CONTACTBLAD

vogelvereniging

“PARTROPIKA

Hierbij nodigen wij u uit voor onze clubavond op maandag 20 maart 2017.

Wijkcentrum “De Groene Hoven” Koninginnelaan 280 Apeldoorn.

Aanvang 20.00 uur.

 

Agenda jaarvergadering:

 1. Opening en mededelingen
 2. Verslag vorige vergadering.
 3. Ingekomen post.
 4. Mededelingen en verzoeken.
 5. Jaarverslag secretaris.
 6. Verslag kascontrole commissie (Piet Schellenen Johan de Hoop).
 7. Toelichting financieel verslag door penningmeester.
 8. Decharge verlenen aan penningmeester (bestuur).
 9. Verkiezing reservelid kascontrole commissie (zie toelichting).
 10. Beleid bestuur.
 11. Bestuursverkiezing (zie toelichting).
 12. Rondvraag
 13. Vogelbespreking
 14. Sluiting

 

Het bestuur.

 

Toelichting punt 9.

Aftredend Piet Schellen.

2017 kascontrole Johan de Hoop en Ab van Lohuizen.

Reserve?

Toelichting punt 11.

Aftredend secretaris Cor Balk (herkiesbaar) en Piet Bouws lid en horeca (herkiesbaar)

Eventuele andere kandidaten kunnen zich melden bij de secretaris tot 15 minuten voor aanvang van de vergadering.

_____________________________

Mijn naam is Cor Balk, ben 56 jaar, samen met Angelika, (een Oostenrijkse vrouw) hebben we de zorg gehad voor onze drie zonen die inmiddels allemaal het huis uit zijn. De oudste is zelfstandig ondernemer in de com- puterwereld, de middelste is opticien die zich verhuurd en de jongste werkt bij de politie  in Amsterdam. We hebben een kleinzoon en een kleindochter.

We zijn beide zelfstandig ondernemer, Ik heb een eigen timmer- en klussenbedrijf en Angelika is medisch pedicure in haar salon aan huis.

Ik ben sinds 2008 bezig met de Gouldamadine, eerst met drie broedkooitjes in de schuur, vanzelf werd deze ruimte al snel uit- gebreid, momenteel heb ik een volledige ga- rageruimte van bijna 11 meter omgebouwd tot mijn vogelverblijf.

Ik heb hier een afdeling met 16 broedkooien, verder een afdeling met twee binnen volières waar de jongen in geplaatst worden,  vanuit

hier gaan ze vanaf maart overdag naar de buiten volière, en ‘s nachts zitten ze binnen.

In het middengedeelte heb ik 12 broedkooien en twee vluchten waar straks de uitgekweekte mannen en poppen in komen. Verder heb ik nog een afdeling waar ik mijn TT vogels in 12 kooien kan zetten. In mijn keukengedeelte, waar ik een eigen keuken en cv ketel heb ge- plaatst, staan ook 9 kleinere kooien waar TT- vogels per twee in worden opgekooid.

Vroeger was ik samen met mijn vader en broer zeer actief in de postduivenwereld. Hier is toch zeker de basis gelegd voor deze vogelhobby, veel hanteer ik vanuit die postduiven ervaring. Wekelijks moesten we de wedstrijdduiven voorbereiden voor vluchten vanaf 100 km tot en met Barcelona 1245 km in vogelvlucht. Het conditioneren, het in vorm houden, het juiste piekmoment te scoren was een goede leerschool.   

 

Vele eerste prijzen en kampioenschappen waren dan al snel het gevolg.

Ik ben in 2008 lid geworden van vogelvereniging Partropika in Apeldoorn, had geen idee wat ik me hierbij moest voorstellen, weet nog goed toen ze mij vroegen om wat vogeltjes in te zenden voor de tentoonstelling. Ik kwam daar met 4 kooitjes aan, werd me gelijk gevraagd of mijn vogels geen voer hoefde te hebben omdat ik geen voerbakjes erin gedaan had. Ik was ook gelijk een prijswinnaar daar, ik had brons gehaald, waarvoor en waarop de vogel beoordeeld was had ik geen idee van. Wat was ik trots op dat bekertje die ik kreeg, woow dacht ik, dit smaakt naar meer, wat voor een gevoel moet je wel niet hebben als je ooit een eerste prijs hebt gewonnen. Momenteel ben ik ook al een aantal jaren secretaris van deze vereniging, ook ben ik gast lid van Vogelvreugd in Loenen waar m’n vriend Wietse Lubben lid was. In datzelfde jaar ben ik lid geworden van de speciaalclub SNGN, wat zat ik te wachten op dat Spectrum elk kwartaal, die las ik twee tot drie keer om alles te begrijpen wat erin stond. Ik weet nog goed de opening het jaar daarop van de TT in Elst, kende niemand en ging bij een aantal mannen aan tafel zitten.

