Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers

 

REGLEMENT KRINGTENTOONSTELLING APELDOORN 2018.

ORGANISATIE "PARTROPIKA" APELDOORN.'

 

De wedstrijd wordt georganiseerd door vogelvereniging "PARTROPIKA" Apeldoorn, in sporthal  Buys Ballotstraat 78, van

23 t/m 27 oktober 2018.

 

 1. Het T.T. reglement van de N.B.v.V. is op deze wedstrijd van toepassing.

 

 1. De wedstrijd wordt gehouden voor de leden van de uitgenodigde verenigingen en geldt voor de vogels voorko­mend op het vraagprogramma van de N.B.v.V., met uitzondering van Har­zers, Waterslagers en Timbrado's).

        Voor indeling groepen zie bijlage.

        Inschrijving is mogelijk in de volgende klassen:

 • Klasse 1: Stammen 4 vogels eigen kweek laatste kweekjaar. (tenzij vraagprogramma anders toestaat)
 • Klasse 2: Stellen 2 vogels eigen kweek laatste kweekjaar. (tenzij vraagprogramma anders toestaat)
 • Klasse 3: Enkelingen 1 vogel eigen kweek laatste kweekjaar. (tenzij vraagprogramma anders toestaat)
 • Klasse 4: Open klasse 1 vogel vrije inzending, alleen exoten en grote parkieten. Alle exoten en alle                                                                              parkieten zullen één klasse vormen.

          Noot: Voor een aantal vogels is het toegestaan om vogels van eerdere kweekjaren als eigenkweek toe te staan. (zie vraagprogramma)

 

 1. Het inschrijfformulier voor deze wedstrijd moet op 10 oktober 2018 voor 17.00 uur worden ingeleverd bij:

Johan de Hoop            Kees van Maanen       Rein Grefhorst

Twijndersdonk 103      Descartesstraat 7        Warenargaarde 814

7326 BN Apeldoorn     7323 HX Apeldoorn     7329 GS Apeldoorn

Via de site.                  Tel: 055-3665628        Tel:055-5414227

 

 1. Het inschrijf­geld bedraagt € 1,50 per vogel, catalogus is gratis. ­Bovengenoemde kosten moeten gelijk worden voldaan bij inleve­ring van het inschrijffor­mu­lier, of worden overgemaakt op:

        Bankrekening NL62 INGB 0653134630 t.n.v. penningmeester "Partro­pika".

 

 1. Inschrijvingen welke na genoemde datum binnenkomen en inschrijvingen waarvoor het inschrijf­geld niet is betaald, worden als niet ontvangen be­schouwd.

 

 1. De inschrijvers ontvangen na inschrijving een inbrengkaart, alsmede de kooinummers. De kooinummers moeten midden op de kooi worden aangebracht. (indien geen kooinummer bijgevoegd komen de vogels in vluchtjes)

 

 1. Bij het inbrengen van de vogels dient men de inschrijfkaart in te leveren. Na controle ontvangt u de afhaalkaart.

 

 1. Het in ontvangst nemen van de catalogus en keurbriefjes geschied uitsluitend op vertoon van de afhaalkaart. De toe­gang tot de T.T. zaal is gratis, voor zowel inzenders als bezoekers.

 

 1. De vogels dienen ingebracht te worden op dinsdag 23 oktober 2018 tussen 19.30 en 21.30 uur. Inzenders kunnen hun vogels afhalen op zaterdag 27 oktober 2018, om 15.00 uur (direct na de officiële sluiting), tegen inleve­ring van de afhaalkaart.

          Prijsuitreiking Kampioenen 25 oktober, tijdens de opening, overige prijzen is op 27 oktober 2018 om 14.30 uur.

 

 1. De officiële opening zal plaatsvinden op donderdag 25 oktober 2018 om 19.30 uur.

De ten­toonstelling zal voor het publiek geo­pend zijn:

 • donderdag: 25 oktober van 20.00 tot 22.00 uur.
 • vrijdag: 26 oktober van 10.00 tot 22.00 uur.
 • zaterdag: 27 oktober van 10.00 tot 15.00 uur.

