CONTACTBLAD

vogelvereniging Partropika

oktober 2019

Bestuurssamenstelling :

Erevoorzitter                                                        G.J. Dalhuizen

 

Voorzitter                                                             Rein Grefhorst  (Telefoon: 055 – 5414227)

 

Secretaris                                                             Cor Balk

                                                                              Motetstraat 1

                                                                              7323 LD  Apeldoorn

                                                                              Telefoon: 055 – 5222549 / 06 43257013

 

Penningmeester                                                    John Huigen (Telefoon: 055 - 5414807)

 

Redactie clubblad                                                  Kees van Maanen

Alg. Adjunct                                                           Telefoon: 055 – 3665628

                                                              

 

CONTRIBUTIE bedraagt € 30,00 per jaar. Moet per vooruitbetaling betaald worden.

INSCHRIJFGELD bedraagt € 4,00 en moet gelijk met de eerste contributie betaald worden.

Huisgenoot leden € 15,00 per jaar.

U kunt het bedrag overschrijven op: Bankrekening   NL62INGB0653134630 t.n.v penningmeester “Partropika”,  of contant betalen tijdens de clubavonden, of op de vogelmarkten.

 

RINGENCOMMISSARIS.

Voor alle aangelegenheden betreffende ringen, kunt U contact opnemen met;

Johan de Hoop  Twijndersdonk 103  7326 BN  Apeldoorn Telefoon: 055 – 5413294

 

Materialen  Ab van Lohuizen tel: 5216748.

 

BEGELEIDINGSCOMMISSIE.

Zij heeft tot doel, daar waar er problemen zijn, of vragen over vogels, samen met u oplossingen te zoeken.

 

PARKIETEN                                                    Teun den Houdijker Telefoon: 055 – 5221472

 

EXOTEN/DUIVEN etc.                                    Johan de Hoop Telefoon: 055 – 5413294

 

KLEUR en POSTUURKANARIES                  Rein Grefhorst Telefoon: 055 – 5414227

 

DAMESGROEP.

“Partropika” heeft een zeer actieve damesgroep, die o.a., de verloting op onze jaarlijkse tentoonstelling organiseert. De bijeenkomsten worden gehouden bij:

Diny Grefhorst  Warenargaarde 814 7329 GS Apeldoorn Telefoon: 055 – 5414227

VERGADERINGEN. (niet in juli en augustus)

Worden iedere derde maandag van de maand (aanvang 20.00 uur) gehouden in:

Wijkcentrum “De Groene Hoven" Koninginnelaan 280  7316 LD  Apeldoorn

VOGELMARKTEN.

Iedere eerste zaterdag van de maand van 9.30 tot 12.30 uur.

 

ZAADVERKOOP.

Bestellingen (055) 5221306 en op de vergaderavonden van 19.00-20.00 uur en in de pauze.

 ___________________________________________________________________ 

Vogelvoer bestellen Rik bellen!

Telefoon: 5221306

 

Iedere dinsdagavond kunt U voer halen in onze berging.

Geopend van 18.30-19.30 uur.

Ook tijdens de vogelmarkten of in de pauze op de contactavond 

____________________________________________________________________

Verslag Contactavond 16 september 2019.


Rein opent op 20.00 uur de vergadering. Aanwezig waren 8 leden en het voltallige bestuur. Dit is een belangrijke avond omdat onze onderlinge Tentoonstelling voor de deur staat.
Door het bestuur gaat er nagedacht worden over de invulling van de contactavonden. De opkomst op de contactavonden blijft steken op een 8-tal leden. Als er ideeën zijn, kunnen deze aangegeven worden bij het bestuur.

Er waren geen op of aanmerkingen op de notulen van de vorige vergadering.

Als ingekomen stukken zijn de clubbladen van PJ Helder en Kanaria. Ook het vraagprogramma voor de kringwedstrijd is binnengekomen. Mocht er interesse zijn om vogels in te zenden op de kringwedstrijd, kunt u zich melden bij ondergetekende.


De berging is opgeruimd, alle kooien zijn nagekeken en/of schoon gemaakt. Door de familie Kluin zijn de kooien compleet gemaakt, denk hierbij aan zitstokken. Alle drinkflesjes en voerbakjes zijn schoongemaakt. De kooien worden compleet beschikbaar gesteld door de vereniging. U kunt even contact opnemen met Ab van Lohuizen om eventueel kooien op te halen en weer terug te brengen. Graag een oproep aan de leden, om de kooien weer schoon en compleet met waterflesje en voerbak in te leveren.


Herman Kluin gaat Ab van Lohuizen ondersteunen met betrekking tot het materiaalbeheer. Ab staat in contact met Herman, zodat we de berging en kooien netjes kunnen onderhouden.


