CONTACTBLAD

vogelvereniging Partropika

Oktober / November 2020

Bestuurssamenstelling :

Erevoorzitter                                                  G.J. Dalhuizen

Voorzitter                                                        Rein Grefhorst  (Telefoon: 055–                                                                                                                                5414227)

 

Secretaresse                                                   Patricia Kluin 

                                                                          Fluitersweg 26

                                                                           7345 BK  Apeldoorn                                                               

Penningmeester                                              John Huigen (Telefoon: 055 -                                                                                                                               5414807)

Redactie clubblad                                           Kees van Maanen

2e voorzitter                                                    Telefoon: 055 – 3665628

Lid     Algemeen Adjunct                              Cor Balk                                                     

 

CONTRIBUTIE bedraagt € 32,00 per jaar. Moet per vooruitbetaling betaald worden.

INSCHRIJFGELD bedraagt € 4,00 en moet gelijk met de eerste contributie betaald worden.

Huisgenoot leden € 15,00 per jaar.

U kunt het bedrag overschrijven op: Bankrekening   NL62INGB0653134630 t.n.v penningmeester “Partropika”,  of contant betalen tijdens de clubavonden, of op de vogelmarkten.

RINGENCOMMISSARIS.

Voor alle aangelegenheden betreffende ringen, kunt U contact opnemen met;

Johan de Hoop  Twijndersdonk 103  7326 BN  Apeldoorn Telefoon: 055 – 5413294
Betalen van ringen door overmaken op rek. 

NL66SNSB 0948 928 921 t.n.v. J. de Hoop

 

Materialen  :

Ab van Lohuizen tel: 5216748. 

BEGELEIDINGSCOMMISSIE.

Zij heeft tot doel, daar waar er problemen zijn, of vragen over vogels, samen met u oplossingen te zoeken. 

PARKIETEN                            Teun den Houdijker Telefoon: 055  – 5221472

EXOTEN/DUIVEN etc.       Johan de Hoop Telefoon: 055 – 413294

KANARIES                               Rein Grefhorst Telefoon: 055 – 5414227

 

DAMESGROEP.

“Partropika” heeft een zeer actieve damesgroep, die o.a., de verloting op onze jaarlijkse tentoonstelling organiseert. De bijeenkomsten worden gehouden bij:

Diny Grefhorst  Warenargaarde 814 7329 GS Apeldoorn Telefoon: 055 – 5414227

VERGADERINGEN. (niet in juli en augustus)

Worden iedere derde maandag van de maand (aanvang 20.00 uur) gehouden in:

Wijkcentrum “De Groene Hoven" Koninginnelaan 280  7316 LD  Apeldoorn

VOGELMARKTEN.

Iedere eerste zaterdag van de maand van 9.30 tot 12.30 uur.

 

ZAADVERKOOP.

Bestellingen (055) 5221306 en op de vergaderavonden van 19.00-20.00 uur en in de pauze.    _____________________________________________________Vogelvoer bestellen Rik bellen!

Telefoon: 5221306

 

Iedere dinsdagavond kunt U voer halen in onze berging.

Geopend van 18.30-19.30 uur.

Ook tijdens de vogelmarkten of in de pauze op de contactavond 

____________________________________________________________________

Hallo leden,

Door alle maatregelen die weer zijn genomen is een normale vergadering niet mogelijk.

De ruimte is te klein mogen maar een paar mensen in de ruimte.

Nu een VOGELMARKT ook niet kan en wij wel moeten betalen voor de ruimte, lijkt het ons leuk om zaterdag 7 november een gedeelte van de markttijd te benutten om elkaar weer te ontmoeten.

Dus 7 november een ontmoeting van 10.00 – 11.30 uur.

Geen agenda, wij zullen wat extra informatie geven over Corona en de consequenties voor de hobby.

De koffie staat klaar.

Maar er is geen voerverkoop die ochtend.

 

Medicijnen voor vogels

Dit is voor de meeste vogelliefhebbers een moeilijk onderwerp en toch hebben wij er allemaal mee te maken.

De meeste kwekers gaan met een zieke vogel niet naar de dierenarts. De reden hiervoor is mogelijk dat de kweker weet hoe hij dat probleem moet oplossen en als er een medicijn gegeven moet worden, welk medicijn dat moet zijn.

Maar het komt veel vaker voor dat je als kweker de moeite niet wilt nemen, of dat de waarde van de vogel zodanig dat het naar de dierenarts gaan 20 keer duurder is dan wat de vogel waard is.

Ik weet dat heel veel kwekers, als een kanarie ziek is er vanuit gaan dat het waarschijnlijk wel coccidiose zal zijn, dat komt ook best veel voor en dan wordt die vogel vaak behandeld met b.v. Baycox. Toch is het mogelijk dat de patiënt ergens anders last van heeft en in dat geval krijgt hij van u het verkeerde medicijn.

