CONTACTBLAD

VOGELVERENIGING

“PARTROPIKA

 Aangesloten bij de:

Algemene Nederlandse Bond van Vogelhouders

Codenummer vereniging 340

Opgericht 28 mei 1962

Internet:         www.partropika.nl

E-mail :          info@partropika.nl

 

BESTUURSSAMENSTELLING.

Erevoorzitter                                                  G.J. Dalhuizen

 

Leden van verdienste                                       J. Pannekoek en E. Zweekhorst                                               

Voorzitter                                                        Rein Grefhorst

                                                                              Telefoon: 055 – 5414227

Secretaris                                                       Cor Balk                                                                                                                                           Telefoon: 055 – 5222549 / 06 43257013

Penningmeester                                                 John Huigen

                                                                              Telefoon: 055 - 5414807                 

Redactie clubblad                                             Kees van Maanen

                                                                             Telefoon: 055 – 3665628

Horeca                                                           Piet Bouws en Jean Voorhorst-Hulleman

                                                                              Telefoon: 055 – 5420270

 

CONTRIBUTIE bedraagt € 30,00 per jaar. Moet per vooruitbetaling betaald worden.

INSCHRIJFGELD bedraagt € 4,00 en moet gelijk met de eerste contributie betaald worden.

U kunt het bedrag overschrijven op: Bankrekening  NL62INGB0653134630 t.n.v penningmeester “Partropika”,  of contant betalen tijdens de clubavonden, of op de vogelmarkten.

RINGENCOMMISSARIS.

Voor alle aangelegenheden betreffende ringen, kunt U contact opnemen met;

Johan de Hoop Telefoon: 055 – 5413294

Materialen  Ab van Lohuizen tel: 5216748.

BEGELEIDINGSCOMMISSIE.

Zij heeft tot doel, daar waar er problemen zijn, of vragen over vogels, samen met u oplossingen te zoeken.

PARKIETEN                                  Teun den Houdijker Telefoon: 055 – 5221472

EXOTEN/DUIVEN etc.          Johan de Hoop Telefoon: 055 – 5413294

KLEUR en POSTUURKANARIES  Rein Grefhorst Telefoon: 055 – 5414227

DAMESGROEP.

“Partropika” heeft een zeer actieve damesgroep, die o.a., de verloting op onze jaarlijkse tentoonstelling organiseert. De bijeenkomsten worden gehouden bij:

Diny Grefhorst  Warenargaarde 814 7329 GS Apeldoorn Telefoon: 055 – 55414227

                                                                                             

Contactblad oktober 2016

 

Hierbij nodigen wij u uit voor onze clubavond op maandag 21 oktober 2016. Wijkcentrum “De Groene Hoven” Koninginnelaan 280 Apeldoorn.

Aanvang 20.00 uur.

Agenda:

 1. Opening
 2. Verslag vorige vergadering
 3. Ingekomen post
 4. Mededelingen en verzoeken
 5. Laatste informatie Tentoonstelling 2016
 6. Rondvraag
 7. Vogelbespreking
 8. Sluiting

 DENK AAN HET INSCHRIJVEN VOOR DE TENTOONSTELLING.

Dit kan nog t/m  9 oktober.

HET BESTUUR.

 

Bevedering van TT Vogels verzorgen :

                                                                                                                                             

Inleiding.

Als de rui voorbij is dan komen de vogels in volle pracht en praal naar voren. De jonge mannen beginnen hun eerste fluittoontjes ten gehore te brengen, kortom er komt meer leven in onze kanarievogels. De overjarige mannen en poppen hebben wat meer werk gehad om van hun verenkleed te wisselen, daar zij ook alle slag- en staartpennen gewisseld hebben. Wij als liefhebber tentoonsteller kijken altijd met spanning uit naar onze vogels rond deze periode. We zijn benieuwd hoe onze vogels te voorschijn komen, hun grondkleur en tekening patroon, want rond deze tijd is het al vrij goed te beoordelen als onze gekweekte jonge vogels al redelijk beantwoorden aan de standaard eisen. Een aantal weken later zal ook nog wel een kleine ontwikkeling plaatsvinden in de grootte en vorm van de vogels en dan begint het bij veel liefhebbers al te kriebelen. Ze willen al vogels uitzoeken voor de aankomende tentoonstellingen. Als men deze vogels uitzoekt voor de TT moet men ook aandacht schenken aan de bevedering, daar wil ik in dit artikel iets over schrijven.

