CONTACTBLAD

vogelvereniging Partropika

Maart  2018

 

Bestuurssamenstelling :

Erevoorzitter                                                        G.J. Dalhuizen

 

Voorzitter                                                             Rein Grefhorst  (Telefoon: 055 – 5414227)

 

Secretaris                                                             Cor Balk

                                                                               Motetstraat 1

                                                                               7323 LD  Apeldoorn

                                                                               Telefoon: 055 – 5222549 / 06 43257013

 

Penningmeester                                                      John Huigen (Telefoon: 055 - 5414807)

 

Redactie clubblad                                                   Kees van Maanen

Alg. Adjunct                                                           Telefoon: 055 – 3665628

 

Horeca                                                                   Piet Bouws  (Telefoon: 055 – 5427860)

 

CONTRIBUTIE bedraagt € 30,00 per jaar. Moet per vooruitbetaling betaald worden.

INSCHRIJFGELD bedraagt € 4,00 en moet gelijk met de eerste contributie betaald worden.

Huisgenoot leden € 15,00 per jaar.

U kunt het bedrag overschrijven op: Bankrekening   NL62INGB0653134630 t.n.v penningmeester “Partropika”,  of contant betalen tijdens de clubavonden, of op de vogelmarkten.

 

RINGENCOMMISSARIS.

Voor alle aangelegenheden betreffende ringen, kunt U contact opnemen met;

Johan de Hoop  Twijndersdonk 103  7326 BN  Apeldoorn Telefoon: 055 – 5413294

 

Materialen  Ab van Lohuizen tel: 5216748.

 

BEGELEIDINGSCOMMISSIE.

Zij heeft tot doel, daar waar er problemen zijn, of vragen over vogels, samen met u oplossingen te zoeken.

 

PARKIETEN                                                    Teun den Houdijker Telefoon: 055 – 5221472

 

EXOTEN/DUIVEN etc.                                    Johan de Hoop Telefoon: 055 – 5413294

 

KLEUR en POSTUURKANARIES                  Rein Grefhorst Telefoon: 055 – 5414227

 

DAMESGROEP.

“Partropika” heeft een zeer actieve damesgroep, die o.a., de verloting op onze jaarlijkse tentoonstelling organiseert. De bijeenkomsten worden gehouden bij:

Diny Grefhorst  Warenargaarde 814 7329 GS Apeldoorn Telefoon: 055 – 5414227

VERGADERINGEN. (niet in juli en augustus)

Worden iedere derde maandag van de maand (aanvang 20.00 uur) gehouden in:

Wijkcentrum “De Groene Hoven" Koninginnelaan 280  7316 LD  Apeldoorn

VOGELMARKTEN.

Iedere eerste zaterdag van de maand van 9.30 tot 12.30 uur.

 

ZAADVERKOOP.

Bestellingen (055) 5221306 en op de vergaderavonden van 19.00-20.00 uur en in de pauze.

 _______________________________________________________________________________ 

Vogelvoer bestellen Rik bellen!

Telefoon: 5221306

 

Iedere dinsdagavond kunt U voer halen in onze berging.

Geopend van 18.30-19.30 uur.

Ook tijdens de vogelmarkten of in de pauze op de contactavond 

________________________________________________________________________________

Eieren rapen, wel of niet doen!

Door Wout van Gils.

 Binnenkort begint het weer met de kweek van onze kanarie vogels, de kooien worden zuiver gemaakt ontsmet enz.
Wij kennen allemaal deze jaarlijkse terugkerende handelingen alvorens de vogels de kweekbakken en of hokken in mogen. Het is en drukke en spannende tijd alvorens de kweek kan gaan beginnen.
Als eenmaal de vogels gekoppeld zijn en enige weken in de kooien zitten dan begint de nestbouw, en iets wat later dan komen er de eieren . Op dat moment komen jaarlijks de zelfde vragen naar voren, ga ik nu mijn eieren rapen of laat ik ze liggen in het nest ??? Het lijkt een makkelijke beslissing mar toch twijfelen er nog veel leden over het wel en niet rapen van de eieren. En wat is nu de reden daarvan ???
Een van de reden is dat er diverse leden werken in ploegen dienst en omdat ze s morgens vroeg weg moeten liggen er nog geen eieren en kunnen ze dus niet rapen mits dat de echtgenote het doet. Een andere reden is dat de kweker zijn menig is dat ook zo de eieren bebroed kunnen gaan worden ,en de jongen zo ook groot kunnen gebracht worden en dat zal ik zeker niet ontkennen. Maar toch wil ik de liefhebbers voorhouden indien de tijd er is de eieren te rapen en deze t/m het 4 ei te vervangen door een kunstei. Het geeft toch wat voordelen in je kweek .
Deze zijn OA:

