CONTACTBLAD

vogelvereniging Partropika

Mei 2019

Bestuurssamenstelling :

Erevoorzitter                                                        G.J. Dalhuizen

 

Voorzitter                                                             Rein Grefhorst  (Telefoon: 055 – 5414227)

 

Secretaris                                                             Cor Balk

                                                                               Motetstraat 1

                                                                               7323 LD  Apeldoorn

                                                                               Telefoon: 055 – 5222549 / 06 43257013

 

Penningmeester                                                      John Huigen (Telefoon: 055 - 5414807)

 

Redactie clubblad                                                   Kees van Maanen

Alg. Adjunct                                                           Telefoon: 055 – 3665628

 

Horeca                                                                   Piet Bouws  (Telefoon: 055 – 5427860)

 

CONTRIBUTIE bedraagt € 30,00 per jaar. Moet per vooruitbetaling betaald worden.

INSCHRIJFGELD bedraagt € 4,00 en moet gelijk met de eerste contributie betaald worden.

Huisgenoot leden € 15,00 per jaar.

U kunt het bedrag overschrijven op: Bankrekening   NL62INGB0653134630 t.n.v penningmeester “Partropika”,  of contant betalen tijdens de clubavonden, of op de vogelmarkten.

 

RINGENCOMMISSARIS.

Voor alle aangelegenheden betreffende ringen, kunt U contact opnemen met;

Johan de Hoop  Twijndersdonk 103  7326 BN  Apeldoorn Telefoon: 055 – 5413294

 

Materialen  Ab van Lohuizen tel: 5216748.

 

BEGELEIDINGSCOMMISSIE.

Zij heeft tot doel, daar waar er problemen zijn, of vragen over vogels, samen met u oplossingen te zoeken.

 

PARKIETEN                                                    Teun den Houdijker Telefoon: 055 – 5221472

 

EXOTEN/DUIVEN etc.                                    Johan de Hoop Telefoon: 055 – 5413294

 

KLEUR en POSTUURKANARIES                  Rein Grefhorst Telefoon: 055 – 5414227

 

DAMESGROEP.

“Partropika” heeft een zeer actieve damesgroep, die o.a., de verloting op onze jaarlijkse tentoonstelling organiseert. De bijeenkomsten worden gehouden bij:

Diny Grefhorst  Warenargaarde 814 7329 GS Apeldoorn Telefoon: 055 – 5414227

VERGADERINGEN. (niet in juli en augustus)

Worden iedere derde maandag van de maand (aanvang 20.00 uur) gehouden in:

Wijkcentrum “De Groene Hoven" Koninginnelaan 280  7316 LD  Apeldoorn

VOGELMARKTEN.

Iedere eerste zaterdag van de maand van 9.30 tot 12.30 uur.

 

ZAADVERKOOP.

Bestellingen (055) 5221306 en op de vergaderavonden van 19.00-20.00 uur en in de pauze.

 ___________________________________________________________________ 

Vogelvoer bestellen Rik bellen!

Telefoon: 5221306

 

Iedere dinsdagavond kunt U voer halen in onze berging.

Geopend van 18.30-19.30 uur.

Ook tijdens de vogelmarkten of in de pauze op de contactavond 

____________________________________________________________________

  Ringen 2020

  Ik heb het idee dat 2019 nog maar net begonnen is, maar toch is het moment al aangebroken waarop u voor de eerste ronde ringen kunt bestellen voor kweekjaar 2020.
  Daarom even een berichtje daarover.

  Allereerst de data waarop voor de 4 rondes besteld kan worden.

   

   

   

  Ronde 1 van 1 april - 12 mei    levering na 1 oktober
  Ronde 2 van 16 mei – 25 september levering na 15 december
  Ronde 3 van 1 oktober - 24 januari 2020, levering na 1 april 2019 en
  Ronde 4 van 1 februari - 24 maart levering na 15 mei

  Dit zijn door de bond vastgestelde data. Ook al zou ik op 16 mei nog ringen voor de eerste ronde willen bestellen, lukt me dat niet meer omdat deze mogelijkheid dan al geblokkeerd is.