Opeens werd Geert Holland, later Ben Wennekes naar voren geroepen voor kampioensvogels etc. Ik zat bij deze mannen aan tafel, bij de kampioenen, wat een geluk had ik, had de avond van m’n leven.

Onderweg naar huis fantaseerde ik dat ik dat ook graag zou willen, kampioen worden in Elst. Ik ervaar dat ik in de speciaalclub veel voordeel heb gehad om veel met andere kwekers te kunnen delen en uitwisselen.

 

Na veel lezen in de catalogus van de jaren daarop wist ik bij wie ik graag vogels wilde kopen. Ik kon altijd wel lachen en praten met Bianca Straatman die bij de ingang zat in Elst, hoorde dan ook dat haar man Berry vogels in de verkoopklasse had zitten. Hier kon ik een paar vogels bemachtigen, en ook via Dick van der Linden kocht ik wat blauw.

Gekoppeld aan de vogels die ik zelf hier en daar had gekocht en gekweekt werden de model- len steeds beter. Via Berry en Bianca kon ik later nog meer vogels aanschaffen wat uiteinde- lijk tot een kwaliteit vogels leidde in 2011/2012 waar ik ook prijzen mee kon halen.

 

 

Met mijn eigen inzicht op dat moment en advies van Berry die jaarlijks in augustus bij mij kwam (dit gebeurd nu nog steeds) worden mijn uitgeselekteerde vogels voor Elst kritisch bekeken. Via Berry kwam ik ook in contact met Ger Wijnen, ook een topper die jaarlijks in Elst de prijzen op haalt. De vogels van Berry en Ger blijken een perfecte match te maken met mijn eigen opgebouwde lijn. Ook via een andere vriend van mij, Jan Steneker uit Vaassen, heb ik de perfecte blauwserie binnen gehaald. Zo heb ik dus als basis nog steeds de wildkleur op mijn hok, verder ben ik een mutanten kweker.

Maar daarnaast heb ik ook in de afgelopen jaren veel startende liefhebbers aan mooi materiaal geholpen waar ze nu volop mee kweken en mooie resultaten mee boeken.

Mijn kweek begint in oktober, in de week van Elst zet ik de koppels samen, de weken daarvoor ben ik hoofdzakelijk bezig de vogels klaar te stomen voor Elst.

De kweekvogels kuur ik sinds twee jaar voor het broedseizoen, verstrek vitamine E voor de vruchtbaarheid 2/3 weken vooraf, verstrek meer insectenpaté en andere zaden die ze in broedstemming brengen. Kijk niet naar de kleur van de snavels, pak ze in de hand en bekijk ze verder of ze in conditie zijn voor de kweek. Als nestmateriaal gebruik ik cocosvezel, onder in het nestkastje doe ik kamillebloesem, tabaksstelen en homeshield poeder. De verlichting heb ik het hele jaar op 15 uur staan, doe verder alles met het voerschema om ze broedrijp te krijgen. Mijn led-verlichting in de broedkooien en rennen heb ik door mijn vriend Rene Vos laten maken, hij heeft een eigen bedrijfje in ledverlichting, is ook lid van de SNGN. In de afdelingen heb ik ook een treu-light TL van 18 watt hangen voor de UV.

De temperatuur is 18 graden, de luchtvochtigheid krijgt alleen mijn aandacht als het vriest. Mijn kweekkooien zijn 60x60x40 cm, start meestal met 12-14 koppels, voer de kweekvogels. twee maal daags, en zeker als de jongen er liggen speel ik met het eivoer. Ik doe dagelijks aan nestcontrole, de jongen gaan na twee weken nadat ze zijn uitgevlogen naar de volière. Mijn administratie doe ik op het hok in een kladblok en voer later alles in een ZooEasy prog3amma.

 

 

TT-voorbereiding.

Al vanaf het moment dat ik de jongen vanuit de broedkooi naar de ren doe beoordeel ik dejonge vogel in de hand, is het vlees en spieren of is het veren. (ook weer zo’n punt vanuit de duivenwereld), maak ik aantekeningen en schrijf het ringnr daarbij op. Ik ken alle vogels qua afstamming, observeer ze constant.

