CONTACTBLAD

vogelvereniging Partropika

Mei 2021

Bestuurssamenstelling :

Erevoorzitter                         G.J. Dalhuizen

Voorzitter                              Rein Grefhorst  (Telefoon: 055– 5414227)

Secretaresse                         Patricia Kluin 

                                              Fluitersweg 26

                                             7345 BK  Apeldoorn                                      Penningmeester                    John Huigen (Telefoon: 055 -  5414807)

Redactie clubblad en            Kees van Maanen

2e voorzitter                       Telefoon: 055 – 3665628

Lid /Algemeen Adjunct        Cor Balk                                                 

CONTRIBUTIE bedraagt € 32,00 per jaar. Moet per vooruitbetaling betaald worden.

INSCHRIJFGELD bedraagt € 4,00 en moet gelijk met de eerste contributie betaald worden.

Huisgenoot leden € 15,00 per jaar.

U kunt het bedrag overschrijven op:

Bankrekening   NL62  INGB 0653 134 630   t.n.v penningmeester “Partropika”,  of contant betalen tijdens de clubavonden, of op de vogelmarkten.

RINGENCOMMISSARIS.

Voor alle aangelegenheden betreffende ringen, kunt U contact opnemen met:

Johan de Hoop 

Twijndersdonk 103 

7326 BN  Apeldoorn

Telefoon: 055 – 5413294
Betalen van ringen door overmaken op rek. 

NL66SNSB 0948 928 921 t.n.v. J. de Hoop

Materialen  :

Ab van Lohuizen tel: 5216748. 

 

BEGELEIDINGSCOMMISSIE.

Zij heeft tot doel, daar waar er problemen zijn, of vragen over vogels, samen met u oplossingen te zoeken. 

PARKIETEN                            Teun den Houdijker Telefoon: 055  – 5221472

EXOTEN/DUIVEN etc.       Johan de Hoop Telefoon: 055 – 413294

KANARIES                               Rein Grefhorst Telefoon: 055 – 5414227

 

DAMESGROEP.

“Partropika” heeft een zeer actieve damesgroep, die o.a., de verloting op onze jaarlijkse tentoonstelling organiseert. De bijeenkomsten worden gehouden bij:

Diny Grefhorst  Warenargaarde 814 7329 GS Apeldoorn Telefoon: 055 – 5414227

VERGADERINGEN. (niet in juli en augustus)

Worden iedere derde maandag van de maand (aanvang 20.00 uur) gehouden in:

Wijkcentrum “De Groene Hoven" Koninginnelaan 280  7316 LD  Apeldoorn

VOGELMARKTEN.

Iedere eerste zaterdag van de maand van 9.30 tot 12.30 uur. Deze markten gaan voorlopig i.v.m. de corvid-19 maatregelen niet door.

ZAADVERKOOP.

Bestellingen (055) 5221306 en op de vergaderavonden van 19.00-20.00 uur en in de pauze.    _____________________________________________
Vogelvoer bestellen Rik bellen!

Telefoon: 5221306

 

Iedere dinsdagavond kunt U voer halen in onze berging.

Geopend van 18.30-19.30 uur.

Ook tijdens de vogelmarkten of in de pauze op de contactavond 

___________________________________


Helaas weer geen bijeenkomst.
Het wordt zo langzamerhand gewoon dit te melden, maar u kunt ervan op aan dat zodra het mogelijk is wij een bijeenkomst zullen organiseren. Wij hopen dat dit nog voor de vakantie mogelijk is.

 

Het ringenbestel formulier voor 2022 vindt u op deze website onder de kop Ringen of via deze link:

Bestelformulier gewone ringen

Bestelformulier beschermde vogels

Kijk naar de data voor de levering.

De organisatie NBVV heeft slechts 4 bestelmomenten.


 

Verenplukken kan voorkomen worden. 

