Het bestuur van "Partropika"

Het bestuur van Partropika wordt gevormd door de volgende leden :

Dhr. G.J. Dalhuizen  ere voorzitter en mede  oprichter van de vereniging  
Dhr. R. G. Grefhorst voorzitter  email: voorzitter@partropika.nl
Mevr. P. Kluin secretaresse email : secretaris@partropika.nl
Dhr. C. Balk lid
Dhr. J. Huigen penningmeester 
Dhr. K. van Maanen redactie clubblad
 
Dhr. A. van Lohuizen materiaalcommissaris 
Ringencommissaris:
Dhr. J. de Hoop  email: partropika@gmail.com