 

De bevedering controleren voor het opkooien.

Einde augustus beginnen de meeste liefhebbers de vogels uit te zoeken volgens eigen inzicht en met de richtlijnen van de standaardeisen van de vogels. Als men een vogel uit de ruimte vangt controleer deze vogels dan op eventuele Conditie gebreken (onherstelbare fouten), veder op grootte en vorm. Is dit allemaal correct, controleer de vogel dan ook op gebreken van de bevedering. Er kan zeker bij wat overbevolking maar anders ook, schade ontstaan zijn tijdens de rui aan bv staart of vleugelpennen. Je zult er zeker vogels bij vinden die een fel beschadigde of gebroken pen dragen. Deze pennen dient men dan te verwijderen. De beste methode is het knippen van een staartpen bv een mm of 4 van het leven met een nagelknipper af. Weet wel dat als je een linkse staartpen neemt, pak dan ook een rechtse pen, anders zal de staart straks ongelijk zijn en dat levert je een strafpunt op. Als de pen achter het leven is afgenipt zal deze na een dag of 3 afsterven en dan is de pen makkelijker te verwijderen na dag vijf. Doe je dit niet op deze manier dan is de kans zeer groot dat er een bloedpen ontstaat, en dat is een vervelende zaak, en als je wat pech hebt is de vogel verloren als TT vogel. en dat is toch niet de bedoeling. Het kan ook zijn dat de bevedering geen gebreken toont, maar dat je na een weekje vaststelt dat je het jammer vindt, de vogel is eigenlijk wat klein. Dan is het aan te bevelen om de twee buitenste linker en rechter staartpennen te verwijderen, op de zelfde manier als hier boven beschreven,. De kans is groot dat de vogel na een week of zes als de pennen weer terug aangegroeid zijn een beter, ja zelfs iets groter uitzicht toont. En ook op eventuele bontheid in de bevedering. Controleer ook bij de schimmel vogels of de bevedering niet te lang is. Is dit zo dan is het beter deze vogel niet op te kooien, want deze zal dan nooit een goed gesloten bevedering laten zien, daar hij dit gewoon niet kan omdat de bevedering te lang is.

 

Verzorgen bevedering tijdens het opkooien van de vogel.

Als de vogels opgekooid zitten, doe je dat in stapjes. Eerst per 3 stuks mannen en poppen gescheiden in bv je kweekkooien, na een 10- tal dagen naar je TT kooien. Plaats deze met de voorfronten bijna tegen elkaar en zet ze dagelijks wat verder uit elkaar na een weekje staan ze tegenover elkaar, de vogels zullen dan sneller rustig zijn.

Tijdens het opkooien zullen de vogels toch nog regelmatig tegen de tralies gaan hangen, vliegen, springen ieder kent dit wel, en ooit denk je als dit maar goed gaat, maar een vogel die goede voeding, vitaminen en mineralen krijgt, daarvan kan de bevedering ontzettend veel hebben, en zullen niet zo snel breken. Van belang is wel dat uiteraard je de kooien goed zuiver houdt, maar ook de vogels regelmatig voorziet van badwater, en of zelf nat spuit met bv de bloemenspuit.

