CONTACTBLAD

vogelvereniging Partropika

November 2021

Bestuurssamenstelling :

Erevoorzitter                      G.J. Dalhuizen

Voorzitter                           Rein Grefhorst  (Telefoon: 055–                                                                           5414227)

Secretaresse                       Patricia Kluin 

                                            Fluitersweg 26

                                            7345 BK  Apeldoorn                      Penningmeester                    Vacature

Redactie clubblad en            Kees van Maanen

2e voorz./penningm.a.i.        Telefoon: 055 – 3665628

Lid /Algemeen Adjunct        Gert Weenink (Telefoon 055 -
                                            3667848                                                   

CONTRIBUTIE bedraagt € 32,00 per jaar. Moet per vooruitbetaling betaald worden.

INSCHRIJFGELD bedraagt € 4,00 en moet gelijk met de eerste contributie betaald worden.

Huisgenoot leden € 15,00 per jaar.

U kunt het bedrag overschrijven op:

Bankrekening   NL62  INGB 0653 134 630   t.n.v penningmeester “Partropika”,  of contant betalen tijdens de clubavonden, of op de vogelmarkten.

RINGENCOMMISSARIS.

Voor alle aangelegenheden betreffende ringen, kunt U (n.o.z) contact opnemen met:

Johan de Hoop 

Telefoon: 055 – 5413294
Betalen van ringen door overmaken op rek. 

NL66SNSB 0948 928 921 t.n.v. J. de Hoop

Materialen  :  Vacant

 

BEGELEIDINGSCOMMISSIE.

Zij heeft tot doel, daar waar er problemen zijn, of vragen over vogels, samen met u oplossingen te zoeken. 

PARKIETEN                            Teun den Houdijker Telefoon: 055  – 5221472

EXOTEN/DUIVEN etc.       Johan de Hoop Telefoon: 055 – 413294

KANARIES                               Rein Grefhorst Telefoon: 055 – 5414227

 

DAMESGROEP.

“Partropika” heeft een zeer actieve damesgroep, die o.a., de verloting op onze jaarlijkse tentoonstelling organiseert. De bijeenkomsten worden gehouden bij:

Diny Grefhorst  Warenargaarde 814 7329 GS Apeldoorn Telefoon: 055 – 5414227

VERGADERINGEN. (niet in juli en augustus)

Worden iedere derde maandag van de maand (aanvang 20.00 uur) gehouden in:

Wijkcentrum “De Groene Hoven" Koninginnelaan 280  7316 LD  Apeldoorn

VOGELMARKTEN.

Iedere eerste zaterdag van de maand van 9.30 tot 12.30 uur. 


            Vogelvoer bestellen Rik bellen!

Telefoon: 5221306

 

Iedere dinsdagavond kunt U voer halen in onze berging.

Geopend van 18.30-19.30 uur.

Ook tijdens de vogelmarkten of in de pauze op de contactavond 


 

Ringenbestelling 2022

Beste Partropika leden,

U kunt nu ringen bestellen voor de derde ronde. Bestellen hiervoor is mogelijk tot 25 januari 2022 en deze ringen worden uitgeleverd na 5 april 2022. Als u een spoedbestelling moet plaatsen kost dit wel €1,00 per ring meer.

Wilt u de ringen bestellen middels het formulier op de website : https://form.jotformeu.com/50293962072355  of

https://form.jotformeu.com/50294186156357   voor beschermde vogels.

Niet vergeten als u het ingevuld hebt op de knop verzenden te klikken.  U krijgt dan een melding in beeld dat het formulier verzonden is en u z.s.m. een mail met betaalgegevens zult ontvangen.

Hartelijke groet en een succesvol kweekseizoen toegewenst.
Johan


Toedienen vloeibaar kleurstof voor gele kanaries.

De eerste vraag is al: gaat het over gele of geel ivoor kanaries?

