CONTACTBLAD

vogelvereniging Partropika

maart  2019

Bestuurssamenstelling :

Erevoorzitter                                                        G.J. Dalhuizen

 

Voorzitter                                                             Rein Grefhorst  (Telefoon: 055 – 5414227)

 

Secretaris                                                             Cor Balk

                                                                               Motetstraat 1

                                                                               7323 LD  Apeldoorn

                                                                               Telefoon: 055 – 5222549 / 06 43257013

 

Penningmeester                                                      John Huigen (Telefoon: 055 - 5414807)

 

Redactie clubblad                                                   Kees van Maanen

Alg. Adjunct                                                           Telefoon: 055 – 3665628

 

Horeca                                                                   Piet Bouws  (Telefoon: 055 – 5427860)

 

CONTRIBUTIE bedraagt € 30,00 per jaar. Moet per vooruitbetaling betaald worden.

INSCHRIJFGELD bedraagt € 4,00 en moet gelijk met de eerste contributie betaald worden.

Huisgenoot leden € 15,00 per jaar.

U kunt het bedrag overschrijven op: Bankrekening   NL62INGB0653134630 t.n.v penningmeester “Partropika”,  of contant betalen tijdens de clubavonden, of op de vogelmarkten.

 

RINGENCOMMISSARIS.

Voor alle aangelegenheden betreffende ringen, kunt U contact opnemen met;

Johan de Hoop  Twijndersdonk 103  7326 BN  Apeldoorn Telefoon: 055 – 5413294

 

Materialen  Ab van Lohuizen tel: 5216748.

 

BEGELEIDINGSCOMMISSIE.

Zij heeft tot doel, daar waar er problemen zijn, of vragen over vogels, samen met u oplossingen te zoeken.

 

PARKIETEN                                                    Teun den Houdijker Telefoon: 055 – 5221472

 

EXOTEN/DUIVEN etc.                                    Johan de Hoop Telefoon: 055 – 5413294

 

KLEUR en POSTUURKANARIES                  Rein Grefhorst Telefoon: 055 – 5414227

 

DAMESGROEP.

“Partropika” heeft een zeer actieve damesgroep, die o.a., de verloting op onze jaarlijkse tentoonstelling organiseert. De bijeenkomsten worden gehouden bij:

Diny Grefhorst  Warenargaarde 814 7329 GS Apeldoorn Telefoon: 055 – 5414227

VERGADERINGEN. (niet in juli en augustus)

Worden iedere derde maandag van de maand (aanvang 20.00 uur) gehouden in:

Wijkcentrum “De Groene Hoven" Koninginnelaan 280  7316 LD  Apeldoorn

VOGELMARKTEN.

Iedere eerste zaterdag van de maand van 9.30 tot 12.30 uur.

 

ZAADVERKOOP.

Bestellingen (055) 5221306 en op de vergaderavonden van 19.00-20.00 uur en in de pauze.

 _______________________________________________________________________________ 

Vogelvoer bestellen Rik bellen!

Telefoon: 5221306

 

Iedere dinsdagavond kunt U voer halen in onze berging.

Geopend van 18.30-19.30 uur.

Ook tijdens de vogelmarkten of in de pauze op de contactavond 

____________________________________________________________________

  Zilverbekje

   

  Het zilverbekje (Euodice cantans / Lonchura cantans)  is qua uiterlijk nog te onderscheiden van het loodbekje (Euodice malabarica / Lonchura malabarica). Maar zoals de wetenschappelijke namen doen vermoeden zijn zij familie van elkaar, het geslacht Euodice

  Zilverbekjes in het wild

  Bij het zilverbekje kennen we 2 ondersoorten;

  • Euodice cantans cantans welke gezien worden in onder andere Mauritanië, Senegal en Gambia tot zuid Soedan
  • Euodice cantans orientalis welke gezien worden in het gebied tussen Zuid Arabië, Oost Soedan, Somalië en Tanzania

  De zilverbekjes populatie in het wild is niet bekend, maar gezien het grote verspreiding-gebied zijn zilverbekjes op de rode lijst van de IUCN geclassificeerd als “least concern” wat inhoudt dat er geen reden tot zorg is.

  Geslachtsonderscheid

  Bij zilverbekjes is zeer lastig. Er zijn ervaren kwekers die beweren dat de mannen wat “breder” gebouwd zijn, maar dit is schijn bedriegt. Popjes kunnen soms ook best fors zijn terwijl er ook kleine mannen zijn. Bij zilverbekjes zijn er geen uiterlijke verschillen tussen de man en pop. Hierdoor is geslachtsonderscheid bij de zilverbekjes alleen mogelijk als het mannetje zijn balts laat horen.

