CONTACTBLAD

vogelvereniging Partropika

JUNI 2020

Bestuurssamenstelling :

Erevoorzitter                                                  G.J. Dalhuizen

Voorzitter                                                        Rein Grefhorst  (Telefoon: 055–                                                                                                                                5414227)

 

Secretaresse                                                   Patricia Kluin 

                                                                          Fluitersweg 26

                                                                           7345 BK  Apeldoorn                                                               

Penningmeester                                              John Huigen (Telefoon: 055 -                                                                                                                               5414807)

Redactie clubblad                                           Kees van Maanen

2e voorzitter                                                    Telefoon: 055 – 3665628

Lid     Algemeen Adjunct                              Cor Balk                                                     

 

CONTRIBUTIE bedraagt € 32,00 per jaar. Moet per vooruitbetaling betaald worden.

INSCHRIJFGELD bedraagt € 4,00 en moet gelijk met de eerste contributie betaald worden.

Huisgenoot leden € 15,00 per jaar.

U kunt het bedrag overschrijven op: Bankrekening   NL62INGB0653134630 t.n.v penningmeester “Partropika”,  of contant betalen tijdens de clubavonden, of op de vogelmarkten.

RINGENCOMMISSARIS.

Voor alle aangelegenheden betreffende ringen, kunt U contact opnemen met;

Johan de Hoop  Twijndersdonk 103  7326 BN  Apeldoorn Telefoon: 055 – 5413294 

Materialen  Ab van Lohuizen tel: 5216748. 

BEGELEIDINGSCOMMISSIE.

Zij heeft tot doel, daar waar er problemen zijn, of vragen over vogels, samen met u oplossingen te zoeken. 

PARKIETEN                                                    Teun den Houdijker Telefoon: 055                                                                                                                               – 5221472

EXOTEN/DUIVEN etc.                              Johan de Hoop Telefoon: 055 –                                                                                                                                 5413294

KLEUR en POSTUURKANARIES           Rein Grefhorst Telefoon: 055 –                                                                                                                                 5414227

 

DAMESGROEP.

“Partropika” heeft een zeer actieve damesgroep, die o.a., de verloting op onze jaarlijkse tentoonstelling organiseert. De bijeenkomsten worden gehouden bij:

Diny Grefhorst  Warenargaarde 814 7329 GS Apeldoorn Telefoon: 055 – 5414227

VERGADERINGEN. (niet in juli en augustus)

Worden iedere derde maandag van de maand (aanvang 20.00 uur) gehouden in:

Wijkcentrum “De Groene Hoven" Koninginnelaan 280  7316 LD  Apeldoorn

VOGELMARKTEN.

Iedere eerste zaterdag van de maand van 9.30 tot 12.30 uur.

 

ZAADVERKOOP.

Bestellingen (055) 5221306 en op de vergaderavonden van 19.00-20.00 uur en in de pauze.    _____________________________________________________Vogelvoer bestellen Rik bellen!

Telefoon: 5221306

 

Iedere dinsdagavond kunt U voer halen in onze berging.

Geopend van 18.30-19.30 uur.

Ook tijdens de vogelmarkten of in de pauze op de contactavond 

____________________________________________________________________Hallo allemaal,

 

Door alle Corona ellende hebben wij ook in juni geen vergadering, we mogen slecht met een kleine groep samenkomen en dat gaat niet lukken in onze gehuurde ruimte.

Daarom toch maar een klein clubblad, om zo de betrokkenheid met de leden te waarborgen.

 

Het bestuur.

 

Vogelvoer bestellen Rik bellen!

Telefoon: 5221306

 

Iedere dinsdagavond kunt U voer halen in onze berging.

Geopend van 18.30-19.30 uur.

Ook tijdens de vogelmarkten.

Corona.

Het is wel heel heftig wat er zoal om ons heen gebeurd.

De Corona heeft echt geweldig toegeslagen, maar er komt weer enige  ruimte.

Het onderhouden van contacten met de leden kan alleen maar digitaal, of via dit clubblad.

Maar de 1,5 meter daar blijven wij nog wel een tijdje aan vastzitten, maar dat is niet eenvoudig om op te lossen, zeker niet bij een gehuurde accommodatie van Accress.

 

Of er grote activiteiten georganiseerd mogen worden is voor mij een grote vraag, ik denk dan aan Vogelmarkten, Tentoonstellingen etc. Een tentoonstelling moet bij de burgemeester aangevraagd worden, voorzien van een heel schema.

Denk daarbij aan de 1,5 meter, verschillende in- uitgangen.

Keuring tafels op 1,5 meter, voorbrengers niet bij de keurtafels, 1,5 meter.

Ontsmetten.

Eten en drinken hoe te regelen.

 

De activiteiten voor de vereniging gaan deels door, u kunt op dinsdag zaad komen halen, wel onder eerdergenoemde voorwaarden.

Maar tot op heden loopt dit prima, met dank aan ONZE RIK.


Nieuws over de Agaat kanarie.

