CONTACTBLAD

vogelvereniging Partropika

Februari 2018

 

Bestuurssamenstelling :

Erevoorzitter                                                        G.J. Dalhuizen

 

Voorzitter                                                             Rein Grefhorst  (Telefoon: 055 – 5414227)

 

Secretaris                                                             Cor Balk

                                                                               Motetstraat 1

                                                                               7323 LD  Apeldoorn

                                                                               Telefoon: 055 – 5222549 / 06 43257013

 

Penningmeester                                                      John Huigen (Telefoon: 055 - 5414807)

 

Redactie clubblad                                                   Kees van Maanen

Alg. Adjunct                                                           Telefoon: 055 – 3665628

 

Horeca                                                                   Piet Bouws  (Telefoon: 055 – 5427860)

 

CONTRIBUTIE bedraagt € 30,00 per jaar. Moet per vooruitbetaling betaald worden.

INSCHRIJFGELD bedraagt € 4,00 en moet gelijk met de eerste contributie betaald worden.

Huisgenoot leden € 15,00 per jaar.

U kunt het bedrag overschrijven op: Bankrekening   NL62INGB0653134630 t.n.v penningmeester “Partropika”,  of contant betalen tijdens de clubavonden, of op de vogelmarkten.

 

RINGENCOMMISSARIS.

Voor alle aangelegenheden betreffende ringen, kunt U contact opnemen met;

Johan de Hoop  Twijndersdonk 103  7326 BN  Apeldoorn Telefoon: 055 – 5413294

 

Materialen  Ab van Lohuizen tel: 5216748.

 

BEGELEIDINGSCOMMISSIE.

Zij heeft tot doel, daar waar er problemen zijn, of vragen over vogels, samen met u oplossingen te zoeken.

 

PARKIETEN                                                    Teun den Houdijker Telefoon: 055 – 5221472

 

EXOTEN/DUIVEN etc.                                    Johan de Hoop Telefoon: 055 – 5413294

 

KLEUR en POSTUURKANARIES                  Rein Grefhorst Telefoon: 055 – 5414227

 

DAMESGROEP.

“Partropika” heeft een zeer actieve damesgroep, die o.a., de verloting op onze jaarlijkse tentoonstelling organiseert. De bijeenkomsten worden gehouden bij:

Diny Grefhorst  Warenargaarde 814 7329 GS Apeldoorn Telefoon: 055 – 5414227

VERGADERINGEN. (niet in juli en augustus)

Worden iedere derde maandag van de maand (aanvang 20.00 uur) gehouden in:

Wijkcentrum “De Groene Hoven" Koninginnelaan 280  7316 LD  Apeldoorn

VOGELMARKTEN.

Iedere eerste zaterdag van de maand van 9.30 tot 12.30 uur.

 

ZAADVERKOOP.

Bestellingen (055) 5221306 en op de vergaderavonden van 19.00-20.00 uur en in de pauze.

 _______________________________________________________________________________ 

Vogelvoer bestellen Rik bellen!

Telefoon: 5221306

 

Iedere dinsdagavond kunt U voer halen in onze berging.

Geopend van 18.30-19.30 uur.