  Verenigingsringen bestaan ook niet meer. Tussentijds, omdat uw vogels toch al eieren of jongen hebben, kan ik alleen een spoedbestelling plaatsen. U betaalt dan de gewone prijs voor de ringen, vermeerderd met € 1,00 per ring extra. Ze worden na ca. 14 dagen geleverd.

  Goede raad is in dit geval dus niet duur, maar kan u juist een behoorlijke besparing opleveren: bestel uw ringen tijdig, waarom wachten tot 24 januari als u graag begin maart wilt beginnen met de kweek??
  Als u de ringen via de website bestelt met het daarop staande formulier, dan bespaart u mij veel administratief werk doordat ik dan alleen maar uw formulier hoef op te slaan.

  Met vriendelijke groet,
  Johan de Hoop


  De rui van jonge, en overjarige vogels: W.v.Gils

   

  De rui is een belangrijk proces in het vogelleven, maar wij kwekers moeten in deze periode erg waakzaam zijn, en de vogels voorzien van alle behoeften die ze nodig hebben om goed door de rui te komen. In de kweek hebben de vogels een perfecte verzorging nodig maar de rui periode vraagt dit ook zeker voor onze overjarige vogels, vraagt dit veel energie.

  Het is belangrijk te weten dat jonge en oude vogels een verschillende vorm van rui ondergaan.

  A - De jonge vogels ruien alleen hun donsveertjes in zijn geheel, maar geen slag en vleugelpennen.

  B - Bij onze overjarige en oudere vogels wordt de totale bevedering vervangen in de rui dus ook de volledige staart en vleugelpennen.

  Wetend dat de vogels uit een energieverslindende kweekperiode komen en aansluitend vallen in de rui, dan is het duidelijk dat deze vogels alle aandacht en voeding krijgen die er voor handen is. Niets mag ontzien worden. Ik wil hier in dit artikel in het kort aanhalen wat men kan doen om de rui van jonge en ouder vogels goed te laten verlopen.

  De rui van jonge vogels.

  Als de jongen vogels van de ouders gaan met een leeftijd van ongeveer 28 dagen is het erg belangrijk dat zij in een ruimte komen waar ze redelijk goed kunnen rondvliegen. Het zal duidelijk zijn dat deze ruimte goed is ontsmet, en met een product is behandeld tegen bloedluizen vedermijten en ander ongedierte. Verder is het van belang dat er in deze ruimte alleen jonge vogels komen te zitten en zeker tegen de rui geen oudere vogels jonge en oude vogels altijd voor de rui van elkaar scheiden. Het is belangrijk dat de vogels wekelijks een keer of 3 badwater krijgen met daarin badzout volgens voorschrift op de verpakking van het badzout. Ook zorg dragen voor afleiding van de vogels dit kan zijn er wat touw in te hangen zodat ze hier hun tijd meer kunnen doorbrengen ze zitten hier graag in te pluizen, ook een bos trosgierst zal voor de nodige afleiding zorgen. Verder als de vogels in de rui zitten wekelijks een halve ajuin geven doet ook het verenpikken en de rui verminderen. Af en toe een stukje appel en of wortel mag ook, maar nooit meer als wat op een dik uur op is. 

  Natuurlijk is een goede zaad mengeling een must met wat toevoeging van wat gepelde haver en ook de dagelijkse portie Eivoer mag niet vergeten worden, evenals de wekelijkse vitamine in het drinkwater. Zeer belangrijk is nogmaals zorg dragen voor voldoende goede voeding, afleiding, Eivoer maar ook niet te veel vogels in een te kleine ruimte.

  Op deze manier zullen uw jonge vogels goed door de rui komen en wekelijks zie je het plaatje veranderen, een gevaarlijke tijd voor jonge vogels maar wel een mooie voor de kweker, we gaan zien hoe de vogel eruit komt te zien en klopt het wat we in gedachte hadden.

