CONTACTBLAD

vogelvereniging

 

“Partropika

September 2017

Bestuurssamenstelling :

Erevoorzitter                                                        G.J. Dalhuizen

 

Voorzitter                                                             Rein Grefhorst  (Telefoon: 055 – 5414227)

 

Secretaris                                                             Cor Balk

                                                                               Motetstraat 1

                                                                               7323 LD  Apeldoorn

                                                                               Telefoon: 055 – 5222549 / 06 43257013

 

Penningmeester                                                      John Huigen (Telefoon: 055 - 5414807)

 

Redactie clubblad                                                   Kees van Maanen

Alg. Adjunct                                                           Telefoon: 055 – 3665628

 

Horeca                                                                   Piet Bouws  (Telefoon: 055 – 5427860)

 

CONTRIBUTIE bedraagt € 30,00 per jaar. Moet per vooruitbetaling betaald worden.

INSCHRIJFGELD bedraagt € 4,00 en moet gelijk met de eerste contributie betaald worden.

Huisgenoot leden € 15,00 per jaar.

U kunt het bedrag overschrijven op: Bankrekening   NL62INGB0653134630 t.n.v penningmeester “Partropika”,  of contant betalen tijdens de clubavonden, of op de vogelmarkten.

 

RINGENCOMMISSARIS.

Voor alle aangelegenheden betreffende ringen, kunt U contact opnemen met;

Johan de Hoop  Twijndersdonk 103  7326 BN  Apeldoorn Telefoon: 055 – 5413294

 

Materialen  Ab van Lohuizen tel: 5216748.

 

BEGELEIDINGSCOMMISSIE.

Zij heeft tot doel, daar waar er problemen zijn, of vragen over vogels, samen met u oplossingen te zoeken.

 

PARKIETEN                                                    Teun den Houdijker Telefoon: 055 – 5221472

 

EXOTEN/DUIVEN etc.                                    Johan de Hoop Telefoon: 055 – 5413294

 

KLEUR en POSTUURKANARIES                  Rein Grefhorst Telefoon: 055 – 5414227

 

DAMESGROEP.

“Partropika” heeft een zeer actieve damesgroep, die o.a., de verloting op onze jaarlijkse tentoonstelling organiseert. De bijeenkomsten worden gehouden bij:

Diny Grefhorst  Warenargaarde 814 7329 GS Apeldoorn Telefoon: 055 – 5414227

VERGADERINGEN. (niet in juli en augustus)

Worden iedere derde maandag van de maand (aanvang 20.00 uur) gehouden in:

Wijkcentrum “De Groene Hoven" Koninginnelaan 280  7316 LD  Apeldoorn

VOGELMARKTEN.

Iedere eerste zaterdag van de maand van 9.30 tot 12.30 uur.

 

ZAADVERKOOP.

Bestellingen (055) 5221306 en op de vergaderavonden van 19.00-20.00 uur en in de pauze.

 _______________________________________________________________________________ 

Vogelvoer bestellen Rik bellen!

Telefoon: 5221306

 

Iedere dinsdagavond kunt U voer halen in onze berging.

Geopend van 18.30-19.30 uur.

Ook tijdens de vogelmarkten of in de pauze op de contactavond 

________________________________________________________________________________

Hierbij nodigen wij u uit voor onze clubavond op

maandag 18 september 2017.

Wijkcentrum “De Groene Hoven” Koninginnelaan 280 Apeldoorn.

Aanvang 20.00 uur.

 

 Agenda:

 1. Opening
 2. Verslag vorige vergadering.
 3. Tentoonstelling 2017.
 • Inschrijfbiljet   - LINK 
 • Vraagprogramma NBVV  - LINK
 • Werkschema inclusief slapen.
 • Hoe kunnen wij beter het publiek bereiken. Aanplakbiljetten zijn aanwezig.
 • Wie heeft er nog wat.
 1. Vogelbespreking in teken van wedstrijd.

  ______________________________________________________________________________

Vererving mutaties bij parkieten.

 

Mutaties zijn veranderde uiterlijke kenmerken, die vast liggen in de chromosomen van de vogel en doorgegeven worden via de zaad- of eicel naar de nakomelingen.