Ook tijdens de vogelmarkten of in de pauze op de contactavond 

________________________________________________________________________________

De Gloster,

De Gloster is de meest gehouden postuurkanarie in Nederland.
In zijn geboorteland Engeland moet de Gloster nog genoegen nemen
met een tweede plaats in aantallen op de tentoonstellingen, daar is de
Border altijd nog de meest gehouden vogel.Dat dit ras bij ons zo populair is
dankt hij aan het feit dat het geen moeilijke vogel is om mee te kweken.maar
dat is een kant van de medaille. De andere geld dan voor de wedstrijden;
in dat opzicht is de Gloster heus nog niet zo makkelijk. In de eerste plaats is het beslist niet zo eenvoudig Glosters te kweken die volledig beantwoorden aan de standaardbeschrijving en ten tweede is de concurrentie op de wedstrijden ook erg groot. Juist door die grote inzendingen van Glosters op tentoonstellingen is de kans om met deze vogels prijzen te behalen maar klein. Toch is het zo dat deze kleine beatle ( zoals hij ook wel genoemd werd) door bijna elke postuurliefhebber wel gekweekt word of werd.
Op de tentoonstellingen ziet men in de klasse van de postuurkanaries vaak dat meer dan de helft Glosters zijn. Toch is de Gloster nog maar een jong ras onder de postuurkanaries.
De Gloster vond zijn oorsprong in Cheltenham in het Engelse graafschap Gloucester. daar had een Engelse dame een aantal vogels met elkaar gekruist, waarschijnlijk zonder nu zelf precies te weten welke soorten. Bij de eerste kruisingen zijn een kleine harzer en een kleine Border betrokken geweest. De jongen hieruit werden gepaard aan een kleine gekuifde Norwich, en het resultaat kennen we dan als de Gloster. De vrouw die deze miniatuur cresten kweekte toonde haar vogels voor het eerst op de nationale show van
Engeland in Crystal Palace in 1925.
De keurmeester die de kuifkanaries moest keuren was zo onder de indruk van deze miniatuur Cresten dat hij onmiddellijk zijn medejuryleden wist te winnen voor voor deze vogels. Ze werden dan ook beoordeeld met een eerste en een tweede plaats. En met deze gebeurtenis was de geboorte van de Gloster een feit.

De Gloster is een kleine gedrongen vogel, die in twee vormen voorkomt, de kuif- en de gladkopvorm. De kuifvorm noemen we de Gloster Corona, dit corona duidt op de vorm van de kuif, die er inderdaad uit moet zien als een kroon. De kweekpartner voor de corona is de consort, de gladkop.
De kop van de corona is een verzameling van veertjes, die samen een bloem vormen. Deze veertjes groeien van een klein middelpunt die goed centraal op het hoofd moet liggen. De kuifveren moeten zo lang mogelijk zijn. Dit klinkt misschien wat vreemd, omdat de kuif bij een Gloster niet over de ogen of snavel mag hangen. Maar als de kuifveren lang zijn betekent dit dat de kuif mooi en gewelfd is. Juist door die hoge gewelfde kuif ontstaat de gewenste kroonvorm. Helaas ziet men ook nog vaak de kleine platte kuiven, dikwijls is een te harde bevedering de mede oorzaak van een slecht kuifvorm. Vooral aan de achterzijde kan een kuif slecht aansluiten met de lichaamsbevedering als de kuif te plat is. Daarom zien we de laatste jaren ook steeds meer bruinfactorige Glosters verschijnen. Die bruine kleur geeft de bevedering een zachte zijdeachtige structuur. Helaas wordt meestal het hele uiterlijk van een bruine Gloster wat makkelijk wat te smal, zodat men altijd zorgvuldig de voor- en nadelen van het inkweken van de bruinfactor moet afwegen.

Terug naar de beschrijving van de ideale Gloster. Waar de Corona getooid moet zijn met een mooie kuif, wordt voor de Gloster Consort een vogel verwacht met een goede brede kop. Omdat bij de Corona een hoge gewelfde kuif op prijs gesteld wordt, moet de kweekpartner natuurlijk ook een kop hebben die de basis kan zijn voor een dergelijke kuif. een brede, goed afgeronde kop met een hoog voorhoofd is ideaal. Het lichaam van de Gloster is vrij kort en breed. Dat begint reeds bij de hals, die kort en dik is; die korte
overgang van kop naar lichaam is belangrijk om de gedrongen lichaamsvorm te verkrijgen. De rug van de Gloster is breed en licht gewelfd. De borst is breed en goed afgerond, de zachte rondingen moeten zich uitstrekken over de flanken tot de onderbuik. De borst moet wel afgerond zijn, maar mag niet te zwaar of hoekig zijn. het komt nogal eens voor dat een Gloster te
vet is, waardoor de vogel wel breed lijkt maar ook te hoekig.
Niet alleen het lichaam van de Gloster moet kort zijn, maar de rest van zijn lichaam ook. Zo zal hij korte snavel, poten en staart moeten hebben. Het dijbeen mag bijna niet zichtbaar zijn. Het is erg belangrijk hier op te letten bij het samenstellen van de kweekparen.
De lengte die voor de Gloster voorgeschreven staat is 11,5 cm. Maar slecht zelden vinden we een vogel met die afmetingen. Vaker zal men een kampioen zien van 13 cm. Maar toch zal altijd de kleinste vogel een grotere kans hebben te winnen, mits hij ook
inderdaad de rest van punten voor de ideale Gloster laat zien.