          Voor de officiële opening zullen er geen mededelingen worden gedaan over de uitslag van de keuringen.

          In principe zal in iedere hoofdgroep, klasse en subgroep, tenminste 1 prijs worden toegekend, ongeacht het aantal inzendingen. Afhankelijk van het aantal punten wordt de hoogte van de prijs bepaald.

Stammen. (inclusief eenheidspunten)            Stellen (inclusief eenheidspunten)  

 1e prijs 366 pu­nten                                             1e prijs 183 punten                             2e prijs 362 punten                                             2e prijs 181 punten                             3e prijs 358 punten                                             3e prijs 179 punten                            

Enkelingen:

1e prijs   91 punten

2e prijs   90 punten

3e prijs    89 punten

 

Limieten t.a.v. het aantal prijzen zijn:

 

01-04 stammen 1 prijs      01-06 stellen 1 prijs      01-12 enkelingen 1 prijs

05-08 stammen 2 prijzen  07-12 stellen 2 prijzen  13-24 enkelingen 2 prijzen

09-12 stammen 3 prijzen  13-18 stellen 3 prijzen   25-36 enkelingen 3 prijzen

                                                                                37-48 enkelingen 4 prijzen

Prijzen zullen in de vorm van een oorkonde worden toegekend.

 

Generaalkampioen over alle vogels: (Vogels uit klasse 4 tellen hierbij niet mee)

Hier zullen 3 prijzen worden toegekend.

De hoogste inzending met 10 vogels.

Bij gelijke punten zal de 11e of 12e vogel bepalend zijn.

Verenigingskampioenschap:

De vereniging met het hoogst aantal punten van 10 vogels, van 3 inzenders zal deze prijs ontvangen.

 

 1. Tijdens de T.T. worden er geen vogels afgegeven.

 

 1. Derby aangeven op het inschrijfformulier.

 

 1. In de volgende hoofdgroepen zal een derby Kampioen worden aangewezen.

Kleurkanaries, Postuurkanaries, Exoten incl. duiven en grondvogels, Europese vogels en hybriden en in de groep parkieten.

 

 1. Voor ziekte of sterfte van de ingezonden vogels gedurende de keuring en T.T. kan de organisatie niet aansprakelijk worden gesteld. De vogels zijn verzekerd tegen brand en ver­stikking door brand.
 2. De organiserende vereniging zal zorg dragen voor een goede verzorging van de vogels tijdens de T.T. Indien uw vogels van speciaal voer moeten worden voorzien, dan dient u dit bij het inbrengen van de vogels kenbaar te maken. U dient zelf voor dit voer te zorgen.
 3. Vogels die worden ingezonden in kooien die afwijken van de bondsvoorschriften, of die van herkenningstekens zijn voorzien zullen worden geweigerd op de T.T. Ook dienen de kooien schoon te zijn.
 4. De kooien moeten zijn voorzien van schelpenzand, voor de parkieten mag ook zaad als bodembe­dekking worden gebruikt.
 5. Vogels moeten worden ingebracht in eigen kooien, maximaal 2 vogels in één kooi. 10% van de verkoopprijs is voor de organiserende vereniging. Verkochte vogels uit de T.T. worden pas zaterdag 27 oktober na de prijsuitreiking afgegeven.
 6. Inbrengen van de vogels voor de verkoopklasse op donderdag 25 oktober van 18.30 uur tot 19.00 uur.
 7. In alle gevallen waarin het reglement of dat van de N.B.v.V. niet voorziet, beslist het bestuur van de organiserende vereniging.
 8. Door ondertekening van het inschrijfformulier gaat u akkoord met de gestelde voorwaar­den.

 

Juni 2018

Het bestuur,

Vogelvereniging "Partropika."