Wij zullen als vogelliefhebbers nooit echt deskundig worden op dit gebied, maar toen ik op internet de site van Vogelproblemen.nl tegen kwam, met heel veel interessante informatie, dacht ik dat wij daar ons voordeel mee kunnen doen. Met name de pagina waar de meest voorkomende medicijnen op vermeld staan vind ik een aanrader. Let op, af en toe staat er een dosering vermeld per gewicht van de vogel, dat komt omdat dit een algemeen verhaal is en  een goudbuikje nou eenmaal 3 keer minder weegt dan een kanarie, mag je ze natuurlijk niet dezelfde dosering geven. Gelukkig staan de gewichten van de meeste vogels die wij kweken in dit artikel vermeld.

Wat altijd een probleem blijft is dat er vanuit gegaan wordt dat de patiënten normaal drinken, maar als dat niet zo is, dan krijgt een zieke zebravink die zijn medicijn via het waterbakje tot zich moet nemen, te weinig binnen als hij of zij haast niet drinkt. Dan moet toch het voederspuitje gebruikt worden.

U krijg als u dit artikel leest meer inzicht waar de meeste medicijnen voor bedoeld zijn, maar dat is natuurlijk nog iets anders dan dat u kunt beoordelen waar uw vogel last van heeft. Daar komen wij een volgende keer op terug.

Met dank aan Adri van Kooten.

http://www.vogelproblemen.nl/Medicijnen.htm

Kees van Maanen

 


De slechtvalk (Falco Peregrinus)

Familie van de valken

Grootte 38-45 cm, spanwijdte 79-114 cm.

Broed van februari-april

2-4 eieren per nest, 1 legsel

De slechtvalk is een grote valk; het vrouwtje is forser dan het mannetje. Krachtige jager van open land, slaat vogels na een lange, snelle stootduik (van meer dan 200 kilometer per uur) of na een volhardende achtervolgingsvlucht. Sterk toegenomen nadat de soort bijna was verdwenen door vervolging en gebruik van pesticiden. Heeft sterk geprofiteerd van bescherming en broedt vooral op gebouwen, tot midden in de stad.

Het is een grote valk met zware borst, spitse vleugels met vrij brede basis en een tamelijk korte staart. Kan soms erg slank overkomen, maar in schroevende vlucht minder. Volwassen vogels zijn licht van onderen, met contrasterende zwarte kopkap en baardstreep. Bovenzijde blauwgrijs. Jonge vogels zijn bruin van boven en zijn bruin gestreept van onderen. Spitsere vleugels en kortere staart dan havik. Groter en zwaarder gebouwd dan smelleken en boomvalk.

Let op de bobbeltjes!

Sommige vogelaars ontdekken in no time een slechtvalk. Hoe kan dat? Het geheim: ze zoeken in de verte naar de ‘bobbeltjes’! Slechtvalken zitten namelijk vaak ver weg op de grond (soms op een kluit of paal) en steken dan dus als een soort bobbel een klein beetje af tegen het landschap.
In vogelrijke en uitgestrekte natuurgebieden kijken ze urenlang uit over hun jachtvelden.

De prooien (van duiven en eenden tot steltlopers) maken zich niet druk om slaperige slechtvalken met een dikke krop. Die heeft zojuist gegeten. Maar een actieve, rechtop zittende slechtvalk met lege krop, is een ander verhaal. Die is dodelijk gevaarlijk en zorgt voor gevlieg en onrust.
Dus, slechtvalk zien? Scan alle kluitjes en graspolletjes met uw verrekijker en wees alert als groepen vogels in paniek opvliegen.

Opvallende witte wang

Volwassen slechtvalken zijn leigrijs op de rug, de jonge vogels bruin met lichte veerrandjes. De slechtvalk is een soort vergrote uitgave van de boomvalk, met dezelfde opvallende witte wangvlek, maar forser. In de winter zijn slechtvalken zwijgzaam, in de broedtijd laten ze zich regelmatig horen!

Slechtvalk zorgt voor onrust

'Slechts' of  ‘gewoon' een valk: dat betekent de naam slechtvalk. Met slecht of goed heeft dat dus niets te maken. Gewoon is een slechtvalk overigens niet. Een slechtvalk die een stootduik maakt, haalt een snelheid van meer dan 200 kilometer per uur en is daarmee de snelste vogel op aarde! De prooi wordt niet gegrepen en doodgeknepen, zoals de sperwers dat bijvoorbeeld doen, maar kort met de sterke klauwen aangeraakt, waarna het slachtoffer uit balans op de grond smakt. Dat is meestal dodelijk.
Jagende roofvogels ontdek je vaak doordat een groep vogels opeens onrustig wordt of opvliegt. Scan meteen met uw verrekijker het luchtruim en ontdek met een beetje geluk de roofvogel.

