Clubavond

Op elke derde maandag van de maand, behalve in juli en augustus, houden we een clubavond. Meestal zijn deze avonden goed bezocht en bijzonder gezellig.

Vaak is de rondvraag tegen 21.00 uur en houden we na de daarop volgende pauze een vogelbespreking, kijken naar een film met betrekking tot onze hobby of dieren meer in het algemeen. Soms vertelt één van de leden hoe hij of zij de vogelsport beleeft en zijn vogels verzorgt.
De avonden worden gehouden in
wijkcentrum de Groene Hoven,  

Koninginnelaan 280

Op 15 april 2023 20.00 uur,

nodigen wij u uit voor een ledenbijeenkomst.
Duivensportcentrum Beatrixlaan Apeldoorn.

Deze avond hebben wij Professor Antoon Tijhuis uitgenodigd om een lezing te verzorgen over vogelvoeding.

Het is een prachtige zeer leerzame lezing.

De lezing over voeding voor vogels van Antoon gaat over vogelvoeding in de breedste zin des woord.
Dus ook voor Tropen, kromsnavels, Europese cultuurvogels en kanaries.
Zeer leerzaam voor alle vogelkwekers.

Dus wij verwachten een grote opkomst in het Duivensportcentrum.

Namens de besturen van Kanaria en Partropika.

 


Vogelvoer bestellen????

 Rik bellen!!!

Telefoon: 5221306

 

Iedere dinsdagavond kunt U voer halen in onze berging. 

Buys Ballotstraat 80 

Geopend van 18.30-19.30 uur.

 

Ook tijdens de vogelmarkten.