CONTACTBLAD

VOGELVERENIGING

“PARTROPIKA

 Aangesloten bij de:

Algemene Nederlandse Bond van Vogelhouders

Codenummer vereniging 340

Opgericht 28 mei 1962

Internet:         www.partropika.nl

E-mail :          info@partropika.nl

 

BESTUURSSAMENSTELLING.

Erevoorzitter                                                       G.J. Dalhuizen

 

Leden van verdienste                                       J. Pannekoek, E. Zweekhorst en

                                                                              A.J. Voorhorst

 

Voorzitter                                                             Rein Grefhorst

                                                                              Telefoon: 055 – 5414227

 

Secretaris                                                            Cor Balk

                                                                              Motetstraat 1

                                                                              7323 LD  Apeldoorn

                                                                              Telefoon: 055 – 5222549 / 06 43257013

 

Penningmeester                                                John Huigen

                                                                              Telefoon: 055 - 5414807                 

 

Redactie clubblad                                              Kees van Maanen

                                                                              Telefoon: 055 – 3665628

 

Horeca                                                                 Gerard Paulus

                                                                              Telefoon: 055 – 5420270

 

CONTRIBUTIE bedraagt € 30,00 per jaar. Moet per vooruitbetaling betaald worden.

INSCHRIJFGELD bedraagt € 4,00 en moet gelijk met de eerste contributie betaald worden.

U kunt het bedrag overschrijven op: Bankrekening  NL62INGB0653134630 t.n.v penningmeester “Partropika”,  of contant betalen tijdens de clubavonden, of op de vogelmarkten.

 

RINGENCOMMISSARIS.

Voor alle aangelegenheden betreffende ringen, kunt U contact opnemen met;

Johan de Hoop  Twijndersdonk 103  7326 BN  Apeldoorn Telefoon: 055 – 5413294

 

Materialen  Ab van Lohuizen tel: 5216748.

 

BEGELEIDINGSCOMMISSIE.

Zij heeft tot doel, daar waar er problemen zijn, of vragen over vogels, samen met u oplossingen te zoeken.

 

PARKIETEN                                        Teun den Houdijker Telefoon: 055 – 5221472

EXOTEN/DUIVEN etc.                      Johan de Hoop Telefoon: 055 – 5413294

KLEUR en POSTUURKANARIES  Rein Grefhorst Telefoon: 055 – 5414227

 

DAMESGROEP.

“Partropika” heeft een zeer actieve damesgroep, die o.a., de verloting op onze jaarlijkse tentoonstelling organiseert. De bijeenkomsten worden gehouden bij:

Diny Grefhorst  Warenargaarde 814 7329 GS Apeldoorn Telefoon: 055 – 55414227

                                                                                             

Contactblad maart 2016

 

Hierbij nodigen wij u uit voor onze clubavond op maandag 21 maart 2016.

Wijkcentrum “De Groene Hoven” Koninginnelaan 280 Apeldoorn.

Aanvang 20.00 uur.

 

Agenda:

 1. Opening
 2. Vogelbespreking 
 3. Sluiting

 

 

Vogelvoer bestellen Rik bellen!

Telefoon: 5221306

 

Iedere dinsdagavond kunt U voer halen in onze berging.

Geopend van 18.30-19.30 uur.

Ook tijdens de vogelmarkten.

 

 

 

Op verzoek de vergader datums voor 2016.

 

21 maart                                              17 oktober (lezing Parkieten door Kees Bink)

18 april                                                 18 t/m 22 oktober (clubshow)

16 mei (geen 2e pinsterdag)           21 november

20 juni                                                  19 december.

In juli en augustus zomerreces.

19 september

Het bestuur.

 

Geachte leden,

 Op 21 maart a.s. hebben wij professor dr. Antoon Tijhuis gevraagd om voor de vogelliefhebbers een lezing te verzorgen met als thema:

verlichting in de vogelverblijven.

Wij nodigen u, en uw leden dan ook van harte uit om bij deze lezing aanwezig te zijn.

 Er zijn nogal wat vragen bij de verschillende soorten verlichting, vooral het gebruik van LED verlichting roept nogal wat vragen op.

Hij heeft uitgezocht hoe deze verlichting het best toegepast kan worden.

Het beloofd een zeer interessante avond te worden.

 

Professor dr. Antoon Tijhuis.

Antoon is als hoogleraar werkzaam aan de universiteit in Eindhoven.

Hij houdt zich bezig met Electromagnetics.