Informatie over onze onderlinge tentoonstelling. Op de vergadering is het werkschema samengesteld met behulp van leden. Alle leden die zich opgegeven hebben om te helpen, hebben ondertussen het werkschema gekregen. Opruimen van de tentoonstelling wordt gezamenlijk gedaan door alle leden. Mochten er vragen zijn, kunt u de vraag stellen bij het bestuur.

 

Voor de vogelmarkten is er altijd een vast clubje leden aanwezig om te helpen met het klaarzetten van de markt. Soms wil het wel eens voorkomen, dat er een aantal leden niet kunnen om te helpen. Daarom werd er op de vergadering de vraag gesteld, wie er eventueel een keer wil helpen, als er leden zijn, die een keer willen helpen. Een aantal leden stelt zich beschikbaar


John en ondergetekende zijn naar de vergadering van de kringtentoonstelling geweest. De terugblik op de kringwedstrijd van vorig jaar, was zeer positief. Het was een prachtige show met een paar aandachtspuntjes. Hier gaat het bestuur mee aan de slag voor de volgende kringwedstrijd. De kringwedstrijd 2019 is in Vorden. Het weekend van 23 en 24 november 2019 wordt deze georganiseerd. Wilt u ook een paar vogeltjes inzenden?
Om 21.00 uur wordt de vergadering gesloten en Rein wenst iedereen wel thuis.
Vriendelijke Groet, 2e secretaris Patricia Kluin

De Rijstvogel (Lonchura oryzivora) door J. de Ruiter

Ons rijstvogelbestand bestaat uit ruim 24 koppels rijstvogels in 4 kleurslagen, wildkleur, wit, mokkabuin en opaal.
4 koppels wildkleur, 12 koppels wit (sommige koppels met een bonte combinatie), 4 koppels mokkabruin en 4 koppels opaal.
Bij de koppels mokkabruin en opaal worden ook splitten gebruikt.
Maar eerst iets meer over de rijstvogel.

Java Sparrows (Padda oryzivora),

is een vogel van ongeveer 13 a 14 cm, die behoort tot de familie van de prachtvinken (Estrildidae). Ze zijn winterhard, kleurrijk, makkelijk te kweken en relatief goedkoop. De rijstvogels staan bekend om hun onberispelijke, glad verenkleed. De rijstvogels is afkomstig uit Zuid-Azië, waar ze worden gevonden op Java, Bali en Sumatra. De Timor rijstvogel komt alleen voor op de Indonesische eilanden Timor, Semau en Rote. Hij heeft zich goed verspreid en nestelt in de onmiddellijke omgeving van de mensen, in de steden, onder de daken van huizen, in parken en schuren. Oorspronkelijk voedt de vogel zich met wilde rijst, maar daar laat hij het niet meer bij. Zij eten allerlei zaden, maar ook etensresten. Alleen tijdens de rijstoogsten herinneren zij zich hun basis voeding en strijken dan in zwermen neer in de sawa's. Ze zijn totaal niet onder de indruk van vogelverschrikkers, het geschreeuw van mensen of andere pogingen om hen te verdrijven. De rijstvogel zijn beschouwd als een ernstige plaag in de landbouw rijstvelden. Zo als de naam al zegt, Padda staat voor Paddy, de methode van het cultiveren van rijst. Het woord Oryza is het genus voor de binnenlandse rijst, dus Padda oryzivora in vertaling betekent rijstveld eter. Elk jaar doden de boeren vele duizenden rijstvogels in het wild. Ondanks deze strijd, blijven ze het goed doen in zijn eigen thuisland en en zijn erin overvloed. Reizigers en vogelhandelaren namen hem mee naar de Filippijnen en Thailand. Van daaruit zijn ze geïntroduceerd of soms ontsnapt. Op die manier zijn er populaties ontstaan in zuidoost Azië, in sommige delen van India, Sri Lanka, Birma, Thailand, Filippijnen, Hawaï en zelfs in de Verenigde Staten. De V.S. heeft zelfs een import verbod ingevoerd omdat ze zich nogal snel voortplantten en een plaag werden. Rijstvogels zijn uitzonderlijk sterk en leven lang. Het zijn een perfecte vogels voor vogelliefhebber.

De witte rijstvogels komen ook in de natuur voor, maar werden in de vorige eeuw ook al gekweekt door de chinezen. Let op: dit zijn geen albino vogels, ze hebben namelijk zwarte ogen!

Daarnaast zijn er crèmekleurige rijstvogels, of te wel de isabel met een bruine kop, deze vogels hebben juist wel weer rode ogen. Grijs wordt als de wildkleur van de rijstvogels beschouwd en is nog steeds de meest voorkomende kleurslag. De bruine rijstvogel is een aparte ondersoort.

