CONTACTBLAD

vogelvereniging Partropika

Mei  2020

Bestuurssamenstelling :

Erevoorzitter                                                  G.J. Dalhuizen

Voorzitter                                                        Rein Grefhorst  (Telefoon: 055–                                                                                                                                5414227)

 

Secretaresse                                                   Patricia Kluin 

                                                                          Fluitersweg 26

                                                                           7345 BK  Apeldoorn                                                               

Penningmeester                                              John Huigen (Telefoon: 055 -                                                                                                                               5414807)

Redactie clubblad                                           Kees van Maanen

2e voorzitter                                                    Telefoon: 055 – 3665628

Lid     Algemeen Adjunct                              Cor Balk                                                     

 

CONTRIBUTIE bedraagt € 32,00 per jaar. Moet per vooruitbetaling betaald worden.

INSCHRIJFGELD bedraagt € 4,00 en moet gelijk met de eerste contributie betaald worden.

Huisgenoot leden € 15,00 per jaar.

U kunt het bedrag overschrijven op: Bankrekening   NL62INGB0653134630 t.n.v penningmeester “Partropika”,  of contant betalen tijdens de clubavonden, of op de vogelmarkten.

RINGENCOMMISSARIS.

Voor alle aangelegenheden betreffende ringen, kunt U contact opnemen met;

Johan de Hoop  Twijndersdonk 103  7326 BN  Apeldoorn Telefoon: 055 – 5413294 

Materialen  Ab van Lohuizen tel: 5216748. 

BEGELEIDINGSCOMMISSIE.

Zij heeft tot doel, daar waar er problemen zijn, of vragen over vogels, samen met u oplossingen te zoeken. 

PARKIETEN                                                    Teun den Houdijker Telefoon: 055                                                                                                                               – 5221472

EXOTEN/DUIVEN etc.                              Johan de Hoop Telefoon: 055 –                                                                                                                                 5413294

KLEUR en POSTUURKANARIES           Rein Grefhorst Telefoon: 055 –                                                                                                                                 5414227

 

DAMESGROEP.

“Partropika” heeft een zeer actieve damesgroep, die o.a., de verloting op onze jaarlijkse tentoonstelling organiseert. De bijeenkomsten worden gehouden bij:

Diny Grefhorst  Warenargaarde 814 7329 GS Apeldoorn Telefoon: 055 – 5414227

VERGADERINGEN. (niet in juli en augustus)

Worden iedere derde maandag van de maand (aanvang 20.00 uur) gehouden in:

Wijkcentrum “De Groene Hoven" Koninginnelaan 280  7316 LD  Apeldoorn

VOGELMARKTEN.

Iedere eerste zaterdag van de maand van 9.30 tot 12.30 uur.

 

ZAADVERKOOP.

Bestellingen (055) 5221306 en op de vergaderavonden van 19.00-20.00 uur en in de pauze.    _____________________________________________________Vogelvoer bestellen Rik bellen!

Telefoon: 5221306

 

Iedere dinsdagavond kunt U voer halen in onze berging.

Geopend van 18.30-19.30 uur.

Ook tijdens de vogelmarkten of in de pauze op de contactavond 

____________________________________________________________________


 

Hallo allemaal,

Door alle Corona ellende hebben wij in mei ook geen contactavond.
Daarom toch maar een klein clubblad, om zo de betrokkenheid met de leden te waarborgen.

Het bestuur.

Ringen bestellingen voor  2021 kunt u doen vanaf 1 april tot 10 mei, door op de “Partropika”site het bestelformulier in te vullen, dit heeft wel onze voorkeur.

Kan dat niet dan kunt u het formulier opsturen naar Johan de Hoop.

Het bestuur.


Het is wel heel heftig wat er zoal om ons heen gebeurd.
De Corona heeft echt geweldig toegeslagen in Nederland, wat een enorm heftige tijd.
Het onderhouden van contacten met de leden ka alleen maar digitaal, of via dit clubblad.
Het niet zien van familie, vrienden en kennissen is voor heel veel mensen een groot probleem, het niet kunnen mogen bezoeken van ouders, het niet zien van kleinkinderen is voor veel mensen een groot probleem, ik zie dagelijks hoe het toegaat in het bejaardencentrum in de straat, zwaaiende mensen naar hun familie.
Maar het is denk ik echt nodig, zeker nu wij zien dat met name de ouderen in verzorgingshuizen heel kwetsbaar zijn.
Maar hopelijk komt er straks weer ruimte om wat activiteiten te gaan ondernemen.
Maar de 1,5 meter daar blijven wij nog wel een tijdje aan vastzitten, maar dat is oplosbaar.

