Clubavond

Op elke derde maandag van de maand, behalve in juli en augustus, houden we een clubavond. Meestal zijn deze avonden goed bezocht en bijzonder gezellig.

Vaak is de rondvraag tegen 21.00 uur en houden we na de daarop volgende pauze een vogelbespreking, kijken naar een film met betrekking tot onze hobby of dieren meer in het algemeen. Soms vertelt één van de leden hoe hij of zij de vogelsport beleeft en zijn vogels verzorgt.
De avonden worden gehouden in
wijkcentrum de Groene Hoven,  

Koninginnelaan 280

Wij nodigen wij u uit voor een ledenbijeenkomst

Op maandag 17 juni 2024

om  20.00 uur,


“De Groene Hoven” Koninginnelaan 280 Apeldoorn.

AGENDA 
1. Opening.
2. Verslag vorige vergadering.
3. Ingekomen post.
4. Samenwerking Kanaria.
5. Vogelpraatje.
6. Rondvraag.
Het bestuur.

 


Vogelvoer bestellen????

 Rik bellen!!!

Telefoon: 5221306

 

Iedere dinsdagavond kunt U voer halen in onze berging. 

Buys Ballotstraat 80 

Geopend van 18.30-19.30 uur.

 

Ook tijdens de vogelmarkten.