Geslachtonderscheid

Het is erg moeilijk de geslachten van elkaar te onderscheiden.
Een geoefend oog ziet het verschil aan de snavel, die bij de mannetjes wat forser en roder van kleur is. Soms is ook de oogring bij de mannetje wat opvallender.
Om echt zekerheid te hebben, zult u de vogels wat langer moeten observeren;
de mannetjes van deze vogelsoort zingen, de vrouwtjes niet.

Beschrijving (wildkleur)

Het grote verschil in kleur van het verenkleed van rijstvogels zijn de kenmerken die het uniek maken van andere soorten. De grote koraal rode snavel, witte wangen omgeven door goed gedefinieerde zwarte kop en nek goed gedefinieerd, de rug grijs / blauwe vleugels van een grijze intenser, de borst van de grijs / blauw geleidelijk in de richting van de buik wordt een schaduw van roze / beige, witte stuit, en ten slotte de staart zwart. De rijstvogel die hier beschreven is de voorouderlijke soort, maar er zijn veel mutaties, wit, bont, isabel, crème, opaal, opaal pastel en andere nieuwe mutaties zoals de agaat, zwarte kop en onder voorbehoud volledig zwart met witte wangen. In de eerste maanden van het leven zijn ze grijs / bruin over zijn hele lichaam ongeveer 4 maanden begin je om je heen veranderen, en 6/7 maanden zijn eindelijk klaar na het ruien.

U kunt meer informatie vinden over de beschrijving van de rijstvogel onder kleurslagen.
Daar staan ook de standaardeisen van elke kleurslag rijstvogel vermeld.:
http://www.rijstvogel.nl

Voeding

Voor een aantal soorten vogels is een vogelzaadmengsel in de winkels te verkrijgen, zoals voor Kanaries, parkieten en papagaaien.
Bij Rijstvogels is dit niet het geval. Bij enkele diervoeder speciaalzaken is dit wel het geval Zo gebruik ik een zaadmengsel waar ik nog Paddy aan toevoeg.
Maar je kunt het zelf ook samenstellen door goed mengsel grasparkieten met witzaad en prachtvinkenzaad. Probeer rode millet zaden te vermijden want daar houden rijstvogels niet van. In de tijd van het kweken en bij het opkooien van mijn vogels voor de tentoonstelling, gebruik ik wat haver, negerzaad en japans millet.

 

Eivoer is een noodzakelijke aanvulling op het dagelijkse rantsoen van de rijsvogel.
Als u uitsluitend met zaad voert dan zullen zich ongetwijfeld problemen voordoen. De reden is dat zaden onvoldoende vitaminen, aminozuren en sporenelementen bevatten. Door bij te voeren met eivoer voorkomt u deze problemen en komen uw vogels in een goede conditie.
Afhankelijk van de periode kun met mate over het hele jaar eivoer geven. Door het jaar zijn er namelijk drie belangrijke periodes , waar de vogels verschillende behoeftes hebben namelijk de kweek - , de rui - en de tentoonstellingperiode. Tijdens de kweekperiode geef ik voldoende eivoer . Afhankelijk van het aantal jongen in het nest gaat de hoeveelheid eivoer omhoog tot wel de helft van het dagelijkse rantsoen (zaad en eivoer). De ouders gebruiken hoofdzakelijk het eivoer om de jongen ermee te voeren.
Als de jongen zelfstandig zijn en zonder hun ouders, krijgen de jongen onbeperkt eivoer ter beschikking tot na de rui.
Daarnaast geef ik mijn rijstvogels trosgierst, groente en fruit. Trosgierst is ook aan te bevelen als de jongen bijna zelfstandig zijn.
Grit en maagkiezel is net als vers drinkwater altijd aanwezig.

Tentoonstelling

Zodra het broedseizoen naar zijn einde gaat, begint langzaam maar zeker het bloed weer iets sneller te stromen door het aankomende tentoonstellingsseizoen. Voordat we echter een vogel kunnen tentoonstellen is er nog wel wat werk te verrichten om deze in de juiste conditie te krijgen.

Selecteren van de vogels

Alle nieuwe jongen die dit jaar zijn geboren zijn al op geslacht gesorteerd.
Ik speel alleen de mannen.
Net als op de keuring worden ze geselecteerd op:
Formaat, Bevedering
Model, Kleurregelmaat
Conditie en houding, Tekening
Poten en snavel,

Voor elke vogelsoort zijn er standaardeisen op gesteld door de NBvV.
Door deze standaardeisen hier te bekijken kun je zien of jou vogel voldoet.