Modificaties zijn veranderde uiterlijke kenmerken, die niet vast liggen in de chromosomen en dus niet kunnen worden doorgegeven aan de nakomelingen doormiddel van de zaad- of eicel.

Modificatie komt van buitenaf en wordt beïnvloed door omstandigheden buiten de vogel om, zoals te eenzijdige voeding, licht, huisvestingsomstandigheden etc. en kunnen dus van tijdelijke aard zijn.

De vererving van mutaties kan op verschillende manieren plaats vinden en wel op de volgende manieren:

 1. (Recessief) Geslachtsgebonden mutatie.
 2. Autosomaal dominante mutatie.
 3. Autosomaal recessieve mutatie.
 4. Dominant Geslachtgebonden mutatie.

 

 1. De geslachtgebonden mutatie:

Deze mutatie is gekoppeld aan het mannelijk geslacht chromosoom.

De man heeft 2 maal dit chromosoom, wat met de letter Z wordt aangegeven en als schrijf wijze heeft:  Z ; Z (eerder werd hier de letter X voor gebruikt)

De poppen hebben dit mannelijk chromosoom slechts 1 maal en bezitten het vrouwelijk chromosoom W. (eerder werd hier de letter Y voor gebruikt)

De schrijfwijze voor een pop is Z : W

Aan het W chromosoom zijn zover we nu weten geen andere erfelijke eigenschappen gekoppeld en wordt beschouwd als leeg chromosoom

Dit betekend dat de pop slecht eenmaal het gemuteerde mannelijk chromosoom hoeft te bezitten en de uiterlijke kenmerken zijn gelijk verandert tov een niet gemuteerd chromosoom.

Daarin tegen moet de man op beide chromosomen het zelfde gemuteerde chromosoom hebben. wil de uiterlijke kenmerken zichtbaar worden van de mutatie.

Als een man slechts op 1 chromosoom het gemuteerde chromosoom heeft spreken we over split vogel.

Een pop kan nooit split zijn voor een geslachtgebonden mutatie

 

 

Geslachtsgebonden mutaties  zijn o.a.

Mutatie                                                 Schrijfwijze

Opaline                                                 Zopal

Cinnamon                                            Zcin

Pallid                                                    Zpal

 De geslachtsgebonden mutaties worden dan ook altijd vast aan de chromosoomletter Z vast geschreven in  subschrift.

 

Een paar voorbeelden van vererving met een geslacht gebonden mutatie.

Als voorbeeld een verparing tussen een man cinnamon groen  en een pop normale groen.

De man zal altijd 1 zaadcel toevoegen aan de eicel van de pop  Op iedere zaadcel is ook het geslachtchromosoom aanwezig en bij dit voorbeeld is daar de cinnamon mutatie aan gekoppeld

De pop geeft geen geslachtgebonden mutatie door, in dit voorbeeld dus de jongen hebben altijd 1 maal een gemuteerde mannelijke chromosoom.

Betekend dat de jonge mannen 1 maal een gemuteerd chromosoom hebben en 1 maal een ongemuteerd chromosoom bezitten

Dit betekend in dit voorbeeld dat de jonge mannen allemaal split voor cinnamon zijn. Uiterlijk zien ze er uit als gewoon groen.

 In tegenstelling tot de jonge mannen hoeven de jonge poppen maar 1 maal het gemuteerde mannelijk chromosoom te bezitten op het wel uiterlijk te kunnen tonen, dit omdat het andere chromosoom het W chromosoom is.

Dus een verparing van een man met een geslachtgebonden mutatie maal een normale pop geeft altijd poppen  die de uiterlijke kenmerken tonen  en de mannen zijn altijd split voor deze mutatie.

 

Man cinnamon groen x pop groen

100% mannen groen split voor cinnamon

100% poppen cinnamon groen

Anders is het als de man geen geslachtgebonden mutaties bezit, gezet gaat worden tegen een pop die wel het gemuteerde chromosoom heeft en dus het ook toont

Dan krijgen alle jonge mannen het gemuteerde chromosoom van de pop mee en een ongemuteerd chromosoom van de vader  en zijn dus split voor een geslachtgebonden mutatie. De poppen krijgen van de moeder het lege W chromosoom mee en van de vader een ongemuteerd chromosoom  en tonen dus een ongemuteerde uiterlijke kenmerken van de vogel.

