CONTACTBLAD

vogelvereniging Partropika

April  2022

Bestuurssamenstelling :

Erevoorzitter                      G.J. Dalhuizen

Voorzitter                             Rein Grefhorst  (Telefoon: 055–                                                                           5414227)

Secretaresse                       Patricia Kluin 

                                                    Fluitersweg 26

                                                   7345 BK  Apeldoorn                      Penningmeester               Vacature

Redactie clubblad en      Kees van Maanen

2e voorz./penningm.a.i. Telefoon: 055 – 3665628

Lid /Algemeen Adjunct   Gert Weenink (Telefoon 055 -
                                                        3667848                                                   

CONTRIBUTIE bedraagt € 32,00 per jaar. Moet per vooruitbetaling betaald worden.

INSCHRIJFGELD bedraagt € 4,00 en moet gelijk met de eerste contributie betaald worden.

Huisgenoot leden € 15,00 per jaar.

U kunt het bedrag overschrijven op:

Bankrekening   NL62  INGB 0653 134 630   t.n.v penningmeester “Partropika”,  of contant betalen tijdens de clubavonden, of op de vogelmarkten.

RINGENCOMMISSARIS.

Voor problemen bij het bestellen van ringen kunt U contact opnemen met:

Johan de Hoop 

Telefoon: 06 - 493 04 197

Materialen  :  Vacant

 

BEGELEIDINGSCOMMISSIE.

Zij heeft tot doel, daar waar er problemen zijn, of vragen over vogels, samen met u oplossingen te zoeken. 

PARKIETEN                            Teun den Houdijker Telefoon: 055  – 5221472

EXOTEN/DUIVEN etc.       Johan de Hoop Telefoon: 06 – 493 04 197

KANARIES                               Rein Grefhorst Telefoon: 055 – 5414227

 

DAMESGROEP.

“Partropika” heeft een zeer actieve damesgroep, die o.a., de verloting op onze jaarlijkse tentoonstelling organiseert. De bijeenkomsten worden gehouden bij:

Diny Grefhorst  Warenargaarde 814 7329 GS Apeldoorn Telefoon: 055 – 5414227

VERGADERINGEN. (niet in juli en augustus)

Worden iedere derde maandag van de maand (aanvang 20.00 uur) gehouden in:

Wijkcentrum “De Groene Hoven" Koninginnelaan 280  7316 LD  Apeldoorn

VOGELMARKTEN.

Iedere eerste zaterdag van de maand van 9.30 tot 12.30 uur. 


            Vogelvoer bestellen Rik bellen!

Telefoon: 5221306

Iedere dinsdagavond kunt U voer halen in onze berging.

Geopend van 18.30-19.30 uur.

Ook tijdens de vogelmarkten of in de pauze op de contactavond 


 

Ringenbestelling

Het zal u niet ontgaan zijn dat de wijze waarop de leden ringen kunnen bestellen vanaf 01 april a.s. zal wijzigen.

E.e.a. is in november middels een schrijven aan alle ringencommissarissen en in januari met een artikel in Onze Vogels uitgelegd. In het blad van maart verschijnt een uitleg over de wijze waarop men kan inloggen. Alle leden kunnen vanaf deze datum alleen nog online bestellen.

Vanaf deze datum kunnen zij spoedbestellingen voor 2022 en de ringen voor 2023 zelf bestellen. Dit is de enige wijze waarop er nog ringen besteld kunnen worden. De informatie op onze website wordt einde maart aangepast. De eerder al bestelde ringen voor ronde 4 worden nog op 15 mei door het bondsbureau naar de ringencommissarissen verzonden, daarna vervallen de bestelrondes en kunnen de bestaande bestelformulieren niet meer gebruikt worden. Ook het speciale formulier voor ringen voor beschermde soorten komt te vervallen. Iedere besteller logt dan namelijk persoonlijk in, waarmee de van overheidswege gevraagde gegevens uniek zijn vastgelegd. Ons bereiken vragen van de leden die niet beschikken over internet. Feit is dat iedereen, dus ook de ringencommissaris, namens hen in kan loggen en bestellen. Voorwaarde daarbij is wel dat per lid een uniek mailadres gebruikt wordt, want dat is noodzakelijk om in te loggen. De wijze van bestellen is in feite een vereenvoudigde uitvoering van de wijze waarop de ringencommissarissen al jaren de bestellingen doorgaven, dus zij zijn een prima vraagbaak. Men betaald direct bij de bestelling, wordt via het opgegeven mailadres op de hoogte gehouden van de status en de ringen worden middels track&trace verzonden. Bestelde ringen worden na ongeveer 1 maand naar het door het lid opgegeven adres verzonden. Bij spoedbestellingen is dat na 14 dagen. Belangrijk om te weten is dat wij hierop geen uitzonderingen meer kunnen maken, dus tijdig bestellen is wel aan de orde. Omdat vogelringen unieke gegevens bevatten kunnen ze niet in voorraad gemaakt worden. Dus het betreft altijd productie na opdracht en dat kost tijd. Bestelde ringen voor 2023 mogen wij i.h.b. internationale afspraken niet eerder uitleveren dan op 01 oktober 2022.

De nieuwe prijzen zijn: Normale ringen € 0,30 Ringen beschermde soorten € 0,40 RVS ringen € 2,00 Grote blank aluminium ringen € 1,00 Behandel- en verzendkosten (per bestelling) € 6,50 Opslag spoedkosten per ring € 1,00 Opslag niet-leden per ring € 1,00 De NBvV blijft daarmee de goedkoopste leverancier van officiële ringen!