  De rui van overjarige vogels:

  Deze loopt eigenlijk wat verzorging betreft gelijk aan de jongen vogels, ook dienen deze vogels apart gehouden te worden van de jonge vogels en ook voldoende vliegruimte hebben Verder alle zaken genoemd in het bovenstaande schrijven. Wel kunnen we overjarige vogels wat helpen sommige vogels hebben moeite om in de rui als zowel uit de rui te Komen. We kunnen deze vogels wat helpen door hun staart een gedeelte af te knippen, hier bedoel ik mee knip de staart af ongeveer 10 a 15 m/m achter het leven van de staart pennen de staartpennen zullen dan afsterven en de vogels stoten dan ook makkelijker en sneller deze staartpennen af en hoeven er minder energie in te steken. Die ze dan weer kunnen gebruiken voor het verwisselen van de rest van het verenpak. Je ziet in de rui dient men ook zoals eigenlijk altijd de vogels perfect te verzorgen en we krijgen na deze periode een vogel terug in volle glanzende bevedering, Maar help de vogels daarbij succes.

   

  Met dank aan de auteur van dit artikel, de heer. Wout van Gils uit België. Het is beslist niet toegestaan om dit artikel zonder toestemming van de auteur over te nemen.               


   Vijf gekke feiten over broeden. 

  Paren zonder penis, ineens je ei kwijtmoeten, net geboren zijn en dan al zelf broeden: er is veel geks aan de hand tijdens het broedseizoen. 5 hoogtepunten op een rij.

  1. Vogels hebben geen penis

  Een ei bevruchten gaat er op zijn zachtst gezegd apart aan toe bij vogels, want 97 procent van de mannetjesvogels heeft geen penis. Het sperma komt bij het paren uit de cloaca. Dat is een soort multifunctionele opening waar urine en ontlasting tegelijk uitkomen, en dus ook sperma.

  Ooit hadden vogels wel een uitwendige penis. Maar die bracht alleen maar extra risico’s met zich mee: hij raakte makkelijk beschadigd en leverde bij zwemmen of vliegen ongewenste weerstand op. Nu doet het merendeel van de vogels het dus zonder.

  De paarhouding is niet erg stabiel, dus de sperma-overdracht tussen beide cloaca's moet snel gebeuren.

  1. Wankel standje

  Paren zonder penis, hoe gaat dat dan? Samengevat: stuntelig en kort. Het mannetje houdt zich in evenwicht door het vrouwtje in de nekveren te pakken en snel met zijn vleugels te flapperen. Het vrouwtje buigt haar staart opzij, het mannetje klapt de zijne omlaag om de cloaca's tegen elkaar de brengen en, klaar. Het is een wankel standje, vooral voor steltlopers.

  Zeker voor steltlopers is paren een wankele bedoening.


   1. Je ei kwijt moeten

   Normaal gesproken bouwen vogels een nest voordat het vrouwtje haar eieren legt. Wel zo handig. Veel vogels leggen met zonsopkomst - denk aan de kakelende kippen bij het krieken van de dag - en zoeken daarna opgelucht voedsel.

   Maar het gaat wel eens mis, bijvoorbeeld als een nest wordt vernield. Het vrouwtje kan dan zo omhoog zitten met haar ei, dat ze het wel móet leggen. Vaak zomaar ergens, op een grasveldje ofzo, waar het gewoon blijft liggen. Hopelijk een lekker hapje voor iemand, dan was het niet helemaal voor niets.

   Veel fijner natuurlijk als je wel je ei kwijt kan. Hier komt ongetwijfeld ook het spreekwoord 'zijn ei kwijt kunnen' vandaan. Dat betekent dat iemand zich (creatief) kan uiten.