  Door de zilverbekjes allemaal een apart kleur ringetje te geven en in de gaten te houden welke vogels gaan zingen kunt u makkelijk zien wat mannen zijn. Dit is geen volledige garantie, jonge mannetjes zingen niet. En niet elk mannetje zingt even uitbundig.

  De zang van het zilverbekje is daarnaast ook niet hard zoals een kanarie. Aan de houding van het zilverbekje (wat rechtop zittend en beweging in de keel) is te zien dat zij aan het zingen zijn.

  Het zilverbekje in de gezelschapsvolière houden.

  Zilverbekjes zijn zeer levendige en actieve vogeltjes. Ze zullen in alle lagen van de volière te vinden zijn waarbij ze nooit stilzitten.

  Ze kunnen goed bij ander prachtvinken en (kleine) parkieten gehouden worden.

  Het kweken in de gezelschap volière heb ik persoonlijk ook met succes voltooid, elk jaar wel enkele nesten. Naast het houden in de volière kunt u de zilverbekjes uiteraard ook in een kamer volière of kweekkooien houden.

  Wanneer u de zilverbekjes in een buiten volière wilt houden is het belangrijk dat er een vorst en tochtvrij nachthok beschikbaar is. Hier kunnen de zilverbekjes dan in schuilen als de weersomstandigheden buiten omslaan. Het is belangrijk dat dit nachthok groot genoeg is om alle volière bewoners te kunnen huisvesten. Ook doet u er verstandig aan om de voeding in het nachthok te plaatsen zodat dit altijd droog beschikbaar is.

  Voeding

  Als basis krijgen de zilverbekjes een goede mengeling voor tropische vogels, met daaraan 1/5 deel (on)kruidenzaad toegevoegd. Naast deze mengeling van tropisch zaad met onkruidzaad krijgen ze regelmatig een stukje groenvoer of fruit. Wekelijks per 2 koppels een stukje trosgierst. In de broed en rui periode eivoer wat nodig is voor de grote hoeveelheid eiwitten. Ook levend voer in de vorm van pinkys worden soms door de zilverbekjes genuttigd, al zijn de parkieten en kwartels er sneller bij.

  Zoals bij alle zaad etende vogels is het belangrijk dat u altijd maagkiezel beschikbaar heeft voor de spiermaag. Dit is nodig voor een goede vertering van de zaden, ook vogelgrit voor de mineralen en een sepiaschild om de snavel wat te slijpen mogen niet ontbreken. Als laatste dient er altijd vers (bad) water beschikbaar te zijn.

  Het is verstandig dit in de zomermaanden 2 maal daags te verversen, in de overige maanden voldoet 1 keer per dag verversen.

  Kweken met zilverbekjes.

  Zoals reeds vermeld is het kweken van zilverbekjes goed mogelijk in de gezelschapsvolière. Ze zullen bij een nestcontrole, of verstoring door andere vogels zeer snel van het nest gaan in tegenstelling tot bijvoorbeeld parkieten (die verdedigen hun nest tot het uiterste). Het is daarom verstandig niet te veel nestcontrole te doen. Wanneer u ziet dat de zilverbekjes gaan nestelen noteert u de datum als u een ei ziet wanneer beide vogels van het nest zijn om te eten. Daarna kunt u zo uitrekenen wanneer de jongen ongeveer uit zullen komen.

  Ook is het zo dat wanneer de zilverbekjes jongen hebben ze in mijn ervaring vaster op het nest blijven zitten.

  Wilt u echter doelgericht gaan kweken met zilverbekjes, dan is het kweken in kweekkooien/broedkooien onvermijdelijk. Hier worden de zilverbekjes per vermoedelijk koppel gehouden zodat u zelf bepaald welke man en pop samen een nest zullen maken. Wanneer u doelgericht wilt kweken is het belangrijk om zilverbekjes bij een goede kweker te kopen. Omdat zilverbekjes zeer nauw verwant zijn aan het loodbekje, en hun gezamelijke nakomelingen ook vruchtbaar zijn! Komen er steeds meer bastaarden in de handel. Koop dus ras zuivere zilverbekjes om mee te gaan kweken.

