CONTACTBLAD

vogelvereniging Partropika

Februari / Maart
2021

Bestuurssamenstelling :

Erevoorzitter                         G.J. Dalhuizen

Voorzitter                              Rein Grefhorst  (Telefoon: 055– 5414227)

Secretaresse                         Patricia Kluin 

                                              Fluitersweg 26

                                             7345 BK  Apeldoorn                                                               

Penningmeester                    John Huigen (Telefoon: 055 -  5414807)

Redactie clubblad en            Kees van Maanen

2e voorzitter                       Telefoon: 055 – 3665628

Lid /Algemeen Adjunct        Cor Balk                                                     

 

CONTRIBUTIE bedraagt € 32,00 per jaar. Moet per vooruitbetaling betaald worden.

INSCHRIJFGELD bedraagt € 4,00 en moet gelijk met de eerste contributie betaald worden.

Huisgenoot leden € 15,00 per jaar.

U kunt het bedrag overschrijven op:

Bankrekening   NL62  INGB 0653 134 630   t.n.v penningmeester “Partropika”,  of contant betalen tijdens de clubavonden, of op de vogelmarkten.

RINGENCOMMISSARIS.

Voor alle aangelegenheden betreffende ringen, kunt U contact opnemen met;

Johan de Hoop 

Twijndersdonk 103 

7326 BN  Apeldoorn

Telefoon: 055 – 5413294
Betalen van ringen door overmaken op rek. 

NL66SNSB 0948 928 921 t.n.v. J. de Hoop

Materialen  :

Ab van Lohuizen tel: 5216748. 

BEGELEIDINGSCOMMISSIE.

Zij heeft tot doel, daar waar er problemen zijn, of vragen over vogels, samen met u oplossingen te zoeken. 

PARKIETEN                            Teun den Houdijker Telefoon: 055  – 5221472

EXOTEN/DUIVEN etc.       Johan de Hoop Telefoon: 055 – 413294

KANARIES                               Rein Grefhorst Telefoon: 055 – 5414227

 

DAMESGROEP.

“Partropika” heeft een zeer actieve damesgroep, die o.a., de verloting op onze jaarlijkse tentoonstelling organiseert. De bijeenkomsten worden gehouden bij:

Diny Grefhorst  Warenargaarde 814 7329 GS Apeldoorn Telefoon: 055 – 5414227

VERGADERINGEN. (niet in juli en augustus)

Worden iedere derde maandag van de maand (aanvang 20.00 uur) gehouden in:

Wijkcentrum “De Groene Hoven" Koninginnelaan 280  7316 LD  Apeldoorn

VOGELMARKTEN.

Iedere eerste zaterdag van de maand van 9.30 tot 12.30 uur. Deze markten gaan voorlopig i.v.m. de corvid-19 maatregelen niet door.

ZAADVERKOOP.

Bestellingen (055) 5221306 en op de vergaderavonden van 19.00-20.00 uur en in de pauze.    _____________________________________________________
Vogelvoer bestellen Rik bellen!

Telefoon: 5221306

 

Iedere dinsdagavond kunt U voer halen in onze berging.

Geopend van 18.30-19.30 uur.

Ook tijdens de vogelmarkten of in de pauze op de contactavond 

___________________________________


Vanwege alle Corona ellende kan ook onze jaarvergadering niet doorgaan.
Gebouwen zijn nog gesloten en de gehuurde ruimte te klein.

Wel ons jaarverslag alvast toegevoegd.

Voor de ontstane vacature in ons bestuur door het wegvallen van Cor Balk, hebben wij wel een kandidaat gevonden om deze functie in te willen vullen.
Zodra wij als bestuur weer samen komen willen wij hem alvast uitnodigen om deel te nemen aan de vergadering.
Uiteraard mogen andere kandidaten zich ook aanmelden, schriftelijk bij onze secretaris.

Kandidaat voor bestuursfunctie Algemeen adjunct

Gert WeeninkJaarverslag 2020.

Wie had kunnen bedenken in Januari dat onze hobby tot stilstand zou komen in het loop van het jaar? In januari hadden we nog niet eens gehoord van Covid-19.

Het ledenaantal van Partropika is redelijk stabiel, 63 senior leden, 3 jeugdleden en 8 gastleden in het begin van 2020. In 2020 hebben er een aantal leden bedankt, en er zijn ons een aantal leden ontvallen. Henk Draaijer is ons in November ontvallen en Mevr. J. Dalhuizen (vrouw van onze ere voorzitter) is ons in December ontvallen. In december kreeg wij het bericht dat Mevr. Voorhorst-Hulleman ernstig ziek is.
Ook hebben een aantal nieuwe leden zich aangemeld bij Partropika. Wij hopen dat deze leden zich thuis gaan voelen binnen de vereniging. Aan het eind van 2020 heeft de vereniging 57 seniorleden, 2 jeugdleden, en 7 gastleden.

In januari is er nog een mooie NK in Zwolle georganiseerd. Hier waren een aantal leden van Partropika ingezonden hadden.
De uitslagen van deze leden waren weer verdienstelijk. Rein behaalde met Bruinjaspis geel mozaïek type 1, 91 punten en werd daarmee Kampioen. Jordi Kluin behaalde met een Zilverbekje Donkerbuik, 93 punten en werd daarmee Kampioen in de groep en behaalde met een Zilverbek Donkerbuik 92 punten en behaalde daarmee zilver. Patricia Kluin behaalde met een Rijstvogel Wildkleur 93 punten en won daarmee zilver.

