Clubavond

Op elke derde maandag van de maand, behalve in juli en augustus, houden we een clubavond. Meestal zijn deze avonden goed bezocht en bijzonder gezellig.

Vaak is de rondvraag tegen 21.00 uur en houden we na de daarop volgende pauze een vogelbespreking, kijken naar een film met betrekking tot onze hobby of dieren meer in het algemeen. Soms vertelt één van de leden hoe hij of zij de vogelsport beleeft en zijn vogels verzorgt.
De avonden worden gehouden in
wijkcentrum de Groene Hoven,                             Koninginnelaan 280

juni 2021

Aanvang 20.00 uur tot uiterlijk 22.00 uur.

Agenda.

  1. Opening
  2. Jaarverslag secretaris (zie clubblad)
  3. Toelichting kascontrolecommissie.
  4. Jaarverslag penningmeester.
  5. Decharge penningmeester.
  6. Verkiezing bestuursleden.
  7. Aftredend, voorzitter, herkiesbaar.
  8. Vervanging bestuurslid Cor Balk.

      Kandidaat Gert Weenink

  1.  Rondvraag
  2.  Sluiting

Als u de vergadering bezoekt laat dat even weten aan Kees van Maanen.

Tijdens de vergadering zullen wij ook ingaan op de door de 2e en 1e Kamer aangenomen wet voor bescherming van dieren.

Dat kan nogal wat betekenen voor onze hobby.

Uiteraard is de NBVV hier samen met veel andere  organisaties mee bezig


Vogelvoer bestellen????

 Rik bellen!!!

Telefoon: 5221306

 

Iedere dinsdagavond kunt U voer halen in onze berging. 

Buys Ballotstraat 80 

Geopend van 18.30-19.30 uur.

 

Ook tijdens de vogelmarkten.