  Als u een mooi koppel zilverbekjes heeft kunt u deze samen in de volière of kooi brengen. Ze zullen snel de volière of kooi gaan ontdekken. Als het broedseizoen eraan zit te komen kunt u halfopen en/of tralie nestkastjes ophangen om de vogels een nestelgelegenheid te bieden. Er worden door de zilverbekjes ook wel eens vrije nesten gebouwd in bijvoorbeeld een struik die in de volière geplant is

  Als nestmateriaal verstrekt u (gebleekte) kokosvezel, uitgeplozen sisaltouw en dierenhaar. De zilverbekjes bouwen hier zelf een zeer mooi bol nestje mee. Met het dierenhaar kunnen de zilverbekjes een mooi isoleren nestje bouwen waardoor de eitjes goed warm blijven. Vanwege hun vluchtige karakter kunnen door verstoringen in volière de uitkomsten tegenvallen terwijl de eitjes wel allemaal bevrucht blijken te zijn. In de broedkooi is dit probleem minder prominent.

  Als het nestje gebouwd is zal het popje 4 tot 6 eitjes leggen welke in 12 tot 14 dagen worden uitgebroed door beide geslachten. Als de jongen uitkomen worden zij ook door beide ouders opgevoed. Het is in deze periode belangrijk dat er voldoende eivoer beschikbaar is. Dit is nodig vanwege het hoge eiwitgehalte wat via de kropmelk aan de jongen zal worden gegeven.

  De jongen zijn na ongeveer 19 tot 21 dagen klaar om uit te vliegen. Zodra zij uitgevlogen zijn worden ze nog ongeveer 2-3 weken gevoerd door de ouders. U kunt ze nu eventueel ook uitvangen om de ouders rust te gunnen voor een 2e legsel. Na ongeveer 3 maanden zijn de jongen volledig op kleur en niet meer te onderscheiden van hun ouders.

  Overige informatie.

  Bij de zilverbekjes zijn al verschillende mutaties bekend zoals de bruine, donkerbuik, isabel en ino mutaties.

  Daarnaast is het belangrijk de zilverbekjes vanwege hun verwantschap niet samen te houden met loodbekjes. Ze kunnen namelijk vruchtbare bastaarden grootbrengen welke de gedomesticeerde soort onzuiver zal maken.

  Met dank aan https://voliere-info.nl

  Bezoek deze interessante site ook eens.


  De Neophemaparkiet

  De soorten van de familie Neophema behoren zonder twijfel tot de fraaiste en meest elegante Australische parkieten, die zonder al te veel problemen ook in een goed beplante gezelschapsvolière kan worden gehouden.

  Van alle Neophema-soorten is de Splendidparkiet Neophema splendida niet alleen de kleurrijkste maar ook de rustigste vertegenwoordiger. Zij leven in licht heuvelland in West Australië. Zij voeden zich daar met de zaden van de verschillende grassoorten en eucalyptusstruiken. Drinken doet deze soort maar heel weinig: hij heeft zelfs een uitgesproken hekel aan water. Ook vorst verdragen deze schitterende vogels slecht

  Splendidparkieten broeden in de natuur in gaten van takken en bomen op geringe hoogten en hebben veel kleinere nesten dan de overige neophema-soorten. Meestal is het legsel drie eieren, zelden 4 of meer.

  De broedtijd valt in hun geboorte land in september en oktober, in Neder- land beginnen ze vaak ook al hartje winter met hun nest.

  Het verdient dan ook dringende aanbeveling om deze vogels alleen in een vorstvrije ruimte te laten overwinteren om te voorkomen dat ze aan legnood of longontsteking ten onder gaan.

  Hoeveel de splendidparkieten niet meer zo extreem duur zijn als enkele tientallen jaren geleden, ze zijn nog altijd zeldzamer en dus kostbaarder dan bv hun nauwverwante soortgenoot de turquisine parkiet.
  Vooral de poppen van de Turquisine parkiet en de splendidparkiet lijken op elkaar, maar het turquise blauw aan kop- en vleugels is veel lichter van kleur.

  De wildkleurman heeft een blauwe kop, een blauwe nek, dat in donkerblauw overloopt bij de zwarte snavel, groene nek, borst en rug, gele buik en staart onderdek.

  Het meest kenmerkende bij de man is de rode plek op de borst, waarvan de grootte individueel sterk afwijkt.
  Andere neophema-soorten, die veel in de Nederlandse volières worden gehouden zijn:

  De turquisine parkiet                         Neophema pulchella
  De elegant parkiet                             Neophema elegans
  De blauwvleugelparkiet                     Neophema chrysostoma
  De oranjebuikparkiet                         Neophema chrysogaster.
  De rotsparkiet                                    Neophema petrophila, is veel zeldzamer in de West Europese volières.