 

Man groen x pop cinnamon groen

100% mannen groen split voor cinnamon

100% poppen groen

 Dus poppen kunnen nooit  split zijn voor een geslachtgebonden mutatie!

 

 1. Een totaal ander mutatie en denk wel de gemakkelijkst te herkennen is de Autosomaal dominante mutatie.

                                                                                                             

Autosomaal betekend niet meer dat dit een gen is, die los is van het geslachtsgebonden chromosoom. Dus ergens anders in de ketenreeks van chromosomen ligt dan de geslacht chromosomen.

Dat dit het makkelijst herkenbare mutatie is wordt wel duidelijk aan de hand van voorbeelden.

De donkerfactor is bv een dominante mutatie, met 1 maal deze mutatie zien we gelijk de kleur veranderen tov de wildvorm kleur. De groene vogel wordt dan donkergroen.

Heeft de vogel deze mutatie op beide chromosomen dan spreken we over een vogel met een dubbele donker factor in de groenserie werd dan gepraat over een olijfgroene en in de blauw serie over een mauve kleur.

Tegenwoordig  benoemen we deze als:

Groen als nominaat vorm

D groen : als de groene vogel 1 maal de donker factor in zijn chromosoom heeft

DD groen : als de groene vogel 2 maal de donker factor in zijn bezit heeft dus op ieder chromosoom het gemuteerde gen heeft

Deze reeks gaat ook op voor andere kleur series zoals : Aqua, D Aqua en DD Aqua, Turquoise D Turquoise en DD turquoise.

Een ander voorbeeld is violet dit is ook een autosomaal dominante mutatie

Een blauwe vogel met een violet mutatie is voor een ieder duidelijk herkenbaar  tov de normale blauwe. De mooiste diepst gekleurde violet vogels hebben dan ook op beide chromosomen de gemuteerde violet factor.

 

Autosomaal dominante mutaties zijn o.a.                            Schrijfwijze

Donker factor                                                                      D

Violet                                                                                   V

Dominant gezoomd                                                             ED

Dominant bont                                                                     Pi

 

Een bijkomende moeilijkheid zou kunnen zijn dat sommige van deze dominante mutaties wisselend in hun uiterlijke kenmerken kunnen tonen, indien ze op beide chromosomen aanwezig zijn.

 Het makkelijkste voorbeeld is de hierboven beschreven donkerfactor die we allemaal kennen

Maar met  bv dominant bont is aan de buitenkant niet te zien of de vogel 1 maal dit gen heeft of op beide chromosomen gemuteerd is

Bij een paring met een ongemuteerde vogel is dit snel te zien, bij de jongen indien er alleen maar vogels geboren worden die de uiterlijke kenmerken van dominant bont tonen, mag je er van uit gaan dat de ouder vogel op beide chromosomen dit gemuteerde gen heeft.

Indien er ook normaal gekleurde jongen geboren worden, dan weten we gelijk dat gemuteerde gen maar op 1 chromosoom bij de ouder aanwezig is

Want theoretisch is het een kans van 50% gemuteerde jongen  indien de ouder vogel op 1 chromosoom een autosomaal dominante mutatie bezit.

Bij de dominante mutatie maakt het niet uit of de man of de pop de mutatie bezit omdat deze vorm  van mutatie net gebonden is aan het geslachtchromosoom bv:

 

 Dominant bont groen x groen

50% van de mannen Dominant bont groen

50% van de mannen groen

50% van de poppen Dominant bont groen

50% van de poppen groen

 

Belangrijk is te weten dat geen één vogel split kan zijn voor een autosomaal dominante mutatie

Met andere woorden hij/zij is het en laat het zien, of hij/zij is het niet!