 Daarnaast heeft hij als hobby en houden en kweken van kleurkanaries.

Omdat er nogal wat vragen zijn rond verlichting, en dan vooral over LED verlichting heeft hij met zijn kennis een onderzoek gedaan naar de kwaliteiten van de verschillende soorten verlichting.

 Ook heeft hij uitgezocht welke lampen er het best gebruikt kunnen worden in de vogelverblijven.

 Indien er nog tijd over is zal hij nog een aantal andere zaken de hobby betreffende behandelen.

Iedereen, ook niet leden,  is hartelijk welkom in de Groene Hoven.

 

Waar is nu die biggen compost goed voor?

W.v.Gils. 

Inleiding: 

Zoals in mijn artikel beschreven staat over de zwarte hoorndelen bij de kanarie vogels, en het gebruik van biggen compost hierbij, wil ik over dit compost ook iets meer vermelden dit naar aanleiding van diverse vragen hierover. Deze biggen compost is een product dat zeker bij vogels in de zwartreeks niet mag ontbreken dit komt zeker met combinatie van bruidssluier de zwarte hoorndelen met het pigment ten goede. De hoorndelen zullen veel donkerder worden, en het pigment zwarter doorkomen. Ook voor de Europese vogels is het zeer zeker aan te raden .  Ook in de rui periode is het goed om verveling tegen te gaan, en verder uiteraard de goed zuiverende werking, maar hierover wat meer in de rest van het artikel.

Wat is nu biggen compost: 

Biggen compost is geen varkensmest wat veel liefhebbers denken .Biggen compost is een product dat bestaat uit zuivere extra fijne compost van groente fruit en tuinafval ,met toevoeging van een bepaalde samenstelling aan mineralen en amoniazuren wordt het product ideaal voor consumptie voor dieren en in het algemeen ook voor vogels is later vastgesteld. De naam is ontstaan daar dit bij proefstations voor de varkenshouderij het geven van dit compost voor een flinke vermindering van het medicijn gebruik bij de biggen .Zij kregen dit vanaf de tweede dag van de geboorte direct als er diaree E –Collie diaree verschijnsels optraden in meer dan 75 % van de biggen met diaree kan nu verder zonder medicijnen, ook is vast gesteld dat dit preventief kon worden aangewend tegen bloedarmoede bij de biggen. In een later stadium werd ook vastgesteld dat de kooi en volière vogels dit ook erg graag aten maar vooral de jonge uitgevlogen vogels zijn er dol op, later werden vast stellingen gedaan wat het effect was op onze vogels. 

 Wat doet biggen compost voor onze vogels: 

 1. Door de lage zuurgraad ( ph=3, 4) erg goed voor maag en darmflora.
 2. Door het hoge gehalte van koolstof heeft het een zuiverende werking
 3. Bevordert de spijsvertering.
 4. Een goed uitgebalanceerd voedingssupplement, op basis van natuurlijke grondstoffen.
 5. Bevat de volgende mineralen en sporenelementen, o.a. : Kalium, Calcium,zink Magnesium ,Fosfor,Koper,IJzer,Molybdeen.
 6. Draagt bij aan zwartere hoorndelen bij vogels in de zwartreeks.
 7. Geeft een goede werking op het zwarte eumelanine bij de vogels.
 8. Is erg goed ter verkomen van diaree bij pas zelfstandige jonge vogels.
 9. Bevordert de spijsvertering.

 Aan welke vogels geven:

Daar het een gunstige werking heeft op de zwarte kleur van de hoorndelen van de vogels is het raadzaam dit product alleen te geven aan vogels in de zwartreeks en aan Europese vogels een aantal parkietachtige en exoten .Ik wil het als kleurkanarie kweker niet aanbevelen aan andere vogels als vogels in de zwartreeks daar ik geen ervaring er mee heb, en als daar de doorkleuring ook iets zou plaats vinden in de hoorndelen dat is dit zeker voor tentoonstelling vogels als foutief te noemen .Maar ik kan me wel voorstellen dat eens per maand een klein schoteltje geen kwaad kan .

Wat belangrijk is te weten geef dit niet aan nest jongen ,geef dit alleen als de jongen geheel zelfstandig zijn maar nogmaals niet in het nest!!!  Houd hier goed rekening mee a.u.b.

En zorg ervoor dat het altijd iets vochtig is, droog zal het zelden meer worden opgenomen. 