Trouwens de bloemenspuit draagt bij om de vogels sneller rustig te krijgen, en is zoals vermeld onmisbaar voor de bevedering. Blijft de vogel zenuwachtig, sommige hebben dit erg lang, dan kan men aan de binnenzijde een plastiek plaatje tegen de tralies maken, tegenwoordig zijn deze ook te koop. Verder zorg dragen dat de vogel een zuivere kooi blijft houden, want een onzuivere bevedering zal er altijd ruw en niet gesloten uitzien. Na een aantal weken zal de vogel er al heel wat rustiger uit zien, en ook al mooi glad in de bevedering komen te zitten, is dit niet zo controleer dan nog even de lengte van de bevedering. Kijk of je je toch niet vergist hebt en de bevedering te lang is. Al de rest doet de vogel zelf ,het spuiten ( benevelen ) met de bloemen spuit doet men het best met warm water, met daarin  wat Birdyl  of Plymspray. Uiteraard kan men dit ook in het badwater doen. Laat het duidelijk zijn, het is niet zo een vogel vangen, in de TT kooi plaatsen en denken om dan resultaat te halen. Dit lukt je zelden of nooit. Er is wel degelijk verzorging nodig anders zullen er veel fouten maar ook bevederingsfouten ontstaan. En weet wel door de bevederingsfouten krijg je niet alleen aftrekpunten voor de bevedering maar door bv te lange bevedering komt ook de flanktekening minder door en komen daar nog eens aftrekfouten bij. Ook niet zuivere bevedering bijvoorbeeld door een tekort aan badwater, enz. zal ook de tekeningpatroon minder goed te zien zijn met alweer aftrekpunten tot gevolg. Ook kan het nog zijn dat de vogel nog wat ruistoppels vertoont op en rond het kopje. Ga voorzichtig in tegengestelde richting over deze bevedering van het kopje. De schacht zal breken en de pluimpjes zullen over enkele dagen tevoorschijn komen en de ruistoppels zijn zo verdwenen.

 

Bevedering Controleren voor het wegbrengen naar een TT.

Op een gegeven moment komt de tijd dat de vogels naar de TT moeten, vooral de vetstofvogels worden dan meestal gewassen, ( lees mijn artikel hierover ) Bij pigment vogels doet men het ook wel eens maar uiteraard veel minder intensief als bij vetstofvogels, maar bij de vogels met witte ondergrond is het ook af en toe wel aan te raden.

Let wel dat opaalfactorige vogels zeker 2 á 3 dagen meer nodig hebben om de bevedering te herstellen na een wasbeurt dan alle andere vogels. Als men vogels wast, dan op de dag van het wegbrengen, `s morgens nog lichtjes benevelen met warm water met Birdyl of Plumspray.

Vogels die men niet geheel wast, is het aan te bevelen de staart lichtjes na te strijken met twee vingers daar de staart eerst ondergedompeld te hebben in warm water. En brengen we de vogels weg, uiteraard in een goed zuivere kooi,met zuiver gemaakte tralies.

 

Vogels terug thuis van de TT.

Als de vogels terug thuis zijn, houd dan ook de vogels in zuivere kooien en stel hun badwater ter beschikking, of doe het zelf met de bloemenspuit. Bekijk verdere keurbriefjes, en als er bevederingsfouten op staan, kijk wat je er zelf nog aan kan doen. Als je al wat meer tentoonstellingen hebt gedaan komt het wel eens voor, zeker bij poppen, dat de staart volledig is omgekruld. Ja, je denkt zelf ik ben uitgespeeld met deze vogel. Niets is minder waar. Dompel zo een staart in goed warm water, en strijk hem weer in model.

Je kan dit ook door de staart boven een kokende watermoer te houden, en op die manier de staart weer in de vorm te strijken, maar let op dat je je vingers niet verbrand. Daarom is onderdompelen in goed warm water beter en veiliger. Je zult zien de staart komt weer volledig in de vorm. Zorg verder dat je vogels met witte ondergrond eivoer geeft tussen het zaad, of op de bodem, anders is de kans aanwezig dat er een wat geelachtige aanslag boven de snavel komt. Je ziet dat er bij de verzorging en het controleren van de bevedering ook nog veel komt kijken. En weet ook vuile bevedering kan nooit mooi en strak zitten, dit geldt ook voor te lange bevedering, en vogels die niet zijn afgericht.