Verenplukken zal zeker bekend zijn bij ons kanarie kwekers, het is dan ook een zaak die jaarlijks bij veel liefhebbers in het kweekhok terugkomt. De ene liefhebber zal er minder last van hebben dan de ander maar ieder zal er wel eens mee in aanraking komen. Wat is de reden hiervan en wat kunnen we hier tegen doen?
Het verenplukken
Het verenplukken op zich heeft diverse redenen en of oorzaken elk is verschillend en zullen we ook apart moeten behandelen, bij tijdig ingrijpen en of handelen, verzorgen kan het verenpikken zo goed als uitgesloten blijven. Reden tot veren pikken kunnen verschillend zijn.
1. Overbevolking in de vollere en of verblijfplaats.
2. De zit stikken niet goed gemonteerd en of gemaakt.
3. Een te kort aan ammoniazuren en of andere voeding elementen.
4. Vogels met bloedpennen niet tijdig verwijderen uit de volière of verblijfplaats.
5. Een te kort aan nestmateriaal.
6. Pastellen en of ivoor factorige vogels bij andere soorten plaatsen?
7. Verveling niet voldoende afleiding van onze vogels.
8. Jonge zelfstandige vogels plaatsen bij oudere vogels in de volière.
9. een erfelijke factor van de ouder vogels.
Je ziet dat er diverse oorzaken kunnen voorkomen die het verenpikken in de hand werken, maar door een aantal zaken te voorzien in je volières en of kweekhokken en door tijdig te opserveren kunnen we het verenpikken zo goed als uitschakelen. Wat kunnen we zoal doen om dit te voorkomen.
1. Overbevolking in de volière en of verblijfplaats.
Bij overbevolking krijgen de vogels last van te weinig vliegruimte en of zitplaatsen, hierdoor ontstaan vechtpartijen en daardoor zal er menig veertje en pluimpje uitgetrokken worden wat dan weer kan leiden tot een bloedpen, als de vogels hiervan geproefd hebben, van dit bloed, geeft dit aanleiding tot nog meer vechtpartijen en ook de bebloede vogels met deze bloedpennen moeten er aan geloven, het gevolg is dat in een korte periode de hele volière vogels huisvest met deze bloedpennen met alle gevolgen van dien.
Binnen korte tijd zullen alle vogels waardeloos worden voor b.v. de TT omdat door dit verenpikken de inplant van de veer zover is beschadigd dat de nieuwe pen er scheef en of gedraaid uitgroeit en nooit meer goed komt, laat staan dat de veer nog kans krijgt te groeien, wand op een gegeven moment zal de vogel ook aan zichzelf gaan pikken. Dus zorg voor voldoende ruimte voor uw vogels en eventuele geplukte vogels altijd apart zetten van gezonde vogels.
2. De zitstokken niet goed gemonteerd en of gemaakt.
In kweekhokken waar de zitstokken niet goed zijn geplaatst is de kans groter dat de vogels gaan verenpikken zeker in de rui periode en tegen de kweekperiode aan.
Plaats uw zitsokken Zodanig dat uw vogels ieder zijn eigen plekje heeft, en de ruimte tussen in zodanig dat de vogels elkaar niet aan kunnen. Probeer ook je stokjes zo hoog mogelijk te plaatsen en vogel zit graag hoog,en zo zal er weinig of geen verenpikken meer voorkomen. Dus zorg voor voldoende ruimte en goed verdeelde zitstokken voor uw vogels en eventuele geplukte vogels altijd apart zetten van gezonde vogels.
3. Een te kort aan amoniazuren.
Bij een normale voeding en vitamine met veel natuurlijke vitamine zal dit probleem minder voorkomen. In een bloedpen zitten zuren (amoniazuren) dit smaakt door de vogel erg zoet en dit is ook de reden dat als er een begin gemaakt is met verenplukken dit zich ook snel uitbreid met alle gevolgen van dien. Geef onze vogels voldoende natuurlijke vitaminen, en geef de vogel in de rui wekelijks een halve Ajuin, deze is rijkelijk voorzien van amoninazuren en wees gerust zo goed als geen veren plukkers meer. Dus zorg voor voldoende ruimte en goed verdeelde zitstokken voor uw vogels en eventuele geplukte vogels altijd apart zetten van gezonde vogels.
En zorg voor voldoende natuurlijke vitaminen met in de rui en wintertijd Wekelijks een halve Ajuin in de volière en of vogelruimte.
4. Vogels met bloedpennen niet tijdig verwijderen uit de volière of verblijfplaats.
Zoals ik al eerder schreef is eventuele vogels met bloedpennen niet tijdig verwijderen zal zeker aanleiding geven tot uitbreiding van het probleem, de vogels vinden dit lekker (zoet) en het pikken zal zeer snel zich uitbreiden als men niet tijdig ingrijpt.