 Hoe dit de vogels geven:

Zoals eerder vermeld niet geven aan nestjongen, als de vogels zelfstandig zijn en uitvliegen, mag dit gegeven worden .Men geeft ongeveer een eetlepel per twee vogels voor 3 a 4 dagen doe dit in een bakje en zet dit op een droge plaats, iets vochtig maken is aan te raden, maar dan ook heel licht vochtig maken meer niet. Wat over is moet men na de vierde dag wegnemen en vervangen door verse compost. En ik adviseer dit alleen te geven aan vogels in de zwartreeks, zeker als u kweker bent van tentoonstelling vogels is dit niet zo dan is het niet zo erg als u dit ook aan andere reeksen kanarie vogels geeft.

Met dank aan de auteur van dit artikel, de heer. Wout

van Gils uit België.

Het is beslist niet toegestaan om dit artikel zonder toestemming van de auteur over te nemen.

Bezoek ook eens zijn zeer leerzame homepage, het adres is: http://www.users.skynet.be/woutvgils/

Besluit:

Ik hoop u wat meer informatie te hebben gegeven over deze compost ,maar nogmaals geef dit wel alleen aan zelfstandige jonge vogels ,en nooit aan nestjongen Tegenwoordig is biggen compost ook verkrijgbaar onder andere merk namen ,ik heb het al in verschillende rekken zien staan leverancier Avi Terra ,aan u om het te proberen en het resultaat te pakken.

Een goede kweek . Wout van Gils.

Ingezonden : Avi Terra                                               

Bodemmineralen voor vogels.

 

Samenstelling:

Avi Terra is samengesteld uit doorvroren zwartveen, geselecteerde klei soorten en verrijkt met sporenelementen. Deze receptuur garandeert een natuurlijke samenstelling en is daardoor een Verantwoorde aanvulling op het voedselaanbod voor uw vogels.

Toepassing:

 Avi Terra heeft een aan zurende werking, bevordert de spijsvertering en heeft een gunstige invloed op de darmflora.

 Avi terra wordt gegeven om tekorten aan mineralen en sporenelementen aanvullend te dekken.

Hierdoor kan de algehele weerstand van de vogel verbeteren.

Door het hoge gehalte organische stof(koolstof) heeft het bovendien een zuiverende werking.

Avi Terra is zacht van structuur waardoor de vogels het graag en goed opnemen.

Avi Terra heeft haar goede werking in de praktijk bij de volgende vogelsoorten na jarenlange proefnemingen bewezen:

Kanaries, Gould amadine, Prachtvinken, papegaaien,Parkieten,Postduiven, Europese cultuurvogels.

Gebruiksaanwijzing:

Gebruik steeds een schoon schaaltje of bakje.  Verstrek per koppel één eetlepel (= 15 cm³) per twee à drie dagen.  Indien het Avi Terra is uitgedroogd, dient men weer verse  Avi Terra te verstrekken.

 Wanneer verstrekken

Avi Terra kan altijd worden verstrekt met uitzondering van de periode dat de jonge vogels in het nest verblijven.

Na gebruik.

Na gebruik de verpakking altijd goed afsluiten om uitdroging te voorkomen.

Garantie

Bodemmineralen voor vogels op basis van doorvroren zwartveen, geselecteerde kleisoorten en sporenelementen.

Samenstelling: 90% doorvroren zwartveen, 10% klei en 0,25 kg/m³ sporenelementen.

PH 3,5-4,5                                                                  

          EC<0,5 mS/cm                                   

          Inhoud: 10 L EN 12580                        

          Gewicht 4 kg   

FEESTAVOND, wordt verschoven naar 8 april!!!

Onze geplande feestavond op 25 maart wordt verschoven, foutje in de planning, Op 25 maart valt goede vrijdag en enkelen van u hebben laten weten dan niet aanwezig te kunnen zijn.

Tijdens de vergadering van 21 maart worden de cijfers voor de jaarvergadering van april aan de aanwezige leden uitgereikt. Indien u niet aanwezig kunt zijn en u die cijfers toch wilt ontvangen, geef dat dan aan ons door.

Bijeenkomst over de tropen wordt verzet i.v.m. de jaarvergadering die we nu in april houden.

Contributie nog niet betaald? Doe dit op NL62INGB0653134630

 

 

Aurora Astrilde

Informatie:

Het is helaas jammer dat men in de liefhebberij nog zo weinig aandacht besteed aan deze vogel. Deze vogels hebben geen felle kleuren, maar de zachte gras-blauwe kleur vermengd met het zachte rood op de vleugels en stuit maakt deze vogels tot een sieraad in onze volière.

