CONTACTBLAD

vogelvereniging Partropika

oktober  2023

Bestuurssamenstelling :

 

Voorzitter                           Rein Grefhorst  (Telefoon: 055–                                                                                           5414227)

Secretariaat                       a.i. voorzitter   

Penningmeester   a.i.        Kees van Maanen

Redactie clubblad en         Kees van Maanen

2e voorzitter                      Telefoon: 055 – 3665628

Lid /Algemeen Adjunct      Gert Weenink

                                          Telefoon 055 -   3667848                                                   

CONTRIBUTIE bedraagt € 34,00 per jaar. Moet per vooruitbetaling betaald worden.
INSCHRIJFGELD bedraagt € 4,00 en moet gelijk met de eerste contributie betaald worden.

Huisgenoot leden € 15,00 per jaar.

U kunt het bedrag overschrijven op:

Bankrekening   NL62  INGB 0653 134 630   t.n.v penningmeester “Partropika”,  of contant betalen tijdens de clubavonden, of op de vogelmarkten.

RINGENCOMMISSARIS.

Voor problemen bij het bestellen van ringen kunt U contact opnemen met:

Johan de Hoop 

Telefoon: 06 - 493 04 197

Materialen  :  Vacant

 

BEGELEIDINGSCOMMISSIE.

Zij heeft tot doel, daar waar er problemen zijn, of vragen over vogels, samen met u oplossingen te zoeken. 

PARKIETEN                           Teun den Houdijker

                                               Telefoon: 055  – 5221472

EXOTEN/DUIVEN etc.           Johan de Hoop

                                               Telefoon:  06 – 493 04 197

KANARIES                             Rein Grefhorst

                                                Telefoon: 055 – 5414227

 

DAMESGROEP.

“Partropika” heeft een zeer actieve damesgroep, die o.a., de verloting op onze jaarlijkse tentoonstelling organiseert. De bijeenkomsten worden gehouden bij:

Diny Grefhorst  Warenargaarde 814 7329 GS Apeldoorn Telefoon: 055 – 5414227

VERGADERINGEN. (niet in juli en augustus)

Worden op de derde maandag van de maanden

Februari

April

Juni

Oktober

November

December

(aanvang 20.00 uur) gehouden in:

Wijkcentrum “De Groene Hoven" Koninginnelaan 280  7316 LD  Apeldoorn

VOGELMARKTEN.

Iedere eerste zaterdag van de maand van 9.30 tot 12.30 uur. 


 

Ringenbestelling

 

De ringen voor 2023 kunt u zelf bestellen. De informatie op onze website is aangepast. 

Iedere besteller logt persoonlijk in, waarmee de van overheidswege gevraagde gegevens uniek worden vastgelegd.

Voor leden die niet beschikken over internet kan iedereen, dus ook de ringencommissaris, namens hen inloggen en bestellen. Voorwaarde daarbij is wel dat per lid een uniek mailadres gebruikt wordt, want dat is noodzakelijk om in te loggen.

De wijze van bestellen is in feite een vereenvoudigde uitvoering van de wijze waarop de ringencommissarissen al jaren de bestellingen doorgaven. Men betaalt direct bij de bestelling, wordt via het opgegeven mailadres op de hoogte gehouden van de status en de ringen worden middels track&trace verzonden.

Bestelde ringen worden na ongeveer 1 maand naar het door het lid opgegeven adres verzonden. Bij spoedbestellingen is dat na 14 dagen. Belangrijk om te weten is dat hierop geen uitzonderingen meer kunnen worden gemaakt, dus tijdig bestellen is wel aan de orde. Omdat vogelringen unieke gegevens bevatten kunnen ze niet in voorraad gemaakt worden. Dus het betreft altijd productie na opdracht en dat kost tijd. Bestelde ringen voor 2023 mogen wij i.h.b. internationale afspraken niet eerder uitleveren dan op 01 oktober 2022.