In januari en februari hebben we als vereniging nog een Vogelmarkt kunnen organiseren. Het was een gezellige drukte op deze markt.

Januari hebben we een contactavond georganiseerd en deze werd goed bezocht.
In februari hebben we onze Jaarvergadering gehouden. Cor Balk had vorig jaar aangegeven te willen stoppen als secretaris. Op de jaarvergadering is Patricia Kluin gekozen als secretaris. En Cor Balk is lid van het bestuur. Alle benodigde gegevens zijn gewisseld, zoals het postadres van de Kamer van Koophandel, de gegevens bij de ING Bank, adreswijzigingen bij onze zusterverenigingen, zo als ook het adres bij de District en NBVV.

Wie had daarna verwacht dat ons verenigingsleven daarna stil kwam te staan? In maart werd er door het kabinet een Lock down afgekondigd waardoor er geen vogelmarkten en geen contactavonden meer georganiseerd konden worden. De Kampioen van Apeldoorn, die georganiseerd zou worden door Partropika, werd afgelast. De Kringtentoonstelling werd afgelast, evenals de Feestavond. Het bestuur vond het niet verantwoord omdat een hele grote groep leden in de zogenaamde ‘risicogroep’ bevonden. Wat zou er nog overblijven? Konden we nog wat organiseren? In de loop van tijd werd duidelijk dat iets organiseren voor de leden er niet inzat. De besmettingen bleven oplopen en in december volgde er een volgende Lock down. Rik is deze tijd wel doorgegaan met het verkoop van voer op de dinsdagavond. Ook hier werden maatregelen genomen. Er werd door Kees en Rein toezicht gehouden, zodat het voor Rik verantwoord is om deze voor de vereniging belangrijke activiteit kan doorgaan.
Deze 2 heren zorgden ervoor dat er maar 1 persoon tegelijk naar binnen kon. Vanaf dat het moment dat er een mondkapjesplicht werd ingesteld, was het ook verplicht om een mondkapje te dragen bij Rik in het voerhok.

Dit jaar waren er ook een aantal jubilarissen binnen Partropika. Dhr. C, van Kampen, Dhr. R, van Veldhuizen en Dhr. J, Bonekamp mochten het jubileum vieren van 25 jaar lidmaatschap. Maar ook hier gooide Covid-19 roet in het eten. De huldiging kon helaas geen doorgang vinden, maar het bestuur hoopt dat de Jubilarissen in het volgende jaar alsnog gehuldigd kunnen worden. Bij deze wil ik alsnog de jubilarissen feliciteren met hun jubileum.

Vanaf Maart dit jaar is er een begin gemaakt het opknappen van de Tentoonstellingskooien door Herman en Jordi Kluin. De universeel kooien zijn klaar. Alle kooien hebben een likje verf van binnen en buiten gekregen. De meeste kooien hebben nieuwe voorfronten gekregen en hier en daar is er een nieuwe zijkant, bovenkant of een voorkant ingezet. De tentoonstellingskooien zien er weer al nieuw uit. Nu zijn de kistkooien aan de beurt. Als de tentoonstelling in 2021 door mag gaan, kunnen de vogels in bijna nieuwe kooien.

We kijken terug op een heel raar jaar, dat in de greep gehouden werd door Covid-19. We hopen dat 2021 een ander jaar mag worden, met weer tentoonstellingen, vergaderingen en vogelmarkten.
We hopen dat voor al onze leden en hun families, 2021, een gezond jaar mag worden.

Secretaris
Patricia Kluin.


Vroegtijdige geslachtsbepaling

Dit kwam ik tegen op de site van OVO Zwolle.
Weet niet of het klopt, maar zou leuk zijn om dit een te bekijken en bij te houden en dan later te controleren of het klopt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand bij een pop.

 

Stand bij een man.

Naar aanleiding van een fotootje van een paar maanden geleden; ben ik gaan kijken naar de te ringen jongen.
Er zien inderdaad verschillen te zien.
Gecontroleerd aan de hand van geslachtsgebonden vererving van mijn Rubino’s.

Ik denk dat het klopt!
Je kunt in een vroeg stadium zien of het mannen of poppen zijn.
Kweek al bijna 40 jaar kanaries en kom er nu pas achter.
Je bent dus nooit te oud om te leren.
Ik noteer nu het ring nummer en de stand van het staartje (zie foto).
De mannen en poppen (volgens de staartjes) gaan in aparte vluchten.
Na de rui zien of het klopt.
Een gelezen bericht op Facebook.

Redactie:
Het lijkt mij handig om dit uit te proberen.
Tropen liefhebbers kijk ook een bij de tropen of er verschillen zijn.
Graag reactie naar Rein Grefhorst.


Kringwedstrijd.


Heb contact gehad met een aantal verenigingen en het lijkt erop dat de kringwedstrijd gaat vervallen.

Waarom:
Dit jaar zou Ruurlo de wedstrijd moeten organiseren, maar die doen dat niet.

Ruurlo houdt op te bestaan.
Vorden houdt per 1 januari op te bestaan, heffen de vereniging op.
Eibergen houdt op te bestaan, heffen de vereniging op.
Leden sluiten zich aan bij Neede.


Als u uw contributie voor 2021 nog niet heeft overgemaakt, wilt u dat dan deze maand afhandelen.

De contributie is per vooruitbetaling verschuldigd, dus wellicht ook het moment uw contributie voor 2020 over te maken.....

U kunt het bedrag, € 32.00 overmaken op: NL62INGB0653134630.

 Het bestuur.