Opkooien en training van de vogels

De jonge vogels die ik heb geselecteerd, ga ik ruim 6 weken opkooien voor de tentoonstelling.
Zo train ik de vogels zodat ze rustig worden en kunnen ze geen schade meer oplopen door andere vogels.
Naast de jonge vogels, gebruik ik ook de vogels van vorig jaar.
Deze vogels van het vorige jaar zijn gekoppeld aan een pop, waar ik mee gekweekt heb.
Die vogels worden ook in een TT kooi gezet en de poppen gezamenlijk in een vlucht gezet.
Loop regelmatig eens langs de TT kooien en verplaats ze af en toe.
Zo wen je de vogels aan de keur- en showomstandigheden.
Wanneer de nageltjes te lang zijn, knip ik de nagels gelijk, maar zorg ervoor dat je niet in het leven knipt.
Als je de vogel zijn nagels knipt tijdens het opkooien, hoef je de vogel niet meer te vangen en beschadigd de vogel niet.
Ook kunnen de nagels weer mooi worden. Tevens kijk ik de vogel na op vieze poten, nagels, kweekring en bevedering.
Controleer ook voor het opkooien of bij de vogels de eventuele extra ringen verwijderd zijn. Een vogel met een extra ring wordt niet gekeurd.

Voorbereiding op de Tentoonstelling.

Om vogels in conditie te krijgen is het van belang om de voeding hier op aan te passen.
Zo kun je meer eivoer gaan verstrekken en zorgen dat de zaadmengeling minder schraal is. Als je dit gaat doen zullen de vogels denken dat de voedselrijke periode eraan komt. Op zo'n manier zullen ze het gevoel krijgen dat het broedseizoen is aangebroken en zullen ze zich hier lichamelijk voor gaan opmaken. Door een eiwitrijkere voeding te verstrekken zullen de vogels er niet alleen beter uit gaan zien, maar zullen ze ook beter bestand worden tegen stress en veranderingen. Bij voorkeur geef ik mijn rijstvogels haver.

Om de veren in goede conditie te houden is het van belang dat ze zich dagelijks kunnen wassen. Zeker bij rijstvogels, dan krijgen ze een mooi strak vederpak. Dit kun je in een TT-kooi doen door de vogel over te laten springen in een andere kooi; vervolgens kun je ze dan besproeien met lauw water. Daarna kun je de vogel weer in zijn eigen droge kooi terug laten springen.
Mijn voorkeur gaat uit naar speciale badjes die je aan de buitenkant aan het deurtje van een TT-kooi kunt plaatsen zodat ze zichzelf kunnen wassen. Ter ondersteuning zijn er verschillende producten te verkrijgen, zoals b.v. badzout.

De Tentoonstelling

De TT-kooi moet voldoen aan de eisen van de NBvV. Zelf heb ik kunststof TT kooien, deze maak je makkelijker schoon en zijn lichter in gewicht. Zorg dat de kooi en de stokken goed schoon en helderwit zijn. De juiste bodembedekking bestaat uit voldoende wit schelpenzand. De vogel blijft hier schoon in en het ziet er mooier uit. Er mogen geen kenmerken op de kooi worden aangebracht.
Kijk ook de tentoonstellingreglement na waar je de vogels tentoonstelt.

Zorg dat de vogels goed en rustig vervoert worden naar de tentoonstelling.
Zelf gebruik ik Ikeatassen, waar 3 TT kooien inpassen.
Als de vogels weer terug komen van tentoonstelling moet je goed kijken hoe ze erbij zitten.
Sommige laten hun vogels een tijdje apart van vogels die thuis zitten.
Dit doen ze voor eventuele ziektes en/of de temperatuur verschil.
Na de tentoonstellingen ga ik de vogels inzetten voor de kweek.

Met dank aan:
Henk de Vos
http://www.rijstvogel.nl
Artikel John de Ruiter
www.rijstvogels.euVergeel uw inschrijving niet! Laten wij er samen weer een mooie “Partropika” show van maken. Inschrijfformulieren vind u op onze site.

Ophalen kooien afspreken met Ab van Lohuizen. 


  Als u uw contributie voor 2019 nog niet heeft overgemaakt, wilt u dat dan deze maand afhandelen.

  De contributie is per vooruitbetaling verschuldigd, dus wellicht ook het moment uw contributie voor 2019 over te maken.....

  U kunt het bedrag, € 30.00 overmaken op: NL62INGB0653134630.

   Het bestuur.


                     Allround werkzaamheden zoals:

  • Timmerwerk binnen / buiten

  • Metselwerk

  • Tegelwerk, badkamer, toilet, keuken

  • Vloeren leggen, plavuizen, laminaat

  • Vervangen van kozijnen, deuren

  • Plaatsen van dubbelglas

  • Plaatsen van dakkapellen, dakramen

  • Aanbouw en verbouw

  • Zolderverbouw en aftimmeringen

  • Uw verdere wensen.

  Bel gerust voor een afspraak of verdere informatie, 06-43257013

  Cor Balk, Timmer- en klussenbedrijf. Motetstraat 1  7323 LD Apeldoorn

  k.v.k. nr.  08160707 - btw nr. 0561.85.534.B01  -  Rabobank nr. NL87 RABO 01333 42 352