Opvoeding / verzorging:

In het land van herkomst leven aurora astrilde in droge gebieden, dus moet rekening worden gehouden met een droge atmosfeer. Enkele weken is een temperatuur van 25 graden en het vochtgehalte zeker niet hoger dan 50% zullen de vogels zich zeer goed aanpassen. Ook deze soorten het gehele jaar dierlijk voedsel bijvoeren. Dit kan in de vorm van wat meelwormen per dag tot enkele miereneitjes. Ook bij gedroogd insectenvoer vermengd met wat eivoer, wat snippers groenvoer of gekiemde zaden zullen de vogels het uitstekend doen.

Kweek Info:

Het nest wordt graag onder een struik of in hoog gras gebouwd, maar als er geen geschikte plaats is, maken zij ook gebruik van nestkastjes, voor het bouwen van het nest gebruiken zij lang verdord gras en maken het nest af met veertjes. De eitjes zijn wit tot zeer lichtblauw met wat stippels of lichte streepjes. Vele vogelliefhebbers denken nog dat alle holenbroeders witte eitjes leggen, bij de Australische prachtvinken is dat juist, maar de Afrikaanse holenbroeders leggen veelal heel licht gekleurde eitjes. De aurora astrilde broedt goed, maar bij het grootbrengen van de jongen vogels moet u wel rekening houden met levend voedsel. In de natuur voeden zij de eerste 5a6 dagen de vogels uitsluitend met levende insecten. Daarna beginnen zij groenvoer en zaden bij te voeren. Dit groenvoer mag niet nat zijn , het veroorzaakt diarree bij de jongen vogels. Het is aan te bevelen de zaden zoals gierst eerst even te koken, enkele minuten is al voldoende, of de zaden geweekt te geven, wel oppassen voor schimmel, natte zaden schimmelen zeer snel. Gekiemde zaden, zoals graszaad is een uitstekend voedsel. Als levend voedsel meelwormen, kunnen heel gegeven worden daar deze vogels de wormen uitpellen, verder miereneieren, maden, vliegjes en ook bloedwormpjes.

 

Grote Alexanderparkiet (Psittacula eupatria)

 

Grootte: ongeveer 57 tot 58 centimeter.
Geslachtsonderscheid: Bij de pop mist de halsband en haar middelste staartpennen zijn korter.  
Komt voor: Afghanistan, Pakistan, India en Sri Lanka
Broed duur: ongeveer 26 tot 30 dagen. 
Ringmaat:  8

 

Grote Alexanderparkieten munten niet uit in sociale vaardigheden ten opzichte van andere vogels. Het beste kunt u een koppel apart huisvesten. Grote Alexanderparkieten vliegen graag. Door ze in een lange vlucht te huisvesten, hebben ze de mogelijkheid hun vleugels uit te slaan. De constructie/gaas moet stevig zijn. De vogels hebben sterke snavels en knagen binnen de kortste keren door dun gaas heen. Grote Alexanderparkieten zijn broedrijp op een leeftijd van 5 jaar. Er worden 2 tot 4 witte eitjes gelegd die in gemiddeld 26 tot 30 dagen worden uitgebroed. Op een leeftijd van 2 maanden vliegen de jonge vogels uit.

 Met dank aan de “De gekleurde zanger”

http://www.vogelvereniginglochem.nl/index.html

ALGEMENE EISEN

voor de JASPIS als showvogel.

 

De factor vererft onafhankelijk en dominant. We spreken van een enkelfactorige jaspis wanneer de factor van slechts een van de ouders overgekomen is. De jaspis dubbelfactorig ontstaat wanneer beide ouders de factor doorgeven aan een jong. In dit stadium wordt alleen de jaspis enkelfactorig erkend. Bij de jaspis dubbelfactorig treedt op dit moment teveel reductie van het eumelanine op waardoor deze kleurslag in alle kleurslagen nog onvoldoende herkenbaar is.

 

De kleur jaspis enkelfactorig erkend men in de zwart-, bruin-, agaat- en isabelserie.

Het zwarte (of bruine) eumelanine willen we zien als een specifiek bestrepingspatroon op de kop, in de rug en in de flanken, welke goed moet uitkomen op een zo donker mogelijke ondergrond (grondkleur).

Deze donkere grondkleur moet zichtbaar zijn over de gehele vogel.

 Ook het bestrepingspatroon wordt gekenmerkt doordat het eumelanine in het midden van de veren (ook de contourveren) gereduceerd is en aan de randen van de veren wat donkerder blijft.

