken.
4. Zet daarna de vogels per 4 stuks in een kweekkooi, dit als overgangshok. Na ongeveer. 14 dagen de vogels in een TT kooi plaatsen.
5. Als men de vogel in TT kooi zet, deze dan nogmaals controleren.
6. De opkooi kooien nooit te laag bij de grond zetten in het begin. Het liefst op ooghoogte, denk wel rode en gele vogels scheiden.
7. De vogels goed blijven observeren, let op hun gedragingen.
8. De eerste week zullen de vogels veel tegen de tralies hangen. Wees niet bang, een gezonde vogel zal zelden of nimmer een pen breken.
9. U zult nu de vogels iets zien vermageren, dit zal meer opvallen bij schimmelvogels dan bij de intensieve vogels.
10. Zet de opkooi of TT kooien tegenover elkaar, de vogels moeten elkaar zien, dit stelt hen eerder op hun gemak.
11. DE LICHT UREN TIJDENS OPKOOIEN: +10 UUR MAXIMAAL. Want denk eraan: de broedcyclus begint bij + 15 uur.
12. Wees niet bang tijdens opkooien, en TT thuis voor lage temperatuur + 14° C is meer dan voldoende.
13. Geef de vogels nu dagelijks wat krachtvoer in een snoepbakje, maak de vogel eigen aan jou. Veel hangt ook af hoe de liefhebber met de vogel omspringt, natuurlijk speelt het karakter van de vogel ook een rol.
14. Doe eens een ander kledingstuk aan, BV. andere kleur, een hoed, een bril. Laat vrouw en anderen eens langs de kooi komen.
15. Ga, als je binnen bij de TT of opkooi kooien komt, met je vogel erin, voorzichtig met je vinger eens over de tralies, na een week eens met een potlood, je vogels worden eigen aan deze bewegingen.
16. Bij het zuiver maken van je TT kooi, laat en leer de vogel overspringen in een andere kooi door de vuile kooi donker te maken.
17. Laat in je kweekhok ook eens een radio spelen, dan eens harder en dan eens zachter.
18. Als je de vogels gedurende enkele weken hebt geobserveerd, dan zul zien dat bepaalde vogels toch nog gebreken vertonen zoals:
19. Er zullen altijd vogels zijn die nog wat fouten laten zien Wat kunnen we hieraan doen:
Bang zijn:
Dit zou na + 14 dagen, normaal gesproken, weg moeten zijn, of toch zeker een stuk minder. Is dit niet zo, en het is een goede vogel, in een TT kooi zetten en dagelijks een 10-tal malen verzetten omhoog omlaag links, rechts, diverse plaatsen. Ook regelmatig van kleur drinkflesje veranderen.
En zelf ook van kleren of met of zonder muts bij de vogel komen. Geef ook wat Blauwe maanzaad. Bang of agressiefheid kan ook erfelijk zijn.
Ruwe bevedering:
Dit zal bij de meeste vogels in het begin van het opkooien voorkomen, dit is normaal. Later als de vogel eigen is, en door wat meer negerzaad en gepelde haver te geven zal dit gauw wegtrekken. Let wel, een schimmel vogel kan zonder mager te zijn ook een te lange bevedering hebben, en dit is niet weg te krijgen. Het eerste jaar wel door er een intensieve vogel tegen te koppelen een jaar later. Ook een oorzaak is te vuile bevedering.
Gedrukt op stok:
Zit een vogel gedrukt op zijn zitstok, dan kan men volgende handelingen doen:
A: Drinkflesje zo hoog zetten dat de vogel er net aan kan.
B: Snoepbakje zo hoog mogelijk plaatsen.
C: Spiegel boven de kooi leggen voor ± 4 dagen. Heeft de vogel na ong. 1 week nog geen andere houding aangenomen, dan de voorzijde van de kooi dichtplakken zodat de vogel alleen kan zien als ie hoog op zijn poten gaat staan.
De. spiegeltjes in de zijkant van de kooi plakken op de juiste hoogte uiteraard.