Voorbeeld een verparing van een groen man die op 1 van de chromosomen de donker mutatie heeft gezet tegen een normaal groen pop

Hieruit komen alleen normaal groen vogels (50%) en vogels met het gemuteerde chromosoom D groen (50%) vogels kunnen dus niet split zijn voor een autosomaal dominante mutatie

Ander voorbeeld is een dominant bonte man gezet tegen een normale gekleurde pop hieruit komen dominant bonte vogel ( 50%) en normaal gekleurde  vogels (50%)

Voor een dominante mutatie maakt het niet uit of deze nu via de man of via de pop komt omdat deze vorm van mutatie niet gekoppeld is aan het geslacht gebonden chromosoom

D groen x groen

50% van de mannen D groen

50% van de mannen groen

50% van de poppen D groen

50% van de poppen groen

 

 Terwijl een verparing van beide vogels met een D factor een kompleet andere uitkomst heeft

D groen x D groen

25% van de mannen groen

50% van de mannen D groen

25% van de mannen DD groen

25% van de poppen groen

50% van de poppen D groen

25% van de poppen DD groen

Een verparing van een vogel met een dubbele donker factor tegen een normaal groene vogel weer een kompleet andere uitkomst heeft

DD groen x groen

Alle jongen D groen

 

 1. Dan en waarschijnlijk de meest lastige en ingewikkelde de Autosomaal recessieve mutatie.

Deze vorm van mutatie is ook  en gen dat niet verbonden is aan het geslacht chromosoom maar in tegen stelling tot de Dominant vorm recessief aan een niet gemuteerd gen. Dat betekend dat een ongemuteerd gen dominant is  aan een gemuteerd gen.

De schrijfwijze van deze groep mutaties is dan ook anders tov de autosomaal dominant mutatie en worden met een kleine letter geschreven waar achter een + geplaatst is

De code voor groen is bl+ en voor blauw is dit bl : betekend groen wordt aangegeven als ongemuteerd blauw want er staat nog een + achter bij de blauw is deze dus nu weg

Zal proberen met een voorbeeld e.e.a. duidelijk te maken.

Een verparing van een groene vogel(man of pop maakt geen verschil) tegen een blauwe vogel

Alle jongen vogels uit deze combinatie zijn uiterlijk groen, maar split voor blauw, split wordt in de schrijfwijze aangeduid met / teken

 

Groen x blauw

Alle jongen groen / blauw

Als we nu deze split vogel tegen elkaar zetten kunnen we de eerste  blauwe vogel gaan krijgen

 

groen / blauw x groen / blauw

25% van de mannen groen

25% van de mannen blauw     

50% van de mannen groen / blauw

25% van de poppen groen

25% van de poppen blauw     

50% van de poppen groen / blauw

 

 Uit bovenstaande kunt u opmerken dat beide ouders de mutatie ten minste 1 maal moeten hebben, wil er een jong uit kunnen komen met een autosomaal recessieve mutatie.

De uitkomsten gaan weer veranderen indien we een blauwe vogel verparen tegen een groene/ blauw vogel dan is de uitkomst

 

 blauw x groen / blauw

50% van de mannen groen / blauw

50% van de mannen blauw     

50% van de poppen groen / blauw

50% van de poppen blauw     

Andere autosomaal recessieve mutatie zijn o.a.:

Dilute (Overgoten)                dil

Pale fallow                            pf

Grijsvleugel                           dilgw

 

Als we 2 vogels aan elkaar verparen bv een blauwe tegen een fallow groen komen daar uit alleen maar groene jongen uit,  die split zijn voor blauw en ook split voor fallowgroen

Slechts zelden is een vogel echt eenkleurig, meestal zitten er toch verborgen recessieve mutaties die soms na jaren pas zichtbaar worden door lijnen teelt. Menig kweker is al eens verrast door vreemde kleurslagen in een nestblok.

 

 1. Dominant Geslachtgebonden mutatie. Deze mutatie is alleen nog maar opgetreden bij de Catharina parkiet en nog niet zover bekend bij andere soorten

Deze mutatievorm is dus ook gekoppeld aan het mannelijk geslacht chromosoom, maar laat de uiterlijke kenmerken van deze mutatievorm al zien ook bij de man indien deze maar 1 maal aanwezig is. De pop kan deze mutatie maar op 1 geslachtschromosoom (Z) bezitten en de uiterlijke kenmerken van de EF (enkel factorige) pop lijken dan ook behoorlijk van een DF (dubbel factorige ) man. De EF man laat veel minder de kenmerken zien en is te herkennen aan het minder zwart van de tekening

Voor de leden die valkparkieten kweken hieronder de mutatie vormen binnen deze soort:

