CONTACTBLAD

vogelvereniging Partropika

Oktober 2021

Bestuurssamenstelling :

Erevoorzitter                         G.J. Dalhuizen

Voorzitter                              Rein Grefhorst  (Telefoon: 055–                                                                           5414227)

Secretaresse                         Patricia Kluin 

                                              Fluitersweg 26

                                             7345 BK  Apeldoorn                      Penningmeester                    Vacature

Redactie clubblad en            Kees van Maanen

2e voorz./penningm.a.i.        Telefoon: 055 – 3665628

Lid /Algemeen Adjunct                                                         

CONTRIBUTIE bedraagt € 32,00 per jaar. Moet per vooruitbetaling betaald worden.

INSCHRIJFGELD bedraagt € 4,00 en moet gelijk met de eerste contributie betaald worden.

Huisgenoot leden € 15,00 per jaar.

U kunt het bedrag overschrijven op:

Bankrekening   NL62  INGB 0653 134 630   t.n.v penningmeester “Partropika”,  of contant betalen tijdens de clubavonden, of op de vogelmarkten.

RINGENCOMMISSARIS.

Voor alle aangelegenheden betreffende ringen, kunt U (n.o.z) contact opnemen met:

Johan de Hoop 

Telefoon: 055 – 5413294
Betalen van ringen door overmaken op rek. 

NL66SNSB 0948 928 921 t.n.v. J. de Hoop

Materialen  :

Ab van Lohuizen tel: 5216748. 

 

BEGELEIDINGSCOMMISSIE.

Zij heeft tot doel, daar waar er problemen zijn, of vragen over vogels, samen met u oplossingen te zoeken. 

PARKIETEN                            Teun den Houdijker Telefoon: 055  – 5221472

EXOTEN/DUIVEN etc.       Johan de Hoop Telefoon: 055 – 413294

KANARIES                               Rein Grefhorst Telefoon: 055 – 5414227

 

DAMESGROEP.

“Partropika” heeft een zeer actieve damesgroep, die o.a., de verloting op onze jaarlijkse tentoonstelling organiseert. De bijeenkomsten worden gehouden bij:

Diny Grefhorst  Warenargaarde 814 7329 GS Apeldoorn Telefoon: 055 – 5414227

VERGADERINGEN. (niet in juli en augustus)

Worden iedere derde maandag van de maand (aanvang 20.00 uur) gehouden in:

Wijkcentrum “De Groene Hoven" Koninginnelaan 280  7316 LD  Apeldoorn

VOGELMARKTEN.

Iedere eerste zaterdag van de maand van 9.30 tot 12.30 uur. Deze markten gaan voorlopig i.v.m. de corvid-19 maatregelen niet door.


            Vogelvoer bestellen Rik bellen!

Telefoon: 5221306

 

Iedere dinsdagavond kunt U voer halen in onze berging.

Geopend van 18.30-19.30 uur.

Ook tijdens de vogelmarkten of in de pauze op de contactavond 


 

Ringenbestelling 2022

Beste Partropika leden,

Tot 25 september had u de gelegenheid om de ringen voor de tweede ronde te bestellen. Deze ringen worden z.s.m. na 18 december uitgereikt. 

U kunt nu dus ringen bestellen voor de derde ronde. Bestellen hiervoor is mogelijk tot 25 januari 2022 en deze ringen worden uitgeleverd na 5 april 2022. Als u een spoedbestelling moet plaatsen kost dit wel €1,00 per ring meer.

Wilt u de ringen bestellen middels het formulier op de website : https://form.jotformeu.com/50293962072355  of

https://form.jotformeu.com/50294186156357   voor beschermde vogels.

Niet vergeten als u het ingevuld hebt op de knop verzenden te klikken.  U krijgt dan een melding in beeld dat het formulier verzonden is en u z.s.m. een mail met betaalgegevens zult ontvangen.

Hartelijke groet, hopelijk spoedig weer tot ziens  en een succesvol kweekseizoen toegewenst.
Johan


“Partropika” tentoonstelling 2021.

 

Door alle corona perikelen hebben wij moeten besluiten om onze tentoonstelling wat anders vorm te geven.
Op deze manier kunnen wij dat veilig doen. Veel van onze leden zijn al wat ouder en wij willen geen risico lopen.
Een veredelde tafelkeuring.
Maandag 18 oktober alle tropische vogels en parkieten
Inbrengen van 18.00  -  19.45 uur. (Daarna vergadering).
Dinsdag Keuren van deze vogels.
Ophalen van 18.00 - 19.45 uur.
Om 20.00 uur inbrengen kleur- en postuur kanaries en Europese cultuurvogels.
Woensdag Keuren van deze vogels.
Ophalen van deze vogels tussen 18.30-20.30 uur.
Nadien opruimen zaal, hopelijk met hulp van enkele inzenders.
Wij maken voor alle inzenders een catalogus waarin de prijzen staan.
Niet inzenders die wel een catalogus willen ontvangen moeten even bellen of mailen naar onze secretaresse Patricia Kluin: Telefoon: 06-53181960 na 18.30 uur of mail pkluin26@hotmail.com
Prijzen zullen wij uitkeren op een feestavond in november of december. Afhankelijk van beschikbaarheid zaal en corona maatregelen.
Inschrijven vogels.
Inschrijven volgens vraagprogramma welke u kunt vinden op de site van de NBVV.
Inschrijven tot 11 oktober.
Een inschrijfformulier kunt u vanaf de website via deze link downloaden en via uw mail opsturen. 

INSCHRIJFFORMULIER

Inleveren bij:
Johan de Hoop Kees van Maanen Rein Grefhorst
Twijndersdonk 103 Descartesstraat 7 Warenargaarde 814
7326 XB Apeldoorn 7323 HX Apeldoorn 7329 GS Apeldoorn
Via de site Tel: 055-3665628 Tel:055-5414227
Hopelijk doen er veel leden mee.
Een korte wedstrijd en de vogels zullen hier niet onder lijden. Wel een mooie oefening voor andere wedstrijden.

Namens het bestuur, Rein Grefhorst.Als u uw contributie voor 2021 nog niet heeft overgemaakt, wilt u dat dan deze maand afhandelen.

De contributie is per vooruitbetaling verschuldigd, dus wellicht ook het moment uw contributie voor 2020 over te maken.....

U kunt het bedrag, € 32.00 overmaken op: NL62INGB0653134630.

 Het bestuur.