Het bestuur van "Partropika"

Het bestuur van Partropika wordt gevormd door de volgende leden :

Voorzitter :                 Dhr. R.G. Grefhorst                         
                                  email: voorzitter@partropika.nl
Secretaris  :               Vacature 
                                  email : secretaris@partropika.nl
Penningmeester  :     Vacature   
Redactie clubblad:     Dhr. K. van Maanen 
Algemeen Adjunct :   Dhr. G.  Weenink
 
materiaalcommissaris vacature
 
Hulp bij bestellen van ringen :
                                   Dhr. J. de Hoop  
                                   email : partropika@gmail.com