Bij schimmelvogels en mozaïeken mag het bestrepingspatroon iets breder zijn dan bij de intensieven, dit bestrepingspatroon noemen we hierna “tekening”.

Opvallend is dat in het onderste deel en het midden van de buitenste vleugelpennen het eumelanine nog sterker gereduceerd wordt zodat daar het lipochroom zich nadrukkelijk kan manifesteren, dit wordt ook wel “spiegeleffect” genoemd en is voor de herkenbaarheid een eis. In de staartpennen treedt vlak achter de stuit een (extra) melaninereductie op.

De factor jaspis heeft geen invloed op de uiting van het phaeomelanine noch op de uiting van de lipochroom kleurstoffen.

Poten, snavel en nagels zijn eenkleurig en in harmonie met het melanine.

De jaspis komt voor met witte, gele of rode lipochroomkleur. De gele of rode kleur kan gecombineerd zijn met de ivoor- en/of de mozaïekfactor. De vogels met wit lipochroom komen voor met de dominant of de recessief witfactor. Bij de vogels met wit lipochroom wordt geen onderscheid gemaakt tussen schimmel of intensief. De recessiefwitfactor geeft meer contrast.

We onderscheiden de zwartjaspis, bruinjaspis, agaatjaspis en isabeljaspis.

Bij de kleurslagen met azul wordt het bruine phaeomelanine optisch naar grijs omgezet, zodat hier absoluut geen bruin phaeomelanine zichtbaar mag zijn.

Vogels met melanineloze veren en/of niet egaal melaninebezit in de nagels worden niet gewaardeerd met punten.

SAMENVATTING TE STELLEN EISEN JASPISKLEUREN ALGEMEEN

 • Het eumelaninebezit is gereduceerd met 40 tot 60%
 • Het melaninebezit begint aan de snavelbasis.
 • Specifieke tekening op kop, rug en flanken.
 • Een te sterke reductie van het melanine in de vleugel- en staartpennen en in de contourveren is ongewenst.
 • De melanisatie van de schacht loopt parallel met de overige melanisatie van de pennen .
 • De schacht van de contourveren is steeds gemelaniseerd, de sterkte is afhankelijk van de kleurslag.
 • Geen (zichtbaar) bruin phaeomelanine, bij azul absoluut geen bruin phaeomelanine.
 • Snavel, nagels en poten eenkleurig en in harmonie met het melanine.
 • Zuivere en egale grondkleur, goed zichtbaar tussen de bestreping
 • Volledig intensief bij de intensieve vogels, gelijkverdeelde korte schimmel bij schimmelvogels.

Bij mozaïeken: zeer diep gekleurd, maximaal contrasterend mozaïekpatroon..

Volledige behandelingen

Specialisatie:

Diabetes en reuma (Vergoeding door zorgvezekering)

Aangesloten bij brancheorganiastie PROVOET

 

Behandelingen volgens afspraak:

Motetstraat 1


Allround werkzaamheden zoals:

 • Timmerwerk, binnen / buiten
 • Metselwerk
 • Tegelwerk, badkamer, toilet, keuken
 • Vloeren leggen, plavuizen, laminaat
 • Vervangen van kozijnen, deuren
 • Plaatsen van dubbelglas
 • Plaatsen van dakkapellen, dakramen
 • Aanbouw en verbouw
 • Zolderverbouw en aftimmeringen
 • Uw verdere wensen

 

Bel gerust voor een afspraak of verdere informatie, 06-43257013

Cor Balk Timmer- en klussenbedrijf Motetstraat 1 7323 LD  Apeldoorn

k.v.k.nr. 08160707 btw.nr. 0561.85.534.B01  Rabobanknr. 1333.42.352


 Aluminium U of V profiel met melkwitte kap,

Met eindkap en metalen bevestigingsclips.

computer LED-dimmer met dag/nacht simulatie

25, 50 en 100 cm ledstrips  € 5,-- per 25cm

18, 36 en 72 leds. 600 Lumen,  35 K per led.

 Meer info op:  www.revos.nl

offerte aanvragen:

rene-vos@live.nl  of  06-18638372

Salomonszegel 59 Apeldoorn 


Molenstraat 175

Apeldoorn

Tel: 055 - 3120900  

Mobiel: 06 - 25312108

www.telenekens.com

Lood, zink, dakwerk, c.v., water, badkamers, sanitair etc.

Sjacco Telnekes