De nieuwe prijzen zijn:
Normale ringen € 0,30
Ringen beschermde soorten € 0,40
RVS ringen € 2,00
Grote blank aluminium ringen € 1,00
Behandel- en verzendkosten (per bestelling) € 6,50
Opslag spoedkosten per ring € 1,00
Opslag niet-leden per ring € 1,00 

Als vereniging zullen wij u bijstaan als u ringen wilt bestellen en hier zelf niet de mogelijkheid voor heeft, of het niet digitaal voor elkaar krijgt.

Kom dan naar een vergadering en daar krijgt u de hulp.

Het bestuur.


Vogelvoer bestellen Rik bellen!

Telefoon: 5221306

 

Iedere dinsdagavond kunt U voer halen in onze berging.

Geopend van 18.30-19.30 uur.

Ook tijdens de vogelmarkten.

 

 De contributie voor 2023, € 34,00 overmaken aan de penningmeester.

NL62  INGB 0653 134 630   t.n.v penningmeester “Partropika”, 

 


De Lizard.

 

Afgelopen jaar kregen wij klachten dat er bij de Lizard regelmatig wat beoordelingsproblemen zijn met de beoordeling van de cap.

Oorzaak is, verwarring dat in een cap 10% melanine mag zitten, en toch als cap mag worden beoordeeld.

Nu doet zich voor dat de ene keurmeester 10% regeling anders beoordeeld, dan een ander, omdat 10% een inschatting is van de keurmeester die de vogels op tafel krijgt.

De ene keurmeester zegt dit is oké, op de volgende wedstrijd vindt de keurmeester dat de 10% is overschreden.

Hierdoor vallen ze buiten de prijzen in die groep.

Worden wel naar waarde beoordeeld, maar als gebroken cap aangemerkt.

De technische commissie komt daarom met de volgende oplossing.

Volle cap.

Dus geen melanine meer in de cap.

 

 

 

 

 

Gebroken cap.

Zodra er melanine in het cap gedeelte aanwezig is beoordelen wij de vogel als een gebroken cap.

Non cap.

Geen enkele lipochroom in het cap gedeelte.

 

 

 

 

 

Hopelijk is er nu duidelijkheid voor de liefhebber en de keurmeester.

Namens Technische commissie postuurkanaries.


Opkleuren van roodfactorige kanaries

Details

 Gepubliceerd: 23 juni 2016

Onderhavig artikel is op verzoek van menig collega/liefhebber. Het artikel geeft mijn inzichten en ervaringen weer met betrekking tot het roodkleuren van kanaries anno 2016. Er bestaan meerdere methodes en goede producten om kanaries op te kleuren tot tentoonstellingskwaliteit. De tijd van wortels en rode pepers is evenwel lang voorbij. Naast het type en de hoeveelheid kleurstof acht ik de regelmaat en de nauwkeurigheid van het toedienen even belangrijk. Overdrijf niet inzake hoeveelheid want zoals altijd: ‘Overdaad schaadt!’.

 Indien men roodfactorige kanaries wenst op te kleuren tot tentoonstellingskwaliteit   is de hoeveelheid kleurstof aanwezig in industrieel eivoer meestal onvoldoende om de gewenste grondkleur te bereiken.  

Voor roodfactorige kanaries wordt een egale en uniforme grondkleur gevraagd bij een maximale kleurdiepte. Omtrent de roodkleuring van kanaries wordt onder concullega's/liefhebbers nogal eens geheimzinnig gedaan. Ik heb goede ervaringen met de werkwijze van François Van Boven zoals beschreven in het boek ‘Kleurkanaries – Kweken en tentoonstellen (p. 314)’ van Alois Van Mingeroet. Ik wens er nogmaals de nadruk op te leggen dat regelmaat en nauwgezetheid, naast het respecteren van de gezondheid van onze kanaries,  hierbij allerbelangrijkst zijn.

