Regels voor het bestellen
kweekjaar 2022

 

 

Er wordt zo nodig 4 keer een bestelling gedaan. U ontvangt uw ringen volgens onderstaand schema. De bestellingen en betalingen moeten binnen zijn op: 

Ronde 1   :  10 mei   -   Levering z.s.m. na 5 oktober

Ronde 2  :  16 mei - 25 september 2021 - levering na 18 dec. 2021

Ronde 3  :  1 oktober - 25 jan. 2022  - levering na 5 april 2022

Ronde 4  :  1 febr. 2022 - 25 maart 2022 -  levering na 20 mei 2022

  • Na ontvangst van de ringen zal op de website gepubliceerd worden dat ze binnen zijn.  Er kan dan een afspraak gemaakt worden om ze te komen halen (niet op zondag) of ze kunnen op de vogelmarkt of ledenvergadering worden afgehaald.
  • Behalve voor nieuwe leden, die nog niet eerder besteld hadden, zal tussentijds geen bestelling  buiten genoemde data meer worden verzonden. ( uitgezonderd spoedbestellingen ) Dit in verband met de hoge portokosten voor de bond.
  • Spoedbestellingen kosten € 1,00 per ring extra. 

  • Een bestelling wordt pas verwerkt en  verzonden als het verschuldigde bedrag op onderstaand rekening nummer is bijgeschreven. Dit omdat ik zelf ook de ringen vooruit moet betalen.
  • Mochten er problemen met bestelde ringen zijn, dan worden deze ringen alleen vervangen tegen inlevering van de foute ringen.

  • Bij een verzoek om de ringen per post op te sturen is dit altijd voor eigen risico en ze worden pas verzonden na ontvangst van de verschuldigde portokosten.  

  • Na 24 maart kunnen alleen nog spoedbestellingen worden geplaatst voor het lopende kweekjaar. Deze ringen kosten € 1,00 per stuk meer dan de gewone prijs. 

    ______________________

Voor het bestellen van ringen kunt u als u lid bent van Partropika op de verenigingsavonden of vogelmarkten terecht bij Johan de Hoop.  De zondag is voor mij een vrije dag, bestemd voor kerk en gezin. Dan graag geen telefonisch contact opnemen over zaken betreffende ringen.

Het digitaal bestellen van uw ringen heeft de voorkeur. 

Zodra het verschuldigde bedrag op rekening nummer 

NL 66 SNSB 0948 928 921

t.n.v. Hoopdej, onder vermelding van ringenbestelling 2022 is ontvangen zal de bestelling verder worden verwerkt.