CONTACTBLAD

vogelvereniging Partropika

Januari 2019

Bestuurssamenstelling :

Erevoorzitter                                                        G.J. Dalhuizen

 

Voorzitter                                                             Rein Grefhorst  (Telefoon: 055 – 5414227)

 

Secretaris                                                             Cor Balk

                                                                               Motetstraat 1

                                                                               7323 LD  Apeldoorn

                                                                               Telefoon: 055 – 5222549 / 06 43257013

 

Penningmeester                                                      John Huigen (Telefoon: 055 - 5414807)

 

Redactie clubblad                                                   Kees van Maanen

Alg. Adjunct                                                           Telefoon: 055 – 3665628

 

Horeca                                                                   Piet Bouws  (Telefoon: 055 – 5427860)

 

CONTRIBUTIE bedraagt € 30,00 per jaar. Moet per vooruitbetaling betaald worden.

INSCHRIJFGELD bedraagt € 4,00 en moet gelijk met de eerste contributie betaald worden.

Huisgenoot leden € 15,00 per jaar.

U kunt het bedrag overschrijven op: Bankrekening   NL62INGB0653134630 t.n.v penningmeester “Partropika”,  of contant betalen tijdens de clubavonden, of op de vogelmarkten.

 

RINGENCOMMISSARIS.

Voor alle aangelegenheden betreffende ringen, kunt U contact opnemen met;

Johan de Hoop  Twijndersdonk 103  7326 BN  Apeldoorn Telefoon: 055 – 5413294

 

Materialen  Ab van Lohuizen tel: 5216748.

 

BEGELEIDINGSCOMMISSIE.

Zij heeft tot doel, daar waar er problemen zijn, of vragen over vogels, samen met u oplossingen te zoeken.

 

PARKIETEN                                                    Teun den Houdijker Telefoon: 055 – 5221472

 

EXOTEN/DUIVEN etc.                                    Johan de Hoop Telefoon: 055 – 5413294

 

KLEUR en POSTUURKANARIES                  Rein Grefhorst Telefoon: 055 – 5414227

 

DAMESGROEP.

“Partropika” heeft een zeer actieve damesgroep, die o.a., de verloting op onze jaarlijkse tentoonstelling organiseert. De bijeenkomsten worden gehouden bij:

Diny Grefhorst  Warenargaarde 814 7329 GS Apeldoorn Telefoon: 055 – 5414227

VERGADERINGEN. (niet in juli en augustus)

Worden iedere derde maandag van de maand (aanvang 20.00 uur) gehouden in:

Wijkcentrum “De Groene Hoven" Koninginnelaan 280  7316 LD  Apeldoorn

VOGELMARKTEN.

Iedere eerste zaterdag van de maand van 9.30 tot 12.30 uur.

 

ZAADVERKOOP.

Bestellingen (055) 5221306 en op de vergaderavonden van 19.00-20.00 uur en in de pauze.

 _______________________________________________________________________________ 

Vogelvoer bestellen Rik bellen!

Telefoon: 5221306

 

Iedere dinsdagavond kunt U voer halen in onze berging.

Geopend van 18.30-19.30 uur.

Ook tijdens de vogelmarkten of in de pauze op de contactavond 

____________________________________________________________________

  De Neophemaparkiet

  De soorten van de familie Neophema behoren zonder twijfel tot de fraaiste en meest elegante Australische parkieten, die zonder al te veel problemen ook in een goed beplante gezelschapsvolière kan worden gehouden.
  Van alle Neophema-soorten is de Splendidparkiet Neophema splendida niet alleen de kleurrijkste maar ook de rustigste vertegenwoordiger. Zij leven in licht heuvelland in West Australië. Zij voeden zich daar met de zaden van de verschillende grassoorten en eucalyptusstruiken. Drinken doet deze soort maar heel weinig: hij heeft zelfs een uitgesproken hekel aan water. Ook vorst verdragen deze schitterende vogels slecht

  Splendidparkieten broeden in de natuur in gaten van takken en bomen op geringe hoogten en hebben veel kleinere nesten dan de overige neophema-soorten. Meestal is het legsel drie eieren, zelden 4 of meer. De broedtijd valt in hun geboorte land in september en oktober, in Neder- land beginnen ze vaak ook al hartje winter met hun nest.
  Het verdient dan ook dringende aanbeveling om deze vogels alleen in een vorstvrije ruimte te laten overwinteren om te voorkomen dat ze aan legnood of longontsteking ten onder gaan.

