CONTACTBLAD

vogelvereniging Partropika

 maart 2022

Bestuurssamenstelling :

Erevoorzitter                      G.J. Dalhuizen

Voorzitter                           Rein Grefhorst  (Telefoon: 055–                                                                           5414227)

Secretaresse                       Patricia Kluin 

                                            Fluitersweg 26

                                            7345 BK  Apeldoorn                      Penningmeester                    Vacature

Redactie clubblad en            Kees van Maanen

2e voorz./penningm.a.i.        Telefoon: 055 – 3665628

Lid /Algemeen Adjunct        Gert Weenink (Telefoon 055 -
                                            3667848                                                   

CONTRIBUTIE bedraagt € 32,00 per jaar. Moet per vooruitbetaling betaald worden.

INSCHRIJFGELD bedraagt € 4,00 en moet gelijk met de eerste contributie betaald worden.

Huisgenoot leden € 15,00 per jaar.

U kunt het bedrag overschrijven op:

Bankrekening   NL62  INGB 0653 134 630   t.n.v penningmeester “Partropika”,  of contant betalen tijdens de clubavonden, of op de vogelmarkten.

RINGENCOMMISSARIS.

Voor alle aangelegenheden betreffende ringen, kunt U (n.o.z) contact opnemen met:

Johan de Hoop 

Telefoon: 06 - 493 04 197
Betalen van ringen door overmaken op rek. 

NL66SNSB 0948 928 921 t.n.v. J. de Hoop

Materialen  :  Vacant

 

BEGELEIDINGSCOMMISSIE.

Zij heeft tot doel, daar waar er problemen zijn, of vragen over vogels, samen met u oplossingen te zoeken. 

PARKIETEN                            Teun den Houdijker Telefoon: 055  – 5221472

EXOTEN/DUIVEN etc.       Johan de Hoop Telefoon: 06 – 493 04 197

KANARIES                               Rein Grefhorst Telefoon: 055 – 5414227

 

DAMESGROEP.

“Partropika” heeft een zeer actieve damesgroep, die o.a., de verloting op onze jaarlijkse tentoonstelling organiseert. De bijeenkomsten worden gehouden bij:

Diny Grefhorst  Warenargaarde 814 7329 GS Apeldoorn Telefoon: 055 – 5414227

VERGADERINGEN. (niet in juli en augustus)

Worden iedere derde maandag van de maand (aanvang 20.00 uur) gehouden in:

Wijkcentrum “De Groene Hoven" Koninginnelaan 280  7316 LD  Apeldoorn

VOGELMARKTEN.

Iedere eerste zaterdag van de maand van 9.30 tot 12.30 uur. 


            Vogelvoer bestellen Rik bellen!

Telefoon: 5221306

Iedere dinsdagavond kunt U voer halen in onze berging.

Geopend van 18.30-19.30 uur.

Ook tijdens de vogelmarkten of in de pauze op de contactavond 


 

Ringenbestelling 2022

Beste Partropika leden,

U kunt nu ringen bestellen voor de vierde ronde. Bestellen hiervoor is mogelijk tot 20 maart 2022 en deze ringen worden uitgeleverd na 20 mei 2022. Als u een spoedbestelling moet plaatsen kost dit wel €1,00 per ring meer.

Wilt u de ringen bestellen middels het formulier op de website : https://form.jotformeu.com/50293962072355  of

https://form.jotformeu.com/50294186156357   voor beschermde vogels.

Niet vergeten als u het ingevuld hebt op de knop verzenden te klikken.  U krijgt dan een melding in beeld dat het formulier verzonden is en u z.s.m. een mail met betaalgegevens zult ontvangen.

Graag wil ik u er nogmaals op wijzen dat deze vierde ronde de laatste keer is dat ik voor u de ringen bestel. Vanaf de eerste bestelling voor het kweekjaar 2023 kunt u zelf de ringen bestellen en betalen. Ze zullen dan ook ongeveer een maand na de bestelling bij u zelf in de brievenbus vallen.  Vanzelfsprekend zullen we onze iets minder computervaardige leden blijven helpen. 