Het is bij de Gloster ook belangrijk de jongen niet te beschadigen. Vooral het uittrekken van staartpennen is erg nadelig voor het mooie uiterlijk van de jongen Gloster. een nieuwe staartpen bij een jongen vogel is altijd is langer, soms wel een halve centimeter.

Dit is natuurlijk funest voor de korte vorm van de Gloster. het is dan ook raadzaam de meest belovende jonge Glosters tijdig af te zonderen, opdat ze onbeschadigd op de wedstrijden kunnen komen.

Met dank aan: http://www.eckev.nl

________________________________________________________

Spectaculaire sperwerprooienEen sperwer is eigenlijk maar een klein roofvogeltje. Meestal jagen ze dan ook
op tuinvogels van formaat mees of mus.
Soms pakken ze echter een meer spectaculaire prooi. Fraai te zien op deze foto’s die vogelliefhebbers opstuurden naar Vogelbescherming. Waarschuwing: niet voor tere zielen!
Doet u uw stinkende best voor de vogels in uw tuin? Op zekere dag zal dan een sperwer zijn kans schoon zien en een van úw tuinvogels verschalken. Hmm. Veel mensen die een foto van zo’n gebeurtenis opsturen hebben er gemengde gevoelens over. Aan de ene kant is het wat cru, hoewel roofvogels ook moeten eten. Aan de andere kant gaat het er soms sensationeel aan toe; echt wilde natuur in de achtertuin!
Klein mannetje
Dat een sperwer niet erg groot is, wordt duidelijk op deze foto van een vrouwtje sperwer en een ekster samen op een afgezaagde tak.
Mannetje sperwer is nog wat kleiner dan het vrouwtje, zo rond de 30 cm., die houdt het vaak bij kleine prooien zoals mussen en mezen. Niet voor niks dat jonge sperwers uit het ei kruipen juist als de mezen uitvliegen! Dit mannetje heeft echter wat groters geslagen, een spreeuw.

 

Pontificaal plukken
Vrouwtje sperwer wordt 35 tot 40 cm. groot en kan dan ook forsere prooien aan. Regelmatig zit ze pontificaal op een gazon of binnenplaatsje een turkse tortel te plukken. Ze eet het vlees van de borst, maar ook de organen. De vleugels laat ze vrijwel ongemoeid en ook verplaatst ze haar prooi niet. Op die manier kunt u achteraf redelijk inschatten of een sperwer die bende heeft gemaakt.

Met dank aan Vogelbescherming Nederland

 

________________________________________________________

Als u uw contributie voor 2018 nog niet heeft overgemaakt, wilt u dat dan deze maand afhandelen.

U kunt het bedrag, € 30.00 overmaken op: NL62INGB0653134630.

 Het bestuur.

________________________________________________________________________________

Feestavond, noteer alvast de datum 17 maart.

Het bestuur.

                   Allround werkzaamheden zoals:

  • Timmerwerk binnen / buiten

  • Metselwerk

  • Tegelwerk, badkamer, toilet, keuken

  • Vloeren leggen, plavuizen, laminaat

  • Vervangen van kozijnen, deuren

  • Plaatsen van dubbelglas

  • Plaatsen van dakkapellen, dakramen

  • Aanbouw en verbouw

  • Zolderverbouw en aftimmeringen

  • Uw verdere wensen.

Bel gerust voor een afspraak of verdere informatie, 06-43257013

Cor Balk, Timmer- en klussenbedrijf. Motetstraat 1  7323 LD Apeldoorn

k.v.k. nr.  08160707 - btw nr. 0561.85.534.B01  -  Rabobank nr. NL87 RABO 01333 42 352