Voor het opkleuren van kanaries met rode ondergrond, zowel gepigmenteerd als niet-gepigmenteerd, ga ik als volgt te werk:

 1. Mengen kleurstof in poedervorm:500g Beaphar Intensief (eertijds Bogena intensief) + 100g zuivere canthaxantine – homogeen mengen.
 2. Opkleuren langs het drinken:10g van het mengsel onder 1. hierboven toevoegen aan 1 liter (heet tot kokend) water. Na het afkoelen bewaren in de koelkast. Vogels elke dag vers van dit mengsel geven. Daartoe moet men niet elke dag een nieuw mengsel aanmaken.
 3. Als men maar 0.5 l per dag nodig heeft: 1l water met 10g kleurstof aanmaken, 0.5l dezelfde dag in de drinkfles en de rest bewaren in de koelkast, de volgende dag de andere 0.5l uit de koelkast geven.
 4. Opkleuren via het eivoer:20g van het mengsel onder 1. hierboven toevoegen aan 1 kg eivoer. Opdat de kleurstofkorrels zich zouden hechten aan het eivoer stel ik een eivoer samen omvattende 50% droog en 50% rul (gebruiksklaar) eivoer.
 5. Hoe kleurstof toedienen aan kanaries?
  1. Minstens 3 weken voor de eileg eivoer met kleurstof geven aan de poppen;
  2. In de kweekkooi: mengsel onder 3. hierboven geven (voordeel: kooi wordt minimaal bevuild) via het eivoerbakje;
 6. Van zodra de jongen zelfstandig zijn en in de vlucht: kleurstof via het drinken (drinkfles staat op de bodem van de vlucht en de drinkopening wordt verkleind om rondspatten/morsen te voorkomen/verminderen – zie hierbij de foto’s in bijlage - op de foto klikken om te vergroten);

Drinken dagelijks vernieuwen (verliest aan kwaliteit door licht en warmte). Vogels krijgen kleurstof in het drinken tot na de rui.

 

Vogels uitgeselecteerd voor tentoonstelling krijgen verder kleurstof via het eivoer in het snoepbakje.

 1. Opmerkingen:
 2. Vogels drinken met een grotere regelmaat dan ze eten. Daarom geef ik er de voorkeur aan om in de vluchten op te kleuren via het drinken.
 3. Vogels hebben zowel zaad als eivoer tot hun beschikking. Als een vogel veel zaad en weinig eivoer eet kan dit leiden tot een te zwakke roodkleuring. Liefhebbers die uitsluitend via het eivoer hun vogels roodkleuren geven bijvoorbeeld tot de middag enkel eivoer (met kleurstof), pas vanaf de middag krijgen de vogels ook zaad tot hun beschikking en zodoende verplichten ze hun kanaries om voldoende kleurstof op te nemen.
 4. Roodkleuring geeft een extra belasting van de lever van de vogel. Om hieraan tegemoet te komen 2 x per week een levertonicum (Avi-Chol of gelijkwaardig) toevoegen aan het drinken.
 5. Het uiteindelijk resultaat van de opkleuring is eerst en vooral afhankelijk van de roodfaktor welke de vogel in zich draagt. Het is dus belangrijk te kweken met vogels met een goede roodfaktor (goed doorgekleurd in staart- en slagpennen).
 6. In wezen is er geen onderscheid in de roodkleuring van lipochroom vogels en gepigmenteerde vogels. De roodkleuring van mozaïeken vergt evenwel een andere aanpak omdat voor deze roodkleuring van staart- en slagpennen dient voorkomen. Met roodkleuring mag dan pas gestart worden als deze volgroeid zijn.
 7. Vogels die opgekleurd worden krijgen bij mij geen groenvoer/fruit, wel volop onkruidzaden en trosgierst.
 8. Roodfactorige vogels krijgen badgelegenheid zoals de niet-rode vogels. Evenwel wordt het badwater vrij snel verwijderd na het baden.