Ik hoop met dit artikel je wat tips gegeven te hebben dat de bevedering veel aandacht vraagt, maar de vogel zal je er voor belonen. Badwater en een bloemenspuit zijn al mooie en waardevolle hulpmiddelen voor een goede gezonde gesloten bevedering. En wat dacht u om even de nagels te knippen indien deze te lang zijn,en of een te lange bovenbek. Het levert allemaal iets op, maar je moet er wel wat voor doen. Succes W.v.Gils.

Met dank aan de auteur van dit artikel, de heer. Wout van Gils uit België.

Bezoek ook eens zijn zeer leerzame homepage, het adres is: http://www.woutvangils.be/

Verzorgen bevedering tijdens het opkooien van de vogel.

 

Vogelschisma

Biologen uit Freiburg beweren dat zwartkoppen uit Zuid-Duitsland voor een tweedeling van hun soort staan en opnieuw blijkt de oorzaak de mens te zijn, al gaat het nu om goed bedoeld helpen. Wat is er aan de hand?

Zwartkoppen overwinteren in het zuiden van Spanje, maar een deel gaat ook naar Groot Brittannië en daardoor ontwikkelt die groep gaandeweg andere eigenschappen. Oorzaak is het bijvoeren van deze vogels door de Engelsen. Overwinteren in Engeland kostte de zwartkoppen moeite en dat had tot gevolg dat de mensen ze gingen bijvoeren. Dat heeft tot gevolg dat er nu een vaste groep richting het Britse eiland gaat ook al omdat het maar half zo ver is en omdat de tafel gedekt staat.. In het voorjaar gaat de hele populatie, zowel Spaans als Engels, terug naar Zuid-Duitsland. De groep uit Engeland arriveert daar echter steevast als eerste. Dat heeft tot gevolg dat ze de aantrekkelijkste territoria kunnen innemen en een grotere kans op succesvolle paring hebben. En daardoor nu beginnen er verschillen tussen de beide groepen te ontstaan. “Engelse” zwartkoppen blijken ineens smallere snavels te hebben. Gevolg van het minder eten van Spaanse vruchten en aanpassing aan het meer eten van zaden en vetten. Ook blijken hun vleugels minder spits te worden en dat betekent weer dat ze minder geschikt zijn voor lange afstanden.

(Bron: NRC)

 

Volledige behandelingen

Specialisatie:

Diabetes en reuma (Vergoeding door zorgvezekering)

Aangesloten bij brancheorganiastie PROVOET

 

Behandelingen volgens afspraak:

Motetstraat 1

____________________________________________________________Allround werkzaamheden zoals:

 • Timmerwerk, binnen / buiten
 • Metselwerk
 • Tegelwerk, badkamer, toilet, keuken
 • Vloeren leggen, plavuizen, laminaat
 • Vervangen van kozijnen, deuren
 • Plaatsen van dubbelglas
 • Plaatsen van dakkapellen, dakramen
 • Aanbouw en verbouw
 • Zolderverbouw en aftimmeringen
 • Uw verdere wensen

 

Bel gerust voor een afspraak of verdere informatie, 06-43257013

Cor Balk Timmer- en klussenbedrijf Motetstraat 1 7323 LD  Apeldoorn

k.v.k.nr. 08160707 btw.nr. 0561.85.534.B01  Rabobanknr. 1333.42.352


 Aluminium U of V profiel met melkwitte kap,

Met eindkap en metalen bevestigingsclips.

computer LED-dimmer met dag/nacht simulatie

25, 50 en 100 cm ledstrips  € 5,-- per 25cm

18, 36 en 72 leds. 600 Lumen,  35 K per led.

 Meer info op:  www.revos.nl

offerte aanvragen:

rene-vos@live.nl  of  06-18638372

Salomonszegel 59 Apeldoorn 

Molenstraat 175

Apeldoorn

Tel: 055 - 3120900  

Mobiel: 06 - 25312108

www.telenekens.com

Lood, zink, dakwerk, c.v., water, badkamers, sanitair etc.

Sjacco Telnekes