Dus zorg voor voldoende ruimte en goed verdeelde zitstokken voor uw vogels en eventuele geplukte vogels altijd apart zetten van gezonde vogels. En zorg voor voldoende natuurlijke vitaminen met in de rui en wintertijd .Wekelijks een halve Ajuin in de vollere .En vogels met een bloedpen onmiddellijk verwijderen.
5. Een te kort aan nestmateriaal.
Veelal beginnen de oude vogels aan nieuwe nestbouw, in de periode dat de jonge kanaries net het nest willen verlaten, en mooi in de nieuwe veertjes zitten. Bij een gebrek aan voldoende en goed nestmateriaal worden de jonge vogels al snel van hun jonge dons beroofd en als men niet snel ingrijpt ook van hun nieuwe gezonde vleugels en of staart pennen. Dus geef de pop goed en zacht nestmateriaal, en zorg dat de pop tijdig aanvangt met het maken van het volgende nest. Met andere woorden zorg dat de pop haar eerste ei heeft gelegd als de jonge vogels uitvliegen uit het eerste nest. Het verenpukken van de jonge vogels is dan zeker gedaan. Wat nog beter is, en doe dit als je de mogelijkheden hebt, plaats de jonge vogels in een Babykooi voor tegen het kweekhok, en maak kweekhokken met een aangemaakte Babykooi.

Wat nog makkelijker is, haal de jonge vogels tijdig weg met nest en al en plaats deze in een ruim hok met een 5 tal poppen, deze vogels dienen als pleegouders en zullen de jongen goed voeren en grootbrengen bij een 5 tal poppen mogen gerust een 8 tal nestjes met bijna uitvliegende jongen gezet worden, zij zullen deze naar hartenlust voeren en grootbrengen.
Sommige kwekers zetten er zelfs bastaard poppen bij als pleegouders.
Ook dan is het verenplukken van jonge vogels verleden tijd. Dus zorg voor voldoende ruimte en goed verdeelde zitstokken voor uw vogels en eventuele geplukte vogels altijd apart zetten van gezonde vogels. Zorg voor voldoende natuurlijke vitaminen met in de rui en wintertijd. Wekelijks een halve Ajuin in de volière. Vogels met een bloedpen onmiddellijk verwijderen. En de ouder vogels sneller nestmateriaal geven, en of de babykooi of pleegouders gebruiken.
6. Pastellen en of ivoor factorige vogels bij andere soorten plaatsen?
Menig kweker zal het al hebben vastgesteld, dat sommige vogelsoorten eerder geplukt worden dan hun soortgenoten, dit zij onder andere de Geelivoor en de pastellen in lichtere maten de bruinen. Wat hier de reden van is weet ik niet maar ik zou je willen adviseren deze vogelsoorten bij elkaar te houden en niet bij andere vogelsoorten in de volière bijzetten.
Als iemand hier de oorzaak van weet zou ik het erg op prijs stellen dit mij en andere liefhebbers eens door te geven. Dus zorg voor voldoende ruimte en goed verdeelde zitstokken voor uw vogels en eventuele geplukte vogels altijd apart zetten van gezonde vogels. En zorg voor voldoende natuurlijke vitaminen met in de rui en wintertijd
.Wekelijks een halve Ajuin in de volière.en vogels met een bloedpen onmiddellijk verwijderen. En de ouder vogels sneller nestmateriaal geven, en of de babykooi of pleegouders gebruiken. En bepaalde vogelsoorten scheiden van de andere soorten.
7. Verveling niet voldoende afleiding van onze vogels.
Deze reden behoort eigenlijk tot Punt nr. 1 van dit verhaal, maar door vogels voldoende goede voeding sepia grit en natuurlijke vitaminen te geven met wekelijks een ajuin en hier en daar wat trosgierst te hangen met geen over bevolking in je volière zal hier het veren pikken niet meer voorkomen. Dus zorg voor voldoende afleiding van je vogels.
Dus zorg voor voldoende ruimte en goed verdeelde zitstokken voor uw vogels en eventuele geplukte vogels altijd apart zetten van gezonde vogels. En zorg voor voldoende natuurlijke vitaminen met in de rui en wintertijd .Wekelijks een halve Ajuin in de volières. En vogels met een bloedpen onmiddellijk verwijderen. En de ouder vogels sneller nestmateriaal geven, en of de babykooi of pleegouders gebruiken. En bepaalde vogelsoorten scheiden van de andere soorten en voor voldoende afleiding zorg dragen.
8. Jonge zelfstandige vogels plaatsen bij oudere vogels in de volière.
Als men jonge vogels plaats in een volière waar bv nog oudere vogels zitten bv je reserve vogels, dan kan dit en oorzaak zijn van verenpikken, deze vogels willen nest maken maar door gemis aan nestmateriaal beginnen ze aan de jonge weerloze vogels te trekken met alle gevolgen voor deze tere jonge vogels. Dus plaats jonge vogels nooit in en vollere met oudere vogels in de kweekperiode als ruimte waar de jongen zich verder moeten ontwikkelen.
9. Een erfelijke factor van de ouder vogels.
Ondanks de zaken hierboven beschreven zullen er nog verenplukkers blijven bestaan, ik ben dan ook van mening dat een grootgedeelte van het verenpikken een erfelijke factor is die over gedragen wordt van moeder op dochter en van vader op zoon. Noteer dus veerplukkers in je kweekboek en ruim de vogelsoort op.
Als dit erg voorkomt op en je zult dan ook flink bespaard blijven van deze vervelende en pijnlijke gewoonte. Ik hoop u met bovengenoemde punten voldoende zaken te hebben aangereikt die bij u het veren pikken ook tot het verleden doet behoren. En blijft het verenpikken ondanks dit alles toch voorkomen wees gerust je hebt te maken met een erfelijke factor.
Een goede kweek zonder verenpikken. Wout van Gils


