De clubavond van 18 april is op tweede paasdag en gaat dus niet door

 

"Partropika" Apeldoorn

Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers

 

 

 

 

REGLEMENT ONDERLINGE TENTOONSTELLING 2019. ORGANISATIE "PARTROPIKA" APELDOORN.'

 

De wedstrijd wordt georganiseerd door vogelvereniging "PARTROPIKA" Apeldoorn, in sporthal  Buys Ballotstraat 78, van 22 t/m 26 oktober 2019.

 • Het T.T. reglement van de N.B.v.V. is op deze wedstrijd van toepassing.
 • De wedstrijd wordt gehouden voor de leden van de vereniging. Vraagprogramma van de N.B.v.V.
 • Inschrijving is mogelijk in de volgende klassen:
 • Klasse 1: Stammen 4 vogels eigen kweek laatste kweekjaar. (tenzij vraagprogramma anders toestaat)
 • Klasse 2: Stellen 2 vogels eigen kweek laatste kweekjaar. (tenzij vraagprogramma anders toestaat)
 • Klasse 3: Enkelingen 1 vogel eigen kweek laatste kweekjaar. (tenzij vraagprogramma anders toestaat)
 • Klasse 4: Open klasse 1 vogel vrije inzending. Noot: Voor een aantal vogels is het toegestaan om vogels van eerdere kweekjaren als eigenkweek toe te staan. (zie Het inschrijfformulier voor deze wedstrijd moet op 11oktober 2019 voor 17.00 uur worden ingeleverd bij:

Johan de Hoop                         Kees van Maanen             Rein Grefhorst

Twijndersdonk 103                    Descartesstraat 7             Warenargaarde 814

7326 BN Apeldoorn                  7323 HX Apeldoorn          7329 GS Apeldoorn

(Via de site.)                             Tel: 055-3665628            Tel:055-5414227

 • Het inschrijf­geld bedraagt € 1,25 per vogel, Onbeperkt inzenden voor € 10,00, catalogus is gratis. ­Bovengenoemde kosten moeten gelijk worden voldaan bij inleve­ring van het inschrijffor­mu­lier, of worden overgemaakt op:

            Bankrekening NL62 INGB 0653134630 t.n.v. penningmeester "Partro­pika".

 • Inschrijvingen welke na genoemde datum binnenkomen en inschrijvingen waarvoor het inschrijf­geld niet is betaald, worden als niet ontvangen be­schouwd.
 • De inschrijvers ontvangen na inschrijving een inbrengkaart, alsmede de kooinummers. De kooinummers moeten midden op de kooi worden aangebracht. (indien geen kooinummer bijgevoegd komen de vogels in vluchtjes)
 • Bij het inbrengen van de vogels dient men de inschrijfkaart in te leveren. Na controle ontvangt u de afhaalkaart.
 • Het in ontvangst nemen van de catalogus en keurbriefjes geschied uitsluitend op vertoon van de afhaalkaart. De toe­gang tot de T.T. zaal is gratis, voor zowel inzenders als bezoekers.
 • De vogels dienen ingebracht te worden op dinsdag 22 oktober 2019 tussen 19.30 en 21.30 uur. Inzenders kunnen hun vogels afhalen op zaterdag 26 oktober 2019, om 15.00 uur (direct na de officiële sluiting), tegen inleve­ring van de afhaalkaart.
 • De officiële opening zal plaatsvinden op donderdag 24 oktober 2019 om 19.30 uur.

 • De ten­toonstelling zal voor het publiek geo­pend zijn:

donderdag: 24 oktober van 20.00 tot 22.00 uur.

vrijdag: 25 oktober van 10.00 tot 22.00 uur.

zaterdag: 26 oktober van 10.00 tot 15.00 uur.

 • Voor de officiële opening zullen er geen mededelingen worden gedaan over de  uitslag van de keuringen.
 • In principe zal in iedere hoofdgroep, klasse en subgroep, tenminste 1 prijs              worden toegekend, ongeacht het aantal inzendingen. Afhankelijk van het aantal      punten wordt de hoogte van de prijs bepaald.

Voorbeelden:  3x 1e prijs (1x goud)

                        2x 1e prijs en 5x 2e prijs (1x goud en 1x zilver)

Generaalkampioen over alle vogels: (Vogels uit klasse 4 tellen hierbij niet mee)

Hier zullen 3 prijzen worden toegekend, goud, zilver en brons.

De hoogste inzending met 5 vogels.

Bij gelijke punten zal de 6e of 7e vogel bepalend zijn.

 • Tijdens de T.T. worden er geen vogels afgegeven.
 • Vrije derby aangeven op het inschrijfformulier.
 • In de volgende hoofdgroepen zal een Kampioen worden aangewezen.

Kleurkanaries,
Postuurkanaries,
standaard Exoten,
niet gestandaardiseerde Exoten,
Grasparkieten,
Agaporniden,
Grote  Parkieten,
Duiven en Grondvogels.

 • Voor ziekte of sterfte van de ingezonden vogels gedurende de keuring en T.T. kan de organisatie niet aansprakelijk worden gesteld. De vogels zijn verzekerd tegen brand en ver­stikking door brand.
 • De organiserende vereniging zal zorg dragen voor een goede verzorging van de vogels tijdens de T.T. Indien uw vogels van speciaal voer moeten worden voorzien, dan dient u dit bij het inbrengen van de vogels kenbaar te maken. U dient zelf voor dit voer te zorgen.
 • Vogels die worden ingezonden in kooien die afwijken van de bondsvoorschriften, of die van herkenningstekens zijn voorzien zullen worden geweigerd op de T.T. Ook dienen de kooien schoon te zijn.
 • De kooien moeten zijn voorzien van schelpenzand, voor de parkieten mag ook       zaad als bodembe­dekking worden gebruikt.

Verkoopklasse:

 • Vogels moeten worden ingebracht in eigen kooien, maximaal 2 vogels in één kooi.
 • 10% van de verkoopprijs is voor de organiserende vereniging.
 • Verkochte vogels uit de T.T. worden pas zaterdag 26 oktober. afgegeven.
 • Inbrengen van de vogels voor de verkoopklasse op donderdag 24 oktober van 18.30 uur tot 19.00 uur. En de vrijdag 25 oktober.

 

In alle gevallen waarin het reglement of dat van de N.B.v.V. niet voorziet, beslist het bestuur van de organiserende vereniging.

Door ondertekening van het inschrijfformulier gaat u akkoord met de gestelde voorwaar­den.

Juni 2019

Het bestuur ”Partropika."