Volgende clubavond  op maandag 17 juni 2024

Samen met Kanaria een lezing van Antoon Tijhuis over Voeding. Duivensport centrum. Beatrixlaan. 

Volgende vogelmarkt zaterdag  6 juli  2024


Welkom bij vogelvereniging Partropika Apeldoorn


Vogelvereniging "Partropika" , een samenstelling van Parkieten - Tropische vogels - Kanaries werd opgericht op 28 mei 1962. Binnen de vereniging de Cannenburgh in Vaassen ontstond onenigheid over het toedienen van kleurstoffen aan rode kanaries. Een aantal leden besloot daarom de vereniging te verlaten en een nieuwe club op te richten. Dit verklaart ook waarom we nogal wat leden uit Vaassen hebben. Overigens zijn de contacten met de Cannenburgh ondertussen weer uitstekend te noemen.

De eerste jaren van ons bestaan hebben we nogal wat rondgezworven door Vaassen, Kersschoten en Zevenhuizen. Uiteindelijk zijn we nu in het prachtige nieuwe Wijkcentrum De Groene Hoven, Koninginnelaan 280 in Apeldoorn terecht gekomen.   

De vereniging heeft tot doel vogelkwekers samen te brengen en ze te stimuleren bij het beoefenen van hun sport. We willen hun deskundigheid graag bevorderen, waardoor de kwaliteit van de gekweekte vogels verbetert. Om dat doel te bereiken hebben we elke maand een bijeenkomst, op de derde maandag van de maand, behalve in de maanden juli en augustus. Op deze vergaderingen kunnen steeds vogels meegebracht worden, die dan besproken worden. Ook kan advies worden gegeven voor het samenstellen van kweekparen.

We hebben hierbij het geluk, dat we binnen onze vereniging de nodige deskundigheid "in huis hebben" en een bekwame keurmeester, op het gebied van kanaries en parkieten, die ons met raad en daad terzijde kan staan. Verder proberen we met enige regelmaat lezingen te organiseren op de clubavond.

Partropika is sinds de fusie op 1 januari 2017 aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.

 


Vanaf 1 april kan ik geen ringen meer voor u bestellen. U moet hiervoor zelf een inlog aanmaken en kunt zo uw eigen ringen bestellen. U betaalt ze dan ook zelf en ze worden naar uw eigen adres verzonden.