 1. De jongen komen gelijktijdig uit.
 2. Men kan meerdere koppels tegelijk zetten.
 3. Men kan als men dat nodig acht de eieren verleggen (volledige nesten maken)
 4. De voeding van de jonge vogels kan men in grotere hoeveelheid aanmaken.
 5. Men kan zelfs bijna regelen de dag waarop je de jongen laat uitkippen, Bv in het weekend.
 6. Bij problemen bij Bv pop valt ziek, heeft men de mogelijkheid om jongen te verleggen.

Dus je ziet er zijn voordelen genoeg, met andere woorden een reden om eieren te rapen . Hoe gaat dit nu in zijn werk, en moet men nog ergens op letten?

 1. Raap de eieren op de dag van het leggen, als het kan s, morgens.
 2. Leg de eieren in een genummerd bakje, gelijk aan het nummer van het kweekhoknummer 
 3. Leg de eieren op schone ondergrond bedekt met watten.
 4. Plaats deze op een veilige plaats, waar ook geen grote trillingen ontstaan.
 5. Raap de eieren altijd met zuivere handen nooit met vuile handen.
 6. Leg de eitjes ‘s morgens terug, en liever niet s, avonds.

Een vraag die regelmatig nog gesteld wordt is moeten nu de eieren nog gedraaid worden tijdens de tijdelijke opslag buiten het nest.

Het antwoord is eigenlijk NEE .Want bij een goed opgebouwd ei zullen de hagelsnoeren zo sterk zijn dat de dooier zeker niet zal uitzakken in deze vier dagen dat de eieren worden opgeslagen en aan de eischaal komen vast te zitten en of een hagelsnoer zal breken. Maar voor alle zekerheid en het is een kleine moeite kan men het bakje met de geraapte eieren dagelijks iets schuin plaatsen en dit van links naar rechts. Baat het niet het schaad zeker niet. Dus doe dagelijks je bakje wat schuin zetten van links naar rechts. Ga echt niet de eieren dagelijks met de hand liggen draaien met alle risico's van een vallend of beschadigd ei van dien. De vijfde dag legt men de eieren terug, kan natuurlijk ook de vierde en probeer dit te doen als je zoveel mogelijk koppels als het kan aan het broeden te zetten .Wacht ook nooit te lang bv zes zeven of nog meer dagen want dan is de pop aan het broeden en als men de eieren dan terug legt heeft het grote kans dat de pop ophoud met broeden van de echte eieren als de 14 dagen nog niet om zijn .En dit met alle gevolgen voor de eieren . Ik wil langs deze weg ook weer aan u vragen de nestbakjes voor in de broedkooi te hangen dit heeft grote voordelen voor onder andere:

 1. Er is zo een erg goede luchtcirculatie in het nest.
 2. Er is zo een erg goede en makkelijke controle uit te voeren.
 3. De jonge vogels zullen veel minder bang zijn als het nestbakje achter in de kooi hangt ,dit heeft later weer voordelen als je bv tentoonstelling gaat spelen.
 4. Verder zorg dragen voor een vochtpercentage van 70 a 75 % met een goede zuurstof circulatie.

 

Wat NOOIT doen bij het bewaren van eieren.

 1. Eieren leggen op scherpzand of andere scherpe steentjes.
 2. Eieren rapen met vuile vooral vette handen.
 3. Eieren zetten op een iets donkere koele plaats dus nooit in de zon.
 4. Zet de eieren op een veilige plaats (omstoten vallen enz.)

