Verslagen Clubavonden

Sinds enige tijd worden de verslagen van de clubavonden in het clubblad opgenomen en niet meer op de verenigingsavond voorgelezen. 


Notulen contactavond van “Partropika” d.d. 19 juni 2023


Aanwezig 9 leden

• Voorzitter opent de vergadering en heet in het bijzonder ons nieuwe lid Wilfred Boer van harte welkom en wenst hem een goede tijd bij Partropika.

• Het verslag van de clubavond van 17 april wordt ongewijzigd vastgesteld.

 • Vijf leden hebben de contributie voor 2023 nog niet betaald. Ze zullen opnieuw een betaalverzoek ontvangen. Omdat het bij één lid al enkele jaren het geval is zal deze op 30 juni worden uitgeschreven bij de bond als hij dan nog niet betaald heeft.
  • Iedereen waarvan een email adres bekend is heeft een herinnering gehad voor deze vergadering. De leden die nu aanwezig zijn behoren eigenlijk tot de vaste kern die meestal aanwezig is.
  • Er is geen ingekomen post.
  • Er wordt opnieuw een oproep gedaan om te komen helpen bij de vogelmarkt. Vanzelfsprekend geldt dit verzoek ook voor de leden die nu niet aanwezig zijn.
  • Wie op de één of andere manier contact heeft met iemand die zou kunnen adverteren in de catalogus van onze show / ons clublad wordt verzocht dit met hen te bespreken. Er zal dan ook een gratis advertentie op de website geplaatst worden.
  • Vogel 2023 wordt in Hardenberg gehouden in samenwerking met “Noordshow” een eigen organisatie vallend onder de KLN (Kleindier Liefhebbers Nederland) , vergelijkbaar met een district van de NBvV. Zij organiseerden al jaren een indoorevenement eerst in Zuid-Laren, toen in Assen en nu in Hardenberg, met de grootste indoor kinderboerderij van Nederland en tevens keuringen van de zogenaamde “haren” (konijnen, cavia’s en marmotten) en “veren” (kippen, eenden, duiven). Deze wordt bezocht door ruim 5000 bezoekers. Het betreft een contract voor 1 jaar, omdat de ruimte alleen beschikbaar is in de weken dat ook de COM georganiseerd wordt.
  • De NVWA controleert sites al Marktplaat en Vogelmarktnet om te kijken hoe vaak vogels worden aangeboden door liefhebbers. Op grond van dit aantal advertenties kun je eventueel aangemerkt worden als handelaar.
  • In de rondvraag wordt het voorstel gedaan de jubilarissen te huldigen op één van de volgende ledenvergaderingen na het officiële gedeelte. Het bestuur beraadt zich hierop.
  • Na de rondvraag kijken we naar een digitale lezing van dhr Miedema over exoten.  Link naar deze lezing