Hartelijke groet en een succesvol kweekseizoen toegewenst.
Johan

VANAF 15 FEBRUARI VERVALT MIJN VASTE TELEFOONNUMMER EN BEN IK ALLEEN NOG TE BEREIKEN ONDER NUMMER 06-493 04 197


De agaat van donker naar licht.

 

Of mag ik zeggen wat ik ergens in een bericht van Kevin Clijmans tegenkwam (Agaat van Groen naar Geel).

Een groot aantal jaren geleden hebben de toen nog beide organisaties afgesproken dat de COM standaard gevolgd zou gaan worden.

Dit om eenheid te verkrijgen en niet aan te lopen tegen grote verschillen bij wedstrijden in Nederland en daarbuiten.

Heel voorzichtig is dit in gang gezet en de tijd is nu rijp om hierin stappen te gaan zetten.

Wetende dat er liefhebbers zijn die er anders over denken.

 

Het is begonnen met de aanpassingen van ze standaardeisen van de zwart- en bruinreeks.

Deze vogels moeten maximaal melanine laten zien, melanine bestreping lang en ononderbroken, waar de lipochroomkleur (grondkleur) nog zichtbaar is tussen de bestreping.

Als wij nu naar ongeveer 20 jaar terugkijken naar deze groep is die ontwikkeling heel snel gegaan, wij zien in deze reeksen veel vogels die de standaardeisen goed, tot zeer goed benaderen.

Ook toen was er veel weerstand. Heel af en toe hoor je hier nog iets over.

 

Nu terug naar de agaten, de vogels met de eerste reductiefactor.

Deze factor werkt voornamelijk op de phaeomelanine, dus een reductie van deze melanine.

Dit kunnen wij terugzien in de genetische gegevens: z+ rb

 

Hier zien wij dat dat de reductiefactor voornamelijk invloed heeft op phaeomelanine (rb) ongemuteerd rb+.

Dit betekend dat de phaeomelanine maximaal gereduceerd moet zijn en de Eumelanine zwart moet blijven.

Wel moet de Eumelanine, smal, en goed onderbroken moet zijn, maar wel zwart.

Geen zichtbaar bruin.

 

Een mooie klus voor de echte doorzetters en die kennen wij veel in onze hobby.

Tijdens de laatste show van de VVNK hebben wij deze vogels al kunnen bewonderen.

Net als bij de vogels uit de zwart- en bruinreeks zal ook aan de agaat nog een aantal jaren geschaafd moeten worden, maar men is al aardig op weg.

 

De standaardeisen zoals omschreven en vastgesteld in 2020.

(Overigens in de oude standaard stond hij ook al goed omschreven).

 

De Agaat is een Zwarte met gereduceerde melanine. De poten, nagels en snavel zijn zeer licht gemelaniseerd en éénkleurig. De rug, flanken en de kop vertonen zwarte streepjes, fijn, kort en talrijk die afsteken tegen een ondergrond die verstoken is van bruin en het lipochroom laat verschijnen (uitgezonderd bij de mozaïeken die tussen de bestreping een lichtgrijze kleur vertonen).

De grote bevedering, vleugel- en staartpennen, hebben een lichte parelgrijze omzoming, teken van een duidelijke verdunning. Specifieke koptekening: boven de snavel is de melanine licht verdund en in het gebied van de wenkbrauwen laat de melanine, verminderd als gevolg van de reductie, de lipochroomkleur verschijnen. Baardstrepen, goed afgetekend, contrasteren met de licht gekleurde zone van de wang.

De grondkleur bevat verdunde melanine zonder zichtbare phaeomelanine.

 

Bestreping:

Bij Intensief is de bestreping kort, fijn en onderbroken.

Bij Schimmel is de bestreping iets breder en onderbroken.

Bij Mozaïek is de bestreping iets breder dan bij de schimmels en onderbroken

Uiteraard betekend dat de Agaat rood intensief en schimmel een rode omzoming zal laten zien in de pennen, echter zonder bruin.