Als men eieren raapt dan komt men ook eieren tegen die bv licht vervuild zijn met ontlasting van bv bijzittende jongen. Deze vervuiling er zo nooit afhalen wand dan zal de eierschaal onmiddellijk stuk gaan. Men haalt er dit af op de volgende manier leg het vervuilde ei in een bakje met iets lauw water laat het hier enige tijd in liggen en het vuil weekt er van zich zelf af leg daarna het ei in je bewaar bakje. Nu beste kwekers ik denk dat het duidelijk is als je eieren raapt dit zeker voordelen heeft, maar dat er ook wel wat extra werk bij komt, maar dit loont zeker de moeite. Ik hoop met dit artikel nu iedereen overtuigd te hebben. Ik wens u allen verder een goede kweek. En let er eens op tijden de broedperiode een gezond bevrucht broedsel liggen de eieren altijd met de spitse punt naar elkaar toe. Is dit zo wees dan gerust je broedsel is kern gezond.

 

 

 

Met dank aan de auteur van dit artikel, de heer. Wout van Gils uit België.

 

Het is beslist niet toegestaan om dit artikel zonder toestemming van de auteur over te nemen.

Bezoek ook eens zijn zeer leerzame homepage, het adres is: http://www.woutvangils.be

 

________________________________________________________

Barmsijs.

 

De barmsijs (Acanthis flammea) welke in grote delen van Europa gezien wordt kent 3 ondersoorten. Alleen de kleine barmsijs broedt in Nederland. Alhoewel je ze niet snel zult zien. Naar schatting zijn er maar 100 tot 200 barmsijs (broed)paartjes in Nederland.

 

De barmsijs in het wild

De barmsijs kent zoals reeds gemeld 3 ondersoorten, namelijk:

 • Acanthis flammea cabaret; de “kleine” barmsijs, deze komt voor in het gebied vanaf Groot Brittannië tot centraal Europa
 • Acanthis flammea flammea; de “grote” barmsijs, deze komt voor in het noordelijke deel van Europa, Siberië, Alaska en Canada
 • Acanthis flammea rostrata; deze komt voor in noordoostelijk Canada, Groenland en IJsland

In de literatuur wordt de kleine barmsijs (Acanthis flammea cabaret) als ondersoort van de grote barmsijs (Acanthis flammea flammea) beschouwd.

Ze  verschillen voornamelijk in kleur en formaat, waar de kleine barmsijs hoofdzakelijk bruin gekleurd is, is de grote grijzer van kleur. De grote barmsijs lijkt ook weer sterk op de witstuitbarmsijs, deze wordt wel als aparte soort beschouwd.

Barmzijzen zijn van oorsprong broedvogels die alleen in Scandinavië de britse eilanden en de Alpen voorkwamen. Langzaam breidde het broedgebied zich uit waardoor ze in 1942 ook als broedvogel in Nederland op de waddeneilanden werden gezien. Later breidde het broedgebied zich uit naar de duinstreken, Drenthe en de Zuid veluwe. Het leefgebied van de barmsijs bestaat uit naaldbossen en berken langs heidevelden.

Een video van een wilde barmsijs die voedsel aan het nuttigen is:

 Barmsijzen in gevangenschap houden.

De barmsijzen kunnen goed in gevangenschap gehouden worden. In een ruime volière die dicht beplant is komen zij pas echt tot hun recht. Door hun vredelievende karakter kunnen ze ook goed gehouden worden met andere Europese vinken. Samen houden met Afrikaanse en Australische prachtvinken is ook mogelijk, alleen dient u rekening te houden met de verschillende voeding eisen.

Geslachtsonderscheid

Geslachtsonderscheid bij de barmsijzen is makkelijk. Het mannetje heeft een duidelijke rode tekening op de kop, en stuit. Dit ontbreekt bij het vrouwtje. Ook de kleuren zijn bij het mannetje wat intensiever als bij het vrouwtje

Huisvesting

De barmsijs kan zoals reeds gemeld goed in de volière gehouden worden. Als deze volière voorzien is van veel dichte beplanting komen de vogels pas echt tot hun recht.