Toch ook even een toelichting: wat is de bedoeling van het gebruik van luteïne (of een andere kleurstof zoals vb Yellux poeder van Versele)? Zoals je weet is er nogal wat verschil tussen het jeugdkleed van een vogel en de kleur van de vogel na de eerste rui. Maar … tijdens die eerste rui verliest een kanarie zijn slagpennen (vleugels en staart) niet. Gevolg: er is een kleurverschil tussen de kleur van de slagpennen uit het jeugdkleed en die van de andere veren van de vogel (die tijdens de rui worden gewisseld).
Zoals je ook wellicht weet is het streefdoel voor elke kanarie op de tentoonstellingen om een zo uniform mogelijk beeld te geven, en in dat opzicht zijn die blekere staart- en vleugelpennen natuurlijk storend.

Vanaf het tweede jaar ruit de kanarie ook de slagpennen, dus dan stelt het probleem zich niet meer want dan zullen de nieuwe pennen automatisch meer doorgekleurd zijn.

De enige bedoeling van het toevoegen van kleurstof is om in deze slagpennen vanaf het eerste jaar de kleur te krijgen die normalerwijze pas vanaf het tweede jaar komt. Vroeger – voor het gebruik van kleurstof gangbaar was – trok men gewoon de slagpennen in staart en vleugels uit, en de nieuwe pennen hadden automatisch meer kleur. Maar natuurlijk werd er op die manier wel af
en toe eens een vleugel gebroken.

Dit betekent ook dat men dus enkel deze kleurstof in het Eivoer moet toevoegen tot de slagpennen er zijn. Als ze er zijn, is alles OK en aangezien de vogel die pennen niet verliest tijdens de eerste rui, zullen ze meteen de goede kleur hebben (tenminste als men goed gedoseerd heeft met de
kleurstof, niet te veel en niet te weinig). Mocht de vogel tijdens de rui een pen breken en men moet die uittrekken, dan is er geen kleurstof meer nodig, want de nieuwe pen komt toch met meer kleur terug.

Zelf geef ik aan de gele kanaries kleurstof in het Eivoer tot de jongen +/- 20 dagen oud zijn, niet langer.
Pas op: geef geen kleurstof tijdens de rui aan gele kanaries want dan worden ze oranje en dat is ook absoluut ongewenst!

Bij geel ivoor kanaries ligt dat anders: om één of andere reden (waarschijnlijk te maken met het feit dat de ivoorfactor een factor is die de vederstructuur verandert) worden de geel ivoor kanaries niet oranje als men ze tijdens de rui ook kleurstof geeft. En aangezien – althans in België, de keurders steeds diepere en diepere kleur vragen bij de geel ivoor kanaries, geeft men bij ons aan de geel ivoren ook tijdens de rui kleurstof en zelfs in het drinkwater.

Ik kan je vertellen welke doseringen ik gebruik, maar dan moet ik er wel bij vertellen dat ik nogal wat rusk gebruik in mijn Eivoer.

Kleurstof in het Eivoer: Geel intensief en schimmel.
ik maak een oplossing van water met 5% luteïne, dus 100 ml luteïne in een fles van 2 liter; die mengeling gebruik ik om mijn rusk vochtig te maken (de rusk mag achteraf niet hard-korrelig meer zijn, maar mag ook niet kleven); daaraan voeg ik droog Eivoer toe (ongeveer evenveel Eivoer als ‘gezwollen’
rusk); dat geef ik tot de jongen 20 dagen oud zijn;

Kleurstof in het Eivoer: Geelivoor intensief en schimmel.
Kleurstof in het drinkwater (enkel geel ivoor): dit is een mengeling met 1% luteïne, dus 20 ml luteïne in een fles van 2
liter.

Succes! Met vriendelijke groeten,
Désiré.


Als u uw contributie voor 2021 nog niet heeft overgemaakt, wilt u dat dan deze maand afhandelen.

De contributie is per vooruitbetaling verschuldigd, dus wellicht ook het moment uw contributie voor 2020 over te maken.....

U kunt het bedrag, € 32.00 overmaken op: NL62 INGB 0653 134 630.

 Het bestuur.