 

 

 

Klustering vraagprogramma

Volgens vraagprogramma NBvV: 2015- 2019

Hoofdgroep    KLEURKANARIE

 

DA- Vetstof  Wit                  alle vogels benoemd in groepen:  3.001 t/m 3.003)

DB- Vetstof Geel                 alle vogels benoemd in groepen:  3.011 t/m 3.024

DC- Vetstof  met Rood      alle vogels benoemd in groepen:  3.041 t/m 3.054 + 3.071 t/m 3.072

DD- Vetstof Mozaïek         alle vogels benoemd in groepen:  3.031 t/m 3.032 + 3.061 t/m 3.062

DE- Pigment Wit                  alle vogels benoemd in groepen: 3.101 + 3.111 + 3.121 + 3.131 + 3.211 + 3.201 + 3.211 + 3.221 + 3.231 + 3.251 + 3.301 + 3.311 + 3.321 + 3.351 + 3.361 + 3.371 + 3.381 + 3.401 + 3.451 + 3.501 + 3.511 + 3.521 + 3.531 + 3.551 + 3.561 + 3.571 + 3.601 +3.611 + 3.621 + 3.651 + 3.661 + 3.671 + 3.681

 

DF- Pigment Geel               alle vogels benoemd in groepen:  3.102 + 3.103 + 3.112 + 3.113 + 3.122 + 3.123 + 3.132 + 3.133 + 3.202 t/m 3.203 + 3.212 + 3.213 + 3.222 +3.223 + 3.232 + 3.233 + 3.252 + 3.253 + 3.302 + 3.303 + 3.312 + 3.313 + 3.322 + 3.323 + 3.352 + 3.353 + 3.362 + 3.363 + 3.372 + 3.373 + 3.382 + 3.383 + 3.402 + 3.403 + 3.452 + 3.453 + 3.502 + 3.503 + 3.512 + 3.513 + 3.522 + 3.523 + 3.532 + 3.533 +3.552 + 3.553 + 3.562 + 3.563 + 3.572 + 3.573 + 3.602 + 3.603 + 3.612 + 3.613 + 3.622 + 3.623 + 3.652 + 3.653 + 3.662 + 3.663 + 3.672 + 3.673 + 3.682

 

DG- Pigment Rood            alle vogels benoemd in groepen:  3.104 + 3.105 + 3.114 + 3.115 + 3.124 + 3.125 + 3.134 + 3.135 + 3.204 + 3.205 + 3.214 + 3.215 + 3.224 + 3.225 + 3.234 + 3.235 + 3.254 + 3.255 + 3.304 + 3.305 + 3.314 + 3.315 + 3.324 + 3.325 + 3.354 + 3.355 + 3.364 +3.365 + 3.374 + 3.375 + 3.384 + 3.385 + 3.404 + 3.405 + 3.454 + 3.455 + 3.504 + 3.505 + 3.514 + 3.515 + 3.524 + 3.525 + 3.534+ 3.535 + 3.554 + 3.555 + 3.564 +3.565 + 3.574 + 3.575 + 3.604 + 3.605 + 3.614 + 3.615 + 3.624 + 3.625 + 3.654 + 3.655 + 3.664 + 3.665 + 3.674 + 3.675

 

DH-  Pigment Mozaïek      alle vogels benoemd in groepen:  3.106 t/m 3.109 + 3.116 t/m 3.119 + 3.126 t/m 3.129 + 3.136 t/m 3.139 + 3.206 t/m 3.209 + 3.216 t/m 3.019 + 3.226 t/m 3.229 + 3.236 t/m 3.239 + 3.256 t/m 3.259 + 3.306 t/m 3.309 + 3.316 t/m 3.319 + 3.326 t/m 3.329 + 3.356 t/m 3.359 + 3.366 t/m 3.369 + 3.376 t/m 3.379 + 3.386 t/m 3.389 + 3.406 t/m 3.409 +3.456 t/m 4.459 + 3.506 t/m 3.509 + 3.516 t/m 3.519 + 3.526 t/m 3.529 + 3.536 t/m 3.539 + 3.556 t/m 3.559 + 3.566 t/m 3.569 + 3.576 t/m 3.579 + 3.606 t/m 3.609 + 3.616 t/m 3.619 + 3.626 t/m 3.629

+ 3.656 t/m 3.659 + 3.666 t/m 3.669 + 3.676 t/m 3.679

 

DI  Nieuwe mutaties en mutatie combinaties die niet erkend zijn

 

Hoofdgroep Postuurkanarie

 

Gefriseerde rassen       alle vogels benoemd in groepen:  4.001 t/m 4.114

Houding rassen             alle vogels benoemd in groepen:  4.201 t/m 4.228 + 4.241 t/m 4.288

Kuif en kuifbroed           alle vogels benoemd in groepen:  4.231 t/m 4.237 + 4.401 t/m 4.505

Vorm rassen                   alle vogels benoemd in groepen:  4.301 t/m 4.348

Tekening rassen            alle vogels benoemd in groepen:  4.601 t/m 4.603

Nieuwe rassen/ variëteiten, alle niet erkende rassen.