Agapornis roseicollis

 

Inleiding
De Agapornis roseicollis of Perzikkop dwergpapegaai behoort tot de familie van de papegaaien. Er worden 9 soorten agapornissen onderscheiden met daarnaast nog 6 onder- soorten. De Agapornis roseicollis kent één ondersoort, te weten de Agapornis roseicollis catumbella. De Agapornis roseicollis, tegenwoordig één van de meest gehouden soorten, werd in 1793 ontdekt maar toen aangezien voor een andere soort agapornis, namelijk de Agapornis pullaria.
Pas sinds 1817 wordt de roseicollis als aparte soort beschouwd.

Hij werd in 1860 in Europa ingevoerd en in 1869 in Duitsland voor het eerst in gevangenschap gekweekt. De ondersoort Agapornis roseicollis catumbella, die waarschijnlijk niet in Nederland voorkomt, werd pas in 1955 als (onder)soort erkend. Herkomst en leefmilieu
De Agapornis roseicollis heeft zijn woongebied in Zuidwest-Afrika in Angola tot aan de oevers van de Oranje-rivier.
In zijn geboorteland leeft de roseicollis voornamelijk in droge rotsachtige gebieden met bladverliezende bomen. In het wild houden ze zich meestal op in kleine groepjes van 10 tot 15 vogels. Ze zorgen er voor dat ze steeds in de nabijheid van water blijven. Hun voeding bestaat uit allerlei zaden en bessen. Doordat ze nog wel eens op vrij grote hoogten te vinden zijn, 1500 tot 2000 meter, zijn ze vrij goed bestand tegen temperatuurswisselingen.
In hun natuurlijke leefomgeving broeden ze veelal in oude nesten van verschillende Weversoorten.
Dit zijn vaak zeer grote nesten, die veelal plaats bieden aan meerdere paartjes roseicollis.
De agapornis roseicollis is dan ook een koloniebroeder. In de literatuur wordt zelfs vermeld dat ze de wevers verjagen en hun nesten in bezit nemen. Ook bouwt de Agapornis roseicollis zelf wel een nest, meestal in rotsspleten, grotten, in oude drooggevallen waterputten of oude gebouwen, echter zelden of nooit in bomen of struiken.
Indien ze zelf een nest bouwen gebruiken ze daarvoor lange stroken schors, bladeren en grashalmen. De bouwstoffen worden vervoerd met de bevedering van de stuit en het bovenstaartdek. Belangrijk om te weten is dat als de vogels 's winters buiten gehouden worden ze de beschikking moeten hebben over een nestkast omdat ze zeer gevoelig zijn voor teenbevriezingen.
Beschrijving van de soort
Man en pop zijn uiterlijk gelijk. De Agapornis roseicollis is ongeveer 15 cm. groot.