 1. Geslachtsgebonden mutatie: SL ino ( lutino), cinnamon, opaline, geelwang
 2. Autosomaal dominante mutatie: dominant bont, dominant gezoomd
 3. Autosomaal recessieve mutatie: witmasker, bleekmasker, brons fallow, recessief bont

Nog niet in europa aanwezig maar wel elders: Geelmasker (aut dominant) 

 

Voor de leden die roodstuitparkieten kweken hieronder de mutatie vormen binnen deze soort:

 1. Geslachtsgebonden mutatie: SL ino ( lutino), pallid ,cinnamon, opaline
 2. Autosomaal dominante mutatie: dominant bont, donkerfactor, grijs en violet
 3. Autosomaal recessieve mutatie: recessief bont, blauw, aqua, oranje

 

Voor de leden die rosella soorten kweken hieronder de mutatie vormen binnen deze soorten:

 1. Geslachtsgebonden mutatie: SL ino ( lutino), cinnamon, opaline
 2. Autosomaal dominante mutatie: dominant bont
 3. Autosomaal recessieve mutatie: recessief bont, blauw, aqua, turquoise pastel

 

Voor de leden die neophema soorten kweken hieronder de mutatie vormen binnen deze soorten:

 1. Geslachtsgebonden mutatie: SL ino ( lutino), pallid ,cinnamon, opaline, platinum
 2. Autosomaal dominante mutatie: dominant bont, grijs, violet, misty
 3. Autosomaal recessieve mutatie: recessief bont, blauw, aqua,turquoise, oranjeborst, pale fallow, brons fallow, grijsvleugel, feded.

Selectie vorm Roodbuik

  Voor de leden die forpus soorten kweken hieronder de mutatie vormen binnen deze soorten:

 1. Geslachtsgebonden mutatie: cinnamon is tot op heden de enigste geslachtgebonden mutatie
 2. Autosomaal dominante mutatie: Donkerfactor, Dominantbont en Violet
 3. Autosomaal recessieve mutatie: blauw, het niet geslachtsgebonden ino mutatie (NSL ino) grijs, recessief bont, faded, fallow. Amerikaans geel en blauw, marbled

 

Voor als iemand een uitkomst wil weten van een verparing tussen verschillende mutaties is daar een hele handige site voor waar op van diverse soorten parkieten de uitkomsten snel zijn af te lezen

Kijk er eens naar Genetic Calculator 1.3

 Kees Bink

________________________________________________________________________________

Open Kampioenschap "Van Apeldoorn"     Tentoonstelling 2017.

 

U zendt toch ook zoveel mogelijk vogels in!

Kijk of u zich vrij kunt maken voor de bewaking van onze vogels.

Er moeten nog wat aanpassingen gedaan worden aan onze nieuw vluchtjes, als u in de gelegenheid bent om te helpen geef u dan op voor 9 september a.s.

 Keurmeesters die dag zijn rond, hopelijk moeten wij er nog 1 extra inzetten.

Werkschema hulp bij opbouw etc. zal tijdens de vergadering in september worden ingevuld.

Namens bestuur wensen wij u een goede voorbereiding van de vogels, wat dat is een pluspunt tijdens de keuring.

 Namens bestuur, Rein.

 

Indien u nog een prijsje heeft voor de damesgroep houden die zich aanbevolen.

 De Damesgroep.

--------------------------------------------------------------------------------------

                   Allround werkzaamheden zoals:

 • Timmerwerk binnen / buiten

 • Metselwerk

 • Tegelwerk, badkamer, toilet, keuken

 • Vloeren leggen, plavuizen, laminaat

 • Vervangen van kozijnen, deuren

 • Plaatsen van dubbelglas

 • Plaatsen van dakkapellen, dakramen

 • Aanbouw en verbouw

 • Zolderverbouw en aftimmeringen

 • Uw verdere wensen.

Bel gerust voor een afspraak of verdere informatie, 06-43257013

Cor Balk, Timmer- en klussenbedrijf. Motetstraat 1  7323 LD Apeldoorn

k.v.k. nr.  08160707 - btw nr. 0561.85.534.B01  -  Rabobank nr. NL87 RABO 01333 42 352