Deze kleurslag moet al in het nest van rode kleurstof worden voorzien waardoor er rood aan de randen van de vaanzijde van de veer zichtbaar wordt.

 

Bij veel van de agaat wit en mozaïek (geel en rood) zal de baardtekening zich ook onder de snavel bevinden, waardoor er een kransje van melanine ontstaat.

Dit is toegestaan, maar daar er vogels van gelijke kwaliteit zijn zal de vogel met baardtekening zoals genoemd in de standaardeisen de voorrang krijgen.       

Verslag Technisch congres OMJ d.d. 3 december 2021 Istanbul Turkije

In de meeting waren diverse vertegenwoordigers fysiek aanwezig en daarbij een aantal vertegenwoordigers en OMJ leden die meeluisterden via  Zoom connectie.

Theo Minten van NLD was aanwezig via Zoom, met hem overlegd over de te nemen beslissingen, waarbij hij aangaf welke beslissing genomen diende te worden. Twee voorstellen lagen voor die ons bekend waren. Tijdens de meeting bleken er nog 3 voorstellen te zijn die niet waren gecommuniceerd met NLD. Tevens werd geprobeerd door een aantal landen een aantal voorstellen bij te voegen, hetgeen werd geweigerd.

Voorstel 1 betreft het wijzigen van het keurbriefje van de Fife Fancy.

Punten toekenning te wijzigen:

Grootte (max. 11 cm) 20 punten
Kop, Hals/nek, Snavel 15 punten
Vorm 10 punten
Vleugels 10 punten
Bevedering 10 punten
Houding 10 punten
Kleur 10 punten
Poten, Dijen 5 punten
Staart 5 punten
Conditie 5 punten
Totaal 100 punten

Voorstel unaniem aangenomen

Voorstel 2 betreft aanpassing van keurbriefje Lancashire:

Kuif, Kop 25 punten
Grootte (21 cm) 25 punten
Houding, Vorm 20 punten
Bevedering, poten 15 punten
Hals/nek 10 punten
Conditie 5 punten
Totaal 100 punten

Voorstel unaniem aangenomen

Italië geeft aan dat lipochroom vogels vaak zwart vanuit kuif hebben die in nek hangen. Deze worden nu gedeclasseerd. Dit is niet juist.
Voorstel van Italië is om deze vogels als het zwart het gevolg is van lange kuifveren deze niet te declasseren, maar lipochroom te laten. Er moesten diverse vogels gedeclasseerd worden in Istanbul.

Aangezien dit geen voorstel is wordt dit meegenomen ter beoordeling naar Picenza.

Voorstel suggestie unaniem aangenomen

 

5. Voorstel Raza Espagnol ook toe te laten met rood. Deze vogel in rood is al ouder dan de COM is.

 

Voorstel 3 betreft aanpassing van keurbriefje Gloster:
Kuif, Kop 20 punten
Vorm, Hals/nek, Vleugels 20 punten
Grootte (zo klein mogelijk max 11 cm) 20 punten
Bevedering 20 punten
Houding 5 punten
Staart 5 punten
Poten 5 punten
Conditie 5 punten
Totaal 100 punten

 

Voorstel 4 betreft de wijziging van de keurbrief Belgische Bult:
Houding 40 punten
Vorm 25 punten
Kop, Hals/nek, Snavel 15 punten
Conditie, Bevedering en staart 10 punten
Grootte (17-18 cm) 5 punten
Poten, Dijen 5 punten
Totaal 100 punten

Stem van NLD was tegen voorstel Frankrijk. Voor suggestie Spanje.

 

Als u uw contributie voor 2021 nog niet heeft overgemaakt, wilt u dat dan deze maand afhandelen.

De contributie is per vooruitbetaling verschuldigd, dus wellicht ook het moment uw contributie voor 2020 over te maken.....

U kunt het bedrag, € 32.00 overmaken op: NL62 INGB 0653 134 630.

 Het bestuur.