  De bourkes parkiet, Neophema bourkii, is niet zo zeldzaam, maar wordt door diverse auteurs ingedeeld als Neopsephotus bourkii, omdat er nog geen bastaarden met de andere soorten bekend zijn.

  Kees Vogelaar.

  Aanzuren van water voor vogels.

   Het is al jaren een discussie onder liefhebbers van vogels en zelfs onder deskundigen, waaronder artsen maar het verlossende woord is er niet over gesproken: het aanzuren van water voor drinkwater van de vogels. De een zegt dat het een goede zaak is en de ander bestempelt het als volstrekt overbodig en nauwelijks zinvol.

  Wie een conclusie wil trekken, zal zelf gegevens moeten verzamelen teneinde tot een oordeel te komen. Dit artikel wil daaraan een bijdrage leveren.

  Feit is in elk geval dat vogels niet zonder water kunnen. Iedere dag fris drinkwater is een must al houdt lang niet iedere liefhebber zich daar aan. Toch is het een voorwaarde als het gaat om het welzijn van de vogels. En dan ligt de nadruk niet op fris drinkwater, maar vooral op gezond drinkwater. Natuurlijk is het prettiger om fris water te drinken dan water dat al meerdere dagen staat, maar de nadruk moet liggen op het gezondheidsaspect. Immers de kans dat water dat al enige dagen staat verontreinigd is, is groot. Zeker als de temperatuur hoger is. Dan vormt het vaak een bron van ziekten omdat ziektekiemen nu eenmaal beter gedijen in een vochtige wat warmere omgeving. Daarom is het risico ook groter in de zomer dan in de winter.

  Water raakt gemakkelijk verontreinigd en dat gebeurt op spontane wijze maar veelal ook door de vogels zelf.

  Een vogel pikt in een voerbak of – schaaltje en houdt wat eivoer aan de snavel over. Als hij dan drinkt komt dat weer in het water terecht en er is een begin gemaakt met verontreiniging. Achteloos gaan we vaak ook om met badwater. Maar al te vaak komt daarin ontlasting terecht.

  Als dat water dan bijna een dag staat voor het wordt weggehaald, zit het er dik aan dat vogels er van drinken met alle risico’s van dien. Het is dan ook beter om badwater te verwijderen zodra de vogels het gebruikt hebben. Wie het langer dan 30 minuten laat staan doet er goed aan badwater eveneens aan te zuren.

  Is aanzuren zinvol?

  Na het lezen van tal van artikelen is mijn conclusie: ja, het is zinvol. Het argument dat voor aanzuring pleit is helder: bacteriën en andere micro-organismen gedijen nu eenmaal slechter in een zuur milieu. Als je dus water aanzuurt, wordt de groei afgeremd en het zal duidelijk zijn dat zoiets beter is voor de vogels. Ze hebben minder snel last van ziekten en infecties met name darminfecties en infecties in de krop of slokdarm. Bijkomend voordeel is natuurlijk ook dat er minder antibiotica hoeft te worden gebruikt. In de natuur proberen vogels  aan die noodzaak tot “verzuring” ook zelf een bijdrage te leveren door bijv. het eten van zure bessen, maar ook drinken ze vaak uit plassen of meertjes waarin bladeren liggen. Ook dat laatste zorgt voor een zekere verzuring van het water.  Zo wordt op natuurlijke wijze een bijdrage geleverd. In de avicultuur krijgen vogels over het algemeen geen of veel minder van dat soort voedsel en dus is het verstandig om dat op andere wijze te regelen. Als je water aanzuurt en het komt dicht bij een waarde van 4 dan betekent dit dat de ecoli-bacterie (bekend van natte nesten!!) niet meer groeit en datzelfde geldt ook voor de salmonella. Daarmee is de vraag of aanzuren zinvol is wat mij betreft ondubbelzinnig beantwoord.

