CONTACTBLAD

vogelvereniging Partropika

september  2018

 

Bestuurssamenstelling :

Erevoorzitter                                                        G.J. Dalhuizen

 

Voorzitter                                                             Rein Grefhorst  (Telefoon: 055 – 5414227)

 

Secretaris                                                             Cor Balk

                                                                               Motetstraat 1

                                                                               7323 LD  Apeldoorn

                                                                               Telefoon: 055 – 5222549 / 06 43257013

 

Penningmeester                                                      John Huigen (Telefoon: 055 - 5414807)

 

Redactie clubblad                                                   Kees van Maanen

Alg. Adjunct                                                           Telefoon: 055 – 3665628

 

Horeca                                                                   Piet Bouws  (Telefoon: 055 – 5427860)

 

CONTRIBUTIE bedraagt € 30,00 per jaar. Moet per vooruitbetaling betaald worden.

INSCHRIJFGELD bedraagt € 4,00 en moet gelijk met de eerste contributie betaald worden.

Huisgenoot leden € 15,00 per jaar.

U kunt het bedrag overschrijven op: Bankrekening   NL62INGB0653134630 t.n.v penningmeester “Partropika”,  of contant betalen tijdens de clubavonden, of op de vogelmarkten.

 

RINGENCOMMISSARIS.

Voor alle aangelegenheden betreffende ringen, kunt U contact opnemen met;

Johan de Hoop  Twijndersdonk 103  7326 BN  Apeldoorn Telefoon: 055 – 5413294

 

Materialen  Ab van Lohuizen tel: 5216748.

 

BEGELEIDINGSCOMMISSIE.

Zij heeft tot doel, daar waar er problemen zijn, of vragen over vogels, samen met u oplossingen te zoeken.

 

PARKIETEN                                                    Teun den Houdijker Telefoon: 055 – 5221472

 

EXOTEN/DUIVEN etc.                                    Johan de Hoop Telefoon: 055 – 5413294

 

KLEUR en POSTUURKANARIES                  Rein Grefhorst Telefoon: 055 – 5414227

 

DAMESGROEP.

“Partropika” heeft een zeer actieve damesgroep, die o.a., de verloting op onze jaarlijkse tentoonstelling organiseert. De bijeenkomsten worden gehouden bij:

Diny Grefhorst  Warenargaarde 814 7329 GS Apeldoorn Telefoon: 055 – 5414227

VERGADERINGEN. (niet in juli en augustus)

Worden iedere derde maandag van de maand (aanvang 20.00 uur) gehouden in:

Wijkcentrum “De Groene Hoven" Koninginnelaan 280  7316 LD  Apeldoorn

VOGELMARKTEN.

Iedere eerste zaterdag van de maand van 9.30 tot 12.30 uur.

 

ZAADVERKOOP.

Bestellingen (055) 5221306 en op de vergaderavonden van 19.00-20.00 uur en in de pauze.

 _______________________________________________________________________________ 

Vogelvoer bestellen Rik bellen!

Telefoon: 5221306

 

Iedere dinsdagavond kunt U voer halen in onze berging.

Geopend van 18.30-19.30 uur.

Ook tijdens de vogelmarkten of in de pauze op de contactavond 

____________________________________________________________________

   

  De Harlekijn kanarie.

   

  De Harlekijn kanarie (Arlequim Portugués) werd in 2010 op de wereldshow in Matosinhos Portugal aangenomen als nieuw postuurkanarieras. De bedoeling was zoveel mogelijk kleuren in een vogel samen te voegen.

  De Harlekijn kanarie  (Arlequim Portugués) werd in 2010 op de wereldshow in Matosinhos Portugal aangenomen als nieuw postuurkanarieras. De bedoeling was zoveel mogelijk kleuren in een vogel samen te voegen. De kleur was één van de belangrijkste kenmerken. Naast bont en rood mozaïek moest de vogel nog de kleuren zwart, grijs en bruin in zijn bevedering hebben. 
  Het ras werd in het begin door de meeste liefhebbers gezien als een erg bonte kleurkanarie met een slechte kuif. Dit standpunt viel niet in de smaak bij de Portugezen en zij hebben er alles aan gedaan om van de Harlekijn een echte postuurkanarie te maken.
  De kleur is minder belangrijk geworden en de vorm en grootte van de vogel krijgen nu de meeste punten.

