Clubavond

Op elke derde maandag van de maand, behalve in juli en augustus, houden we een clubavond. Meestal zijn deze avonden goed bezocht en bijzonder gezellig.

Vaak is de rondvraag tegen 21.00 uur en houden we na de daarop volgende pauze een vogelbespreking, kijken naar een film met betrekking tot onze hobby of dieren meer in het algemeen. Soms vertelt één van de leden hoe hij of zij de vogelsport beleeft en zijn vogels verzorgt.

De avonden worden gehouden in wijkcentrum de Groene Hoven,                             Koninginnelaan 280
en we beginnen om 20.00 uur.

 

Maart 2020

 

Zoals afgesproken is er in maart geen contactavond.

Dit door het niet beschikbaar zijn van de accommodatie.

 


Eén van de agendapunten van de bijeenkomst van de samenwerkende verenigingen op 3 oktober was:

 

“Het houden van gezamenlijke thema-avonden.:

De voorzitter legt uit dat de opzet van een thema-avond “nieuwe” stijl is, dat die maand dan geen eigen clubavond door de andere verenigingen wordt georganiseerd, waardoor dat geen beletsel is om de thema-avond te bezoeken.

Enkele verenigingen geven aan dat hun eigen clubavond ook een sociaal doel dient en dat in kleine gemeenschappen/dorpen dit nog sterker speelt. Dat roept de vraag op of het starten met vier thema-avonden dan niet te veel van het goede is.

Voorgesteld wordt om in eerste instantie het tot twee thema-avonden te beperken.

Dit voorstel wordt door iedereen onderschreven.

Harry biedt aan dat Kanaria bereid is in april 2020 een thema-avond over exoten te organiseren.

 

Hierbij nodigt Kanaria u en uw leden uit voor de 1e Thema-avond op maandagavond 

6 april.

Er wordt door onze keurmeester Tropen, Bert v. Rijkom, een fotopresentatie over diverse mutaties zebravinken inclusief Timor, Amerikaanse sijzen en Gouldamadines gegeven.

 

 

 

Pagina 1

De lezing wordt gehouden in het Duivensportcentrum

Pr Beatrixlaan 240

7312 AA  Apeldoorn

Aanvang: 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.

De lezing zal ongeveer 2 uur duren.

 

Iedereen is van harte welkom om de lezing bij te wonen.

Vogelvoer bestellen????

 Rik bellen!!!

Telefoon: 5221306

 

Iedere dinsdagavond kunt U voer halen in onze berging. 

Buys Ballotstraat 80 

Geopend van 18.30-19.30 uur.

 

Ook tijdens de vogelmarkten.