CONTACTBLAD

vogelvereniging Partropika

April 2021

Bestuurssamenstelling :

Erevoorzitter                         G.J. Dalhuizen

Voorzitter                              Rein Grefhorst  (Telefoon: 055– 5414227)

Secretaresse                         Patricia Kluin 

                                              Fluitersweg 26

                                             7345 BK  Apeldoorn                                      Penningmeester                    John Huigen (Telefoon: 055 -  5414807)

Redactie clubblad en            Kees van Maanen

2e voorzitter                       Telefoon: 055 – 3665628

Lid /Algemeen Adjunct        Cor Balk                                                     

 

CONTRIBUTIE bedraagt € 32,00 per jaar. Moet per vooruitbetaling betaald worden.

INSCHRIJFGELD bedraagt € 4,00 en moet gelijk met de eerste contributie betaald worden.

Huisgenoot leden € 15,00 per jaar.

U kunt het bedrag overschrijven op:

Bankrekening   NL62  INGB 0653 134 630   t.n.v penningmeester “Partropika”,  of contant betalen tijdens de clubavonden, of op de vogelmarkten.

RINGENCOMMISSARIS.

Voor alle aangelegenheden betreffende ringen, kunt U contact opnemen met:

Johan de Hoop 

Twijndersdonk 103 

7326 BN  Apeldoorn

Telefoon: 055 – 5413294
Betalen van ringen door overmaken op rek. 

NL66SNSB 0948 928 921 t.n.v. J. de Hoop

Materialen  :

Ab van Lohuizen tel: 5216748. 

 

BEGELEIDINGSCOMMISSIE.

Zij heeft tot doel, daar waar er problemen zijn, of vragen over vogels, samen met u oplossingen te zoeken. 

PARKIETEN                            Teun den Houdijker Telefoon: 055  – 5221472

EXOTEN/DUIVEN etc.       Johan de Hoop Telefoon: 055 – 413294

KANARIES                               Rein Grefhorst Telefoon: 055 – 5414227

 

DAMESGROEP.

“Partropika” heeft een zeer actieve damesgroep, die o.a., de verloting op onze jaarlijkse tentoonstelling organiseert. De bijeenkomsten worden gehouden bij:

Diny Grefhorst  Warenargaarde 814 7329 GS Apeldoorn Telefoon: 055 – 5414227

VERGADERINGEN. (niet in juli en augustus)

Worden iedere derde maandag van de maand (aanvang 20.00 uur) gehouden in:

Wijkcentrum “De Groene Hoven" Koninginnelaan 280  7316 LD  Apeldoorn

VOGELMARKTEN.

Iedere eerste zaterdag van de maand van 9.30 tot 12.30 uur. Deze markten gaan voorlopig i.v.m. de corvid-19 maatregelen niet door.

ZAADVERKOOP.

Bestellingen (055) 5221306 en op de vergaderavonden van 19.00-20.00 uur en in de pauze.    _____________________________________________________
Vogelvoer bestellen Rik bellen!

Telefoon: 5221306

 

Iedere dinsdagavond kunt U voer halen in onze berging.

Geopend van 18.30-19.30 uur.

Ook tijdens de vogelmarkten of in de pauze op de contactavond 

___________________________________


Worden jullie ook zo moe van alles wat niet kan en niet mag.

Wij snappen al de maatregelen maar missen het contact met onze leden.

Hopelijk kunnen wij in juni ergens een bijeenkomst organiseren.

De zaal hebben wij ervoor, maar of het mogelijk is moeten wij afwachten.

Ringen formulier vindt u op deze website onder de kop Ringen of via deze link:

Bestelformulier gewone ringen

Bestelformulier beschermde vogels

Kijk naar de datums voor de levering.

De organisatie NBVV heeft slechts 4 bestelmomenten.


Bruinborst rietvinkDe bruinborst rietvink (Lonchura castaneothorax) is een Australische prachtvink die in totaal 6 ondersoorten kent, deze leven verspreid over het Noordelijke en westelijk deel van Australië. Een opmerlijke Australische prachtvink met een haast europees uiterlijk.
Bruinborst rietvinken in het wild
De bruinborst rietvink kent 6 ondersoorten:
• Lonchura castaneothorax uropygialis: Deze leeft hoofdzakelijk in het noordwestelijke deel van Nieuw-Guinea.
• Lonchura castaneothorax boschmai: Deze leeft hoofdzakelijk in westelijk Nieuw-Guinea.
• Lonchura castaneothorax sharpii: Deze leeft hoofdzakelijk in het noordelijk en oostelijk deel van Nieuw Guinea.
• Lonchura castaneothorax ramsayi: Deze leeft hoofdzakelijk in zuidoostelijk Nieuw-Guinea en de D’Entrecasteaux-eilanden.
• Lonchura castaneothorax castaneothorax: Deze leeft in het noorden en oosten van Australië.
De bruinborst rietvink kenmerkt zich door zijn bruine en iets grijs gekleurde kop en nek. Het bovenste deel van de keel en de kin zijn bruinzwart gekleurd. De borst is kastanjebruin met aansluitend op de buik een duidelijke zwarte streept. De buik is hoofdzakelijk wit tot crème kleurig. De vleugels zijn ook bruin van kleur met enkele donkere streepjes. De staart is in tegenstelling tot de vleugels een meer geelbruine kleur. De totale lengte van de vogels is ongeveer 11 centimeter.
Bruinborst rietvinken leven in het wild in kolonies, ze leven hoofdzakelijk in moeras achtige omgevingen, daarbij worden meren en rivier oevers ook gebruikt als leefgebied. Ze leven hoofdzakelijk in het riet en hoge gras.