 Veel succes met de opkleuren van uw rode kanaries!

Belangrijke aanvulling

Sinds vorig jaar heeft Beaphar onder druk van de overheid de samenstelling van Beaphar Intensief aangepast. Vroeger vermeldde de verpakking van 500 g voor de hoeveelheid kleurstof:

Canthaxantine 16.000 mg, momenteel vermeld de verpakking 10.000 mg of een factor van 1.6. Dit interpreteer ik als volgt, nl. dat er 1.6 keer minder kleurstof aanwezig is bij de verpakking van 500 g. Dientengevolge heb ik 'de regel van drie' toegepast op de hoeveelheden Beaphar Intensief hierboven vermeld. De resultaten zijn vooralsnog bevredigend. Daarnaast hou ik eraan te vermelden dat ik ter ontlasting van de lever gedurende 3 dagen per week Avi-Chol geef in de verhouding van 2 dopjes per liter drinken.

 Marc Lanckzweirt


Ledenvergadering Partropika d.d. 19-06-2023

Aanwezig 9 leden

 • Voorzitter opent de vergadering en heet in het bijzonder ons nieuwe lid Wilfred Boer van harte welkom en wenst hem een goede tijd bij Partropika.
 • Vijf leden hebben de contributie voor 2023 nog niet betaald. Ze zullen opnieuw een betaalverzoek ontvangen. Omdat het bij één lid al enkele jaren het geval is zal deze op 30 juni worden uitgeschreven bij de bond als hij nog niet betaald heeft.
 • Iedereen waarvan een email adres bekend is heeft een herinnering gehad voor deze vergadering. De leden die nu aanwezig zijn behoren eigenlijk tot de vaste kern die meestal aanwezig is.
 • Er is geen ingekomen post.
 • Er wordt opnieuw een oproep gedaan om te komen helpen bij de vogelmarkt. Vanzelfsprekend geldt dit verzoek ook voor de leden die nu niet aanwezig zijn.
 • Wie op de één of andere manier contact heeft met iemand die zou kunnen adverteren in de catalogus van onze show / ons clublad wordt verzocht dit met hen te bespreken. Er zal dan ook een gratis advertentie op de website geplaatst worden.
 • Vogel 2023 wordt in Hardenberg gehouden in samenwerking met “Noordshow” een eigen organisatie vallend onder de KLN (Kleindier Liefhebbers Nederland) , vergelijkbaar met een district van de NBvV. Zij organiseerden al jaren een indoorevenement eerst in Zuid-Laren, toen in Assen en nu in Hardenberg, met de grootste indoor kinderboerderij van Nederland en tevens keuringen van de zogenaamde “haren” (konijnen, cavia’s en marmotten) en “veren” (kippen, eenden, duiven). Deze wordt bezocht door ruim 5000 bezoekers. Het betreft een contract voor 1 jaar, omdat de ruimte alleen beschikbaar is in de weken dat ook de COM georganiseerd wordt.
 • De NVWA controleert sites al Marktplaat en Vogelmarktnet om te kijken hoe vaak vogels worden aangeboden door liefhebbers. Op grond van dit aantal advertenties kun je eventueel aangemerkt worden als handelaar.
 • In de rondvraag wordt het voorstel gedaan de jubilarissen te huldigen op één van de volgende ledenvergaderingen na het officiële gedeelte. Het bestuur beraadt zich hierop.
 • Na de rondvraag kijken we naar een digitale lezing van dhr Miedema over exoten. 
 • Voorzitter sluit de vergadering omstreeks 21.30 uur.

Als u uw contributie voor 2023 nog niet heeft overgemaakt, wilt u dat dan deze maand afhandelen.

De contributie is per vooruitbetaling verschuldigd.

U kunt het bedrag, € 34.00 overmaken op:

NL62 INGB 0653 134 630. t.n.v. penningmeester Partropika

 Het bestuur.