Het voorhoofd is tot op de kruin en vandaar verticaal tot achter de ogen rood. Deze rode kleur is ook te vinden in de wangen en het masker maar gaat hier geleidelijk over in dieproze. Tussen deze dieproze kleur en de groene nek bevindt zich een smalle hemelsblauwachtige overgangszone. Het lichaam is lichtgroen. De vleugels zijn meer donkergroen van kleur. De duimveertjes in de vleugelbocht zijn geel. De grote vleugelpennen zijn grijs, de ondervleugeldekveren groen met een blauwachtige tint. De stuit is kobaltblauw. De grote staartveren tonen vanaf de basis een rood en zwarte dwarstekening. De uiteinden van de grote staartveren zijn kobalt. De snavel is hoornkleurig, de ogen donkerbruin en de poten en nagels respectievelijk grijs en donkergrijs.
De kleur van de jongen is in zijn geheel bleker, vooral het rood en het roze. De snavel is grauwgeel met op de bovensnavel een zwarte vlek.
Broedproces in het wild en in gevangenschap
De pop legt 4 tot 5 eitjes die ze om de dag legt. Na het leggen van het tweede eitje begint ze meestal met broeden. Het mannetje is tijdens het broeden steeds in de nabijheid van het nest te vinden en voert regelmatig het popje op het nest.

Hoewel het koloniebroeders zijn heeft de praktijk geleerd dat, in gevangenschap, het paarsgewijs broeden het meest succesvol is. Bij het in kolonieverband houden van de vogels in een volière breken namelijk regelmatig vechtpartijen uit waarbij de tere tenen van de vogels het dan moeten ontgelden. Het broedblok dient ongeveer een afmeting te hebben van 25 cm. hoog en een bodemoppervlak van 15 x 15 cm.
Uit eigen ervaring weet ik dat ze het ook prima doen in horizontale broedblokken met een breedte van 40 cm., een lengte van 18 cm. en een hoogte van 18 cm.

Als nestmateriaal kunnen verse (wilgen)takken gegeven worden. Van de takken bijt de pop dan stroken schors van ca. 10 cm. die ze vervolgens in haar stuitbevedering stopt gebouwd. De eitjes komen na ca. 23 dagen uit. De jongen hebben bij het uitkomen een roodachtige donsbevedering, die naarmate ze ouder worden, veranderd in donkergrijs.

Na de achtste dag kunnen de jongen geringd worden met ringmaat 4,5 mm.. Als ze uitvliegen, na ca. 6 weken, worden ze nog ongeveer twee weken door de ouders gevoerd. Het is verstandig de jongen, als ze zelfstandig zijn, apart te zetten. De ouders kunnen dan ongestoord met het tweede legsel beginnen. Het verdient aanbeveling de vogels niet meer dan twee legsels te laten grootbrengen.
Voeding in gevangenschap

Als voeding kan aan de vogels een zaadmengsel voor agaporniden gegeven worden, aangevuld met eivoer, kiemzaad, kleine stukjes fruit, bessen, groenvoer en trosgierst Verder mogen grit en scherpe maagkiezel niet ontbreken


Als u uw contributie voor 2021 nog niet heeft overgemaakt, wilt u dat dan deze maand afhandelen.

De contributie is per vooruitbetaling verschuldigd, dus wellicht ook het moment uw contributie voor 2020 over te maken.....

U kunt het bedrag, € 32.00 overmaken op: NL62INGB0653134630.

 Het bestuur.