Geslachtsonderscheid (foto boven)
Links man, rechts het popje.
Het geslachtsonderscheid bij de bruinvorst rietvink is soms lastig. Het makkelijkste is de zang, de man laat soms zijn zang van afwisselende hoge en lage tonen horen, het vrouwtje (de pop) doet dit niet. Daarnaast wordt verondersteld dat de het mannetje een kruin heeft die wat lichter van kleur is, dit is het beste zichtbaar als 2 vogels met de koppen naast elkaar gehouden worden. De zwarte borstband is bij het mannetje vaak ook wat breder dan bij het vrouwtje. Ook de kleur van de bevedering op de buik is bij het mannetje wat witter dan het popje. Bij het popje kan dit zelfs tot geelachtig kleuren.
Bruinborst rietvinken in de volière
Bruinborst rietvinken lenen zich uitstekend om in de volière gehouden te worden. Het zijn lieve rustige vogels die andere (pracht)vinken met rust laten. Ook kunnen zij goed tussen rustige parkieten gehouden worden. Het is belangrijk dat de vogels altijd de beschikking hebben over een vorst en tochtvrij nachtverblijf. Hier kunnen zij schuilen tegen de elementen. De vogels kunnen goed tegen het Nederlandse klimaat, ze kunnen ’s winters gewoon buiten blijven, maar een nachtverblijf is noodzakelijk.
Voeding voor de bruinborst rietvink
Als basis voor de voeding kiest u een goede mengeling voor tropische vogels of volière vogels. Dit wordt aangevuld met een goed eivoer/krachtvoer. Het verstrekken van kiemzaden wordt ook erg gewaardeerd. De bruinborst rietvink heeft een behoefte naar dierlijke eiwitten, om in deze behoefte te voldoen kunt u het eivoer bijvoorbeeld mengen met universeelvoer. In de verhouding 50%/50%. In de periode dat de vogels gaan broeden en jongen krijgen is dit extra belangrijk gezien de jongen deze eiwitten ook nodig hebben om op te groeien. Naast eivoer en universeelvoer kunt u ook enkele pinkys, (geknipte) meelwormen, miereneitjes fruitvliegjes of buffalowormpjes verstrekken. Dit is levend te verkrijgen, maar bijvoorbeeld ook gewoon uit de diepvries (schoner). Er wordt verondersteld dat de insecten uit de diepvries minder voedingsstoffen bevatten, maar dit is nooit bewezen. Verstek niet teveel van dit voedsel. Een lepeltje in de ochtend en avond is voldoende voor een stel vogels. Bij een teveel aan dierlijke eiwitten kan de broeddrift bij de bruinborst rietvink erg hoog worden, ze kunnen dan hun jongen in de steek laten om een volgend nest te beginnen.
Naast dit voedsel kunt u de vogels ook enkele stukjes groenvoer geven, een stukje fruit of wat onkruiden. Vers bad en drinkwater, en de nodige mineralen in de vorm van grit, sepia en maagkiezel mogen nooit ontbreken.

Het kweken van bruinborst rietvinken
Bij de kweek met bruinborst rietvinken heeft u de keuze uit veel mogelijkheden. Om goede resultaten te verkrijgen en om te kweken voor de tentoonstellingen kunt u ervoor kiezen om te kweken in zogenaamde kweekkooien. Hier worden de vogels per stel gehouden zodat u zelf kunt beslissen welke man met welke pop een nest grootbrengt. Maar het kweken in de volière gaat ook goed.

De vogels bouwen hun nestjes graag in een halfopen of tralienestkastje. Nesten in struiken komen ook voor. Als nestmateriaal gebruikt de bruinborst rietvink graag kokosvezel, hooi, stukjes mos en grashalmen. Dierenhaar, veertjes en dergelijke worden ook gewaardeerd om het nest mee af te maken. Na het bouwen van het nest zal het popje snel overgaan tot het leggen van de eitjes. Dagelijks wordt er 1 eitje gelegd. Vaak is een nest compleet met 4 tot 6 eitjes. De pop en man zullen beiden de eitjes uitbroeden, na ongeveer 13 dagen komen de jongen uit. De jongen worden door beide ouders gevoed. Als de jongen circa 1 week oud zijn kunt u ze ringen met ringmaat 2.5mm. Op een leeftijd van 3 weken zullen zij uitvliegen.

Met dank aan https://voliere-info.nl

9 MEI 2015 DOOR ADRIAAN
Kringwedstrijd.


Heb contact gehad met een aantal verenigingen en het lijkt erop dat de kringwedstrijd gaat vervallen.

Waarom:
Dit jaar zou Ruurlo de wedstrijd moeten organiseren, maar die doen dat niet. Ze houden op te bestaan.
Vorden houdt per 1 januari op te bestaan, heffen de vereniging op.
Eibergen houdt op te bestaan, heffen de vereniging op.
Leden sluiten zich aan bij Neede.


Als u uw contributie voor 2021 nog niet heeft overgemaakt, wilt u dat dan deze maand afhandelen.

De contributie is per vooruitbetaling verschuldigd, dus wellicht ook het moment uw contributie voor 2020 over te maken.....

U kunt het bedrag, € 32.00 overmaken op: NL62INGB0653134630.

 Het bestuur.