Blijft een vogel steeds naar de tralies te gaan en eraan hangen, dan de gehele binnenzijde glad afplakken met doorzichtige plastiek. Boven ong. 2 cm vrijlaten!
Vlindert:
Mijn inziens moeilijk te bestrijden en erfelijk. Een vogel die tegen de broedcyclus gaat, zal het door zijn agressie ook vaker gaan doen.
Op bodem:
De vogel zit steeds op de bodem en je krijgt hem bijna niet op zijn stok, dan kan men in de TT-kooi (dus opkooikooi) een plastic glas plaatje leggen, schuin naar achter, zodanig als de vogel er op wil gaan zitten ie er steeds afschuift. Hij zal na een tijdje graag de stok opzoeken.
Bevedering los:
Oorzaak kan zijn : te mager - te koude zaal - vuile bevedering - en de Bevederings structuur der vogel
Doorgezakte borst:
Dit kan ook aangeboren zijn. Dat kan men voelen aan het borstbeen. Kan ook, En meestal is het dit, te vet zijn van de vogel. Geef de vogel een laxerend Voeder zoals groenvoer en neem het water regelmatig weg.
Open staart:
A: Heeft de vogel een open of een spreidstaart, dan kan men deze bij elkaar binden met een dun draadje. Dit maakt men 2 dagen voor de TT los.
B: Soms heb je vogels die van een TT komen en de hele staart is gerafeld of krom, dit is zo weer in orde : staart kan men opstomen , staart kan men ook glad strijken door in warm water te dompelen. Dit kan ook bij beschadigde vleugelpennen, wel voorzichtig behandelen.
Veel succes op de komende TT. wout van gils.

 

Met dank aan de auteur van dit artikel,
de heer. Wout van Gils uit België.
Het is beslist niet toegestaan om dit artikel zonder toestemming van de auteur over te nemen.

 


Rijstvogel

Rijstvogels horen jarenlang tot de populairste vogels van beginnende en gevorderde vogelliefhebbers. Deze vogels zijn erg .
geschikt voor de gezelschapsvolière. Je kunt een paartje van deze vogels aanschaffen, maar het is een aanbeveling om een klein groepje samen te houden. Wanneer ze ruim gehuisvest zijn, zodat er voldoende ruimte is voor alle andere vogels in de volière, hoef je geen problemen te verwachten. Andere vogels worden met rust gelaten. Rijstvogels zijn levendige vogels die gebruik maken van alle lagen van de volière. Ze nemen op warme dagen graag een bad. Een aardewerken schaal, gevuld met vers water is ideaal. Haal de schaal na enkele uren uit de volière weg, zo ontstaat er geen kans dat de vogels van het inmiddels vervuilde water drinken. Hieronder wat algemene informatie over de Rijstvogel.

Algemene informatie Rijstvogels.

juli 16th, 2011 by Michel
De Rijstvogel (Padda Oryzivora) is een vogel die behoort tot de familie van de prachtvinken (Estrildidae). Deze vogel heeft zijn oorsprong in Azië (Indonesië, Zuid-China en de Filipijnen). Deze vogel wordt ongeveer 13 tot 14 centimeter groot. Rijstvogels kunnen zowel in een buitenvolière als kamervolière gehouden worden en doen het ook goed als kooivogel in een ruime kooi. Om te voorkomen dat de vogels vervetten, moeten de zitstokken zo ver van elkaar geplaatst worden, dat de dieren moeite moeten doen om van de ene naar de andere zitstok te komen. Beplanting wordt op prijs gesteld.

Vogelaar.

Extra mededeling vanuit het bestuur.

Rijstvogels (wildvorm) dus de grijze vogel meten voorzien zijn van een vaste voetring.
Vallen onder de cites vogels.

 


Jubilea:


Het was een wat andere contactavond dan normaal op maandag 20 mei.
Wij hadden 3 jubilarissen die wij in het zonnetje mochten zetten, namelijk: Netty Gareagoski de Wever die 40 jaar lid van Partropika was, Ab van lohuizen en Jeanne Voorhorst Hulleman die hun 25 jaar lidmaatschap vierden. De drie gehuldigden zijn dus bij elkaar 90 jaar bij “Partropika” betrokken.