 

 

 

Vanaf augustus zet ik de vogels waar ik wat van verwacht apart, heb nu 33 broedkooien waar ik ze per twee in ga zetten, deze blijven het hele TT-seizoen met dezelfde twee zitten. Volg de vogels veel als ik daar ben, sommigen vallen af als ze te onrustig zijn, of schoonheidsfoutjes hebben.

Soms zet ik ze een dag in de TT-kooi om hun gedrag te beoordelen. Ik stel mijn eigen TT-ei- krachtvoer samen, sproei ze geregeld met rozenwater vermengd met heet water. De pootjes smeer ik twee keer per week met pootgel van comed in, knip de nagels en evt. snavel, en haal bepaalde veertjes die niet gewenst zijn weg.

Twee maal daags voer ik de vogels dan om te bepalen wat ze meer/minder moeten hebben voor hun body. Als de vogels naar Elst gegaan zijn volgt een week later onze vereniging tentoonstelling. Daarna selekteer ik een tweede maal, wat mag weg, wat gaat de kweek in en welke gaan verder de shows doen.

Voeding van de vogels.

Ik voer een jaar of zes nu Himbergen code 4 prachtvinken, dit vermeng ik in de verhouding 3:1 met witzaad. Om de dag maak ik mijn voer aan met vloeibare knoflook en tarwekiemolie, hier vermeng ik biergist en spirulina door.

Het eivoer komt van Obie, dit vermeng ik met insectenpate in de verhouding 10:1, verder voeg ik hier gedroogde peterselie, gemalen stuifmeelkorrels, gemalen paardenbloem, mariadistel en brandnetel erdoor en vloeibare honing.

De jongen krijgen dagelijks een bakje witzaad met gebroken gepelde haver in de ren, hier hang ik een bosje Pagima gras en trosgierts constant bij. Verder krijgen mijn vogels Vitami- neral van Natural (Duiven) en grit compleet. Eierschalen ontbreken ook zeker nier, de jonge vogels krijgen dit elke dag.

De vogels krijgen om de dag Darba Compleet in het drinkwater, en 1 x per week probiotica in het water.

Het TT-seizoen 2016/2017.

Dit jaar een bijzonder succesvol TT-jaar geworden. Het begon tijdens de Natio- nale Gouldamadine Tentoonstelling in Elst. Hier had ik 5 kampioensvogels; een zwartkop groene witborst pop, een oran- jekop groene witborst pop, een roodkop groene witborst pop, een roodkop gele witborst pop en een zwartkop blauwe witborst man met 95 pnt. Ook was ik winnaar van het klassement “Beste 5 vogels”.

Op de verenigingshow en de kringten-toonstelling waren er zes kampioenen. Op de Nederlandse Kampioenschappen was ik Nederlands kampioen met een zwartkop groen overgoten paarsborst pop

Op het WK in Spaanse Almeria wat werd gehouden van 20 tot  22 januari 2017 werd ik Wereld- kampioen met een Zwartkop geel lilaborst man, en Zilver met een Oranjekop groen overgoten wit- borst en ook nog Zilver met een Zwartkop groen overgoten lila- borst.

Wat ik verder nog  kwijt  wil  is  dat ik geen geheimen heb, mijn grootste geheim is dat ik consequent ben naar de vogels toe, in voeding, verzorging, en  selectie.

In januari 2019 komen de wereldkampioenschappen naar Nederland en wel naar Zwolle, de nieu- we locatie voor de vogeltentoonstelling. Dit is in- middels toegezegd door de COM aan de NBvV die dit gaat organiseren.     

________________________________________________________

Ringenbestelling 2018

 

Het liefst bestellen via onze internetsite. Hier staan twee bestelformulieren:

Bestelformulier gewone vogels

Bestelformulier beschermde vogels

De bestelling wordt pas gedaan op moment dat het geld op de rekening staat of contant is betaald.

 

bestelperiode                                uitlevering na

1 april - 10 mei                                                  1 oktober

16 mei - 25 september                                     15 december

1 oktober - 25 januari                                      1 april

1 februari - 25 maart                                       15 mei

 

Omdat dit door de bond vastgestelde data zijn, is het verstandig tijdig uw ringen te bestellen.

Spoedbestellingen zijn mogelijk, maar u betaalt dan € 1,00 per ring extra

Ringencommissaris Johan de Hoop.

_______________________________________  

Opkooien voor de kweek man of pop eerste? 