   1. Na zes weken zelf al broeden

   Nauwelijks uit het ei en dan zelf al gaan broeden: na zes weken! Verschillende soorten uit de kwartelfamilie presteren dit. Het is onvoorstelbaar. Het tegenovergestelde, de hoogste leeftijd om met broeden te beginnen, hebben de grotere albatrossen: tussen de zes en tien jaar. De gemiddelde zangvogel in de tuin broedt als hij één jaar is.

   1. Gereedschap om uit het ei te komen

   Om uit het ei te komen heeft een kuiken gereedschap nodig: de eitand en de bevrijdingsspier. De eitand is een uitsteekseltje aan de snavel en de bevrijdingsspier zit aan de achterkant van de schedel van een ongeboren kuiken.

   Wanneer het jong er klaar voor is, drukt het zichzelf naar de stompe kant van het ei, want daar is een ruimte met lucht ontstaan: de luchtkamer. Het jong kraakt de schaal met de eitand en de kracht van de bevrijdingsspier. Dan gebruikt hij zijn poten om zich in het ei rond te draaien, waardoor scheurtjes in de schaal ontstaan. Meestal duurt het uitkomen wel een paar uur. De eitand valt na enkele dagen van de snavel.

   Met dank aan vogelbescherming Nederland

   Aanpassingen aan het 95 puntensysteem ingaande komend tentoonstellingsseizoen.

   Het KMV-bestuur heeft in overleg met het hoofdbestuur van de NBvV een aantal aanpassingen in het keuringsysteem aangebracht. Deze aanpassingen zijn inmiddels goedgekeurd door het hoofdbestuur en zijn dan ook per direct van kracht voor u als organisator van een tentoonstelling/keuring, onze keurmeesters en ter informatie voor u als inzender. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat het huidige puntensysteem eenvoudiger toepasbaar is voor de keurmeester

   De maatregelen zijn:

   1. Vogels die in stammen of stellen zitten kunnen geen prijzen meer winnen bij de enkelingen. Zij kunnen alleen nog de mooiste vogel van de show worden als een vogel in een stel of stam gelijke of hogere punten heeft dan een vogel bij de enkelingen.
   2. Er blijft gekeurd worden t/m 95 punten, echter alleen prijswinnende vogels mogen 93 punten of meer punten krijgen bij de enkelingen. In stammen of stellen kunnen vogels van 93 of hoger voorkomen zonder dat de stam of het stel prijswinnaar is.
   3. Tussen de prijswinnende vogels bij de enkelingen moet een punt verschil zitten met uitzondering van de derde (prijswinnende) vogel en de vierde (niet prijswinnende) vogel. Bij stammen en stellen blijft dat ook hier verschil in punten duidelijk moet zijn tussen de prijswinnaars.
   4. Bij de stellen zijn de toe te kennen eenheidspunten vervallen.


   Als u uw contributie voor 2019 nog niet heeft overgemaakt, wilt u dat dan deze maand afhandelen.

   De contributie is per vooruitbetaling verschuldigd, dus wellicht ook het moment uw contributie voor 2019 over te maken.....

   U kunt het bedrag, € 30.00 overmaken op: NL62INGB0653134630.

    Het bestuur.


                      Allround werkzaamheden zoals:

   • Timmerwerk binnen / buiten

   • Metselwerk

   • Tegelwerk, badkamer, toilet, keuken

   • Vloeren leggen, plavuizen, laminaat

   • Vervangen van kozijnen, deuren

   • Plaatsen van dubbelglas

   • Plaatsen van dakkapellen, dakramen

   • Aanbouw en verbouw

   • Zolderverbouw en aftimmeringen

   • Uw verdere wensen.

   Bel gerust voor een afspraak of verdere informatie, 06-43257013

   Cor Balk, Timmer- en klussenbedrijf. Motetstraat 1  7323 LD Apeldoorn

   k.v.k. nr.  08160707 - btw nr. 0561.85.534.B01  -  Rabobank nr. NL87 RABO 01333 42 352