Het mooie van deze drie jubilea is dat het toevallig alle drie leden zijn, die nu en in het verleden heel veel voor Partropika hebben gedaan en betekend. Deze drie betrokken leden kregen hun zeer verdiende speldje van Frans Hendriks die namens het bestuur van het District Gelderland speciaal voor deze gelegenheid was gekomen.
Deze anders dan andere contactavond werd informeel met een drankje feestelijk afgesloten.


  Contactavond 20 mei 2019.


  Kees opent om 20.00 uur de vergadering voor een 12-tal leden. In het bijzonder aanwezig, Mevr. Garagoski-de Wever, Mevr. Voorhorst-Hulleman en Dhr. Frans Hendriks van het district Gelderland. Rein heeft het woord aan Kees gegeven in verband met familieomstandigheden. Doordat het een bijzondere avond was, werd de agenda iets gewijzigd. Er werden namelijk 3 jubilarissen gehuldigd.


  De notulen van de vorige vergadering werden geen opmerkingen op gemaakt
  en werden goedgekeurd. Als ingekomen stukken waren binnengekomen, de clubbladen van Kanaria en PJ Helder, de dankbetuiging van Dhr. H. Arends, en we hebben een nieuw lid aangemeld gekregen. Dhr. Lieferink van harte welkom bij Partropika. Kees merkt op dat de leden op tijd hun ringen bestellen. Het schema is in het afgelopen contactblad geplaatst. Dit kan via de site van Partropika of via het ringenbestelformulier, deze kan ingeleverd worden bij Johan de Hoop.
  Op de site van de NBVV staat sinds kort een catalogus van mensen die lezingen organiseren. Hier zal door Partropika dankbaar gebruik van gemaakt worden. Bij de NBVV zijn veel aanvragen binnengekomen door verenigingen voor lezingen, waardoor de NBVV deze catalogus ontwikkeld heeft.
  Het agendapunt ‘vogelmarkt’ wordt verplaatst naar de volgende vergadering. Daarna werd het tijd om onze Jubilarissen te huldigen. Mevr. Garagoski-de Wever 40 jaar lid, Mevr. Voorhorst-Hulleman en Dhr. Ab van Lohuizen zijn 25 jaar lid. Van harte gefeliciteerd met dit jubileum! Na de huldiging van onze jubilarissen werden de aanwezige leden nog een drankje aangeboden en werd er nog gezellig nagepraat.

  Tot op de volgende contactavond.
  Patricia, 2e secretaris.

  In de maanden juli en augustus ontvangt u GEEN clubblad.
  De eerste vergadering is op 16 september.
  Deze zal in het teken staan van onze tentoonstelling.

  We behandelen dan alles wat in het teken staat van de TT.
  • Zoals planning werkschema.
  • Inschrijving etc.

  Namens bestuur wensen wij u allen een heel fijne vakantie.
  Het bestuur.

     Als u uw contributie voor 2019 nog niet heeft overgemaakt, wilt u dat dan deze maand afhandelen.

  De contributie is per vooruitbetaling verschuldigd, dus wellicht ook het moment uw contributie voor 2019 over te maken.....

  U kunt het bedrag, € 30.00 overmaken op: NL62INGB0653134630.

   Het bestuur.


                     Allround werkzaamheden zoals:

  • Timmerwerk binnen / buiten

  • Metselwerk

  • Tegelwerk, badkamer, toilet, keuken

  • Vloeren leggen, plavuizen, laminaat

  • Vervangen van kozijnen, deuren

  • Plaatsen van dubbelglas

  • Plaatsen van dakkapellen, dakramen

  • Aanbouw en verbouw

  • Zolderverbouw en aftimmeringen

  • Uw verdere wensen.

  Bel gerust voor een afspraak of verdere informatie, 06-43257013

  Cor Balk, Timmer- en klussenbedrijf. Motetstraat 1  7323 LD Apeldoorn

  k.v.k. nr.  08160707 - btw nr. 0561.85.534.B01  -  Rabobank nr. NL87 RABO 01333 42 352