Clubavond

Op elke derde maandag van de maand, behalve in juli en augustus, houden we een clubavond. Meestal zijn deze avonden goed bezocht en bijzonder gezellig.

Vaak is de rondvraag tegen 21.00 uur en houden we na de daarop volgende pauze een vogelbespreking, kijken naar een film met betrekking tot onze hobby of dieren meer in het algemeen. Soms vertelt één van de leden hoe hij of zij de vogelsport beleeft en zijn vogels verzorgt.

De avonden worden gehouden in wijkcentrum de Groene Hoven,                             Koninginnelaan 280
en we beginnen om 20.00 uur.

 

Contactavond  November  2019

Hierbij nodigen wij u uit voor onze clubavond maandag 18 november 2019.
Wijkcentrum “De Groene Hoven” Koninginnelaan 280 Apeldoorn.
Aanvang 20.00 uur.
Agenda:
1. Opening.
2. Verslag vorige bijeenkomst.
3. Ingekomen stukken.
4. Mededelingen en verzoeken.
5. Terugblik tentoonstelling.
• Keuring
• Inbrengen
• Hulp
6. Vogelmarkt
7. Kringtentoonstelling en Kampioen van Apeldoorn.
8. Rondvraag.
9. Vogelbespreking. 


Vogelvoer bestellen????

 Rik bellen!!!

Telefoon: 5221306

 

Iedere dinsdagavond kunt U voer halen in onze berging. 

Buys Ballotstraat 80 

Geopend van 18.30-19.30 uur.

 

Ook tijdens de vogelmarkten.