Inleiding ; 

Voor de aanvang van de kweek, worden  onze  vogels  in broedconditie gebracht, door  onder meer de  lichturen te  verlengen en de temperatuur ook iets  op te  voeren. Al moet  men weten dat het aantal lichturen zeker  zo belangrijk is  als de  temperatuur. Kijk buiten  maar  eens rond, al is  het  nog koud  de  tortelduifjes  hebben al bijna  nest, merels beginnen al achter elkaar te  jagen, de  mezen roepen al op een eventuele  partner enz. Dit  komt  allemaal door het  lengen van de dagen en niet  direct  door de temperatuur. Het in broedconditie  brengen kan  op verschillende manieren door de lichturen  langzaam op te  voeren naar 15 uur  toe ,maar  men  van  ook de licht uren direct  op 15 uur zetten. het kan allemaal, maar men moet wel rekening houden dat de vogels  zeker  de leeftijd hebben van 9 maanden. Ook tijdens  het verlengen van het licht  moet  men  ook de voeding  wat aanpassen, men gaat wat  meer  eivoer  geven, daar onder Bv Fertibol of tarwekiemolie, een ieder heeft wel zijn product wel. Ook wat extra Hennep, gepelde haver, sichorijzaad en pirellazaad en wat wilde zaden zijn zeker van belang voor de voorbereiding.

Maar eigenlijk gaat dit artikel daar niet over, maar  ik vind  dat dit als  inleiding wel er bij mocht  staan als opfrisser. Dit Artikel gaat gewoon  over de vraag ,die mij dikwijls gesteld wordt  .Wat kooien we  voor aanvang van de kweek nu als eerste op  . De Man  of de Pop ?????

Ik denk dat  er op zich mits en goede  voorbereiding er weinig  of geen verschil is. Maar toch zijn er vrij veel grote  kwekers  die toch als  eerste  de man op kooien, en eerlijkheidshalve moet ik bekennen dat  ik het ook zo doe .En waarom doen we dat nu. Ten eerste we weten dat de man een dag of 10 meer nodig heeft  dan de pop voor  goed  in broedconditie te komen, dus we  kunnen daardoor de man 10 dagen eerder laten beginnen  met de lichturen, en later wat eerder in de broedkooi plaatsen, en indien noodzakelijk ( en mogelijk wat ) bij verwarmen van af het  moment  dat we bijna daar zijn dat  we  gaan koppelen dus rond de +/- 14 lichturen. Als de man  in de  kweekooi zit. ongeveer een dag of 5 plaatsen we voor deze  vogels enkele poppen in een TT kooi, om zo de mannen nog heviger te maken, en het werkt, je moet  ze maar eens te keer horen gaan .Een ander voordeel om de man  op te kooien vind  ik voor mij toch wel een reden om het zo  te doen is de volgende: Door de man als eerst in de kwekkooi te plaatsen zal hij dit gaan zien na een aantal dagen als zijn territorium, en hij zal dat ook indien zo nodig gaan verdedigen. Nu als de man een dag of 10 in de kweekooi heeft gezeten en men zet er dan de pop bij, zal in de meeste gevallen de man dominant zijn over de pop en zo zal de pop zich snel schikken naar de man, en dan een eventuele bevruchting  zeker  toelaten.  Kooi je  de pop eerder op, dan kan er  het omgekeerde effect komen dat de pop de man overheerst, met  kans  op een mislukte  bevruchting wat groter is .

 Dit zijn voor  mij en meerdere kwekers  de reden  om de man  als eerste in de kweekkooi te plaatsen, al zijn er  ook vele  die  er anders over denken. Maar de meeste keuze is toch de man eerst. Ik hoop met dit artikel je  het weinige verschil duidelijk gemaakt heb.

Een goede  kweek   Wout van  Gils.  E-mail  wout@woutvangils.be

 

                   Allround werkzaamheden zoals:

 • Timmerwerk binnen / buiten

 • Metselwerk

 • Tegelwerk, badkamer, toilet, keuken

 • Vloeren leggen, plavuizen, laminaat

 • Vervangen van kozijnen, deuren

 • Plaatsen van dubbelglas

 • Plaatsen van dakkapellen, dakramen

 • Aanbouw en verbouw

 • Zolderverbouw en aftimmeringen

 • Uw verdere wensen.

Bel gerust voor een afspraak of verdere informatie, 06-43257013

Cor Balk, Timmer- en klussenbedrijf. Motetstraat 1  7323 LD Apeldoorn

k.v.k. nr.  08160707 - btw nr. 0561.85.534.B01  -  Rabobank nr. NL87 RABO 01333 42 352