Slechtvalk live in actie

Het is zeer boeiend slechtvalken te volgen tijdens het broeden. Ze dragen dan elke dag prooien aan en strijden fanatiek om hun territorium. Via de webcams van Beleef de Lente is elk jaar een paar slechtvalken live te volgen op hun nest. Beleef de Lente zijn de webcams die Vogelbescherming elk voorjaar opstelt bij verschillende vogelnesten. Zo kunt u het opgroeien van jonge slechtvalken live meebeleven. Ook kunt u filmpjes van het afgelopen jaar terugkijken.


De lucht (vochtigheid ) BEWAKEN : W.v.Gils.

Ja een begrip waar men zich van alles kan voorstellen Bv vervuilde lucht vervuild met rook,uitlaatgassen ,en die kennen we tegenwoordig weer als de bekende SMOG. Eerder kennen we een te droge lucht ,en dan weer een te vochtige lucht. Als de lucht erg veel waterdamp bevat ,dan is dit erg goed merkbaar,bij bijvoorbeeld slecht zicht op mistige dagen Het zelfde fenomeen als in de winter als de vochtige warme lucht van Bv onze huiskamer in aanraking komt met de koude vensterraam ,waarna dat contact het water van de vensterbank af drupt. Om dit allemaal te meten zijn er goede meters in de handel men noemt deze meters een “ HYGROMETER “ De meeste uitvoeringen tegenwoordig zijn een combinatie van bij de temperatuur en vochtigheid in een .Dit is ook aan te raden voor ons vogelverblijf ,zodat u in een oogwenk ziet de temperatuur en de vochtigheid. De metingen van de luchtvochtigheid gebeurd in termen en wordt uitgedrukt als Relatieve luchtvochtigheid Ofwel met andere woorden naarmate de lucht WARM of weer KOUD is hij per kubieke meter meer of minder vochtigheid kan ophouden ( bevatten).

Lucht           Temperatuur               Gram         Water/ kubieke meter

Lucht

20 Graden

20 Gram

Water/ kubieke meter

Lucht

15 Graden

15 Gram

Water/ kubieke meter

Lucht

10 Graden

10 Gram

Water/ kubieke meter

Zo kunt u dus zien waarom men spreekt van een Relatieve luchtvochtigheid. Het springen we nu om met deze vochtigheidsgraad in ons vogelverblijf ,op de eerste plaats controlerend en beheerst. Het is zeker in de kweek periode erg belangrijk hier erg goed en verstandig mee om te gaan .Het kan iets verschillen in Bv kweek van exoten ,parkieten ,en kanarie,s maar de luchtvochtigheid licht het best tussen de 60 en 65 % . Het jaargetijde speelt zoals u allen weet ,en ook merkt ook een rol hier bij in onderstaande tabel een voorbeeld.

Jaargetijden               Temperatuur         Relatieve vochtigheid

    Winter                           5 tot 10 Graden                    40 t/m 50 %

    Zomer                           25 tot 30 Graden               70 t/m 75 %

Het gemiddelde                 18 Graden                        60 t/m 65 %

Het is erg voornaam dat de luchtvochtigheid bij het begin van de broed en bij het uitkomen van de jongen zo goed als gelijk licht .en deze licht dan in het gemiddelde dus 60 a 65 % Natuurlijk en dat is nu duidelijk aangehaald zal de warmte hier ook een grote rol op uitoefenen en een verschil in vochtigheid lager of hoger aangeven. Vooral met warm weer ,zal de vochtigheid graad afnemen in je kweekruimte ,en het is dan ook belangrijk hier iets aan te doen om dit toch op peil te houden van 60 a 65 % . enkele hulpmiddelen zijn .

1          Plaatsen van een luchtbevochtiger.

2          Plaatsen van waterbakjes aan radiators, of andere warmte bronnen.

3          Regelmatig badwater geven ( Moet eigenlijk altijd gebeuren )

4           Het lichtjes benevelen van de eitjes tijdens het broeden.

Ik hoop u in deze uiteenzetting nogmaals het belang aangetoond te hebben hoe belangrijk de lucht vochtigheid is voor onze hobby ,en zeer zeker tijdens de kweek periode,blijf hier op letten ,het zal u zeker jonge vogels opleveren ,en teleurstellingen voorkomen.

Succes W.v.Gils .E-mail adres wout@woutvangils.be
Als u uw contributie voor 2020 nog niet heeft overgemaakt, wilt u dat dan deze maand afhandelen.

De contributie is per vooruitbetaling verschuldigd, dus wellicht ook het moment uw contributie voor 2019 over te maken.....

U kunt het bedrag, € 32.00 overmaken op: NL62INGB0653134630.

 Het bestuur.