Als schuilplaats is een nachthok dat vorst en tochtvrij is aan te raden, alhoewel zeer dichte beplanting ook beschutting kan bieden voor de vogels.

Voeding

Als basis voor de voeding word een goede mengeling voor Europese cultuurvogels aangeboden, dit is in de handel bekend als “wildzang’. De barmsijs is een echte zadeneter, daarom is het belangrijk een goed gevarieerd wildzang mengsel te verstrekken. Naast het wildzangzaad kunt u ook wat extra onkruiden en hun zaden aanbieden. Ook onkruiden en takken met knoppen worden graag genuttigd zoals in de video te zien.

Naast deze basis van zaden is het ook belangrijk voldoende dierlijke eiwitten te verstrekken. Dit kan in de vorm van eivoer en universeelvoer. Ook levend voer in de vorm van buffalowormen, pinkys en (geknipte) meelwormen is benodigd. Gekiemd zaad is een grote bron van voedingsstoffen. Zorg er echter voor dat het zaad niet te ver kiemt, de zaden verliezen dan snel hun voedingswaarde.

Indien er jongen zijn is fijn levend voer zoals fruitvliegjes, bladluis, buffalowormpjes en kleine spinnetjes belangrijk, deze worden aan de jongen gevoerd. Zonder dit voedsel zullen de vogels niet succesvol hun jongen kunnen opvoeden.

Zoals bij alle zaadeters mag scherpe maagkiezel nooit ontbreken, ook vogelgrit en een sepiaschild om de snavel te slijpen en mineralen op te nemen moeten altijd beschikbaar zijn.

Het kweken met de barmsijs

Kweken met de barmsijs is goed mogelijk in een goed beplantte volière, de beste resultaten krijgt u als er voor elk koppel een eigen ruimte is. U kunt bijvoorbeeld meerdere vluchten naast elkaar maken, een grootte van 2 x 1 x 2 meter (lxbxh) voldoet. Wanneer de volière veel beplanting bevat zullen de barmsijsjes vaak een vrij nest bouwen in deze beplanting. Als nestmateriaal gebruiken zij hooi, grashalmen, kokosvezel, mossen, veertjes, dierenhaar etc.

Het nest wordt volledig door het popje gebouwd, wanneer het klaar is zullen snel de eerste eitjes gelegd worden. Totaal worden er 4 of eitjes gelegd, er zijn uitschieters naar 6 of 7 eitjes. Het popje zal de eitjes zelf volledig bebroeden, na circa 13 tot 14 dagen zullen de eitjes uitkomen.

De jongen worden door beide ouders opgevoed, waarbij ze na circa 2 weken al uitvliegen. Als voeding krijgen zij hoofdzakelijk levende insecten, deze dienen dus permanent beschikbaar te zijn in de volière of vlucht. Indien deze levende insecten niet beschikbaar zijn kunnen de ouders de jongen niet goed voederen. Uiteraard dient er ook altijd eivoer beschikbaar te zijn in de broedperiode.

De jongen zullen na ongeveer 2 weken uitgevlogen te zijn zelfstandig zijn, ze kunnen dan ook bij de ouders weg gehaald worden om deze rust te gunnen voor een eventueel 2e legsel.

 Adriaan van volliere.nl bedankt voor dit artikel.

Neem eens een kijkje op: https://voliere-info.nl/

 

Uit de oude doos

Hoj Luu,

Um dat Kees zo an mien kop zat te zeuren en ’t al een heele tied eu leeien was da’k een praotje mit uule eu maak hebbe, bin ik nao een heel vervelende zomer, waorbie mien de moed wel is in de schoene zak, en wel weer zo opeuknap da’k uule wel weer wat wies kan maaken en gao ‘k weer vrolijk varder.

Eers wik effen kwiet dat ’t weer een hele mooie en gezellige T.T. was.