  Waterkwaliteit

  In Nederland beschikken we gelukkig over uitstekend drinkwater dat probleemloos gedronken kan worden. Nergens hoeft water eerst te worden gekookt zoals we dat kennen van sommige vakanties. Oppassen is dan vaak het parool om te voorkomen dat we allerlei darmproblemen krijgen. We beschikken dus over goed drinkwater maar er zit wel verschil in. Het water in Rotterdam verschilt van dat in Den Haag en dat heeft alles te maken met de hardheid ervan. Met de hardheid van water wordt de zgn. pH-waarde aangeduid, de zuurgraad van het water.  Water dat uit de kraan komt is op de ene plaats dus harder dan op de andere plaats. Wie dat wil nagaan moet maar eens kijken op de waterkaart van Nederland. (www.vitens.nl) Aan de hand van je postcode kom je precies te weten hoe hard jouw kraanwater is. Die kennis is wel belangrijk om te weten in welke mate je het drinkwater van je vogels wilt aanzuren. In Apeldoorn en omgeving kennen we over het algemeen zacht water (4-8) en gemiddeld water (8-12).

   Aanzuren wanneer en waarmee?

  Goed drinkwater voor vogels zou rond de 4-5 pH waarde moeten zitten. In de meeste gevallen is het dus zinvol om het water wat aan te zuren omdat water uit de kraan op 7 tot 8 ligt. Als je gemiddeld kraanwater aanzuurt kom je al snel op een waarde tussen 4 en 5. Op 1 liter water moet dan 10 ml. appelazijn worden toegevoegd.

  Maar let wel goed op. De sterkte van appelazijn is verschillend en er moet natuurlijk ook gekeken worden naar de ph-waarde van het kraanwater. Het is dus van belang dat er controle op de sterkte plaatsvindt. Dat kan op eenvoudige wijze gebeuren. Even langs de aquariumzaak of een goede dierenspeciaalzaak en vragen naar kleurenstrips. Zij geven de hardheid van water aan en daarmee weet je of je meer of minder moet toevoegen van de appelazijn. Wil je het heel nauwkeurig weten, maar echt nodig is dat niet, dan kun je het watermengsel dat je hebt gebrouwen elektronisch laten meten in de betere aquariumspeciaalzaak.

  Tot nu toe heb ik het steeds gehad over appelazijn als het ging om aanzuren van water. Ik vind het zelf de makkelijkste manier omdat appelazijn simpel is te verkrijgen bijv. bij natuurvoedingszaken. Let wel op dat een aangebroken fles koel bewaard moet worden (max. 6 weken) en dat je geen troebele appelazijn neemt maar heldere! Ook in heldere appelazijn vormt zich een laagje onderin de fles als het wat langer staat. Dat vormt echter geen probleem want het gaat dan om pectine en dat is ongevaarlijk. Let ook op de prijs want er zit nogal wat verschil in. Ik koop het zelf voor ongeveer 2,50 Euro voor een flesje van ¾ liter. Je kunt ook wat anders nemen bijv. citroenzuur dat over het algemeen veel sterker is en sommigen gebruiken zelfs zoutzuur. Met dat laatste is het wel oppassen geblazen. Maar waarom zou je het moeilijker maken dan het is. Appelazijn is een natuurlijk product,  goedkoop en eenvoudig in het gebruik. Verder zijn er ook andere middelen in de handel om water aan te zuren. Ze komen meer in de richting van “geneesmiddelen” en dan ook meteen een stuk duurder. Of ze beter of breder werken is maar de vraag.

  Tot slot nog een belangrijke tip: voeg naast appelazijn NOOIT een medicijn aan het drinkwater toe. Er kan dan een onbedoeld (stapel)effect optreden.

   

  Onno Bijlsma


  Als u uw contributie voor 2019 nog niet heeft overgemaakt, wilt u dat dan deze maand afhandelen.

  De contributie is per vooruitbetaling verschuldigd, dus wellicht ook het moment uw contributie voor 2019 over te maken.....

  U kunt het bedrag, € 30.00 overmaken op: NL62INGB0653134630.

   Het bestuur.


                     Allround werkzaamheden zoals:

  • Timmerwerk binnen / buiten

  • Metselwerk

  • Tegelwerk, badkamer, toilet, keuken

  • Vloeren leggen, plavuizen, laminaat

  • Vervangen van kozijnen, deuren

  • Plaatsen van dubbelglas

  • Plaatsen van dakkapellen, dakramen

  • Aanbouw en verbouw

  • Zolderverbouw en aftimmeringen

  • Uw verdere wensen.

  Bel gerust voor een afspraak of verdere informatie, 06-43257013

  Cor Balk, Timmer- en klussenbedrijf. Motetstraat 1  7323 LD Apeldoorn

  k.v.k. nr.  08160707 - btw nr. 0561.85.534.B01  -  Rabobank nr. NL87 RABO 01333 42 352