De clubavond van 18 april is op tweede paasdag en gaat dus niet door

Het bestuur van "Partropika"

Het bestuur van Partropika wordt gevormd door de volgende leden :

Dhr. G.J. Dalhuizen  ere voorzitter en mede  oprichter van de vereniging  
Voorzitter : Dhr. R.G. Grefhorst   email: voorzitter@partropika.nl
Secretaresse  :  Mevr. P. Kluin
Penningmeester  :  Vacature   
Redactie clubblad   :  Dhr. K. van Maanen 
Algemeen Adjunct :   Dhr. G.  Weenink
 
materiaalcommissaris Dhr. A. van Lohuizen
 
Ringencommissaris: Dhr. J. de Hoop