  Hoeveel de splendidparkieten niet meer zo extreem duur zijn als enkele tientallen jaren geleden, ze zijn nog altijd zeldzamer en dus kostbaarder dan bv hun nauwverwante soortgenoot de turquisine parkiet.
  Vooral de poppen van de Turquisine parkiet en de splendidparkiet lijken op elkaar, maar het turquise blauw aan kop- en vleugels is veel lichter van kleur.

  De wildkleurman heeft een blauwe kop, een blauwe nek, dat in donkerblauw overloopt bij de zwarte snavel, groene nek, borst en rug, gele buik en staart onderdek. Het meestkenmerkende bij de man is de rode plek op de borst, waarvan de grootte individueel sterk afwijkt.
  Andere neophema-soorten, die veel in de Nederlandse volières worden gehouden zijn:

  De turquisine parkiet     Neophema pulchella
  De elegant parkiet          Neophema elegans
  De blauwvleugelparkiet Neophema chrysostoma
  De oranjebuikparkiet     Neophema chrysogaster.
  De rotsparkiet                Neophema petrophila
  is veel zeldzamer in de West Europese volières.

  Kees Vogelaar.

   

     Maagkiezel

  Veel mensen denken dat maagkiezel hetzelfde is als vogelgrit, dit is echter niet zo.

  Waar vogelgrit gemalen oesterschelp is, is maagkiezel echter complete steentjes. Deze steentjes met scherpe randen zorgen ervoor dat de vogel opgenomen zaden kan fijnmalen in de maag. Door de steentjes en de spieren van de maag zal het als een molensteen de zaden fijnmalen om zo verder verteerd te worden. De maagkiezel steentjes zijn noodzakelijk voor een goede spijsvertering van de vogel, daarom mogen zij ook nooit ontbreken in het menu van de vogel.

  Vaak zit er al wat maagkiezel door het vogelgrit gemengd, u kunt dit snel herkennen aan de vorm van de maagkiezel. Indien u niet zeker bent kunt u altijd extra maagkiezel beschikbaar stellen, de vogel zal het dan naar behoefte opnemen.

   

  Sepia schild/schelp

  Wat veel mensen niet weten is dat het sepiaschild, of sepia schelp eigenlijk een echt natuurproduct is. Het is namelijk het rugschild van de zeekat. Wanneer deze inktvis sterft zal het sepiaschild vrijkomen en aanspoelen op de kust. Soms zijn er over kilometers strand velen honderden sepiaschilden te vinden. U kunt deze goed wassen (het blijft van een dood dier!) en dan beschikbaar stellen aan de vogels. Als u toch liever de sepia schilden in de winkel koopt kan dat uiteraard ook gewoon.

  De sepiaschilden bevatten enorm veel mineralen wat door de katvis opgeslagen is. Hierdoor is het sepiaschild een ideale bron van mineralen voor de vogel. Daarnaast kan de vogel ook zijn of haar snavel goed slijpen op een sepiaschild, door eraan te knagen blijft de snavel scherp genoeg en slijt hij ook goed. Hierdoor voorkomt u bij parkieten een te ver doorgegroeide snavel wat erg hinderlijk is voor de vogel (vergelijkbaar met een ingegroeide nagel bij de mens!)

   

  Met dank aan: voliere-info.nl


  Als u uw contributie voor 2019 nog niet heeft overgemaakt, wilt u dat dan deze maand afhandelen.

  De contributie is per vooruitbetaling verschuldigd, dus wellicht ook het moment uw contributie voor 2019 over te maken.....

  U kunt het bedrag, € 30.00 overmaken op: NL62INGB0653134630.

   Het bestuur.


                     Allround werkzaamheden zoals:

  • Timmerwerk binnen / buiten

  • Metselwerk

  • Tegelwerk, badkamer, toilet, keuken

  • Vloeren leggen, plavuizen, laminaat

  • Vervangen van kozijnen, deuren

  • Plaatsen van dubbelglas

  • Plaatsen van dakkapellen, dakramen

  • Aanbouw en verbouw

  • Zolderverbouw en aftimmeringen

  • Uw verdere wensen.

  Bel gerust voor een afspraak of verdere informatie, 06-43257013

  Cor Balk, Timmer- en klussenbedrijf. Motetstraat 1  7323 LD Apeldoorn

  k.v.k. nr.  08160707 - btw nr. 0561.85.534.B01  -  Rabobank nr. NL87 RABO 01333 42 352