 

Hoofdgroep  Exoten

 

A-  Zebravinken            alle vogels benoemd in groepen:  5.001 t/m 5.035

B-  Japanse Meeuwen,Rijstvogels, Zilver &loodbekjes 

                                       alle vogels benoemd in groepen:  6.001 t/m 6.014 + 7.001 t/m 7.017+ 8.001 t/m 8.007

C-  Gestandaardiseerde exoten, alle vogels benoemd in: 9.001 t/m 9.006 +10.001 t/m     10.025

D-  Overige Exoten,      alle vogels benoemd in groepen: 6.020 t/m 6.033 + 7.018 t/m 7.019 +11.001 t/m 11.010 + 12.001 t/m 26.026 + 13.001 t/m 13.009

E-  Vruchten en insecteneters          alle vogels benoemd in groepen: 13.010 t/m/ 13.011

F-  Openklasse Exoten  alle vogels benoemd in groepen: 13.010 t/m/ 13.011

 

Hoofdgroep Hybriden

Hybriden                         alle vogels benoemd in groepen:  14.001 t/m 14.002

Hybriden komende uit ondersoorten worden niet gevraagd

 

Hoofdgroep Europese Cultuurvogels

A-  Europese Cultuurvogels             alle vogels benoemd in groepen:  15.001 t/m 15.150

B-  Europese Cultuurvogels             alle vogels benoemd in groepen:  16.001 t/m 16.014

 

Hoofdgroep grasparkieten

 

A- Kleur grasparkieten                      alle vogels benoemd in groep 18

B- Standaard grasparkieten              alle vogels benoemd in groep 19

 

Hoofdgroep Forpus en Catharina Brotogerius en Psilopsiagon

 

o.a. Forpus en Catharina + Brotogerius en Psilopsiagon alle vogels benoemd in groepen:  20, 22 en 29.001en 29.002)

 

Hoofdgroep Agapornis

 

Agaporniden:

A-  Met Oogring                    (alle vogels benoemd in groep: 21.001 t/m 076)

B-  Zonder Oogring              (alle vogels benoemd in groep: 21.101 t/m 21.117)

Vogels uit de subgroepen 21.081 t/m 21.094  worden ingedeeld naar gelang de soort in één van bovengenoemde groepen

 

Grote Parkieten

Hoofdgroep Australische parkieten: Neophema en Neopephotus

Neophema's en Bourkés  parkieten (alle vogels benoemd in groep: 23)

 

Hoofdgroep Australische parkieten: Nymphicus, Psephotus, Nortierlla ,Lathamus en Cyanorampus

Grote Parkieten                                   (alle vogels benoemd in groepen:  24, 25 en 26)

 

Hoofdgroep overige Grote  parkieten:Rosella, Pyrrhura, Aratinga, Barnardius, Myiopsitta

Grote Parkieten                                   (alle vogels benoemd in groepen:  27 + 29.011 t/m 29.026)

 

Hoofdgroep Aziatische, Afrikaanse en Zuid Amerikaanse  parkieten en papegaaien:

Grote Parkieten                                   ( alle vogels benoemd in groepen:  28 en 32)

 

Hoofdgroep lori’s en vijgparkieten

Grote Parkieten                                   (alle vogels benoemd in groep: 30)

 

Hoofdgroep Kwartels en  overige Grondvogels

Kwartels en Grondvogels                  (alle vogels benoemd in groep: 33)

 

Hoofdgroep Duiven

Duiven                                                 (alle vogels benoemd in groep: 34)

 

INENTINGSBEWIJS VOOR DE VOGELS UIT DE GROEPEN 33 EN 34  VERPLICHT!!