 

Als vereniging zullen wij u bijstaan indien u ringen wil bestellen en hier zelf niet de mogelijkheid voor heeft, of het niet digitaal voor elkaar krijgt.

Kom dan naar een vergadering en daar krijgt u de hulp.

Het bestuur.


De (lancashire) maar zijn mini vorm de Rheinlander.

 

De Rheinlander een postuur ras die in 2006 door de COM als nieuw postuur ras werd erkend.

 

 

Deze vogels werden omstreeks 1980 in het Rijngebied door de heer Noffke gekweekt als kruisingen tussen een gel Glosters en witte Japan Hoso’s, dus wel meteen begonnen met de kleinere vogels.

De erkenning had nogal wat voeten in aarde in 1993 was de eerste keer dat het ras werd voorgesteld aan de COM, deze vogels behaalden toen niet de door de COM gehanteerde regels dat de vogels gemiddeld minimaal 87 punten moeten behalen.

Dus dat vroeg van de liefhebbers in duidelijker regels en verder verfijnen van de vogels.

In 2005 werd na bijstelling opnieuw een poging ondernomen om de vogels erkent te krijgen, toen voorzien van prachtig informatiemateriaal, maar helaas moest toen de COM wedstrijd in Zutphen worden gecanceld vanwege een vervoersverbod i.v.m. ja u leest de goed VOGELGRIEP. Ook toen al een groot probleem.

Maar gelukkig bracht de show in Reggio Emilia een uitkomst, daar werden de vogels door de aangestelde COM keurmeester opnieuw beoordeeld met Regio toestemming van bestuur COM en daar behaalde zij voor de derde maal de vereiste punten en was de erkenning daar.

 

De Rheinlander of moeten wij zeggen een mini vorm van der Lancashire.

Ze zijn erkend als kuif- en gladkop.

  • Kuif hoefijzervormig. Het middelpunt ligt centraal. Nekbevedering moet glad aansluiten zonder kuifkenmerken. Kop breed, afgevlakt met wenkbrauwen. Melanine in de kuif is toegestaan maar mag niet verder in de nek doorlopen dan de denkbeeldige lijn midden snavel midden oog.
  • Vorm slank en elegant. Borst en rug vol en licht afgerond. Hals/nek stevig, met een lichte inval.
  • Bevedering strak en aangesloten.
  • Poten fijn en in verhouding. Licht gebogen. Dijen zichtbaar.
  • Staart smal met lichte V-vorm. Licht afhangend
  • Houding: opgericht - 85⁰
  • Kleur: Eenkleurig, rood, wit en geel

Als we het over de kleur hebben dan moet deze kleur egaal van tint zijn.

Rood betekent dat de vogel op gekleurd moet zijn, gelijk een kleurkanarie.

Na vele jaren met succes kweken is een kritische beoordeling wel een must, met namen het doorlopen van melanine in de nek zal lijden tot het NIET KEUREN VAN EEN VOGEL. Er moet dan wel sprake zijn van bontvorming in de nek en niet van het iets overhangen van de kuifbevedering in de nek.

Alleen in de kuif is melanine toegestaan, de poten, nagels en snavel mogen geen bont laten zien, want ook dan, NIET KEUREN VAN EEN VOGEL.

Uiteraard mag de gladkop variant geen melanine tonen in het kuifgedeelte, dus helemaal egaal wit, geel of rood.

Uiteraard is de grootte en de vorm ook een belangrijk criterium.

De kop van de gladkop zal iets afgevlakt lijken, wenkbrauwen zijn toegestaan.

De kuif mag tot bovenkant oog lopen, mag beslist niet over het oog hangen.

De kweek.

De Rheinlander is over het algemeen een goede kweekvogel, brengt de jongen prima zelf groot.

Wel is het aan de kweker om de koppels goed samen te stellen. Hiermee bedoel ik het goed kijken naar de schimmel en intensiviteit.

Ook half schimmels zijn nodig voor de kweek, wat minder voor de wedstrijden.

Maar je kweekt niet alleen voor de wedstrijden, maar je moet ook als kweker zelf zorgen voor kweekvogels om de jaren daarna weer goede wedstrijs vogels te kunnen kweken.

Dus kweken is ook vooruitzien.

Bekijk als liefhebber ook de standaardeisen van de vogel.

Deze zijn in te zien op de website van de NBVV www.nbvv.nl dan downloads en klik liefhebber dan aan standaardeisen Postuurkanaries.

Ik wens kwekers veel succes met het kweken van dit prachtige postuur ras.

 

Rein Grefhorst.


CONTACTAVONDEN EN MARKTEN.

Afgelopen maanden zijn wij weer van start gegaan met onze clubavonden.

Helaas zit nog niet in het systeem van onze leden, begrijpelijk na bijna 2 jaar niet mogen doen vanwege de Corona maatregelen.

Maar zowel de markten als de contactavonden zijn weer mogelijk.

Wij ONTMOETEN U DAAR GRAAG WEER. Het bestuur.Als u uw contributie voor 2022 nog niet heeft overgemaakt, wilt u dat dan deze maand afhandelen.

De contributie is per vooruitbetaling verschuldigd.

U kunt het bedrag, € 32.00 overmaken op:

NL62 INGB 0653 134 630. t.n.v. penningmeester Partropika

 Het bestuur.