Op de clubavond van 19 september laten we nog een keer zien hoe u ringen kunt bestellen

Clubavond

Op elke derde maandag van de maand, behalve in juli en augustus, houden we een clubavond. Meestal zijn deze avonden goed bezocht en bijzonder gezellig.

Vaak is de rondvraag tegen 21.00 uur en houden we na de daarop volgende pauze een vogelbespreking, kijken naar een film met betrekking tot onze hobby of dieren meer in het algemeen. Soms vertelt één van de leden hoe hij of zij de vogelsport beleeft en zijn vogels verzorgt.
De avonden worden gehouden in
wijkcentrum de Groene Hoven,  

Koninginnelaan 280

Clubavond 17 oktober

 

Op 17 oktober houden wij gezamenlijk met kanarie een tafelkeuring voor kleur en postuurkanaries eventueel aangevuld met een lezing aanvang  20.00 uur in Duivensportcentrum Pr. Beatrixlaan.,

 

Het bestuur.

 


Vogelvoer bestellen????

 Rik bellen!!!

Telefoon: 5221306

 

Iedere dinsdagavond kunt U voer halen in onze berging. 

Buys Ballotstraat 80 

Geopend van 18.30-19.30 uur.

 

Ook tijdens de vogelmarkten.