Of er grote activiteiten georganiseerd mogen worden is voor mij een grote vraag, ik denk dan aan Vogelmarkten, Tentoonstellingen ets.
Maar dat horen wij de komende maanden wel.
De activiteiten voor de vereniging gaan deels door, u kunt op dinsdag zaad komen halen, wel onder eerdergenoemde voorwaarden.
Maar tot op heden loopt dit prima, met dank aan ONZE RIK. 


De familie Kluin is druk bezig al onze kooien onder handen te nemen.
Die zien er straks weer uit als nieuw.
Hartelijk dank voor deze inzet.


Om u bezig te houden hebben wij een kwips gemaakt over de hobby en vragen over “Partropika”.
De antwoorden kunt u opsturen naar onze secretaresse Patricia Kluin.
Dit mag via mail, of sturen naar haar adres.
Half mei bekijken wij alle antwoorden en zullen dan een paar prijsjes beschikbaar stellen voor de beste inzenders.
Patricia Kluin Fluitersweg 26 7345 BK Wenum-Wiesel
pkluin26@hotmail.com

1e prijs 10 kg zaad
2e prijs 5 kg zaad
3e prijs 1 kg eivoer

 

Pagina 2
Vragen:
1. Hoeveel jeugdleden heeft Partropika?
2. Wat is het verschil tussen een Vredesduifje en een Zebraduifje?
3. Met welk soort vogel werd Jordi Kluin Kampioen op onze onderlinge TT van 2019?
4. Hoe heet ons Erelid?
5. Wat is de achternaam van onze man die zaad verkoopt?
6. Noem 3 namen van personen die zich inzetten voor de Vogelmarkt?
7. Noem 2 tentoonstellingen waar de leden van Partropika op kosten van de verenging mogen inzenden?
8. Op welke plek is Partropika geëindigd in de verenigingscompetitie van de Kring Tentoonstelling?
9. Wat is de voornaam van onze ringen commissaris?
10. Hoe heet het gebouw waar onze vergaderingen worden gehouden?
11. Hoe heet het maandblad van de NBVV?
12. Noem 2 namen van dames van onze Damesgroep?
13. In welk kooitje wordt een Gouldamadine tentoongesteld?
14. Noem 2 namen van keurmeesters die lid zijn van Partropika?
15. Wie had op onze onderlinge TT in 2019 de mooiste Grote Parkiet?
16. Wat is de verenigingscode van Partropika?
17. Wat zijn de openingstijden van onze zaadverkoop?
18. Hoe heet de keurmeester, die altijd een klein artikeltje schrijft in ons Maandblad van de NBVV, onder het stukje ‘keurmeester’?
19. Hoe heet het maandelijkse blaadje van Partropika?
20. Wat is de naam van onze BONDS voorzitter?
21. Noem 3 verenigingen die aangesloten zijn bij de Kampioen van Apeldoorn?
22. Hoeveel inzenders telde onze onderlinge TT in 2019?
23. Noem 3 verenigingen die aangesloten zijn bij de Kring?
24. Welke vereniging organiseert in 2020 de Kampioen van Apeldoorn?
25. Van wie was de mooiste Postuurkanarie op onze onderlinge TT in 2019?
26. Wie was de eigenaar van de Bergparkiet op de onderlinge TT in 2019?
27. Wat is de kleur van de Ringen in 2021?

Pagina 3
28. Wat is de kleur van de Ringen in 2021?
29. Hoe vaak verschijnt het Maandblad van de NBVV in een jaar?
30. In welke maanden heeft Partropika geen contactavond?
31. Wat is de kleur van een grijze Zebravink?
32. In welke plaats is vogelbescherming Nederland gevestigd?
33. Hoeveel leden heeft Partropika, geteld op 1 januari 2020?


Als u uw contributie voor 2020 nog niet heeft overgemaakt, wilt u dat dan deze maand afhandelen.

De contributie is per vooruitbetaling verschuldigd, dus wellicht ook het moment uw contributie voor 2019 over te maken.....

U kunt het bedrag, € 32.00 overmaken op: NL62INGB0653134630.

 Het bestuur.


                   Allround werkzaamheden zoals:

  • Timmerwerk binnen / buiten

  • Metselwerk

  • Tegelwerk, badkamer, toilet, keuken

  • Vloeren leggen, plavuizen, laminaat

  • Vervangen van kozijnen, deuren

  • Plaatsen van dubbelglas

  • Plaatsen van dakkapellen, dakramen

  • Aanbouw en verbouw

  • Zolderverbouw en aftimmeringen

  • Uw verdere wensen.

Bel gerust voor een afspraak of verdere informatie, 06-43257013

Cor Balk, Timmer- en klussenbedrijf. Motetstraat 1  7323 LD Apeldoorn

k.v.k. nr.  08160707 - btw nr. 0561.85.534.B01  -  Rabobank nr. NL87 RABO 01333 42 352