  Opmerkingen Harlekijn:  
  Alhoewel de kleur slechts 10 punten krijgt, blijft het één van de meest opvallende eigenschappen van dit ras.
  Belangrijk is dat het een bonte vogel is. Dit bont moet zoveel mogelijk over de hele vogel verdeeld zijn. Bontheid in de staart en op de poten zijn een pluspunt.
  De kuif heeft de vorm van een driehoek, met een punt aan de voorzijde en twee aan de achterzijde.
  Dit zijn geen scherpe punten maar enigszins afgerond; de vorm van een triangel.
  Het lichaam is vrij lang en slank met een volledig vlakke rug in lijn met de staart; de borst licht afgerond.  De achterzijde van de kop vormt met de hals een rechte lijn, die met een duidelijke hoek overgaat naar de rechte rug.      
  Kleur: Gelijkmatig bont en veelkleurig.
  Lipochroomkleuren rood en wit moeten aanwezig zijn. Kunstmatige opkleuren verplicht.
  Vorm lang en slank. Schouders duidelijk zichtbaar. Borst licht afgerond. Rug recht, in dezelfde lijn als de staart.
  Vleugels lang, goed gesloten zonder te kruisen.
  Kuif driehoekig met twee hoeken aan de achterkant en een aan de voorzijde. Hoeken met geen scherpe punten, geen hoorntjes. Duidelijk middelpunt. De ogen moeten zichtbaar blijven.
  Kop smal, langwerpig en aan de achterkant breder.
  Hals/nek goed gevormd, een inval tussen de kop en het lichaam.
  Bevedering goed gesloten.
  Poten lange, licht gebogen. Dijen goed zichtbaar.
  Staart lang, smal met een kleine V- vorm.

  Al met al, een prachtige kanarie, die veelal wordt gehouden omdat hij er zo leuk uitziet.

  Kees Vogelaar.

  Er zijn afspraken gemaakt die ingaan in september 2019

  Tijdens de bijeenkomst COM-experts postuurkanaries zijn een aantal besluiten genomen die betrekking hebben op de selectie voor de kweekvogels voor de komende jaren.

  Harlekijn.

  De Harlekijn moet een duidelijk verschil maken met het type kleurkanarie.

  Om dit te gaan bereiken wordt de rubriek houding aangepast van 10, naar 15 punten.

  De vogels moeten duidelijke kenmerken van een mozaïek laten zien, (masker, of een oogstreep die diep rood moet zijn).

  Ook de schouder en borstvlek moet goed waarneembaar zijn.

  De afscheidingen moet wit zijn.

  Daarnaast moeten de kleuren zoveel mogelijk symmetrisch zijn.

  Er zullen in het nieuwe vraagprogramma voor de COM ingaande 1 september 2019 dan ook 2 klassen worden gevraagd.

  Klasse pop type (oogstreepje)

  Klasse man type. (Masker)

  Dit vanwege de mozaïek kenmerken.

  Namens TT-commissie Rein Grefhorst.  Als u uw contributie voor 2018 nog niet heeft overgemaakt, wilt u dat dan deze maand afhandelen.

  De contributie is per vooruitbetaling verschuldigd, dus wellicht ook het moment uw contributie voor 2019 over te maken.....

  U kunt het bedrag, € 30.00 overmaken op: NL62INGB0653134630.

   Het bestuur.


                     Allround werkzaamheden zoals:

  • Timmerwerk binnen / buiten

  • Metselwerk

  • Tegelwerk, badkamer, toilet, keuken

  • Vloeren leggen, plavuizen, laminaat

  • Vervangen van kozijnen, deuren

  • Plaatsen van dubbelglas

  • Plaatsen van dakkapellen, dakramen

  • Aanbouw en verbouw

  • Zolderverbouw en aftimmeringen

  • Uw verdere wensen.

  Bel gerust voor een afspraak of verdere informatie, 06-43257013

  Cor Balk, Timmer- en klussenbedrijf. Motetstraat 1  7323 LD Apeldoorn

  k.v.k. nr.  08160707 - btw nr. 0561.85.534.B01  -  Rabobank nr. NL87 RABO 01333 42 352