Is er nog nieuws over deze al lang bestaande kleurslag. Ja zeker is er nieuws, namelijk de aanpassing aan de COM-standaardeisen.
Al lange tijd, zeker 10 jaar is er al gesproken over de aanpassing aan de COM-standaardeisen, maar nu is het een feit.
Op grote internationale wedstrijden komt onze huidige agaat niet meer voor een prijs in aanmerking.
Wij willen over drie jaar de overgang bereikt hebben, zodat de liefhebbers hun kweek hierop kunnen aanpassen.

De agaatfactor wordt in heel veel publicaties de eerste reductiefactor genoemd.
Deze zorgt voor een zeer sterke vermindering van de phaeomelanine.


Met als resultaat dat de vogel veel helderder wordt in zijn grondkleur.
Hierdoor ontstaat er een sterke reductie van koptekening waardoor er met name aan de streek boven het oog en aan het voorhoofd een wat verdunde melanine zichtbaar wordt. (Niet melanine loos)
Ik heb nog eens wat oude lectuur nageslagen en dan zie je agaten met deze wat lichtere veervelden.

Heel veel discussie is er geweest en nog over de kleur van de Eumelanine, volgens mij is er een zeer beperkte reductie van het zwart, waardoor de Eumelanine van een agaat ook zwart moet blijven. Door de grote reductie van de phaeomelanine wordt de grondkleur lichter en wordt het zwart heel duidelijk waargenomen.
Als ik het heb over de reductie phaeomelanine heb ik het over reductie en niet over de afwezigheid. Dus niet over een vogel met azulfactor.

Vererving.
De agaat vererft geslachtsgebonden.
Zoals iedereen weet kan alleen een man split zijn voor de factor.
Poppen niet.

Bij de agaat wordt er veel geëxperimenteerd met de Azulfactor.
Deze factor inbrengen in de vogels met een witte grondkleur kan een groot voordeel betekenen, wat je dan veel ziet is dat de baardtekening in de totale hals bevedering zit (soort ringbaardje).
Breng je deze factor in de geel en rood factorige vogels dan worden deze vogels te bleek van grondkleur.
Bij de mozaïek kanaries is deze factor een must. Door de afwezigheid van de phaeomelanine ontstaat er een heldere grondkleur, waardoor de mozaïek tekening veel duidelijker en helderder overkomt.
Dus de azulfactor alleen gebruiken bij de mozaïeken en de witfactorige vogels.

In de standaardeisen voor de NBVV welke ik van harte bij u wil aanbevelen, zijn te downloaden vanaf de NBVV-site.

Tijdens de bijeenkomst van de COM willen wij de baardtekening welke ook is opgenomen in de com standaardeisen bespreekbaar maken.
Tijdens de COM-show zie je namelijk alleen bij de geel en roodfactorige vogels de aanwezigheid van baardstrepen.
Alle witfactorige, en mozaïeken laten geen duidelijke baardtekening zien, allemaal een baardkransje.
Of aanpassen van de standaard of toezien dat het gebeurt volgens de huidige standaard.

Standaardeisen agaat.
AGAAT

De Agaat is een Zwarte met gereduceerde melanine. De poten, nagels en snavel zijn zeer licht gemelaniseerd en éénkleurig. De rug, de flanken en de kop vertonen zwarte streepjes, fijn, kort en talrijk die afsteken tegen een lichtgrijze ondergrond die verstoken is van bruin en het lipochroom laat verschijnen (uitgezonderd bij de mozaïeken die tussen de bestreping een lichtgrijze kleur vertonen).
De grote bevedering, vleugel- en staartpennen, hebben een parelgrijze omzoming, teken van een duidelijke verdunning. Specifieke koptekening: boven de snavel is de melanine licht verdund en in het gebied van de wenkbrauwen laat de melanine, verminderd als gevolg van de reductie, de lipochroomkleur verschijnen. Baardstrepen, goed afgetekend, contrasteren met de licht gekleurde zone van de wang.
De grondkleur bevat verdunde melanine zonder zichtbare phaeomelanine.

Bestreping:
Bij Intensief is de bestreping kort, fijn en onderbroken.
Bij Schimmel is de bestreping iets breder en onderbroken.
Bij Mozaïek is de bestreping iets breder dan bij de schimmels en onderbroken

Rein Grefhorst.Als u uw contributie voor 2020 nog niet heeft overgemaakt, wilt u dat dan deze maand afhandelen.

De contributie is per vooruitbetaling verschuldigd, dus wellicht ook het moment uw contributie voor 2019 over te maken.....

U kunt het bedrag, € 32.00 overmaken op: NL62INGB0653134630.

 Het bestuur.


                   Allround werkzaamheden zoals:

  • Timmerwerk binnen / buiten

  • Metselwerk

  • Tegelwerk, badkamer, toilet, keuken

  • Vloeren leggen, plavuizen, laminaat

  • Vervangen van kozijnen, deuren

  • Plaatsen van dubbelglas

  • Plaatsen van dakkapellen, dakramen

  • Aanbouw en verbouw

  • Zolderverbouw en aftimmeringen

  • Uw verdere wensen.

Bel gerust voor een afspraak of verdere informatie, 06-43257013

Cor Balk, Timmer- en klussenbedrijf. Motetstraat 1  7323 LD Apeldoorn

k.v.k. nr.  08160707 - btw nr. 0561.85.534.B01  -  Rabobank nr. NL87 RABO 01333 42 352