Ik hebbe der weinig verstand van mar doar zatten weer mooie veugelties en ’t zag der mooi verzurg uut mit al die bluumpies en die mooie stuksien veuran de stellingen van twee van onze vrouwluu.

Ok de eteriee ‘s woensdag veur de keurmeisters en alle medewaarkers was weer allerbassend lakker. De kooksters krieg van mien “95 punten”. Mar ik snappe nog altied niet wat ter mit  ” de wos” gebeurd, die vlug de panne uut, ik denke dat sommige keerls (ik nuume gien naamen) meer wos as stampot eet. Mar dat scheelt ons niks, mien teminste niet ik zurge wel da’k mien possie kriege, das mien dan ok wel an te zien,mar da’s weer wat anders.

Beste luu wat heb uule een smak leutjes eu koch, harstikke fijn, wie weten da’w ’t niet veur niks doet nou das ok ech niet zo, wie doet het mit veule plezier, veural die aovonde da’w de leutjes ant rollen bint. De grappies en staarke verhalen vlieg dan bij Jennie over de toafel. As het bestuur dan ok nog an kump weaien met wat lakkers is het hele maole fees. De kilo’s vlieg ter dan wel weer op, bie ons vrouwluu, mar dat gif niks aij mar schik heb.

En in onze “drukke” huusholding loope wie der dat wel weer af.

Vinne altied dat die daage ummevlieg ’t is zo weer tied um of te breeken mar ok dat is ok mar een fluutje van een cent in een vluuk en un zuch is alles de zaal uut en dat schone maaken, iej kiek oe de oogen uut zo as die luu kunt waarken, dat vrouwgien uut Hoenderloo draait de hand ter niet veur umme, um die heele zaal te veieln ik neme mien petje veur heur af !!

De brood  maoltied mog ter ok weez, een ruspunt no die drukke daage, nou ja ruspunt, der wod wat of eu kakeld ‘t is net een kippenhok  aij zelf effen de kwek dichte holt.

Dit was ’t dan ik wil allenig nog effen de groetenisse doen aan Miep, ik hope da ‘k nog is iets van eur heure.

Nadder de complementen, en ’t allerbeste veur uule allemaole,

Jannegien uut de Maoten.

Jannegien, dat war een allerbassend praotje.

Ie krieg van mien ok 95 punten,

En de groetenisse van,

Jannegien.

___________________________________________

Als u uw contributie voor 2018 nog niet heeft overgemaakt, wilt u dat dan deze maand afhandelen.

U kunt het bedrag, € 30.00 overmaken op: NL62INGB0653134630.

 Het bestuur.

________________________________________________________________________________

UITNODIGING FEESTAVOND 17 MAART

 

Wij nodigen u uit samen met uw partner voor een gezellige “Partropika” feestavond.

Deze avond zullen wij zorgen voor een hapje en een drankje.

 Indien u een klein prijsje heeft voor een bingo dan mag u die meebrengen die avond.

 

 

Groene Hoven

Koninginnelaan 280

Apeldoorn

Aanvang 20.00 uur.

 

Om te zorgen dat wij niet teveel of te weinig bestellen, vragen wij u om aan te geven of u aanwezig bent die avond.

 Bel, of mail even naar Cor Balk:

Telefoon: 055 – 5222549 / 06 43257013

Mailadres: corbalktimmerenklus@gmail.com

 

                   Allround werkzaamheden zoals:

 • Timmerwerk binnen / buiten

 • Metselwerk

 • Tegelwerk, badkamer, toilet, keuken

 • Vloeren leggen, plavuizen, laminaat

 • Vervangen van kozijnen, deuren

 • Plaatsen van dubbelglas

 • Plaatsen van dakkapellen, dakramen

 • Aanbouw en verbouw

 • Zolderverbouw en aftimmeringen

 • Uw verdere wensen.

Bel gerust voor een afspraak of verdere informatie, 06-43257013

Cor Balk, Timmer- en klussenbedrijf. Motetstraat 1  7323 LD Apeldoorn

k.v.k. nr.  08160707 - btw nr. 0561.85.534.B01  -  Rabobank nr. NL87 RABO 01333 42 352